Екип

Дирекция "Европейски политики и програми"

Мая Велчева-директор на дирекция "Европейски политики и програми"

Отдел "Териториално сътрудничество"

Величка Великова - началник отдел "Териториално сътрудничество"

Ивайло Трендафилов - главен експерт

Жана Колева - главен експерт

Мариела Гъркова - главен експерт

Камер Ахмедов - главен експерт

Георги Сакалиев - старши експерт

 

Отдел "Инвестиционни проекти"

Антония Дякова - началник отдел

Елена Иванова - главен експерт

Веселина Димитрова - главен експерт

Йоана Ангелова - главен експерт

Деница Маджарова - старши експерт

Светозар Градев - старши експерт

Красимир Червенков - младши експерт

Антония Новакова - главен специалист

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Управител: Евелин Кузманов 

Експерти:  (oic.burgas@eufunds.bg
Антон Ковачев - Експерт "Информационно обслужване и услуги"
Сивелина Илиева - Експерт "Комуникация и информация"
Кремена Чиликова - Експерт "Логистика и информация" 

Адрес: гр. Бургас, ул."Трапезица" №5
Телефон: 056/82 61 36
Мобилен телефон: 0875 109 587

 

БИЗНЕС ИНКУБАТОР

Ръководител Проект: Петя Бакалова +359 879 017 662
Експерт Маркетинг: Георги Грудов +359 879 017 664
Експерт Финанси: Свилен Георгиев + 359 879 017 665
Експерт Логистика и обучение: Кремена Чиликова + 359 879 017 663
e-mail: incubator@business-burgas.com

 

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС

Управител: Даниела Иванова-Алексиева моб: +359 888 225 390
e-mail: isburgas@abv.bg ivanovadaniela@hotmail.com

свали като pdf разглеждания: 21782 последна промяна: 16:30:32, 24 март 2017