начало на съдържание

Търсене за: арт

Обяви и съобщения

Съобщение за издадено разрешение за №П-31/05.06.2014год.

апартаменти, домово водопроводно и ел.отклонение", находяща се в УПИ VІІ-4124,4125, кв.9 по плана на к.с."Възраждане", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.616.41 на името на Радостина Георгиева Илиева, Диляна Георгиева Мишлинкова и "Димко строй" ЕООД, съгласно одобрени проекти. На основание чл.149, ал.3, ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.Тел...

Съобщение за издадена виза за проектиране на пристройка в партера на съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ, кв.21 по плана на к.с."Възраждане", гр.Бургас

                               До ЕТ"Сетик"                                                                         Гр.Бургас, ж.к."Изгрев"бл.6,вх.1,ет.4     Уведомяваме Ви, че на основание чл.140, ал.3, изречение второ, Ви съобщаваме, за издадена виза за проектиране на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ  за пристройка в партера на съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ, кв.21 по плана на к.с."Възраждане", гр.Бургас.   Визата е изложена в стая №3 на ТД"Приморие" всеки ден от 8,30 до 12,30ч.   На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват чрез Община Бургас пред Aдминистративен съд Бургас, в 14-дневен срок или при наличие на сертификат на клас на инвестиция в 5-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, съгласно чл...

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. № № и дата на съобщение Име на задълженото лице ВИД Вид на документа 1 №1872/28.07.14. ЕЛЕНА ИВАНОВА АРНАУДОВА ДПС АУЗД№1872/21.07.2014г 2 №1424/28.07.14 МАРТИН АНТОНОВ СОТИРОВ ДНИ ТБО АУЗД№1424/17.07.2014г 3 №1392/28.07.14 №1393/28.07.14 СТОЯН ГЕОРГИЕВ КАРАМУКОВ ДНИ ТБО ДПС АУЗД№1392/17.07.2014г...

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

№ 3 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация, Покана за доброволно изпълнение, Ревизионен доклад, Отговор, Протокол.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.     № № и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на задължението Вид на документа 1. 503/29.07.2014 ИВАН ВАСИЛЕВ ВЛАДИМИРОВ ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ000503/ 11.03.2014 2 665/29.07.2014 МАРИЯНА СТАНЕВА НИКОЛОВА ДНИ И ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ000665/ 19.03.2014 3 1050/29.07.2014 ЦАНКО ИВАНОВ КАЛКАНДЖИЕВА ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ001050,1051,1052,1053/ 10.04.2014 4 1629/29.07.2014 ДОБРИН ТОДОВ МЕРАНЗОВ ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ001629,1628/ 14.05.2014 5 2213/29.07.2014 ГЕОРГИ ХРИСТОВ МОРЯКОВ ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ002213,2214/ 04.06.2014 6 2718/29.07.2014 МТМ-ТРЕЙДИНГ ЕООД ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ002718/ 09.06.2014 7 2759/29.07.2014 НОРД ЛИЗИНГ ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ002759,2758,2757,2755,2754,2752, 5750,5749,2747,2746,2745,2744/ 09.06.2014 8 6453/29.07.2014 ИВО ДОБРЕВ ХАРАЛАМБОВ ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ006453/ 29.10.2013 и ПРОТОКОЛ №368/ 21.02.2014 9 7009/29.07.2014 ТАНЯ ГРУДЕВА ТОДОРОВА ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ007009/ 04.11.2013 10 8876/29.07.2014 СТАНКА СТОЯНОВА МОРФИНА ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ008876,8875/ 28.11.2013 11 9010/29.07.2014 РАЙЧО АНГЕЛОВ АТАНАСОВ ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ009010/ 29.11.2013 12 10554/29.07.2014 НИКОЛИНКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ010554/ 16.12.2013 13 10562/29.07.2014 ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ010562,10560/ 16.12.2013 14 10644/29.07.2014 КРИСТИАН РЕНЦО БИАНКИНИ ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ010644/ 17.12.2013 15 10746/29.07.2014 КЕТА КОСТАДИНОВА ГОСПОДИНОВА ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ010746/ 17.12.2013 16 10754/29.07.2014 ИВАН ДОНЧЕВ ЧЕРНЕВ ДНИ, ТБО Акт за установяване на задължения по декларация №АУ010754/ 17.12.2013 17 10892/29.07.2014 ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ВЪЛКОВ ДПС Акт за установяване на задължения по декларация №АУ010892/ 18.12.2013 18 4306/29.07.2014 МЕЙРЕМ АЛИЕВА ЯШАРОВА ПАТЕНТ Покана за доброволно изпълнение №ПДП004306/ 18.06.2014 19 3962/29.07.2014 ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ ПАГЕЛСКИ ПАТЕНТ Покана за доброволно изпълнение №ПДП003962/ 04.06.2014 20 10/29.07.2014 МАРА ТОДОРОВА НОВАКОВА ДНИ, ТБО, ТАКСИ ЗА ТРОТОАРНО ПРАВО РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД №10/ 02.07.2014 21 619/29.07.2014 НИКОЛА СТОЙЧЕВ НИКОЛОВ ДПС ОТГОВОР И ПРОТОКОЛ №619/27.03.2014 22 4328/29.07.2014 ЕЛЕНА СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004328/ 19.06.014 23 4504/29.07.2014 КАРЛО ИВАНОВ КЪРНИКОВ ДПС, ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004504,4505/ 27.06.2014 24 4336/29.07.2014 ЛЕВЕНТ МИХАЙЛОВ ТОРОМАНОВ ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004336/ 19.06.2014 25 4327/29.07.2014 РАДОСЛАВ ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004327/19.06.2014 26 4321/29.07.2014 ЗАПРЯН КРЪСТЕВ ТАЧКОВ ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004321/19.06.2014 27 4722/29.07.2014 СТАНКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004722,4723,4725,4726/ 03.07.2014 28 4459/29.07.2014 ПЛАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ ДНИ, ТБО, ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004459,4460,4461/ 26.06.2014 29 4775/29.07.2014 ГЕОРГИ КИРИЛОВ ЛЮБОМИРО ДНИ, ТБО, ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004775,4776/ 09.07.2014 30 4713/29.07.2014 ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ НИКОЛОВ ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004713/03.07.2014 31 4531/29.07.2014 СМАРТ ДЕСИЖЪНС ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004531/27.06.2014 32 4535/29.07.2014 АХМАД ТУФИК МАСРИ ДНИ, ТБО, ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004535,4536/27.06.2014 33 4532/29.07.2014 АТАНАС ПЕТКОВ СТАНБОЛИЕВ  ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004532/27.06.2014 34 4518/29.07.2014 ИВАН ПЕТРОВ КАРАГЬОЗОВ ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004518/27.06.2014 35 4519/29.07.2014 СИЯНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004519/27.06.2014 36 4520/29.07.2014 СТОЯН ГОСПОДИНОВ ВАСИЛЕВ ДПС, ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004520,4521/27.06.2014 37 4523/29.07.2014 ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕЕВ ДНИ, ТБО, ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004523,4522/27.06.2014 38 4524/29.07.2014 ГЕОРГИ ЯНКОВ АЛЕКСИЕВ ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004524/27.06.2014 39 4525/29.07.2014 ДИМО НИКОЛОВ ИВАНОВ ДНИ, ТБО, ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004525,4526,4527/27.06.2014 40 4960/29.07.2014 АНГЕЛ МИТЕВ АНГЕЛОВ ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004960/17.07.2014 41 4488/29.07.2014 ТОДОР ХРИСТОВ ПАНГОВСКИ ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004488,4489,4490,4491/27.06.2014 42 4494/29.07.2014 РАДОСТИН НЕДЕЛЧЕВ ГЕПОВ ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004494/27.06.2014 43 4228/29.07.2014 ТОДОР НЯГОЛОВ НЯГОЛОВ ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004228/16.06.2014 44 4495/29.07.2014 ИВАН АНДРЕЕВ АТАНАСОВ ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004495,4496/27.06.2014 45 4538/29.07.2014 ВЕСЕЛИНА ЯНКОВА ГИНЕВА ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004538/27.06.2014 46 4500/29.07.2014 ИВАН ХРИСТОВ КАЦИКОВ ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004500/27.06.2014 47 4508/29.07.2014 БОРИС НИКОЛАЕВ ГЪРДЕВ ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004508/27.06.2014 48 4501/29.07.2014 СТАНКА ДИМИТРОВА БЪРЗИЛОВА ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004501/27.06.2014 49 4539/29.07.2014 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004539,4540/27.06.2014 50 4509/29.07.2014 ЧЕНКО ХРУСАВОВ СТАНКОВ ДПС, ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004509,4510/27.06.2014 51 4511/29.07.2014 ПЕТЪР КЪНЧЕВ ЙОРДАНОВ ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004511,4512,4513/27.06.2013 52 2274/29.07.2014 БОРИСЛАВ СПАСОВ ХАДЖИРУСЕВ ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП002274/06.03.2014 53 4939/29.07.2014 ГОСПОДИН ПЕТКОВ ЖЕЛЕВ ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004939,4938,4937,4936,4935/16.07.2014 54 4502/29.07.2014 ГЕОРГИ СТАМОВ ГЕОРГИЕВ ДПС Покана за доброволно изпълнение №ПДП004502,4503/27.06.2014 55 4956/29.07.2014 НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ ДНИ, ТБО Покана за доброволно изпълнение №ПДП004956/16.07.2014     Настоящият списък е в сила за периода от 29.07.2014 г...

В Държавен вестник са обнародвани решения на Общински съвет

на Общински съвет - Бургас за одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ IV, УПИ VII-679, УПИ XIII-635, УПИ XV-646,663, УПИ XVI-642,667, кв.1, по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас и изменение на ПУП-ПУР за обслужващи улици, в участък от о.т.5Е до о.т.5Ж и участък от о.т.238 до о.т.34б, кв.1, по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, с които се обособява нов квартал 1Б и се променят границите на кв.1, обособява се нов УПИ XVII-517,84, отреден - "за озеленяване и благоустрояване", в кв.1,  бивш УПИ XIII-635 става нов УПИ I-56, бивш УПИ XV-646,663 става нов УПИ II-58, бивш УПИ XVI-642,667 става нов УПИ III-59, бивш УПИ VII-679 става нов УПИ IV-83 и бивш УПИ IV става нов УПИ V-68, всичките в нов кв.1Б, по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, в съответствие с одобрената КК на гр.Бургас, без промяна в отреждането и застрояването по действащ ПУП и се обособява нова обслужваща улица с улично регулационни граници, от о.т.5И - о.т.5Й - о.т.5К - о.т.5Л - о.т.5М - о.т.5Н до о.т.35б,  съгласно кафявите, зелени, червени, сини и черни линии и надписи и условните цветове върху плана  ; - Решение № 36-19/27.05.14г... на Общински съвет - Бургас за одобряване Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужващи улици с о.т.60-о.т.61-о.т.63, о.т.61-о.т.62 и о.т.63-о.т.64 и обособяване на нов квартал 35 по плана на с.Твърдица - в границите на местност "Край село", землище с.Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Жм по действащ ОУП, съгласно приложения проект с таблицата на засегнатите от трасето на улиците имоти - Съобщение за изготвен проект за "В и К" схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП-ПУР за разширение на кв.Сарафово - одобрен с решение № 29-34/18.12.09г...

Съобщение до Йосиф Николов

на Кмета на Община Бургас, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр...

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-32/05.06.2014г.

за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.110.4.18 В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ", находящо се в партера на жилищна сграда в УПИ І-5945, кв.41 по плана на к.с."Възраждане", гр.Бургас с административен адрес гр...

Община Бургас открива процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

Поземлен имот (ПИ) № 000112- частна общинска собственост, целият с площ 0,765 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива, ІХ категория, по Картата на възстановената собственост (КВС) на землище с... Поземлен имот (ПИ) № 000114- частна общинска собственост, целият с площ 1,285 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива, ІХ категория, по Картата на възстановената собственост (КВС) на землище с...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър