Търсене за: "общински жилища"

Новини

Общинските търговски дружества инвестираха в бъдещето над 3 милиона лева

Община Бургас е собственик на капитала на седем търговски дружества с предмет на дейност в сферата на производството и услугите, и десет медицински дружества... Те дават работа на хиляди хора... За съжаление, през 2007 година много от тях бяха пред фалит...

Защитеното жилище за хора в риск изпраща седем свои абитуриенти

Този петък, 23-ти май, е един от най-дългоочакваните дни за всички в Защитеното жилище за хора в риск на ул... "Поп Грую" 45... Целият персонал и младежите от дома са в трескава подготовка от месеци, защото наближават баловете, а те ще изпратят седем свои абитуриенти в 16.00 часа.   Със съдействието на Община Бургас  и спонсори за всички абитуриенти са осигурени официални тоалети, за трите дами - бални рокли, за момчетата официални костюми, прически, обувки и всичко необходимо.   Специално за случая ученици от Музикалното училище ще поздравят всички присъстващи, ще има лакомства и подаръци.   Тази година Бургас изпраща  2219 абитуриента - сред тях са Василка, Галя, Златка, Димитър, Детелин, Симеон и Стоян...

Кметът: Честита 50-годишнина на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

* Заслужавате медицински факултет за юбилея!   Тържествата по повод 50-годишнината от създаването на Университет "Проф... д-р Асен Златаров" започнаха днес с откриването на паметник на неговия патрон... Церемонията уважи кметът Димитър Николов, който поздрави преподавателите и студентите със следните думи:   "За половин век учебното заведение възпита великолепни специалисти и прекрасни бургазлии, милеещи за града си...

Община Бургас построи 5 нови Центъра за деца с увреждания

Община Бургас изгради 5 нови Центъра за отглеждане на деца с увреждания... Два от тях се намират в к-с "Меден рудник", 2 са в квартал Ветрен и 1 в к-с "Лазур"... Сградите са построени и обзаведени по проект за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/036 "Изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип на територията на община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. Днес бяха представени 2 от готовите къщи - тези на ул...

Изпратиха тримата абитуриента от Защитеното жилище с градинско парти и подаръци

* Община Бургас ги настанява в общински жилища   Стефка Арабаджиева /21 години/, Николай Фотев и Димо Андреев /20 години/ са трима от общо 1969 бургаски абитуриенти, които се дипломират през 2015 година... В присъствието на гости и приятели те получиха своето специално изпращане от Защитеното жилище за хора в риск на ул... "Поп Грую"45...

Архив

Съобщение за настанените в общински жилища

Община Бургас уведомява настанените под наем в общински жилища лица, че съгласно Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища следва в срок до 31.12.2007г... да подадат в отдел “Жилищна политика” декларация за това налице ли е промяна в декларираните от тях обстоятелства, обуславящи настаняването им в общинско жилище. Декларация трябва да подадат и картотекираните лица, нуждаещи се от общинско жилище. Съгласно чл.14, ал.2 от наредбата наемните правоотношения на неподалите декларация наематели и на подалите декларации с невярно съдържание, се прекратяват със заповед на кмета на Община Бургас... Лицата, чиито наемни правоотношения са прекратени, нямат право за срок огт 5 години да кандидатстват за настаняване в общинско жилище. ...

Нарушения в отдаването на общински жилища, установи вътрешна проверка на Община Бургас

Многобройни нарушения в общинския отдел “Жилищна политика” установи първият етап от вътрешната проверка, възложена от кмета на община Бургас Димитър Николов на Костантин Луков – директор на отдел “Обществен ред и сигурност”... Масово пререждане на хора, които от години са картотекирани за жилище и отговарят на условията, е сред най- честите нарушения... Сред вкарването в списъците на челни места са и общински служители...

Десетки граждани на Бургас споделиха проблемите си в кметския кабинет

Десетки бургаски граждани посетиха кмета Димитър Николов в приемния му ден... Голяма част от проблемите, споделени с градоначалника, бяха свързани с възстановяването на собственост върху имоти - най-често земеделски земи, загубили статута си на такива, и най-често в бързо разрастващия се к-с “Меден рудник”... В повечето случаи въпросите на посетителите бяха в компетенцията на държавните органи...