ПРАВИЛНИК 2017

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.

* Документите за кандидатстване се подават в деловодството на Община Бургас, в 5 екземпляра, в запечатан плик, с опис на документите вътре, подписани от вносителя.
Проектната документация трябва да е придружена със Заявление до кмета на общината и кратка анотация на проекта.
Периодът за подаване на документи е от 1 до 31 март 2017 година.

СЪОБЩЕНИЕ

На заседание на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас бяха одобрени за съфинансиране в Сесия 1/2017 г. следните проектни предложения:

1. "Минималистична приказка" на Георги Кирилов Спасов.

2. "Шагуниада - градска музика на Георги Шагунов" на Сдружение "Общество за духовни изяви".

3. "Астрономия на древността - звездите проговарят" на Фондация "По следите на древните".

4. "Camerata Pontika - Класика на брега" на Милена Иванова Вълева.

5. "Хоро е пусто без вас" на СНЦ "Танцов клуб "Чайка" Бургас.

6.  Конкурс за изпълнение на детска песен "Сладкопойна чучулига" на Сдружение "Сладкопойна чучулига".

7. "Първостроителите на бургаската опера" на "НИБ-А-КОНСУЛТ" ЕООД.