ЗА ПРИХОДИ ПО ЗМДТ И ТАРИФИ НА ОБЩИНА БУРГАС:


ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И РЕКЛАМА"

IBAN : BG08SOMB91308424151744


КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ:

442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

442500 2,5% ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ

441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

448007 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

448001 ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

448090 РАЗРЕШИТЕЛНИ ВОДИ

446500 ГЛОБИ

 

ЗА ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС:

IBAN : BG28SOMB91303123996500

 

ЗА ДЕПОЗИТИ ПО РАЗРЕШИТЕЛНИ РЕЖИМИ, ОБЩ. НАРЕДБИ И ТЪРГОВЕ:

IBAN : BG89SOMB91303323996501

 

ЗА ФОНД ПРИВАТИЗАЦИЯ

IBAN : BG26SOMB91303223996552

 


ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ IBAN СМЕТКИ СА В:

ОБЩИНСКА БАНКА АД - КЛОН БУРГАС
BIC : SOMBBGSF

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС:

  • Касов салон на ул. "Александровска" № 83 и ЦИОГ ул. "Александровска" №26 - в брой и с ПОС терминални устройства;
  • Центровете за административни услуги: "Възраждане" в к-с"Меден рудник" до бл.26; "Освобождение" в к-с "Славейков" до бл.49; "Изгрев" в к-с "Зорница" бл.47; "Зора" в к-с "Лазур", ул. "Перущица" 67; "Долно Езерово" - в брой.
  • На касите на "Български Пощи" ЕООД и Изипей АД.