начало на съдържание

Търсене за: обяви

Обяви и съобщения

Открива се процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за КОО, бензиностанция и газстанция

                 Заповедта за конкурса да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия.         ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас  ...

Обществени поръчки -Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Публикуване на обяви и съобщения, свързани с дейността на община Бургас”

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Публикуване на обяви и съобщения, свързани с дейността на община Бургас" 2009 г.  ...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на Община Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС  ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА, МАРКЕТИНГ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"  ДОКУМЕНТАЦИЯ  ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на Община Бургас" 2012 г. Документацията за участие може да бъде получена в сградата на Община Бургас, ул...

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на Община Бургас"

3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на Община Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 23.04.2012 г...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на Община Бургас”

                                               ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на Община Бургас "...

Дружество на българските фантасти "Тера фантазия"-Бургас

http://www.burgas.bg/index.php/bg/info/details/504/6089

Съвместно  с Клуба по фантастични изкуства: -  обяви Второто издание на Националния конкурс за фантастични изкуства "Тера фантазия"...

Международен конкурс за изработване на лого на кампанията „Бургас – кандидат за Европейска столица на културата 2019“

Община Бургас обявява:

Община Бургас обяви своята кандидатура за "Европейска столица на културата 2019"...

Конкурс за коледна украса на детски заведения

http://www.burgas.bg/index.php/bg/info/details/799/17086

По традиция, в навечерието на коледните празници, Дирекция "Образование и демографски въпроси" обяви конкурс за най-оригинална коледно-новогодишна украса на детските заведения и самостоятелни детски ясли на територията на Община Бургас...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър