начало на съдържание
« August 2014 »
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Обяви и съобщения

ИНФОРМАЦИЯ по Проект “Подкрепа за достоен живот” (социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

Агенция за социално подпомагане

Дирекция "Анализ, административно и информационно обслужване”

Проект "Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 " Алтернативи”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

"Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Информираме Ви, че от 11.11.2013 г. стартира прием на документи от кандидати за работа на длъжност "Личен асистент“ по Проект “Подкрепа за достоен живот, който се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с общините и районите в Република България.

Проектът се реализира от 08.10.2010 г., като в рамките му са оценени и класирани кандидати за ползване на социалната услуга "Личен асистент“, подали заявления през периодите 08.11.2010 г. – 22.11.2010 г. и 10.01.2011 г. – 24.01.2011 г.

При изпълнение на една от дейностите по проекта беше създадена т.нар. Банка "Личен асистент“, в която са включени лица, преминали подбор и обучение за изпълнение на длъжността "Личен асистент“.

Към настоящия момент лицата, включени в Банката "Личен асистент“, създадена от Община Бургас, са недостатъчни за обгрижване на всички, които през периода 08.11.2010 – 08.03.2011 г. са оценени и одобрени за включване като потребители на социалната услуга "Личен асистент“.

По тази причина Община Бургас започва да приема заявления по образец от кандидати за позиция "Личен асистент“, които желаят да обгрижват предложени от Община Бургас лица с увреждания.

Всички кандидати за работа следва да имат завършено образование минимум VI-ти клас и да отговарят на едно от следните изисквания:

  • Да са безработни лица;

·         Да са трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

·         Да са неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

 

Необходими документи за кандидатите-лични асистенти:

 

ü  ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината (района)

ü  Документ за самоличност (копие)

ü  Автобиография

ü  Свидетелство за съдимост

ü  Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда  (ако кандидатът е безработен)

ü  Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)

ü  Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)

ü  Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

ü  Копие от документ удостоверяващ завършено образование (минимално изискване – завършен VI-ти клас)

ü  Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)

ü  Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - ако не се подава лично

 

ВАЖНО:

 

v  Кандидатите за лични асистенти, живущи в община Бургас (по настоящ адрес), или техни представители, подават документи (лично или чрез свой представител), от 11 до 15 ноември 2013 г. вкл, от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30ч. до 17.30 ч., на адрес: гр. Бургас, ул. "Шейново” 24, т. нар. Бивш Профсъозен дом, в стая 203.

v  С кандидатите за лични асистенти ще бъде проведено интервю, чието време и място ще бъде оповестено на информационното табло на сградата.

v  За да бъдат включени в Банката "Личен асистент“, всички одобрени кандидати задължително следва да преминат курс на обучение за предоставяне на социалната услуга в домашна среда "Личен асистент“, организирано в рамките на Проекта.

 

Инвестира във вашето бъдеще!
край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър