РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЖУРСТВАТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА М.МАРТ 2017 Г.

МЕСЕЧЕН ГРАФИК
по медицинска специалност "Неврохирургия"

 

1. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.03.2017 г. до 08.00. на 13.03.2017 г. - денонощно;

2. МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 13.03.2017 г. до 08.00 на 21.03.2017 г. денонощно

3.  УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 21.03.2016 г. до 08.00. на 01.04.2017 г. - денонощно;  

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК
по медицинска специалност "Ортопедия и травматология"

1. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.03.2017 г. до 08.00 на 06.03.2017 г. денонощно, нечетни дни   01.03.2017 , 03.03. 2017 г., , 05.03. 2017 г.,

2.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 02.03.2017 г. до 08.00 на 06.03.2017 г. денонощно, четни дни   02.03.2017 , 04.03. 2017 г.;

3. УМБАЛ   "ДЕВА  МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 на 06.03.2017 г. до 08.00 на 09.03.2017 г. денонощно;

4. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 09.03.2017 г. до 08.00 на 20.03.2017 г. денонощно, нечетни дни   09.03.2017 , 11.03. 2017 г., , 13.03. 2017 г., , 15.03. 2017 г., 17.03. 2017 г., 19.03. 2017 г.,

5.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 10.03.2017 г. до 08.00 на 20.03.2017 г. денонощно, четни дни   10.03.2017 , 12.03. 2017 г., , 14.03. 2017 г., , 16.03. 2017 г., 18.03. 2017 г.;

6.  УМБАЛ   "ДЕВА  МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 на 20.03.2017 г. до 08.00 на 23.03.2017 г. денонощно;

7. МБАЛ   "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 23.03.2017 г. до 08.00 на 24.03.2017 г. денонощно;

8.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 24.03.2017, до 08.00 на 25.03.2017 г. денонощно

9. МБАЛ   "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 25.03.2017 г. до 08.00 на 26.03.2017 г. денонощно;  

10.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас от 08.00 на 26.03.2017 г. до 08.00 на 27.02.2017 г. денонощно;

9. МБАЛ   "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 27.03.2017 г. до 08.00 на 28.03.2017 г. денонощно;  

10.  МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас от 08.00 на 28.02.2017 г. до 08.00 на 29.02.2017 г. денонощно;

11.УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 29.03.2017 г. до 08.00 на 30.03.2017 г. денонощно; 

12. МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 30.03.2017 г. до 08.00 на 31.03.2017 г. денонощно;

13.УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 31.03.2017 г. до 08.00 на 01.04.2017 г. денонощно;

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК
по медицинска специалност "ПЕДИАТРИЯ"

1 УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.03.2017 г. до 08.00 на 15.03.2017 г. денонощно;

2. МБАЛ "Д-Р МАДЖУРОВ" ООД, гр. Бургас- от 08.00 на 15.03.2017 г. до 08.00 на 23.03.2017 г. -  между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;

3. МБАЛ  "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 23.03.2017 г до 08.00 ч. на 01.04.2017 г. между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;

  

МЕСЕЧЕН ГРАФИК
по медицинска специалност  "УРОЛОГИЯ"

 

1.  УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.03.2017 г. до 08.00 на 14.03.2017 г. денонощно;

2. УМБАЛ   "ДЕВА  МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 ч. на 14.03.17 г. до 08.00 ч. на 17.03.17 г.денонощно;

3. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 17.03.2017 г. до 08.00 на 23.03.2017 г. денонощно;

4. МБАЛ   "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 23.03.2017 г. до 08.00 на 24.03.2017 г. денонощно;

5. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 24.03.2017 г. до 08.00 на 25.03.2017 г. денонощно;

6. МБАЛ   "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 25.03.2017 г. до 08.00 на 26.03.2017 г. денонощно;

7. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 26.03.2017 г. до 08.00 на 27.03.2017 г. денонощно;

8. МБАЛ   ".ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 27.03.2017 г. до 08.00 на 28.03.2017 г. денонощно;

9. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 28.03.2017 г. до 08.00 на 29.09.2017 г. денонощно;

10. МБАЛ   ".ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 29.03.2017 г. до 08.00 на 30.03.2017 г. денонощно;  

11. УМБАЛ - БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 30.03.2017 г. до 08.00 на 01.04.2017 г. денонощно;