начало на съдържание

е-община Бургас

Електронни административните услуги, предоставяни от Община Бургас

ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА БУРГАС

СПРАВКА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА  НА ОБЩИНА БУРГАС.

 

 


Справка за заведен документ в община Бургас

Можете да направите СПРАВКА ЗА ЗАВЕДЕН ДОКУМЕНТ В ДЕЛОВОДСТВОТО на Община Бургас и да проверите неговия статус.

 


Справка за финансови задължения към Община Бургас

СПРАВКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

БАНКОВИ СМЕТКИ

За да проверите Вашите задължения не е необхдоимо да имате специално заведен документ, а само да пазите някое от съобщенията за Вашите задължения, които получавате ежегодно. В горния ляв ъгъл на съобщението са изписани входящия номер и датата на подаване на Вашата декларация, които можете да използвате.Справка за административните регистри на Община Бургас

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Уведомления
Разрешителни
Временни разрешения
Категоризация
Таксита


Детски градини и ясли

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

Достъп на гражданите до  ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ.

 

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ


Електронна система за записване в първи клас

Електронна система за записване в първи клас

Достъп на гражданите до ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС.


Гише на предприемача

Гише на предприемача

ГИШЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧА

Новата on-line услуга дава възможност на едно място предприемача да получи бърза и точна информация за документите изискващи се от съответните институции и ведомства на местно/регионално ниво, касаещи дейността на малкия и средния бизнес, както и информация за адрес,телефон или e-mail на всички институции, имащи отношение към извършването на съответната услуга.
Дейността на Гишето представлява информационна услуга, която е администрирана от общината и работи с помощта на информационна-система, разработена от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
Информацията, предлагана на Гишето обхваща два аспекта във взаимоотношенията между бизнеса и администрацията, регистрирането на стопански субекти и регистрация на определени стопански дейности и всички регистрационни, разрешителни и регулативни дейности извършващи се от регионалните институции и ведомства обслужващи фирмите и гражданите.
В on-line услугата се предоставя информация за включване в програми и проекти, финансирани от правителството или други организации.


Публичен регистър на базовите станции на територията на община Бургас

Регистърът съдържа информация за местоположението на базовите станции на мобилните оператори на територията на Община Бургас, максималния радиус на хигиенно-защитна зона на станциите, номера на протокола от измервания на електромагнитното поле (ЕМП)около излъчващия източник и номера на разрешителното за строеж.


Регистър на сдруженията съгласно Закон за управление на етажната собственост

Регистър на сдруженията

Имотен регистър

Имотен регистър

СПРАВКА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър