Целодневни детски градини

1. ЦДГ №1 “Звездица”

1. ЦДГ N 1 “Звездица”

гр. Бургас, ул. "Цар Симеон" 88,
филиал: гр. Бургас, ул. Лермонтов №9
Директор: Илчева
Тел. 056 831379, 0885526663
Канцелария: 056 831380
e-mail: cdg.1@abv.bg

ЦДГ №1 "Звездица" разполага с две сгради. Централна - на ул."Цар СимеонІ" №88 и филиал на ул. "Лермонтов"№ 9.
В детското заведение се възпитават и обучават 220 деца от 3 до 7 години, разпределени в 7 групи: Пет в централна сграда и две във филиал.
Главната стратегическа цел на детската градина е:
Емоционално-личностно развитие на детето чрез удовлетворяване на индивидуалните му потребности и интереси на основата на принципите за хуманизация и демократизация на педагогическия процес.
Възпитателно - образователната програма е ориентирана към формиране на навици, умения и отношения, които ще доведат до удовлетвореност и ще подпомогнат ранната социализация на детето.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://cdg1.na4alobg.com/

ЦДГ №1 "Звездица"

 

2. ЦДГ №2 “Х.К.Андерсен”

2. ЦДГ N 2 “Х.К.Андерсен”

ул.Поп Грую 71
Директор Кръстева: Тел.056 832078, филиал 056 832077
Канцелария:  056 816322
e-mail: cdg2@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

ЦДГ №2 "Ханс Кр.Андерсен" е общинска детска градина за деца от 3 до 7 години. За 472 деца се грижи екип от специалисти по предучилищна педагогика, музика, физическа култура и спорт - плуване, медицински специалисти, административен и непедагогически персонал.
Построена е през 1977г. Разположена е в три самостоятелни павилиона, административна сграда и филиал.

През 2010 година по Оперативна програма"Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас" се обнови централната част с комфортна, модерна и достъпна образователна среда за всички деца. Реконструиран е плувния басейн, в който се провеждат занимания по спорт плуване за деца от подготвителни 5 и 6 години.

През 2013 година започва изграждане на нова сграда във филиала на детската градина.
Детската градина работи по национални програми и проекти. Има спечелени два европейски образователни проекта с партньори от цяла Европа - Испания, Италия, Англия, Полша, Латвия, Португалия, Румъния, Унгария,


За повече информация посетете нашият сайт на адрес: cdg2andersen.org

ЦДГ №2 "Х.К.Андерсен"

 

3. ЦДГ №4 “Калинка”

с.Рудник+филиал с.Черно море
Директор: Симеонова
Тел.05518/2308, 05518/2070
е-mail: cdg_4@abv.bg

4. ЦДГ №5 “Златна рибка”

бул.Д.Димов /до Летен театър в Морска градина/
Директор: Чиликова 
Тел. 056/820 057
e-mail: zlatnaribka5@abv.bg
web-site: http://zlatnaribka-bs.hit.bg/

Уникално местоположение
ЦДГ №5 е единствената детска градина, разположена в крайморския парк, само на метри от морето.
Уникалното местоположение е залог за здравеопазването и каляването на децата.
Паркът с многообразието на растителни и животински видове, съдейства за формиране на екологични норми и поведение, и за успешна учебно-възпитателна работа.

Качествено, бързо адаптиране
Нетиповият вътрешен архитектурен план на ЦДГ №5 осигурява многофункционалност, уют и възможност за многообразни творчески решения, а това допринася за бързото адаптиране на децата към условията, за създаване на позитивни, творчески емоции.

Сериозна учебна подготовка
Квалифицираният педагогически персонал
работи по програмата на Витанова, съобразно държавните образователни стандарти, ползва учебните помагала на издателство "Изкуства".Децата се отглеждат в четири възрастови групи. Заниманията, задължителни за ПУВ, заедно с работата в школите по английски език и танци осигуряват солидна подготовка за училище.

Емоционално благополучие за всяко дете
Изкуството като извор на познание, радост, движение и общуване, има изключително място в живота на детската градина.
Всеки месец децата посрещат с радост спектакли и куклени представления.
Наши деца доказаха талантите си в "Като лъвовете", "Сезони", "Кой е по-по-най"и други.Традиция са изложбите на детско творчество и празничните концерти.
Участват активно в празниците-по групи и общи:за Коледа,баба Марта, Великден, 1 юни, есенно, рождени дни...

Активно участие на родителите

Взаимодействието детска градина-семейство и общественост е непрекъснато и ефективно. Родителите получават всекидневно вярна информация за здравето и развитието на своите деца; участват активно в живота на детската градина.

ЦДГ № 5 "Златна рибка"

 

5. ЦДГ №6 “Вълшебство”

гр.Бургас, ж.к "Бр.Миладинови", ул."Одрин"№1
Директор: Мишева
Тел. 056 541288
Канцелария: 056 530133
Е-mail: valshebstvo@abv.bg

Във вълшебен свят се потопете, а ключа към него в детските сърца търсете!!!


За повече информация посетете нашия сайт на адрес: http://valshebstvo.com

ЦДГ №6 “Вълшебство”

 

 

6. ЦДГ №7 “Синчец”

Ул.Цар Асен34+филиал Горно Езерово
Директор: Ташчиян
Тел. 056/842408
Канцелария: 056/842408
e-mail: anicdg@abv.bg

 

ЦДГ № 7 "Синчец" гр. Бургас е разположена в центъра на града и е градина с утвърдени традиции. В детското заведение се обучават 172 деца разделени в 5 градински групи - 4 групи в основната сграда и 1 смесена във филиал Горно Езерово.
За децата се грижат квалифициран педагогически, помощен персонал и мед.специалист.
Детското заведение предлага и допълнителни педагогически дейности - английски език, изобразително изкуство, ЛЕГО и футбол от ДФК "Звездичка".

ЦДГ № 7 "Синчец"

 

7. ЦДГ N 9 “Пламъче”

"Лазур" ул.Т.Каблешков 1
Директор: Дякова
Тел. 056/837 592
Канцелария: 056/837 592
e-mail: stela_diakova@abv.bg

 

ЦДГ №9 "Пламъче" съществува от 1993г. след обединяването на бившите градини №13 и №23.
В детското заведение функционират 8 групи с 240 места, разпределени както следва:
2 първи 
2 втори
2 подготвителни 5год.
2 подготвителни 6год.
През 2011 г. в детското заведение бе извършен основен ремонт (саниране и обновено обзавеждане в групите).
Колективът е от професионалисти - хора знаещи, можещи и даровити, и се състои от 18 педагогически и 15 непедагогически персонал, 
Очакваме Вашите деца в техният уютен и грижовен втори дом!

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:  http://cdg-plamache.na4alobg.com/

ЦДГ № 9 "Пламъче"

8. ЦДГ №10 “Слънце”

Ул. Оборище 107
Директор Драголова-Георгиева
Тел. 056 549792
Канцелария: 056 540465
e-mail: cdg10_Burgas@mail.bg

ГАЛЕРИЯ

ЦДГ № 10 " Слънце " е разположена в центъра на град Бургас, в двуетажна сграда, с помещения отговарящи на всички изисквания за пълноценното отглеждане и възпитване на деца. За свободните игри и занимания има на разположение озеленен и обезопасен двор, на който са обособени детски площадки за всяка група.
През 2012 година, сградата беше санирана, газифицирана и с напълно подменена дограма.
В детската градина се отглеждат, обучават и възпитават деца от 3 до 7 годишна възраст, разделени в шест групи.
Всяка група разполага с добре обзаведени многофункционални помещения, в
които са обособени разнообразни кътове за занимания и игри, провокиращи творческото въображение на децата.
В ЦДГ "Слънце" работят и творят специалисти, които уважават детската личност. Квалифициран екип от директор - доктор по педагогика, 13 детски учители, учител по музика,медицинска сестра, помощник възпитатели и помощен персонал, обгрижват с много обич децата.
Служителите полагат усилия за оформянето и поддържането на спокойна,уютна и развиваща среда, в която всеки ден за децата да бъде различен и изпълнен с полезни и приятни часове.
ЦДГ "Слънце" е базова детска градина, в която се провеждат стажантски програми на студенти по педагогика от Бургаски университет.
В ЦДГ " Слънце " децата получават :

 • сигурност и подкрепа;
 • уважение и пълноценно общуване;
 • целенасочена предучилищна подготовка;

Право на избор и изява. По избор на родителите се осигуряват допълнителни занимания :
английски език, креативно ателие и изобразително изкуство. Школите се водят два пъти седмично от професионални педагози и специалисти.
Детската градина е партньор на ЮНЕСКО по следните проекти:

 • Училище за родители
 • Театърът и децата
 • Децата на Балканите - граждани на Европа и Светът

В ЦДГ "Слънце" се акцентира върху изграждането на пълноценен детски свят. Провокират се потенциалните заложби на децата, стимулират се личните им изяви. Свободата, която се гарантира на учителите дава на децата възможност за пълноценно детство.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://slance.na4alobg.com/

ЦДГ N10 "Слънце"

9. ЦДГ №11 “Чайка”

9. ЦДГ N11 “Чайка”

ж.к. Меден рудник" зона А срещу бл.427
Директор: Топалова
Тел. 056/853717
Канцелария: 056/852419
e-mail: cdg_chaika@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

 

Целодневна детска градина №11,,Чайка"се намира в зона А на ж.к.,,Меден рудник".
В детското заведение се възпитават и обучават 260 деца на възраст от 3 до7 години.
За тях се грежат високо квалифициран екип от педагози, медецински специалисти и помощно обслужващ персонал.

Приоритети в работата на екипа са:

 • Комфортна, привлекателна и разнобразна среда;
 • Високо качество на учебно-възпитателния процес, съчетаващ традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание;
 • Толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия;
 • Сътрудничество с родителската обшност

Детската градина предлага допълнителни дейности:

 • Ранно чуждоезиково обучение- английски език;
 • Футбол;
 • Източни бойни изкуства;
 • компютри

 

За повече информация посетете нашият сайт на адрес:  http://cdg-chaika.com

ЦДГ №11 ""Чайка"

 

10. ЦДГ N14 “Здравец”

ж.к"Изгрев"- парк "Изгрев"

Директор: Янкова
Тел. 056 860 875
Канцелария: 056 860 964
e-mail: jankova14@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

 

На градината душата
казват , че е в нас децата .
Затова не остарява -
вечно млада тя остава.

Целодневна детска градина №14 ,, Здравец " се намира в сърцето на красивия парк ,,Изгрев " .
В детското заведение функционират четири групи с деца на възраст от 3 до 6 години. Децата в тях
се обгрижват от високо квалифициран педагогически персонал и  помощно - обслужващ персонал . Екипът
на детската градина е част от голямото семейство на Български червен кръст . От 1998 г. Детското заведение е член на движение " Син флаг " .У децата се  възпитава отношение и се формира
готовност за екологосъобразен живот.

Успоредно с най - важната цел - опазване здравето на децата и развитие  на детската индивидуалност , колективът работи за стимулиране на социални  компетентности и формиране на отговорности у де
цата , превръщане на детето в личност, притежаваща необходимите знания и  умения да се социализира и ангажира, да се развива и изявява.

През годините детското заведение се утвърждава като дом на детската радост и развитие на  таланти. Осигурени са постоянни форми за до пълнителна работа с децата - английски език, хореография - народни и спортни танци, футбол.

Общински детски комплекс - Бургас е  дългогодишен партньор в процесите на  възпитание и обучение на децата. В детската градина са организирани следните безплатни до пълнителни дейности за работа с децата - лечебна физкултура, екология, рисуване и религия.

С много любов, грижовност и всеотдайност,  екипът на детското заведение обучава и възпитава децата на ЦДГ №14 " Здравец ".

ЦДГ №14 "Здравец"

11. ЦДГ №17 “Раковина”

Директор: В.Димитрова
Тел. 056/542033
Канцелария: 056/545948
okei_rakovina_@abv.bg

За повече информация посетете страницата на ЦДГ №17 "Раковина" - гр.Бургас: www.rakovina-burgas.com

ЦДГ №17  “Раковина”

 

13. ЦДГ №20 “Златно ключе”

14. ЦДГ N20 “Златно ключе”

Адрес: ул."Сливница" №86
Директор: Марияна Бойчева
056 841 612
Телефони Канцелария:
056 843 245
Е-mail: .zlatnokluche@abv.bg
Web-site: www.zlatnotokluche.com

ГАЛЕРИЯ

В красивият,морски Бургас, в града на поети, художници, певци ... има едно приказно място... наречено
ЦДГ "Златно ключе".
От там започва синята утрин ,която събира усмивките на детските лица, на слънчевите зайчета , отразени в очите им като милион слънца.

Вълшебствата на Златното ключе започват с неотразимия детски смях, на палавниците ,които сами се нарекоха"златно" момиче и "златно" момче.

ЦДГ "ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ" е градина с традиции, утвърден престиж и заемаща достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на града ни. Бургас познава децата на "златното ключе", тези малки "златни" момичета и момчета, чиито изяви радват както родители, така и обществеността ни.

Многобройни са участията ни в концерти, изложби, радио, телевизионни предавания и получените грамоти и отличия. Плод на творческата триада слово-музика-живопис са издадените две самостоятелни книжки "Вълшебствата на Златното ключе" и първите детски мюзикъли. Детската градина предлага допълнителни педагогически дейности - английски език, компютър, рисуване, танци, конструиране. Целият екип работи по посока единен възпитателен процес активно взаимодействие между родители, учители, общественост и институции.

Днес в детската градина работят високо квалифицирани детски учителки с творчески дух и професионализъм се грижат за 240 деца, разпределени в осем възрастови групи. Еипът на детската градина работи с много любов и всеотдайност за отглеждането и възпитанието на децата, на бъдещите стопани на Бургас, граждани на България и света.

Детската градина подържа традициите, творческия дух и професионализма, за да могат още много поколения деца да се докосват до магията на "Златното ключе" и да откриват мъдростта, познанието, красотата и вълшевството на приказното детство.

З наещи К расиви
Л юбознателни Л ъчезарни
А мбициозни Ю биляри
Т алантливи Ч аровни и
Н еповторими и  Е динствени!
О бичани


Това сме ние...


ЦДГ №20 "Златно ключе"

 

14. ЦДГ №21 “Синчец”

гр.Бургас,кв.Банево,ул."Хаджи Димитър"№13
Директор: Карабахчиева
моб.0879827081
Канцелария:056/850321,моб.0879827082
е-mail: cdg21.banevo@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

ЦДГ №21 "Синчец" се намира на 17 километра от
центъра на гр.Бургас, в квартал Банево.
Детската градина е разположен в подножието на източните склонове на Стара Планина, сред иглолистна зеленина,тишина, спокойствие и чист въздух.
В нея се предлагат условия за щастливо, весело и безгрижно детство.
В ЦДГ №21 се отглеждат 90 деца ,от 3 до 7 години, разпределени в 3 групи.В ЦДГ №21 се работи по съвременни програми.
В центъра на педагогическото взаимодействие е поставена личността на детето, с цел максимално развитие потенциала на всяко дете.
Ежедневната работа с децата се осъществява от 6 детски учителки с висока професионална квалификация.
Обслужващия персонал се състои от 8 човека.
С много любов, грижовност и всеотдайност,екипът в детското заведение обучава и възпитава част от децата на град Бургас.

 

ЦДГ №21 "Синчец"

17. ЦДГ №35 “Теменуга”

 19. ЦДГ №35 “Теменуга”

с.Равнец
Директор: Зафирка Иванова
Телефон Директор
Моб.тел.: 0885229358
Канцелария: 055172381
е-mail: temenuga35@abv.bg

ГАЛЕРИЯ

На 20 км. от гр. Бургас се намира прекрасното село Равнец. То е известно не само с военното летище, но и с работните си хора, които поверяват децата си на грижите на детските учители и помощен персонал от ЦДГ "Теменуга". Детска градина в с. Равнец има от 1963 г. с една смесена група. През 1972 г. във военният дом е открита втора детска градина с три групи. От 1995 г. двете детски градини са обединени в една - ЦДГ № 35, която се помещава в нов слънчев, просторен и уютен детски дом. На 01.06.2001 г. бе дадено име на детската градина - "Теменуга" с кръстник Митко Баев от фирма "Бургасцвет".

Ежедневието на децата е весело и интересно. Има много празници, които протичат вълнуващо както за децата така и за родителите. Децата обичат и с желание изпълняват химна на нашата детска градина:


ТЕМЕНУГА

1. Всеки ден в "Теменуга"
се събират рой деца
тук щастливо живеем
и пеем песента.
Припев:
Тя е прекрасна
тя е вълшебна
тя е потребна
на всичките деца
да, да, да, учим и пеем
добре живеем
в нашата градина
градината мечта.
2. Ний умора не знаем
във градината добра
тя сияе и грее
от усмивки на деца.

ЦДГ № 35 "Теменуга"-с.Равнец

18. ЦДГ “Ракета”

с.Твърдица
Директор: Вълкова                                                                                                                             Тел. 05919/2396
Канцелария: 05919/2214
е-mail: cdg_raceta@abv.bg

ЦДГ "Ракета" -с. Твърдица има 2 филиала в с. Маринка и с. Извор.

ЦДГ “Ракета” 

свали като pdf разглеждания: 75059 последна промяна: 15:00:37, 30 май 2016