Средни общообразователни училища

Средни общообразователни училища

1. СОУ с хуманитарно-естетически профил "Св.Св.Кирил и Методий"

 

площад Кирил и Методий №1

Директор Няголова
Тел. 056 846033
Пом.Директори 056843 398,  056/846 031
Канцелария: 056846 034
e-mail: soukim@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

СОУ "Св. св. Кирил и Методий" е наследник на първото българско училище в града. То излъчва както атмосфера на уют и сигурност, така и усета за модерност чрез непрекъснатото обновяване на материалната база - нови компютърни кабинети, собствена художествена галерия - място за изява на творческите заложби на учениците. Училището е член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Тук се обучават над 1000 ученика от І до ХІІ клас. Ежегодно се осъществява прием след VІІ клас в следните профили:

1. Хуманитарен - география с английски език. Учениците получават специализирана подготовка по география и икономика, гарантираща им успешна реализация във всички ВУЗ.

2. Технологичен - информационни технологии и информатика с английски език. Учениците овладяват съвременните информационни технологии.

3. Изкуства - изобразително изкуство с английски език. Учениците изучават основите на

декоративното рисуване, пространствен, графичен и моден дизайн, живопис, иконопис, стъклопис, скулптура, компютърна графика, история на изкуството.
Учителският колектив е изграден от доказали се в практиката професионалисти. Под тяхно ръководство учениците получават задълбочени знания по учебните предмети, участват в международни, национални и общински конкурси, състезания и проекти, завоювайки призови места.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:  http://soukim-burgas.com

СОУ с хуманитарно-естетически профил "Св.Св.Кирил и Методий"

2. СОУ "Иван Вазов"

 

ул.Хр.Ботев 42
Директор Иванов
Тел. 056 817690
Пом.Директор: 056 817691
Канцелария: 056 817693
e-mail: Ivazov_bs@abv.bg


ГАЛЕРИЯ

СОУ "Иван Вазов" е училище с 50 годишни традиции. Разполага с високо квалифицирани специалисти по всички специалности, защитили клас квалификации, мотивирани от усилията на учениците да успеят. За работата на препоподавателите говорят отличните резултати на завършилите СОУ " Иван Вазов" . Училището привлича своите възпитаници с разнообразни извънкласни дейности, развиващи талантите. Разполага с действаща вокална група, мажоретен състав и модерен балет, представящи училището на различни обществени мероприятия. Училището има богата художествено - творческа традиция. Тя е утвърдена за първи път през 1971 г. от детската школа по керамика и пластика с ръководител К. Арабаджиев. Училището се гордее с имената на известни юристи, икономисти, лекари, политици, учили тук. Известната Петя Дубарова и олимпийският шампион по бокс Георги Костадинов са в почетния списък. Известните актьори Димитър Рачков, Тончо Токмакчиев, Христо Симеонов и Емил Марков също са възпитаници на училището.

ПРИЕМ:

Предучилищна група:
Ние предлагаме:
• Индивидуална работа с всеки ученик
• СИП компютърно обучение
• СИП керамика
• СИП стъклопис, батик, мозайка
• Клуб по народни танци
На разположение на учениците е училищен стол.

I - клас
Ние предлагаме:
• Индивидуална работа с всеки ученик
• СИП компютърно обучение
• СИП керамика
• СИП стъклопис, батик, мозайка
• Клуб по народни танци
На разположение на учениците е училищен стол.


V - клас
Ние предлагаме:
• Компютърно и Интернет обучение
• Засилено обучение по английски и немски език
• Група със засилено обучение по математика
• СИП изобразително изкуство
• СИП актьорско майсторство и хореография
• СИП стъклопис, батик и компютърна рисунка


VIII - клас
Ние предлагаме:
• Банково и застрахователно дело - СИП
• Фризьорство и козметика - СИП
• Счетоводство на фирма - СИП
• Фирмен мениджмънт - СИП
• Автомобили и ремонт на автомобили - СИП
• Мода, шев и кройка - СИП
• Готварство и сладкарство - СИП
• Фотография - СИП
• Митническо дело - СИП
безплатно обучение по:

• Информатика и информационни технологии,
засилено обучение по английски, немски, и руски език

IX - клас
Ние предлагаме:
• Банково и застрахователно дело - СИП
• Фризьорство и козметика - СИП
• Счетоводство на фирма - СИП
• Фирмен мениджмънт - СИП
• Автомобили и ремонт на автомобили - СИП
• Мода, шев и кройка - СИП
• Готварство и сладкарство - СИП
• Фотография - СИП
• Митническо дело - СИП

Хуманитарен профил:
профилиращи предмети - български език и литература, история, I чужд език.
Природоматематически профил:
профилиращи предмети - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, математика.
Технологичен профил:
профилиращи предмети - информационни технологии, чужд език, математика.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
Природоматематически профил: сборът от удвоените оценки по биология и химия плюс оценката по география.
Хуманитарен профил: сборът от удвоените оценки по български език и литература, и история плюс оценката по I чужд език
Информационни технологии: сборът от удвоените оценки по български език и литература, и чужд език плюс оценката по математика.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://ivan-vazov.org/


СОУ "Иван Вазов" гр.Бургас

3. СОУ "Димчо Дебелянов"

к-с Славейков, до бл.5

Директор Стоев
Моб.тел.: 0878469551
Пом.Директор: 
Моб.тел.: 0878469552; 0878469550
Канцелария:
Моб.тел.: 0878469553
Е-mail:ddebelianov_bs@abv.bg 

СОУ " Димчо Дебелянов" е с 50 годишни традиции в областта на математиката, изкуствата и спорта.За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://ddebelyanov-bs.com/

СОУ "Димчо Дебелянов" гр.Бургас 

4. СОУ "Епископ Константин Преславски"

к-с Славейков, до бл.44
Директор Илиев: 056 860905
Пом.Директор: 056860847
Канцелария: 056 587259
е-mail:sskpreslavski@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

Началото на днешното СОУ "Константин Преславски" е поставено през 1976 г. като Основно училище "Димитър Полянов".

През 1983 г. училището влиза в нова сграда, построена по експерементален проект.

От 1987 г. е преобразувано в средно училище, а през 1992 г. е преименувано в СОУ "Епископ Константин Преславски" с решение на Общински съвет - Бургас.

През годините се осъществява прием на ученици в V клас в паралелки с разширено изучаване на математика и в VIII и IX клас по профилите "Стопанско управление", "Информационни технологии" и "Биология".

В училището ежегодно се организират:

- Изложба ПЛАКАТ "ЖИВОТ БЕЗ МАСКА И ГРИМ", чрез която се дава израз на отношението към различните зависимости;
- Седмица "НЕ НА НАСИЛИЕТО", по време на която се дискутират проблемите на домашното насилие, насилието и трафика на жени;
- Ученическата ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЧОВЕК - СВЯТ".

През 2012 г. училището бе посетено от делегация, водена от Н. Пр. посланика на Китайската народна република Гуо Йеджоу, който извърши дарение на компютърни конфигурации.

През годините СОУ "Епископ Константин Преславски" се утвърдило като едно от водещите в града, в коeто обучението по информационни технологии, икономически дисциплини и природни науки е мярка за запазено качество.

От учебната 2013/2014 година след 25-годишно прекъсване в училището се възстановява приема в начален етап (I - IVклас).

 

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://preslavski.eu/

СОУ "Епископ Константин Преславски"

5. СОУ "Йордан Йовков"

 

 

к-с Изгрев до бл.16
Директор Анна Пенева
Тел. 056 860898
Пом.Директор: 056 860899
Канцелария: 056 887441
е-mail: jovkov2007@abv.bg 

В СОУ "Йордан Йовков" -Бургас се обучават и възпитават ученици от комплекс "Изгрев" . Обучението е в дневна, индивидуална, самостоятелна и задочна форма. Училището приема ученици на 5 и 6 години за предучилищна подготовка. За постъпване в І клас се приемат ученици, навършили 7 години, или 1 година по-рано/по преценка на родителите/. За начален етап: І-ІV клас , учебните занятия са с начало:08.00 часа и І смяна до 12.35 часа през цялата учебна година. Родителите, които желаят децата им да бъдат в целодневна форма на обучение, ползват безплатна занималня за самоподготовка, която е до 17.00 ч. Учениците от V-ХІІ клас учат само І учебна смяна от 08.00 до 14.30 часа. В гимназиалния етап се провежда обучение в общообразователни паралелки с разширено изучаване на "Информационни технологии" и професионално обучение за "Моделиер-технолог на облекло от текстил".

Училището разполага с уютни класни стаи ,модерна база от кабинети за обща и професионална подготовка, кабинет за деца със СОП, кабинет за деца в предучилищна възраст, две игротеки за занимания по интереси за учениците в целодневна форма от начален етап, два физкултурни салона, актова зала за тържества, два кабинета по информационни технологии,три зали за мултимедия, безжичен интернет в сградата, интерактивна дъска.
В начален етап се прилага образователния софтуер "Енвижън" и електронно учебно съдържание на урочната дейност. Във всяка класна стая на учениците от начален етап има мултимедиен проектор, лаптоп и безжични мишки за работа с електронните уроци, чрез които децата с лекота усвояват учебното съдържание.

На учениците се предоставя възможност за обедно хранене в училищния стол чрез балансирано 3 степенно меню, одобрено от технолог на Дирекция "Образование". Предлагат се и съобразените с Наредбата за ученическо хранене закуски и напитки. За начален етап: ежедневно се осигуряват безплатни подкрепителни закуски в голямото междучасие и един път седмично плод/зеленчук по Схемата "Училищен плод".

В училището има медицински кабинет и щатна медицинска сестра. На І етаж в сградата, в отделно крило, са разположени кабинетите на психолог, логопед и ресурсни учители за деца със специални образователни потребности към Ресурсен център-Бургас.
Извънкласните дейности се финансират по проект "Успех" на ОП "РЧР".В училището функционират 16 групи за извънкласни дейности.

Широко е застъпен спортът. Отборите ни по хандбал ежегодно са финалисти на общински, зонални и национални кръгове на Училищните игри. Развива се и волейбол и футбол. Училището има фанфарен оркестър и вокална група. Много от учениците ни са носители на награди от национални, областни и общински конкурси и състезания по български език, английски език, математика, изобразително изкуство.

Реализират се различни екологични дейности, съвместно с Българското дружество за защита на птиците, Българската фондация за биоразнообразие, Еко-пак, ПУДООС под мотото "За чиста природа-и аз участвам".


За повече информация за училищния живот и успехите на нашите ученици, моля, посетете:

1.Сайтът ни: www.jovkov.org
2.Страницата ни във Фейсбук:
Успех в СОУ " Йовков" Бургас

СОУ "Йордан Йовков" гр.Бургас 

6. СОУ "Добри Чинтулов"

к-с Изгрев до бл.55

Директор Казакова
Тел. 056 860894
Пом.Директор: 056 860896
Канцелария: 056 860895
е-mail: sou_dchintulov@abv.bg

През 1990 г. училище ,,Добри Чинтулов" гр. Бургас се нарежда сред десетте училища в страната, на които МНП разрешава профилирано обучение по музика - Български фолклор със срок на обучение 5 години. 1999 г. поставя началото на нова специалност за училището - хореография.

Средно общообразователно училище " Добри Чинтулов" - Бургас има целодневна форма на обучение за І, ІІ и III клас,начален и прогимназиален етап - общообразователна подготовка, както и профил "Изкуства" /

Музика и Хореография/ в гимназиален етап.Училището разполага с уютни класни стаи, учебен и кабинетен корпус за общообразователна подготовка, компютърни кабинети, мултимедиен кабинет, специализирани кабинети за обучение по музика, две танцовални зали,ресурсен кабинет за деца със зрителни нарушения и модерна игротека, както и здравен кабинет, физкултурни салони и ученически стол.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: www.dchintulov.com

СОУ "Добри Чинтулов" гр.Бургас

7. СОУ "Петко Росен"

к-с М.Рудник,до бл.404
Директор Дюлгерова
Тел. 056852184
Пом.Директор: 056852142
Канцелария: 056852187

 

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://www.petkorosen.com/

СОУ "Петко Росен" гр.Бургас

 

8. СОУ "Константин Петканов"

к-с М.Рудник срещу бл.448
Директор Делчева: тел/факс 056 852694
Пом.Директор: 056 852709, 056 854704
e-mail: petkanov_86@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

СОУ "Константин Петканов" - Бургас е открито през 1984 година в един от най-големите жилищни комплекси - "Меден рудник". Училището разполага с богата и модерна материално-техническа база - два физкултурни салона, актова зала с 250 зрителски места, три компютърни кабинета с мултимедии, три видеозали с мултимедии, нов кабинет по анимация и единствения в комплекса действащ плувен басейн. Всичките 38 класни стаи на четириетажната сграда са слънчеви и просторни и в тях през настоящата година се обучават 586 ученици. На учениците от 1 до 4 клас е осигурена целодневна организация на обучение, бюфет, столово хранене и безплатна закуска. Съставът на педагогическата колегия е от високо квалифицирани специалисти, психолог, логопед, ресурсен учител. Училището спечели и работи по много проекти, най- значимите от които са:

  • ЕСФ, МОН,ОП "Развитие на човешки ресурси", Схема "Да направим училището привлекателно за младите хора" Творческа лаборатория за аниматори "ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ" на стойност 127 562. 21 лв.
  • ЕСФ, МОН,ОП "Развитие на човешки ресурси", Схема "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" Клуб за интеграция, толерантност и взаимопомощ "Подавам ти ръка" на стойност 143 259.40 лв

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://petkanov.eu/

9. Спортно училище ”Юрий Гагарин”

к-с "Зорница" бл.46
Директор: Георги Георгиев
тел. 056544117
Пом.Директор: 056530682
Канцелария: 056800690
su_u.gagarin@abv.bg

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://www.su-gagarin.org/

10. СОУ "Христо Ботев" - с.Черно море

СОУ

 

с.Черно море
ул."Атанас Буров" №10
Директор Йорданова Тел. 055182009; 0894630123
Канцелария: 05518 2009
с.Черно море ул. "Атанас Буров" № 10
Е-mail:ou_chmore@mail.bg

Училището в с. Черно море е създадено през 1929 г. и вече 82 години в него се обучават ученици от І до VІІІ клас живущи в селата Черно море, Брястовец и Драганово. От 2009 г. училището е средищно, а през учебната 2011-2012 година е преобразувано в средно общообразователно. Обучението е в дневна, индивидуална и самостоятелна форма. В училището има целодневна форма на обучение за І и ІІ клас, и пътуващите ученици, начален и прогимназиален етап-общообразователна подготовка. В гимназиалния етап се провежда обучение в непрофилирана паралелка. Оборудвани са учебни кабинети по информационни технологии, музика, биология, готварство, медицински кабинет, логопедичен кабинет, кабинет по ресурсно подпомагане за деца със специални образователни потребности, библиотека, физкултурен салон и спортни площадки.

Осигурен е безплатен транспорт на пътуващите ученици от С. Драганово и с. Брястовец.

За повече информация вижте нашата >>Галерия

СОУ "Христо Ботев" - с.Черно море

 

 

свали като pdf разглеждания: 54574 последна промяна: 14:53:22, 11 декември 2014