начало на съдържание

Търсене за: обяви

Обяви и съобщения

Международен конкурс за изработване на лого на кампанията „Бургас – кандидат за Европейска столица на културата 2019“

Община Бургас обяви своята кандидатура за "Европейска столица на културата 2019"...

Заповед за откриване на Процедура за провеждане на КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот - публична общинска собственост

056/907 222;  056/841729 - инж.Янка Маркова. Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.   ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас...

Заповед за откриване на Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обособена част от помещение

056/907222 - Виолета Иванова. Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.   ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас    ...

Открива се процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот - публична общинска собственост

Яна Маркова. Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.             ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас  ...

Открива се процедура за провеждане на публично оповестен конкурс - за учредяване право на строеж за КОО, бензиностанция и газстанция

                 Заповедта за конкурса да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия....

Открива се процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за КОО, бензиностанция и газстанция

                 Заповедта за конкурса да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия.         ДИМИТЪР НИКОЛОВКмет на Община Бургас...

Открива се процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за КОО, бензиностанция и газстанция

                 Заповедта за конкурса да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска". Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия.         ДИМИТЪР НИКОЛОВ Кмет на Община Бургас  ...

Обществени поръчки -Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Публикуване на обяви и съобщения, свързани с дейността на община Бургас”

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Публикуване на обяви и съобщения, свързани с дейността на община Бургас" 2009 г.  ...


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър