РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЖУРСТВАТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА М.МАЙ 2017 Г.

МЕСЕЧЕН ГРАФИК
По медицинска специалност "Неврохирургия"

1. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас от 08.00 на 01.05.2017 г. до 08.00. на 08.05.2017 г. - денонощно;

2. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 08.05.2017 г. до 08.00 на 16.05.2017 г. денонощно

3. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас от 08.00 на 16.05.2016 г. до 08.00. на 01.06.2017 г. - денонощно;

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК
По медицинска специалност "Ортопедия и травматология"


1. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.05.2017 г. до 08.00 на 09.05.2017 г. денонощно, нечетни дни 01.05.2017 , 03.05. 2017 г., , 05.05. 2017 г., , 07.05. 2017 г.,

2. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 02.05.2017 г. до 08.00 на 09.05.2017 г. денонощно, четни дни 02.05.2017 , 04.05.2017 г.; 06.05. 2017 г.; 08.05. 2017 г.;

3. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 09.05.2017 г. до 08.00 на 12.05.2017 г. денонощно;

4. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 13.05.2017 г. до 08.00 на 19.05.2017 г. денонощно, нечетни дни 13.05.2017 , 15.05.2017 г., , 17.05. 2017 г., ,

5. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 12.05.2017 г. до 08.00 на 24.05.2017 г. денонощно, четни дни 12.05.2017 г. , 14.05.2017 , 16.05. 2017 г., , 18.05. 2017 г.;

6. МБАЛ "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 19.05.2017 г. до 08.00 на 26.05.2017 г. нечетни дати денонощно - 19.05. 2017 г., 21.05. 2017 г., 23.05. 2017 г., 25.05. 2017 г.,

7. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 20.05.2017 г. до 08.00 на 21.05.2017 г. денонощно;

8. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас:
- от 08.00 на 22.05.2017 г. до 08.00 на 23.05.2017 г. денонощно;
- от 08.00 на 24.05.2017 г. до 08.00 на 25.05.2017 г. денонощно;
- от 08.00 на 26.05.2017 г. до 08.00 на 27.05.2017 г. денонощно;

9. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 27.05.2017 г. до 08.00 на 29.05.2017 г. денонощно;

10. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 29.05.2017 г. до 08.00 на 01.06.2017 г. денонощно;


МЕСЕЧЕН ГРАФИК
По медицинска специалност "ПЕДИАТРИЯ"


1 УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.05.2017 г. до 08.00 на 15.05.2017 г. денонощно;

2. МБАЛ "Д-Р МАДЖУРОВ" ООД, гр. Бургас- от 08.00 на 15.05.2017 г. до 08.00 на 23.05.2017 г. - между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;

3. МБАЛ "БУРГАСМЕД" ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 23.05.2017 г до 08.00 ч. на 01.05.2017 г. между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;


МЕСЕЧЕН ГРАФИК
По медицинска специалност "УРОЛОГИЯ"

1. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.05.2017 г. до 08.00 на 10.05.2017 г. денонощно;

2. УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 ч. на 10.05.17 г. до 08.00 ч. на 14.05.17 г.денонощно;

3. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 14.05.2017 г. до 08.00 на 19.05.2017 г. денонощно;

4. МБАЛ "ЛАЙФ ХОСПИТАЛ" ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 19.05.2017 г. до 08.00 на 26.05.2017 г. нечетни дати денонощно - 19.05. 2017 г., 21.05. 2017 г., 23.05. 2017 г., 25.05. 2017 г.,
5. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 20.05.2017 г. до 08.00 на 27.05.2017 г. четни дати денонощно - 20.05. 2017 г., 22.05. 2017 г., 24.05. 2017 г., 26.05. 2017 г.,

6. УМБАЛ - БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 27.05.2017 г. до 08.00 на 01.06.2017 г. денонощно;