начало на съдържание

Търсене за: арт

Обществени поръчки -Профил на купувача

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Светофарна уредба на ул. „Въстаническа” и Източна районна артерия (път ІІІ-7908 ж.к. „Меден рудник” – с.Твърдица) в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас – проектиране и изграждане”.

"Въстаническа” и Източна районна артерия (път ІІІ-7908 ж.к...

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Светофарна уредба на ул. „Въстаническа” и Източна районна артерия (път ІІІ-7908 ж.к. „Меден рудник” – с.Твърдица) в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас – проектиране и изграждане”.

"Въстаническа" и Източна районна артерия (път ІІІ-7908 ж.к...

Процедура за провеждане на КОНКУРС за избор на изпълнител на: "Вътрешно преустройство на база за приготвяне на храна за Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и обект за бързо хранене в сградата на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД с и

Отрива процедура за провеждане на КОНКУРС за избор на изпълнител на: "Вътрешно преустройство на база за приготвяне на храна за Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и обект за бързо хранене в сградата на "Хляб и   хлебни изделия" ЕООД с идентификатор 07079.651.49.1 по кадастралната карта на града на гр...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на проект „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в град Бургас – І-ви етап: Входно-изходни и главни градски артерии и Централна градска

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на проект "Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в град Бургас - І-ви етап: Входно-изходни и главни градски артерии и Централна градска част." 2011 г.  ...

Съобщение за оповестяване на ценови оферти на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на проект „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в град Бургас”. І-ви етап: Входно-изходни и главни градски артерии и Центра

І-ви етап: Входно-изходни и главни градски артерии и Централна градска част.",  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 27.07.2011 г...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Подготовка и организиране на иновативно културно събитие – Фестивал „Включи града” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Организиране на сегмент: Творчески работилници/ате

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подготовка и организиране на иновативно културно събитие - Фестивал "Включи града" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Организиране на сегмент: Творчески работилници/ателиета - Уъркшоп; Обособена позиция 2 - Организиране на сегмент: Изложби; Обособена позиция 3 -  Организиране на сегмент: Интерактивни арт инсталации; Обособена позиция 4 - Организиране на сегмент: Пърформанс; Обособена позиция 5 - Организиране на сегмент: Концерти;  Обособена позиция 6 - Организиране на сегмент: Кино"   2011 г....

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Подготовка и организиране на иновативно културно събитие – Фестивал „Включи града” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Организиране на сегмент: Творчески ра

3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Подготовка и организиране на иновативно културно събитие - Фестивал "Включи града" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Организиране на сегмент: Творчески работилници/ателиета - Уъркшоп; Обособена позиция 2 - Организиране на сегмент: Изложби; Обособена позиция 3 -  Организиране на сегмент: Интерактивни арт инсталации; Обособена позиция 4 - Организиране на сегмент: Пърформанс; Обособена позиция 5 - Организиране на сегмент: Концерти;  Обособена позиция 6 - Организиране на сегмент: Кино",  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 20.09.2011 г...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища; републикански пътища в урбанизираната територия на гр. Бургас и главните улици на съставните селища и квартали на територията на Общ

Бургас и главните улици на съставните селища и квартали на територията на Община Бургас за експлоатационни сезони 2011/2012 г.; 2012/2013г...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър