начало на съдържание
« March 2015 »
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Антикорупция-портал
Избери девиз на община Бургас Сподели усещането

Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "ДЕНИ ЛАЙТИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 07079.2.2013 и 07079.2.2014, масив 80, местност "Под шосето", гр. Бургас с цел изграждане на шоурум, офиси, кафе, склад за промишлени стоки и заведение за обществено хранене" с инвеститор "ДЕНИ ЛАЙТИНГ" ООД.


Инвестиционно предложение на Георги Вълев Боров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XV, кв.13 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Георги Боров.


Инвестиционно предложение на "ЕЛ ДИ 81“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на мрежа от ново поколение чрез оптичен кабел (GPON) в кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "ЕЛ ДИ 81" ЕООД.


Съобщение за издадено Решение No 56

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Община Бургас съобщава за издадено от Министъра на околната среда и водите на 25.03.2015 г. Решение № 56/25.03.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-4/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ) Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) на рибарско пристанище (ПИ 07079.10.1004), м. "Рибарско пристанище" (бивша м. "Ченгене скеле") в землището на кв. "Крайморие", град Бургас, Община Бургас, с възложител община Бургас - да не се извършва екологична оценка.

/публикувано на 25.03.2015 г./


Инвестиционно предложение на Янко Русков Янев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXI-1634, кв. 107, по плана на Зона "Г", к-с "М. Рудник", ПИ 07079.650.402 по КК на гр. Бургас" с инвеститор Янко Русков Янев.


Инвестиционни предложения на „Теленор България“ (Космо България Мобайл) ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

1."Преустройство на съществуваща базова станция N 5437 на Теленор, местоположение гр. Бургас, к-с "Зорница" бл.20;

2."Преустройство на съществуваща базова станция N 5096 на Теленор, местоположение Община Бургас, с. Маринка,  УПИ XI-5010122, кв.14.

 

с инвеститор "Теленор България"  (Космо България Мобайл) ЕАД.


Издадено Решение N ЕО-4/2015 г. на МОСВ за преценяване необходимостта от извършване на ЕО

Община Бургас обявява издадено от МОСВ Решение N ЕО-4/2015 г. за преценяване необходимостта от извършване на ЕО за "ПУП-ПРЗ и ПП на Рибарско пристанище (ПИ 07079.10.1004), м. "Рибарско пристанище" (бивша м. "Ченгене скеле") в землището на кв. Крайморие. гр. Бургас".

13.03.2015


Инвестиционно предложение на Ирина Русева Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-63, кв.14 по плана на с. Миролюбово, Община Бургас" с инвеститор Ирина Русева Димитрова.


Инвестиционно предложение на „Ру Капитал“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за УПИ VII-568, кв.51 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор  "Ру Капитал" ЕООД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на Дамян Георгиев Чобанов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ III-483, кв.45 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Дамян Георгиев Чобанов.


Инвестиционно предложение на „Сидоренко Холдинг“ АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на помещения на Кафе-бар в Минипивоварна и Бистро на ул. "Хан Крум" 6, гр. Бургас" с инвеститор  "Сидоренко Холдинг" АД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на "Такома Парк“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проект за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение, предназначено за поливане на зеленчукова градина, различни видове цветя в оранжерии и на открито и овощна градина в ПИ N 024025, землище на с. Извор, Община Бургас" с инвеститор "Такома Парк" ЕООД.


Инвестиционно предложение на "АКЗ Бургас“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-План за застрояване на ПИ N 000174, землище на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор "АКЗ Бургас" ЕООД.


Инвестиционно предложение на Църковно настоятелство при храм „Св. Иван Рилски“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ ІІ в кв.19 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас за изграждане на Неделно училище".

 


Инвестиционно предложение на Неда Филипова, Христина Славова, Тодор Славов и Димитър Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.30.197 по КК на гр. Бургас, идентичен с п.и. VІ87, кв. 25 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Неда Филипова, Христина Славова, Тодор Славов и Димитър Димитров.


Инвестиционно предложение на "Юнайтед Кепитълс Груп“ ООД, гр. Китен

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многокорпусна сграда със смесено предназначение - комплексно обществено обслужване (КОО), в ПИ с идентификатор 07079.6.1404 по КК на гр. Бургас, местност "Герен бунар", Община Бургас" с инвеститор "Юнайтед Кепитълс Груп" ООД, гр. Китен.


Инвестиционно предложение на Паскал Тодоров Каприев, Христо Тодоров Каприев, Маргарита Тодорова Каприева, Теодор Панайотов Каприев и Еней Панайотов Каприев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда, находяща се в УПИ V-460, кв.3 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститори Паскал Тодоров Каприев, Христо Тодоров Каприев, Маргарита Тодорова Каприева, Теодор Панайотов Каприев и Еней Панайотов Каприев.

 


Инвестиционно предложение на Пламен Христов Маринов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Две жилищни сгради и допълващо застрояване - магазин в УПИ XIV-585, кв.4 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Пламен Христов Маринов.


Инвестиционно предложение на Жечка Иванова Джендова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с пл. номер 62 в масив 21, местност "До село", землище на с. Брястовец, Община Бургас за изграждане на вилни сгради" с инвеститор Жечка Иванова Джендова.

 


Инвестиционно предложение на Мирослав Колев Ангелов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с пл. номер 63 в масив 21, местност "До село", землище на с. Брястовец, Община Бургас за изграждане на вилни сгради" с инвеститор Мирослав Колев Ангелов.


Инвестиционно предложение на „АГРОНАРА“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Селскостопански сгради за съхранение, сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци и съхранение на селскостопанска техника и оборудване в ПИ 046048 в м. "Соватчалъ", землище на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор "АГРОНАРА" ЕООД, гр. Бургас.

 


Инвестиционно предложение на «Агро Инвест Рудник» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на овцеферма за 1200 овце, мандра, битови помещения и административна сграда в поземлен имот 049006 в землището на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор  «Агро Инвест Рудник» ООД.


Инвестиционно предложение на «ЕКО КЛИМА 11” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.659.377 по плана на кв. Акациите, гр. Бургас, ул. "Индустриална" 78 за изграждане на жилищна сграда" с инвеститор «ЕКО КЛИМА 11" ЕООД.


Инвестиционно предложение на “КХИ България“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристрояване на съществуваща сграда /Магазин "Практикер"/ с идентификатор 07079.604.174.1, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.604.174 по КК на гр. Бургас, ПЗ "Север", гр. Бургас за склад" с инвеститор "КХИ България" ЕООД.


Инвестиционно предложение на «Пристанище Бургас» ЕАД и ДП «Пристанищна инфраструктура»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Благоустрояване на част от УПИ VI, кв.1 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, в частта на нов Пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас - Изток 1" с инвеститори  «Пристанище Бургас» ЕАД и ДП «Пристанищна инфраструктура».

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Изток 1", Пристанище Бургас.


Инвестиционно предложение на Георги Петков Ганчев и Деспина Петкова Петкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на заведение за бързо хранен и жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.30.241, м. "Кафка", землище на кв. Крайморие, гр. Бургас" с Георги Петков Ганчев и Деспина Петкова Петкова.


Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Първи етап от изграждане на подземна тръбна канална мрежа в кв. Горно Езерово за цифров интернет, телевизионен и телефонен сигнал съгласно проект за благоустрояване на района на кв. Г. Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.


Инвестиционно предложение на "ТАНГРА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дейности по третиране на отпадъци - съхранение, предварителна обработка - смилане и оползотворяване (рециклиране) на технологични отпадъци при производство на пластмасови бъркалки за кафе - автомати в база с местонахождение гр. Бургас, ПЗ "Север", ПИ с идентификатор 07079.603.26" с инвеститор "ТАНГРА" ЕООД.


Инвестиционно намерение на "Макс Телеком“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща Базова станция N 3055 "Хлебозавод" в сграда в имот с идентификатор 07079.605.165.3, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Макс Телеком" ООД.


Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Реконструкция на ГСМ - Етап II на Летище Бургас"

и

"Питомник за специализирани служебни кучета при летище Бургас в УПИ I-17, кв.12 по ПУП на Летище Бургас"

 

с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.


Инвестиционно предложение на "Бошнаков” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-685, 707 (ПИ 07079.604.19) и УПИ XXXIV-20 (ПИ 07079.604.20), кв. 13 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Бошнаков" ЕООД.


Инвестиционно предложение на Елена Александрова Ефименко и Филипе Джордже Перейра

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 32425.167.299 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститори Елена Александрова Ефименко и Филипе Джордже Перейра.


Инвестиционно предложение на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Тенис клуб Авеню“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на детски площадки, спортни съоръжения, сграда с обществено обслужващи дейности, открит паркинг на тревна фуга и водовземно съоръжение - сондажен кладенец за поливане на тревни площи в ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас" с инвеститор Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "Тенис клуб Авеню", гр. Бургас.

 


Инвестиционно предложение на "ДАНИ-96“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 07079.6.1168 и 07079.6.1156, местност "Герен Бунар", гр. Бургас с цел изграждане на складова база за промишлени стоки" с инвеститор "ДАНИ-96" ЕООД.

 


Инвестиционно предложение на Петранка Иванова Кичукова и Ивета Йорданова Инджова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ III-229, кв.2, ПИ с идентификатор 07079.930.276 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори Петранка Иванова Кичукова и Ивета Йорданова Инджова.


Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Дренажна система на пистата за излитане и кацане на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.


Инвестиционно предложение на Даниела Парушева Вълканова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда, домови ВиК и Ел връзки в УПИ IV, кв.24 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Даниела Парушева Вълканова.


Инвестиционно предложение на Снежина Александрова Грънчарова и Ана Панайотова Грънчарова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда на три жилищни етажа и четвърти етаж в подпокривно пространство в ПИ 07079.618.126, УПИ XI-126, кв.21по плана на ЦГЧ на гр. Бургас" с инвеститори Снежина Александрова Грънчарова и Ана Панайотова Грънчарова.


Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец, разположен в ПИ с идентификатор 07079.659.432, ПЗ "Победа", ул. Вая", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.


Инвестиционно предложение на Стефан Тодоров Чолаков и Ирина Янева Моллова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ N 170 и ПИ N 171, с.о. "Черниците-Училищното", землище на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори  Стефан Тодоров Чолаков и Ирина Янева Моллова.


Инвестиционно предложение на Димитър Стоянов Митков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II и УПИ III, кв.26 по плана на кв. Банево, гр. Бургас и изграждане на еднофамилна жилищна сграда" с инвеститор  Димитър Стоянов Митков.


Инвестиционно предложение на «Дева Бродкаст» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.923 и ПИ 07079.3.924, местност "Курт тепе", землище на гр. Бургас за изграждане на складово-производствена база" с инвеститор «Дева Бродкаст» ЕООД.


Инвестиционно предложение на „МИДИЯ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.602.422.2.42, УПИ III-8, кв.55 по КК на гр. Бургас, к-с "Славейков" в Медицински център" с инвеститор "МИДИЯ" ЕООД.


Инвестиционно предложение на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващо котелно помещение за работа на котелното на природен газ в сграда на ДЗИ - Бургас, имот с идентификатор 07079.612.161.1, гр. Бургас" с инвеститор "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД.


Инвестиционно предложение на Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многокорпусна сграда със смесено предназначение - комплексно обществено обслужване в северната част на ПИ с идентификатор 07079.3.1085 по КК на гр. Бургас, местност "Хаджи Тарла" с инвеститори  Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев.


Инвестиционни предложения на „ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на обслужваща сграда към ТИР паркинг в УПИ XXVI, кв.7 - ПИ с идентификатор 07079.660.568 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас"

и

"Изграждане на ТИР паркинг в УПИ XXI, кв.7  - ПИ с идентификатор 07079.660.444 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас"

 

 с инвеститор "ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ" ЕАД.


Инвестиционно предложение на «ПРОМОД 2014» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с подземен гараж, офис и гаражи в партера; Допълващо застрояване - гаражи в ПИ 07079.608.73 по КК на гр. Бургас, УПИ XI-940, кв.136 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, ул. "Пиротска" 28 с инвеститор «ПРОМОД 2014» ЕООД.


Инвестиционно предложение на „ЗОЛЕКС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда със смесено предназначение в ПИ с идентификатор 07079.820.402, УПИ XVII, кв.30 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "ЗОЛЕКС" ЕООД.


Инвестиционно предложение на „Автомобилен учебен център Волан“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-87, кв.1 по плана на ПЗ "Юг-Изток", ПИ с идентификатор 07079.662.11 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "Автомобилен учебен център Волан" ООД.


Инвестиционно предложение на „ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база с офиси в УПИ IX-762, ПИ с идентификатор 07079.605.410, кв.44 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор  "ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.


Инвестиционно предложение на Георги Петров Петров и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и Работен устройствен план за УПИ I-717, УПИ III-713 и УПИ VII-716 в кв.131 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.612.200, 07079.612.202 и 07079.612.201 по КК на гр. Бургас)" с инвеститори Георги Петров Петров и съсобственици.


Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура", гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на железопътен участък Пловдив - Бургас - фаза 2", Проект "Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив - Бургас", позиция 12 "Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат - Бургас" с инвеститор ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", гр. София.


Инвестиционно предложение на Сталю Иванов Сталев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-772, кв.1, ПЗ "Меден Рудник", ПИ 07079.665.1 по КК на гр. Бургас за изграждане на казан за изваряване на ракия" с инвеститор Сталю Иванов Сталев.

 


Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Преустройство на съществуваща приемо-предавателна станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД - BS3203 A "ALA TEPE", в имот с идентификатор 07079.11.466, землище на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор "БТК" ЕАД.


Инвестиционно предложение на Василка Атанасова Стоянова и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на вилна сграда в ПИ 32425.167.314 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститори Василка Атанасова Стоянова и съсобственик.


Инвестиционно предложение на „ТИ ВИ ХОТЕЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесена многофункционална сграда с жилища, обществено обслужване и подземен паркинг в УПИ III-217, кв.36 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД.


Инвестиционно предложение на „ЕФГ Билд Груп“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Жилищна сграда в УПИ VI-365, кв.49, ПИ 07079.602.507 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор  "ЕФГ Билд Груп" ЕООД.


Инвестиционно предложение на „ТРОС-МЕТАЛ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), хартия, стъкло и пластмаси, с местоположение ПИ с идентификатор 07079.659.484, ул. "Чаталджа" 24, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор "ТРОС-МЕТАЛ" ЕООД.


Инвестиционно предложение на Милко Константинов Костов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и ограда на имота с височина 2,20 м в УПИ II-329, кв.39 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Милко Константинов Костов.


Инвестиционно предложение на Деница Велизарова Алексиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вилна сграда в УПИ II-507, 508, кв.26 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас" с инвеститор  Деница Велизарова Алексиева.


Инвестиционно предложение на ЕТ „АКВА БЕН – Яни Несторов“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със самостоятелни стаи в ПИ 07079.830.108 по КК, УПИ V-299, кв. 9 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор  ЕТ "АКВА БЕН - Яни Несторов".


Инвестиционно предложение на Димитър Станев Петков и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-План за застрояване на УПИ VI-179 и УПИ V в кв.16 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.165 и 07079.607.169 по КК на гр. Бургас" с инвеститори  Димитър Станев Петков и съсобственици.


Инвестиционно предложение на "ЕЛТРАК България“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автосалони за продажба на автомобили, автосервиз, автомивка и административно-търговски център в имот 07079.2.2219 в местност "Келева нива", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "ЕЛТРАК България" АД.


Инвестиционно предложение на "Партнерс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Откриване на площадка за събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал, биоразградими отпадъци от кухни, битови и др., събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри, събиране и временно съхранение на отработени масла и нефтоводни отпадъци и продажба на свежи масла в ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "Партнерс" ООД .

 


Инвестиционно предложение на Йордан Минчев Стоянов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ II-40, кв.24 по ПУП на кв. Крайморие, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.30.205, местност "Кафка" по КК на гр. Бургас" с инвеститори  Йордан Минчев Стоянов и съсобственици.

 


Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура", гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на оптичен кабл по линията Пловдив - Бургас"  с инвеститор ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура".


Инвестиционно предложение на „Евробилдинг Бутик“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищни сгради "Бургас Ризорт" в УПИ I-13, кв.79, ПИ с идентификатор 07079.820.1133, местност "Овошките" , землище на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Евробилдинг Бутик" ООД.


Инвестиционно предложение на Рая Георгиева Велинова, Георги Димитров Велинов и Нели Тодорова Велинова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.614.90, ул. "Александър Велики" 68А, к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститори Рая Георгиева Велинова, Георги Димитров Велинов и Нели Тодорова Велинова.


Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Търговски обект - бензиностанция с обслужваща сграда и автомивка в УПИ IX-17, кв3 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.

 


Инвестиционно предложение на Станимир Пенчев Шкодров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една еднофамилна вилна сграда УПИ VIII-45, масив 40 по плана на местност "Сазлъ дере", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Станимир Пенчев Шкодров.


Инвестиционно предложение на "ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец в имот ПИ 07079.2.2219, УПИ XI-35, масив 74, местност "Келева нива", гр. Бургас" с инвеститор "ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София.


Инвестиционно предложение на Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една еднофамилна вилна сграда в УПИ IVІ44, масив 40 по плана на местност "сазлъ дере", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Борис Йорданов Къдрев.


Инвестиционно предложение на Борис Йорданов Къдрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот 067131, местност "Дермен тарла", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на 13 УПИ с цел с цел изграждане на 13 жилищни сгради" с инвеститор Борис Йорданов Къдрев.


Инвестиционно предложение на «Пристанище Бургас» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на сграда "Магазия 1" в УПИ VI, имот с идентификатор 07079.618.1019 по Кадастралната карта на гр. Бургас - от територията на пристанищен терминал "Изток" с инвеститор «Пристанище Бургас» ЕАД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Изток", Пристанище Бургас.


Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща тръбна разпределителна мрежа за кабелни оператори в ЦГЧ, гр. Бургас - от ул. "Хр. Ботев" по ул. "Сан Стефано", бул. "Демокрация", ул. "К. Величков" до бл.76 в к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

 


Инвестиционно предложение на Дучка Стоянова Великова, Серафимка Стоянова Роева, Юлия Михалева Георгиева и Михаил Стоянов Киров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ XX-29, XIX-29 в кв.19 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - ул. "Септемврийска" 48 и 48а" с инвеститори  Дучка Стоянова Великова, Серафимка Стоянова Роева, Юлия Михалева Георгиева и Михаил Стоянов Киров.


Инвестиционно предложение на "Василева Стоун“ ЕООД, гр. Сливен

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за обработка на камъни, склад и магазин за готова продукция в ПИ с идентификатор 07079.8.829, местност "Капчето", гр. Бургас" с инвеститор "Василева Стоун" ЕООД, гр. Сливен.


Инвестиционно предложение на Иван Николов Ковачев и Тодорка Николова Апостолова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ VIII-2029, кв.65 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.609.185 по КК, ул. "Петко Каравелов" 35" с инвеститори Иван Николов Ковачев и Тодорка Николова Апостолова.


Инвестиционно предложение на Малатена Георгиева Николова и Ганка Георгиева Атанасова, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV, кв.25 по плана на кв. Лозово - ПИ с идентификатор 07079.823.408 по КК на гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда" с инвеститори Малатена Георгиева Николова и Ганка Георгиева Атанасова, гр. Бургас.

 


Инвестиционно предложение на Атанас Петров Танев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вилна сграда в УПИ II-183, кадастрален район 501, по плана на СО "Черниците - Училищното" в землището на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор  Атанас Петров Танев.


Инвестиционно предложение на "По-чист свят“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за изкупуване и балиране на вторични материали - хартия, найлон, пластмаса, стиропор и PVC бутилки в ПИ 07079.7.955, землище на кв. Горно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "По-чист свят" ЕООД.


Инвестиционно предложение на „Риск Инженеринг78“ ЕООД, „Енерджи Груп 78“ ЕООД и Валентин Мишев Мартинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII-610, кв.50, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Риск Инженеринг78" ЕООД, "Енерджи Груп 78" ЕООД и Валентин Мишев Мартинов.


Инвестиционно предложение на Цветомира Георгиева Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод с дължина 56 м за УПИ XVII-5010112, кв.15 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор  Цветомира Георгиева Костова.

 


Инвестиционно предложение на „Ника и К“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване - обслужваща сграда в УПИ VII-217, кв.25 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститор "Ника и К" ЕООД.

 


Инвестиционно предложение на Илия Петков Дуганов и Иван Костадинов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ с цел разделяне на УПИ VIII-5010286, кв.29 по плана на с. Маринка, Община Бургас на два нови парцела - УПИ VIII-286 и УПИ XXVII-286, кв.29 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори  Илия Петков Дуганов и Иван Костадинов Георгиев.


Инвестиционно предложение на Милчо Костов Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради - Сграда 1 и Сграда 2 в ПИ 07079.820.508, УПИ XIII-508, кв.12 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Милчо Костов Димитров.


Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отклонение от тръбна канална мрежа от ул. "Индустриална" 25 до пътен възел Бургас-Средец-Созопол по улиците "Омуртаг", "Кубрат" и "Петър Берон", кв. Победа, гр. Бургас" с инвеститор "СКАТ ТВ" ООД.


Инвестиционно предложение на Галин Цеков, Иван Янев Начев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна предназначението на УПИ VII-995, кв. 16 по плана на кв. Акациите, гр. Бургас от "за кафе" в "за жилищно строителство" с инвеститори  Галин Цеков, Иван Янев Начев и съсобственици


Инвестиционно предложение на «БИС» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-201, УПИ XVI-772 и УПИ  II-772, кв.2 по плана на ПЗ "Меден Рудник", гр. Бургас - за образуване на УПИ I-201 с идентификатор 07079.665 с предназначение "Производствена и складова дейност" с инвеститор «БИС» ООД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на Филип Минчев Папинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на жилищна сграда в УПИ XVI-673, кв.45 по плана на с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Филип Минчев Папинов.


Инвестиционно предложение на Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ V-281, кв.3 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститори  Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова.


Инвестиционно предложение на Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на жилищна сграда в УПИ XIV-281, кв.3 по плана на с. Димчево, Община Бургас" с инвеститори Коста Желязков Петков и Снежана Ангелова Костова.


Инвестиционно предложение на Димитър Венциславов Шопов и Момка Василева Шопова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVIII-124, кв.6 в с. Извор, Община Бургас - по Параграф 127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ" с инвеститори Димитър Венциславов Шопов и Момка Василева Шопова.


Инвестиционно предложение на Илиан Илков Бонев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с РЗП 159.12 кв.м. в УПИ IV-92, кв.16, землище на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор Илиан Бонев.


Инвестиционно предложение на Щеляна Койчева Бойчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-850, кв.58 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Щеляна Койчева Бойчева.


Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "БКТП 3 х 1250 kVA, 20/0.4kV с едностранно обслужване в УПИ I, кв.125 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас с три подобекта (изграждане на кабелни линии до електромерни табла на сгради)" с инвеститор "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД.


Инвестиционно намерение на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "изграждане на кабелни линии 20 kV между ВС "Минерални бани" и ТП "Банево 3" и ТП "ТКЗС Банево", кв. Банево, гр. Бургас - ПУП - Парцеларен план" с инвеститор "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, КЕЦ Бургас.


Инвестиционно предложение на „Фамилия Бухлеви“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка на съществуваща сграда в семеен хотел със ЗОХ и жилищна част в ПИ 07079.2.2059, ул. "5-ти километър", местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), гр. Бургас"

 

с инвеститор "Фамилия Бухлеви" ЕООД.


Инвестиционно предложение на „КОНФИРМА" АД, гр. София

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на сгради за обществено обслужване - магазини, офиси, заведение за обществено хранене, битови, обществено-обслужващи дейности - изграждане на четири спортни площадки в ПИ № 07079.8.13 и едно футболно игрище в ПИ № 07079.671.584, местност "Капчето", землище гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "КОНФИРМА" АД, гр. София.

 


Инвестиционно предложение на Йордан Христов Станев, гр. Малко Търново

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на Сервиз за ремонт на автомобили и камиони и паркинг в ПИ с идентификатор 07079.3.1045 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", с площ 3117 кв.м." с инвеститор Йордан Христов Станев, гр. Малко Търново.

 


Инвестиционно предложение на Йордан Станев и Жельо Дерменджиев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на Складова база в ПИ с идентификатор 07079.3.983 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика", с площ 3885 кв.м." с инвеститори Йордан Станев и Жельо Дерменджиев.

 


Инвестиционно предложение на Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.1117, местност "Наневия чифлик", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас.

 

 


Инвестиционно предложение на Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.2.1764, местност "Под шосето", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Божанка Делева, Божидар Делев, Дилян Делев, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на „EКИПМАР" ООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, хранителни стоки, отработени масла и акумулаторни батерии с рейдов катер "Деймос-2" в сграда с идентификатор 07079.618.22.129, Пристанище гр. Бургас и предаване за депониране на депо за ТБО и лицензирани фирми" с инвеститор "EКИПМАР" ООД, гр. Бургас.

 


Инвестиционно предложение на Мария Тодорова Янева, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП-ПУР от о.т.37 до о.т.83, селищно образувание "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор Мария Тодорова Янева, гр. Бургас.

 


Инвестиционно предложение на Неделчо Желязков Михнев, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Уличен водопровод от главен водопроводен клон за с. Маринка - ЕТф250 до УПИ ХХІІ (283, 299), масив 13, местност "Долни плочи", землище на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор Неделчо Желязков Михнев, гр. Бургас.

 


Инвестиционно предложение на "ИНД ПРОПЪРТИС” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на газово стопанство за захранване с природен газ на Сграда за тенекеджийски и бояджийски услуги в УПИ V-82, кв. 60, местност "Под шосето", землище на гр. Бургас" с инвеститор "ИНД ПРОПЪРТИС" ЕАД.


Инвестиционно предложение на Костадин Славов Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и ограда в УПИ XI-207, кв. 23 по плана на с. Равнец, Община Бургас" с инвеститор Костадин Славов Атанасов.


Инвестиционно предложение на "ВЕГА ГРУП БГ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на автосервиз ни услуги, смяна на масло, смяна на гуми, вулканизация в Автосервиз в ПЗ "Север", ул. "Янко Комитов" 30А, гр. Бургас" с инвеститор "ВЕГА ГРУП БГ" ЕООД.


Инвестиционно предложение на Иван Стоянов Саваков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ IV-1650, кв. 105, по плана на Зона "Г", к-с "М. Рудник", ПИ 07079.650.402 по КК на гр. Бургас" с инвеститор Иван Стоянов Саваков.


Инвестиционно предложение на "СИИЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, препакетиране и транспортиране на отпадъци от хлорфлуоровъглеоводороди в УПИ III-118, местност "Брястите", землище на к-с "М. Рудник", гр. Бургас" с инвеститор "СИИЛ" ЕООД.


Инвестиционно предложение на Христина Маринова Кирковска и Роберт Кирковски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на две еднофамилни къщи в УПИ IX-20243 и УПИ X-20243, местност "До село", с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори Христина Маринова Кирковска и Роберт Кирковски.


Инвестиционно предложение на Неделчо Желязков Михнев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.820.1030, УПИ I-37.54, кв.80, по плана на кв. Сарафово, местност "Овошките (бивша "Манаф хенде"), землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Неделчо Михнев.


Инвестиционно предложение на "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Бургаски корабостроителници южен кей - Л" с инвеститор "УниКредит Булбанк" АД.

 


Инвестиционно предложение на „ЗОНА К3 2" ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ ІІ-578, кв.12, кв. Ветрен", гр. Бургас" с инвеститор "ЗОНА К3 2" ЕООД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на „ДИАДА ИНВЕСТ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 021015 по КВС, местност "До село", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор "ДИАДА ИНВЕСТ" ЕООД.

 


Решение на РИОСВ

Във връзка с проведена процедура за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за Общински план за развитие на Община Бургас 2014-2020 г., с възложител Община Бургас, компетентният орган РИОСВ Бургас е постановил Решение БС-25-ЕО/25.08.2014 г. с което е преценено да не се извършва екологична оценка.


Инвестиционно предложение на „ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ на УПИ VІ-217, кв.36, к-с "Изгрев", гр. Бургас" с инвеститор "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД, гр. Бургас.

 


Инвестиционно предложение на „Вайс Профил" ООД, гр. София

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПУР за обслужваща улица с габарит 9 м за транспортно обслужване на ПИ с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас (бивши имоти 060094 и 060095 по КВС), местност "Под шосето", гр. Бургас" с инвеститор "Вайс Профил" ООД, гр. София.

 


Инвестиционно предложение на „Еколенд Консулт“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Организиране на площадка за предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, събиране и временно съхранение на отработени масла /ОМ/ ", с инвеститор "Еколенд Консулт" ЕООД.

 


Инвестиционно предложение на „Грийнпойнт България" ООД

Община Бургас 


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране) и транспортиране на предварително разделно събрани отпадъци от хартия и картон, пластмаса и отпадъци от опаковки (изключващи метални опаковки), изолационни материали и излезли от употреба гуми в част от ПИ №07079.662.22, гр. Бургас, Община Бургас", с инвеститор "ГРИЙНПОЙНТ БЪГАРИЯ" ООД.


Инвестиционно предложение на Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в гр. Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на екстензивно рибовъдно стопанство в язовир Мандра", с инвеститор АПОЛРДКСР-гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на „Виан Комерс" ЕООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземано съоръжениев ПИ 07079.831.23, гр. Бургас, Леспарк Росенец" с инвеститор "Виан Комерс" ЕООД.


Инвестиционно предложение на "ЕМИ" ООД, гр. Бургас

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Пристройка и преустройство на търговска зала към бензиностанция в ПИ 07079.2.1992, масив 80, местност "Под шосето", гр. Бургас" с инвеститор "ЕМИ" ООД, гр. Бургас.

 


Инвестиционно предложение на „Пиргос Агро" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот №070008, кв. Ветрен, Община Бургас и изграждане на складова база за съхранение за съхранение на зърно" с инвеститор "Пиргос Агро" ООД. 


Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж и обвръзка на нов хидрозатвор и нова регулираща клапа на факелен колектор колектор ГНФ -0201-1400 към факел F-1" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.


Инвестиционно предложение на Мария Цончева Гугучкова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП - ПРЗ за кв. 40 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Мария Цончева Гугучкова и съсобственици.


Инвестиционно предложение на „ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на Подробен Устройствен План и Работен Устройствен план /ПУП-ПРЗ и РУП/ за ПИ №07079.618.136 /УПИ ІV-2449, кв. 1А по плана на ЦГЧ/ гр. Бургас за изграждане на Смесена многофункционална сграда със ЗОХ, хотелска и жилищна част" с инвеститор "ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД.

 


Инвестиционно предложение на Владимир Недялков Колев

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съгласно чл. 150 от ЗУТ за ПИ №07079.618.102, УПИ ІV-2273 кв. 23, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, за реконструкция на съществуваща сграда - паметник на културата и преустройството и в хотел с ресторант в партера" с инвеститор Владимир Недялков Колев.


Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на възел за приемане, съхранение и дозиране на адитив за понижаване на съпротивлението при транспортиране на гориво за дизелови двигатели (ГДД) и нискооктанов бензин (НОБ) в производство Транспорт и съхранение на нефтопродукти (ТСНП)" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.     


Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реализация на схема за последователно транспортиране на бензин и гориво за дизелови двигатели в посока към ПТ "Росенец" по магистрален тръбопровод №3 - обект ПТ "Росенец" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.     


Инвестиционно предложение на „Атина Инвестмънтс“ АД, гр. Варна

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение към дейностите, извършване на територията на площадката, а именно: подготовка за повторна употреба на отпадъци от ИУЕЕО и компоненти и материали от ИУЕЕО и ИУМПС" с инвеститор "Атина Инвестмънтс" АД, гр. Варна.    


Инвестиционно предложение на „БОВА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоцентър с шоурум и складова база в УПИ ІІ-534, кв. 11, по плана ПЗ "Север" гр. Бургас" с инвеститор "БОВА" ЕООД, гр. Бургас.    


Инвестиционно предложение на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реализация на схема за последователно транспортиране на бензин и гориво за дизелови двигатели в посока към ПТ "Росенец" по магистрален тръбопровод №3" с инвеститор "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.    


Инвестиционно предложение на „МОТО – ПФОЕ“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ с индентификатор № 07079.2.1982м. Под шосето, гр. Бургас с ЕКАТТЕ 07079" с инвеститор "МОТО - ПФОЕ" ЕООД.


Инвестиционно предложение на Теодора Недева Йорданова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, допълващо застрояване и ограда в УПИ III-365, кв.11 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Теодора Недева Йорданова.


Инвестиционно предложение на Муса Мехмед Мехмед и Фатме Хасан Мехмед

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж в УПИ XVI-1798, кв.131 по плана на с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститори  Муса Мехмед Мехмед и Фатме Хасан Мехмед.


Инвестиционно предложение на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова оптична кабелна линия извън урбанизираната територия с трасе: Бургас - Черноморец - Созопол - Приморско - Китен - Лозенец - Царево - Къмпинг "Нестинарка" - Ахтопол и вътрешни кабелни мрежи в населените места" с инвеститор "МОБИЛТЕЛ" ЕАД.

 


Инвестиционно предложение на "АНДЕЗИТ” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на работна площадка за рециклиране и преработка на строителни отпадъци (тухли, бетон, фаянс и др.) с местоположение Кариерно находище "Българово", землище на гр. Българово" с инвеститор "Андезит" ООД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на "СКАТ ТВ“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност между:

Обект "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на "СКАТ ТВ" ООД с изтегляне на оптичен кабел от офис СКАТ-ТВ, к-с "Зорница" до бл.402-зона А на к-с "М. Рудник", въведен в експлоатация с удостоверение 62/21.03.2008 г."

И

Обект "Тръбна мрежа от ул. "Индустриална" до пътен възел Бургас-Средец-Созопол, въведен в експлоатация с удостоверение 139/26.07.2010 г."

с инвеститор "СКАТ ТВ" ООД.


Инвестиционно предложение на Кристина Димитрова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда в УПИ IX-1739, кв. 119, с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Кристина Димитрова Димитрова.


Инвестиционно предложение на „ГОЛДЕН ТАЙМ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-10025, УПИ XXV-10025, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас с цел обединяването на УПИ XXIV-10025 и УПИ XXV-10025 при запазване на градоустройствените показатели" с инвеститор "ГОЛДЕН ТАЙМ" ЕООД.


Инвестиционно предложение на Иван Живков Стайков и Живко Иванов Стайков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ 065006, м. "Айтоска пътека", землище на кв. Банево, гр. Бургас - разделяне на поземления имот на 6 УПИ за изграждане на вилни сгради" с инвеститори Иван Живков Стайков и Живко Иванов Стайков.


Инвестиционно предложение на „КЛИМАКОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на цех за металообработване в УПИ XII-535, кв.21 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "КЛИМАКОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД".


Инвестиционно предложение на Стоян Манолов Стоянов и Димка Жекова Стоянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство, пристройка и надстройка на еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 07079.825.20.1 в УПИ I-26, кв.33 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори  Стоян Манолов Стоянов и Димка Жекова Стоянова.


Инвестиционно предложение на Бениамино Христов Йотов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI-579, кв.2 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Бениамино Христов Йотов.


Инвестиционно предложение на „АРЕС КОМПАС“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец и проект за водовземане на подземни води, предназначени за нуждите на автомивка, пране на килими, измиване на прилежащи бетонни и асфалтови площадки и оросяване на зелени площи в ПИ 07079.622.2 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "АРЕС КОМПАС" ООД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на Николай Христов Апостолов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, ограда и лятна кухня в УПИ I-596, кв.12 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Николай Христов Апостолов.


Инвестиционно предложение на Общество „Бяло братство Бургас“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на административна сграда със складове и офиси в УПИ I-75046, отреден за административна сграда, складове и офиси в масив 75, местност "Кара баир", землище на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Общество "Бяло братство Бургас".


Инвестиционно предложение на Иван Антонов Косев и Кремена Събчева Косева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XI-463, кв.47 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Иван Антонов Косев и Кремена Събчева Косева.


Инвестиционно предложение на Петър Василев Стайков и Калоян Добрев Савов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-18, масив 28, местност "Чаморлията", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас за обособяване на два самостоятелни УПИ" с инвеститори Петър Василев Стайков и Калоян Добрев Савов.


Инвестиционно предложение на „БИС ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и магазини за промишлени стоки в УПИ XXX-581, кв.7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор "БИС ИНВЕСТ" ООД.


Инвестиционно предложение на „БИС ПРОПЪРТИ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и магазин за хранителни стоки в УПИ XXXIX-581, кв.7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор "БИС ПРОПЪРТИ" ООД.


Инвестиционно предложение на Росица Наскова Илчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот 067132, местност "Дермен тарла", кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на 15 УПИ с цел с цел изграждане на 14 жилищни сгради и трафопост" с инвеститор Росица Наскова Илчева.


Инвестиционно предложение на Петя Димитрова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на три смесени сгради в ПИ с идентификатор 019007, местност "Кантона", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Петя Димитрова Димитрова.

 


Инвестиционно предложение Милен Иванов Русев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"ПУП-ПРЗ за имот N 000056, местност "Герена", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за разделянето му на 17 УПИ с цел изграждане на 17 жилищни сгради, трафопост и магазин за пакетирани хранителни стоки" с инвеститор  Милен Иванов Русев.

 


Инвестиционно предложение на «Парушеви» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в ПИ 07079.602.7, Промишлена зона "Север", гр. Бургас" с инвеститор «Парушеви» ООД.

 


Инвестиционно предложение на „Балкан Нет“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадков водопровод за УПИ XV-219, XVI-219, XVII-219, XVIII-219, XIX-219, LIII-219, LIV-219, LV-219 и LVI-219 с местонахождение УПИ LVII-219, кв.65 по плана на

С. Маринка, Община Бургас" с инвеститор "Балкан Нет" ЕООД.


Инвестиционно предложение на „ЕФГ Билд Груп“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на улична канализация за нуждите на обект Жилищна сграда в УПИ VI-365, кв.49, ПИ 07079.602.507 по КК, к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор  "ЕФГ Билд Груп" ЕООД.

 


Инвестиционно предложение на Кирил Диамандиев Диамандиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда с гараж и домови отклонения в УПИ II-532, кв.35 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Кирил Диамандиев Диамандиев.


Инвестиционно предложение на Мария Русева Пушева и Андрей Кирилов Пушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проект на ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 501.164, СО "Черниците - Училищното" в землището на с. Маринка, Община Бургас за узаконяване на вилна сграда" с инвеститори  Мария Русева Пушева и Андрей Кирилов Пушев.


Инвестиционно предложение на Диана Наскова Иванова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-Парцеларен план за захранващ водопровод и външно ел. захранване на ПИ 000187, землище на с. Изворище, Община Бургас" с инвеститори Диана Наскова Иванова и съсобственици.


Инвестиционно предложение на Киро Минчев Стоянов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " ПУП-ПУР за нова обслужваща улица за достъп до ПИ 024011 в масив 24, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори  Киро Минчев Стоянов и съсобственици.


Инвестиционно предложение на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Граничен контролно-пропускателен пункт при Летище Бургас в УПИ XIV-17, кв.1, по ПУП на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

 


Инвестиционно предложение на «Риск Инженеринг 78» ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VIII-610, кв.50 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор  «Риск Инженеринг 78» ЕООД.


Инвестиционно предложение на Даниела Иванова Иванова и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ IV-426, кв.5, ПИ 07079.820.1254 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Даниела Иванова Иванова и съсобственик.


Инвестиционно предложение на „Жакен“ ЕООД, гр. Камено

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.671.360, УПИ XL-378, кв.162 по плана на к-с "Меден Рудник", зона Д, гр. Бургас" с инвеститор "Жакен" ЕООД.


Инвестиционно предложение на „Енерджи Груп 78“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXV-485, кв.58, ПИ с идентификатор 07079.820.1136 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Енерджи Груп 78" ЕООД.

 


Инвестиционно предложение на Николай Боянов Тошев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-521, кв. 15 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор Николай Боянов Тошев.


Инвестиционно предложение на Милен Младенов Добрев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на оранжерии за отглеждане на плодове и зеленчуци в поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1133; 07079.2.1134; 07079.2.1135 с обща площ 17,408 дка, местност "Узун Парче", землище на гр. Бургас" с инвеститор Милен Добрев.


Инвестиционно предложение на „Хермес Солар“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на сграда на Водна спортна база в имот с идентификатор 07079.831.114, УПИ V-43, кв.1, местност "Отманли", Лесопарк "Росенец", Община Бургас" с инвеститор "Хермес Солар" ООД.

 


ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

"ЛМЕ" ЕООД, гр. София, ж.к. "Люлин", ул. "Никола Генев" №12А, офис 5

На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "Изграждане на 48 броя вилни сгради в ПИ №037052, №037053 и №037012 местност Голямата нива, землище кв.Банево, Община Бургас".

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

на 30.06.2014г. от 9.45 часа в Читалището на кв.Банево;

на 30.06.2014г. от 11.00 часа в Дирекция "Околна среда", Община Бургас на адрес гр.Бургас, ул."Шейново" №24 (бивш профсъюзен дом), етаж 2, стая 1.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от:

8.30 часа до 17.15 часа в Кметство кв.Банево, гр. Бургас;

8.30 до 12.30 часа и от 13.15 до 17.15 часа в Дирекция "Околна среда", ул."Шейново" №24 (бивш Профсъюзен дом), етаж 2, стая 1;

9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ Бургас, к-с Лазур, ул."Перущица" №67, ет.3;

и на адреса на Възложителя: гр. София, ж.к. "Люлин", ул. "Никола Генев" №12А, офис 5.

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Бургас, Община Бургас, Кметство кв.Банево, на адреса на възложителя, или на срещите за обществено обсъждане.

 

За контакти по обществените обсъждания от страна на възложителя: Николета Вълканова - Пълномощник, телефон за връзка: 0885 136585


Инвестиционно предложение на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Питомник за специализирани служебни кучета при летище Бургас в УПИ I-17, кв.12 по ПУП на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.


Инвестиционно предложение на „ЛИСС 2009“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в ПИ 041025, местност "До село", землище на кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор "ЛИСС 2009" ЕООД.


Инвестиционно предложение на "Минесота Груп“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на съществуващ външен водопровод във връзка с изграждане на жилищна сграда в УПИ III-31, кв.2 по плана на к-с "Славейков" (ПИ с идентификатор 07079.602.517), гр. Бургас" с инвеститор "Минесота Груп" ООД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на Тодор Проданов Георгиев и Цветомира Георгиева Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ XVII-5010112, кв.15 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори  Тодор Проданов Георгиев и Цветомира Георгиева Костова.


Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на тръбна разпределителна мрежа за кабелни оператори между ул. "Одрин", ул. "Сан Стефано" и ул. "Тодор Александров", к-с "Братя Миладинови", гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.

 


Инвестиционно предложение на "Балкан Агро Итхалят Ихраджат“ ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Външен водопровод за УПИ I-110, 111 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Балкан Агро Итхалят Ихраджат" ЕООД, гр. Пловдив.


Инвестиционно предложение на "ПОБЕДА” АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

" Събаряне на съществуващ бетонов комин на парова централа и  надграждане на метален комин на парова централа",

 

с инвеститор "ПОБЕДА" АД, гр. Бургас.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, ПЗ "Север", площадка на "Победа" АД.

 


Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строителство на нова пещ П-101 в инсталация Атмосферна дестилация-4 (АД-4) на производство Атмосферно-вакуумна дестилация (АВД)"  с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.


Инвестиционно предложение на "Термопласт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дейности по третиране на отпадъци на "Термопласт" АД - предварителна обработка - смилане и рециклиране на технологичния отпадък, образуван на площадката от производствената дейност на дружеството чрез производство на регланулат и влагането му в производство на фолио за термоформоване, от което се произвеждат опаковки за хранителни продукти в имот УПИ XIV-40, масив 23 по плана на местност "Оникилика", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Термопласт" АД.


Инвестиционно предложение на «ЕМИ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ и изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на бензиностанция, с газ- и метанстанция, автомивка, автосервиз с пумкт за ГТП, складово-административна част със заведение за обществено хранене и мотел в ПИ 07079.659.432, ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор «ЕМИ» ООД.


Инвестиционно предложение на Веселин Стоянов Пейчев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I и УПИ XIV, кв.11 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, имоти с идентификатори 07079.820.297 и 07079.820.300 по КК на гр. Бургас" с инвеститори Веселин Стоянов Пейчев и съсобственици.


Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXX-46, кв.82, имот с идентификатор 07079.2.2400 по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), землище на гр. Бургас" с инвеститор Иван Пръвчев Иванов.

 


Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXXI-28, кв.82, имот с идентификатор 07079.2.2397 по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), землище на гр. Бургас" с инвеститор Иван Пръвчев Иванов.

 


Инвестиционно предложение на „ГОЛДЕН ТАЙМ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XX-10025, УПИ XXI-10025, УПИ XXII-10025 и УПИ XXIII-10025, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас с цел обединяването на УПИ XX-10025 и УПИ XXI-10025 и обединяването на УПИ XXII-10025 и УПИ XXIII-10025 при запазване на градоустройствените показатели" с инвеститор "ГОЛДЕН ТАЙМ" ЕООД.

 


Инвестиционно предложение на «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки, офиси и магазини в имот с идентификатор 07079.2.2238, местност "Голата нива" (бивша "Келева нива"), землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър.

 


Инвестиционно предложение на «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки, офиси и магазини в имот с идентификатор 07079.2.2241, местност "Голата нива (бивша "Келева нива"), землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър.


Инвестиционно предложение на Йордан Пеев Йорданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база и цех за изработка на тенти и ТИР брезенти/покривала в ПИ с идентификатор 07079.665.2, УПИ XV-202, кв.3 по плана на ПЗ "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Йордан Пеев Йорданов.

 


Инвестиционно предложение на Таня Димитрова Петрова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищно строителство и семеен хотел с преобладаващо ниско застрояване в УПИ III-145, кв.44, м. кафка, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститори  Таня Димитрова Петрова и съсобственици.


Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛИС» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Минибензиностанция в к-с "Меден Рудник" - реконструкция в УПИ III, кв. 109 к-с "М.Рудник", гр. Бургас" с инвеститор «ПЕТРОЛИС» ООД.


Инвестиционно предложение на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Подмяна на водопровод по бул. "Сан Стефано" в участъка от бул. "Ст. Стамболов" до бл.79, гр. Бургас" с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на Делчо Славчев Лавчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и улична битова канализация за УПИ III-37, кв.80 в кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Делчо Славчев Лавчев.


Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛ“ АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цялостна реконструкция на съществуваща бензиностанция Петрол 1101 в ПИ 07079.662.4 по КК на гр. Бургас, община Бургас, УПИ XXIV-4, кв.1, Южна Промишлена зона, гр. Бургас. Промяна на резервоара за светли горива за 75 м3 и използване на съществуваща пълнеща точка по време на строителство" с инвеститор «ПЕТРОЛ» АД, гр. София.

 


Инвестиционно предложение на „Билдингс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за две жилищни сгради в УПИ XXIV-1052, кв. 73, ПИ с идентификатор 07079.820.1052 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Билдингс" ЕООД.


Инвестиционно предложение на Агенция «Пътна инфраструктура» София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пътен възел "Българово" при км 352+084 по километража на АМ "Тракия", участък "Оризово - Бургас" от км 325+280 до км 360+568.46" с инвеститор Агенция «Пътна инфраструктура» София.


Инвестиционно предложение на Весела Русева Василева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на вилна сграда в УПИ III-7, имот с идентификатор 07079.832.7.1 във вилна зона "Росенец", гр. Бургас" с инвеститор Весела Русева Василева.


Инвестиционно предложение на Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.3.1085, местност "Хаджи Тарла", землище на гр. Бургас с цел смяна предназначението на земята" с инвеститори Златка Панчева Бимбалова, Бейзат Аднянов Баадиев и Емил Тодоров Петрушев.


Инвестиционно предложение на „ДВ ГРУП" ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране на автомивка в част от ПИ № 07079.660.2 по КК на гр. Бургас - УПИ ХІ, кв.7 по плана на Промишлена зона "Победа", гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "ДВ ГРУП" ЕООД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на магазини, офиси и складове за промишлени стоки в УПИ XII-17, масив 74, местност "Голата нива" (бивша "Келева нива"), землище на гр. Бургас" с инвеститор «ТИТАН ТООЛС» ЕООД, гр. Несебър.


Инвестиционно предложение на Стоян Ганчев Пехливанов и Мария Манолова Пехливанова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIV-748, кв.38, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Стоян Ганчев Пехливанов и Мария Манолова Пехливанова.


Инвестиционно предложение на „НИС ПЕТРОЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуваща бензиностанция в имот 14, масив 80, местност "Под шосето", ПИ 07079.2.2010, гр. Бургас" с инвеститор "НИС ПЕТРОЛ" ООД.


Инвестиционни предложения на Православа Цончева Гугучкова – Янчулева и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"ПУП-ПРЗ за имот N 000163, местност "Нанекилика", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на вилни сгради"

 

"ПУП-ПРЗ за имот N 039012, местност "Дванадесетте" /бивша "Оникилика"/, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на складова база за промишлени и спортни стоки, търговско-административна дейност и БКТП"

 

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.166 /имот с планоснимачен номер 094007/, местност Дванадесетте" /бивша "Оникилика"/, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на складова база за промишлени стоки, КОО, авторемонтна дейност и БКТП"

 

с инвеститори Православа Цончева Гугучкова - Янчулева и съсобственици.


Инвестиционно предложение на Димитър Василев Парашкевов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на втора жилищна сграда в УПИ XI-1952, кв.150 по плана на м.с. Черно море - с. Рудник, Община Бургас" с инвеститор Димитър Василев Парашкевов


Инвестиционно предложение на «Голден Тайм» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и строителство на два броя еднофамилни жилищни сгради съответно в УПИ XIX-37 и УПИ XVII-37, кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор «Голден Тайм» ЕООД.


Инвестиционни предложения на «КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

1."Преустройство на съществуваща базова станция N 5001 на Globul, местоположение гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" бл.20 вх.Б;

2."Преустройство на съществуваща базова станция N 5005 на Globul, местоположение гр. Бургас, ул. "Възраждане" бл.10 вх.А;

3."Преустройство на съществуваща базова станция N 5007 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Изгрев" бл.66 вх.1;

4."Преустройство на съществуваща базова станция N 5008 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Славейков" бл.65 вх.7;

5."Преустройство на съществуваща базова станция N 5009 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "М. Рудник" бл.33 вх.2;

6."Преустройство на съществуваща базова станция N 5046 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "М. Рудник" бл.128 вх.4;

7."Преустройство на съществуваща базова станция N 5138 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Славейков" бл.55 вх.Х;

8."Преустройство на съществуваща базова станция N 5140 на Globul, местоположение гр. Бургас, ул. "Вардар" N 1, бл.37 вх.А и вх.Б;

9."Преустройство на съществуваща базова станция N 5163 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Възраждане" бл.38 вх.2;

10."Преустройство на съществуваща базова станция N 5208 на Globul, местоположение гр. Бургас, к-с "Лазур" бл.12;

 

с инвеститор "Космо България Мобайл" ЕАД.


Инвестиционно предложение на Тоничка Иванова Стамболиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот с идентификационен номер 000113, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас за изграждане на вила" с инвеститор Тоничка Стамболиева.


Инвестиционно предложение на "ИНС-2002“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуваща бензиностанция в комплексна бензиностанция с Автомобилна газоснабдителна станция /АГСС/ и монтаж на козирка в УПИ XI-38, кв.1 по плана на ПЗ "Юг-изток", гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "ИНС-2002" ЕООД.

 


Инвестиционно предложение на Деян Колев Бялков, Ана Владова Танева, Виолета Владева Радулова, Владимир Димитров Радулов, Райчо Димитров Радулов, Гергана Славейкова Велчева, Атанаска Славейкова Радулова Хайдери, Гергана Петрова Бялкова и Даниела Петрова За

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПУП за обслужваща улица до имоти пл. N 021035, местност "Неравното" (бивша "Кабата"), землище на кв. Ветрен с ЕКАТТЕ 29427, гр. Бургас, община Бургас" с инвеститори  Деян Колев Бялков, Ана Владова Танева, Виолета Владева Радулова, Владимир Димитров Радулов, Райчо Димитров Радулов, Гергана Славейкова Велчева, Атанаска Славейкова Радулова Хайдери, Гергана Петрова Бялкова и Даниела Петрова Захариева.


Инвестиционно предложение на Иван Маринов Иванов, Милен Иванов Русев и Тодор Атанасов Златаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-12099 и УПИ II-12100, масив 12, землище на с. Извор, Община Бургас" с инвеститори Иван Маринов Иванов, Милен Иванов Русев и Тодор Атанасов Златаров.


Инвестиционно предложение на "ВАЯ-96” ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на съществуващи северно и южно утаителни полета с изграждане на два броя буферни утаителни басейни на Кариерната площадка за пясък "ВАЯ - ЮГ", гр. Бургас" с инвеститор "ВАЯ-96" ООД, гр. Бургас.

 


Инвестиционно предложение на «БУРГАСНЕТ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща подземна тръбна разпределителна мрежа за кабелни оператори по бул. "Тодор Грудов", съгласно проект за благоустрояване на ул. "Комлушка низина", гр. Бургас" с инвеститор "БУРГАСНЕТ" ООД.


Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за допълнение и изменение на инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за съхраняване на неопасни отпадъци и отпадъци от опаковки в ПИ 07079.663.628, Южна промишлена зона, гр. Бургас", а именно:

"Обособяване на Площадка за третиране (събиране, съхранение, предварителна обработка - сортиране, балиране, раздробяване) на отпадъци, включително отпадъци от опаковки в ПИ 07079.663.628, Южна промишлена зона, гр. Бургас"

с инвеститор "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД.


Инвестиционно намерение на "Макс Телеком“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова базова станция в мрежата на "Макс Телеком" ООД в гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Буревестник" 31" с инвеститор "Макс Телеком" ООД.


Инвестиционни предложения на Иван Пръвчев Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXXIX-45, кв.82, идентичен с номер по КК 07079.2.2402, по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), гр. Бургас"

 

И

 

"Сграда за охрана с местонахождение УПИ XXXII-27, кв.82, идентичен с номер по КК 07079.2.2405, по плана на местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), гр. Бургас"

 

с инвеститор Иван Пръвчев Иванов.


Инвестиционно предложение на "БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПАНИ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на комплекс от жилищни и обществено-обслужващи сгради в ПИ 07079.9.964, местност "Брястите", землище на гр. Бургас" с инвеститор "БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПАНИ" ЕООД.


Инвестиционно предложение на „ДОТ КОМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с N 07079.30.218, местност "Кафка" по КК на гр. Бургас" с инвеститор "ДОТ КОМ" ООД.  


Инвестиционно предложение на «ИНТЕР ЛИМИТ» ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от НУБА и ИУЕЕО, събиране , съхраняване и предварително третиране на ИУМПС, отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки, находяща се в гр. Бургас, ул. "Одрин" N 8, Промишлена зона "Север", имот 07079.605.346" с инвеститор «ИНТЕР ЛИМИТ» ООД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на инфраструктура и съоръжения - Пристанищен терминал Бургас - Запад, гр. Бургас" с инвеститор "БМФ ПОРТ БУРГАС" ЕАД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Бургас-Запад", Пристанище Бургас.


Инвестиционно предложение на Иванка Димитрова Георгиева и съсобственик

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с N 07079.30.532, местност "Кафка" по КК на гр. Бургас" с инвеститори  Иванка Димитрова Георгиева и съсобственик.

 


Инвестиционно предложение на Стоян Георгиев Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1095, местност "Овошките" (бивша "Манаф хенде"), землище на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Стоян Георгиев Атанасов.


Инвестиционно предложение на Трендафилка Атанасова Костова, Андон Николов Дохнев, Николинка Атанасова Дукова, Стоянка Стаматова Пишева и Дияна Стаматова Москова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.820.1064, 07079.820.1065, 07079.820.1066, 07079.820.1067, 07079.820.1068 и изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.820.1065, местност "Овошките (бивша "Манаф хенде"), землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  Трендафилка Атанасова Костова, Андон Николов Дохнев, Николинка Атанасова Дукова, Стоянка Стаматова Пишева и Дияна Стаматова Москова.


Инвестиционно предложение на „ЕЛКАБЕЛ“ АД и „ФОРТЕРА“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41, 07079.6.42,  07079.6.43, 07079.6.54, 07079.6.55, 07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59, 07079.6.1470,  07079.6.1471, 07079.6.1463, 07079.6.1464, 07079.6.1465, 07079.6.1466, 07079.6.1467, 07079.6.1468, 07079.6.1469, масив 84 по КК на гр. Бургас"

 

и

 

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.5.735, 07079.5.736, 07079.5.742, 07079.5.753,  07079.5.754, 07079.5.755, 07079.5.756, масив 38 по КК на гр. Бургас"

 

с отреждане за производствена, складова и административна база"

 

с инвеститори  "ЕЛКАБЕЛ" АД и "ФОРТЕРА" ЕАД.


Инвестиционно предложение на „СОНЕРС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на Автосервиз с административна част и ПУП-ПП за външни водопроводни връзки за имот с идентификатор 07079.2.557, местност "Двнадесетте" (бивша "Оникилика"), землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  "СОНЕРС" ЕООД.


Инвестиционно предложение на „НИТОНТЕКС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-Парцеларен план за външни водопроводни връзки за имот с идентификатор 07079.2.556, местност "Двнадесетте" (бивша "Оникилика"), землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор  "НИТОНТЕКС" ЕООД.

 


Инвестиционно предложение на Ирина Илиева Петрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 07079.2.2024 по КККР на гр. Бургас" с инвеститор Ирина Петрова.


Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на компресорното отделение, обвръзка и интегриране на нов центробежен компресор (ЦК-302) в Инсталация "Абсорбция и газофракциониране" на Цех "Каталитичен крекинг" в Производство "Компоненти на автомобилните бензини"  с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.


Инвестиционно предложение на "Даймънд Пропърти“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 07079.2.2025 по КККР на гр. Бургас, община Бургас" с инвеститор "Даймънд Пропърти" ООД.


Инвестиционно предложение на „Сарафово Хоумс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на водопровод и битова канализация за захранване на имот с идентификатор 07079.820.1175, м. "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Сарафово Хоумс" ООД.


Инвестиционно предложение на Паунка Димитрова Шивачева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обслужваща търговска сграда, домови ВиК и Ел връзки в УПИ XXIV-104, кв.175, идентификационен номер по КК 07079.671.590, Зона Д, к-с "М.Рудник", гр. Бургас" с инвеститор Паунка Димитрова Шивачева.


Инвестиционно предложение на Андон Николов Димитров и Валентин Николов Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот 080010, местност "До село", землище на с. Брястовец, Община Бургас за вилно строителство" с инвеститори  Андон Николов Димитров и Валентин Николов Димитров.

 


Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛ“ АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на съществуваща бензиностанция Петрол 1104 в имот 2, Гробищен парк на гр. Бургас, с одобрен ПУП-ПРЗ на имота за създаване на УПИ II-5, кв.3 по плана на Гробищен парк гр. Бургас" с инвеститор «ПЕТРОЛ» АД, гр. София.


Инвестиционно предложение на «ПЕТРОЛ“ АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Цялостна реконструкция на съществуваща бензиностанция Петрол 1101 в ПИ 07079.662.4 по КК на гр. Бургас, община Бургас, УПИ XXIV-4, кв.1, Южна Промишлена зона, гр. Бургас" с инвеститор «ПЕТРОЛ» АД, гр. София.


Инвестиционно предложение на Божана Ангелова Тодорова и Тодорка Ангелова Тодорова, гр.Бургас

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.241 от КК на гр. Бургас - УПИ Х, кв. 24 по плана на кв."Сарафово", ул."Буревестник" № 7, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори Божана Ангелова Тодорова и Тодорка Ангелова Тодорова, гр. Бургас


Инвестиционно предложение на „Сарафово Хоумс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилни жилищни сгради в УПИ XL-46, кв.81, м. "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.1098 от КК на гр. Бургас" с инвеститор "Сарафово Хоумс" ООД.


Инвестиционно предложение на „Атлантис Девелопментс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Еднофамилни жилищни сгради с домови отклонения и ограда в XL-53, кв.80, м. "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.1028 от КК на гр. Бургас" с инвеститор "Атлантис Девелопментс" ЕООД.


Инвестиционно предложение на „Атлантис Хоумс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " Еднофамилни жилищни сгради с домови отклонения и ограда в XXXIII-35, кв.80, м. "Овошките" кв. Сарафово, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.1026 от КК на гр. Бургас" с инвеститор "Атлантис Хоумс" ООД.


Инвестиционно предложение на "Авточасти Франц“ ЕООД, гр. Ямбол

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПРЗ за ПИ  с идентификатор 07079.3.2090, местност "Мадика", гр. Бургас за промяна отреждането на УПИ в "За събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и търговия с отпадъчни черни и цветни метали /ОЧЦМ/" с инвеститор "Авточасти Франц" ЕООД, гр. Ямбол.

 


Инвестиционно предложение на "Галерия Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Автомивка - преустройство на част от подземен паркинг на кота -3,50 и складови помещения N В.128 и В.130 от Многофункционален търговско - развлекателен комплекс "Галерия Бургас" в УПИ I-125, кв.53, по плана на СПЗ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.604.60 по КК на гр. Бургас" с инвеститор "Галерия Бургас" АД.


Инвестиционно предложение на "ШАНС - Б” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране (разглобяване, рязане, балиране) на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) в ПИ с идентификатор 07079.8.825, местност "Капчето", гр. Бургас" с инвеститор "ШАНС-Б" ЕООД .


Инвестиционно предложение на "БМ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на съществуваща сграда за търговия без чувствително заздравяване на конструкцията и пристройка до 40 кв.м. в УПИ V, кв.40 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.607.530 по КК в бистро с навеси-тенти и временна детска площадка" с инвеститор "БМ" ООД.


Инвестиционно предложение на Даниела Иванова Иванова и Петко Иванов Лапчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ IV-426, кв.55, ПИ 07079.820.1254, кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Даниела Иванова Иванова и Петко Иванов Лапчев.


Инвестиционно предложение на „НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка към съществуващата сграда за обслужваща сграда в УПИ II-320, кв.3 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ" АД.


Инвестиционно предложение на „Бургас Тауър“ ЕООД и Панайот Иванов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда за обществено обслужване в УПИ XI-89, кв.3, по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас" с инвеститори "Бургас Тауър" ЕООД и Панайот Иванов Тодоров.


Инвестиционно предложение на „Химическо чистене Свежест“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с подземни складове, обществено обслужване и апартаменти за постоянно обитаване в УПИ V-321, кв.21, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ул. "Брацигово" 27, поземлен имот с идентификатор 07079.820.83 от КК на гр. Бургас - Вътрешно преустройство на Магазин N 1 на първи етаж (партер) в ателие за химическо чистене - първи етап от завършване на строителството" с инвеститор "Химическо чистене Свежест" ООД.


Инвестиционно предложение на "Балкан Агро Итхалят Ихраджат“ ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за зърно в ПИ 07079.827.110 и 07079.827.111, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Балкан Агро Итхалят Ихраджат" ЕООД, гр. Пловдив.


Инвестиционно намерение на "БТК” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Кабелна оптична мрежа FTTB к-с "Меден Рудник" - зони А, Б, В и Г" с инвеститор "БТК" ЕАД.

 

Местоположение: к-с "Меден Рудник", гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на „НДС ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.607.157 от КККР на гр. Бургас - УПИ V-641, кв.15, по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас" с инвеститор "НДС ИНВЕСТ" ООД.


Инвестиционно предложение на "БИГС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на линия за регенериране на гуми в имот с адрес гр. Бургас, ул. "Чаталджа" 34" с инвеститор "БИГС" ООД.

 


Инвестиционно предложение на „Свободна безмитна зона – Бургас“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Склад за промишлени стоки в УПИ III-311, 741, кв.24 на територията на складовия терминал на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД в Северна промишлена зона, гр. Бургас" с инвеститор "Свободна безмитна зона - Бургас" АД.


Инвестиционно предложение на "БЯГ – Борис Гроздев» ЕТ, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Събиране, съхраняване и предварително третиране на болнични отпадъци и събиране и съхраняване на опаковки, замърсени или съдържащи опасни вещества в УПИ II-51, кв. 29, ПЗ "Север", гр. Бургас" с инвеститор "БЯГ - Борис Гроздев» ЕТ, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на Севал Адем Алиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " Създаване на 5 дка трайни насаждения от череши в землището на с. Брястовец, Община Бургас" с инвеститор Севал Адем Алиев.


Инвестиционни предложения на "ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Подмяна на съществуващ промишлен водопровод в района на кръстовището на ул. "Индустриална" и ул. "Спортна" в ПЗ "Юг", гр. Бургас"

и

"Подмяна на питеен водопровод стомана Ф 920 по ул. "Спортна", гр. Бургас"

 

с инвеститор "ВиК" ЕАД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на Атанас Михайлов Костов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда със стаи за гости в УПИ VI-617, кв.50, ПИ 07079.820.797, кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор Атанас Костов.


Инвестиционно предложение на Киранка Сирачева, Росен Тенев, Марияна Симеонова, Георги Недялков, Марин Атанасов, Маргарите Шопова и Тодорка Караиванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XX-7556, ПИ 07079.614.281, кв.55 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас" с инвеститори  Киранка Сирачева, Росен Тенев, Марияна Симеонова, Георги Недялков, Марин Атанасов, Маргарите Шопова и Тодорка Караиванова.


Инвестиционно предложение на „КОМПЛЕКС БИЛД“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ 07079.820.660 по КК на гр. Бургас - УПИ XI-461, кв.56 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "КОМПЛЕКС БИЛД" ЕООД.


Инвестиционно предложение на Христо Вълков Михайлов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ IV-93, кв.22 и в УПИ XXXV-93, кв.16, кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор Христо Вълков Михайлов.


Инвестиционно предложение на Костадин Иванов Михов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пункт за изкупуване на полистирол, хартия и стъкло, балировачка в кв. Долно Езерово, ул. Петко Д. Петков", ПИ с идентификатор 07079.826.183" с инвеститор Костадин Михов.

 


Инвестиционно предложение на Бинка Танева Янкова и Георги Стефанов Янков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-2365 и УПИ II-2326 в кв.16 по плана на ЦГЧ (ПИ с идентификатори 07079.618.33 и 07079.618.34 по КК на гр. Бургас) за изграждане на сграда със смесено предназначение - ресторант и жилищна част" с инвеститори Бинка Танева Янкова и Георги Стефанов Янков.


Инвестиционно предложение на Георги Пръвчев Драгоев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот N 163 и поземлен имот N 228, с.о. "Черниците - Училищното", землище на с. Маринка, Община Бургас - за изграждане на една вилна сграда" с инвеститор Георги Пръвчев Драгоев.

 


Инвестиционно предложение на “Кроношпан България” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова инсталация за производство на MDF плочи на територията на "Кроношпан България" ЕООД - площадка гр. Бургас, ПЗ "Север" с инвеститор "Кроношпан България" ЕООД. 


Инвестиционно предложение на Тошко Бойчев Стоянов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на апртхотел в УПИ XIII-437, кв.55, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Тошко Бойчев Стоянов и съсобственици.

 


Инвестиционно предложение на «Полихим СС“ ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за оползотворяване в имот с идентификатор 07079.605.49 /собственост на "Сортови семена" ЕООД/, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас " с инвеститор «Полихим СС" ЕООД, гр. София.

Местоположение на инвестиционното предложение: ПЗ "Север", ул. "Одрин" 17, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на "Евробилдинг Бутик“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1107, местност "Манастирското", кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститор "Евробилдинг Бутик" ЕООД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на Димитър Георгиев Пехливанов и Мария Янакиева Пехливанова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за вилно строителство в поземлен имот N 193, кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Черниците - Училищното", землище на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститори Димитър Георгиев Пехливанов и Мария Янакиева Пехливанова.


Инвестиционно намерение на "БТК” АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Дооборудване на приемно-предавателна GSM/UMTS станция от мрежата на БТК АД, BS 3030 "INDUSTRIAL WEST 1" с инвеститор "БТК" АД.

 

Местоположение: Сграда с идентификационен номер 07079.604.10.22, ПЗ "Север", ул. "Янко Комитов" 38, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на "ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения до консуматори на територията на кв. Ветрен и в.з. Минерални бани, гр. Бургас с технологичен оптичен кабел" с инвеститор "Овергаз Изток" АД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на „ПИРГОС АРГО" ООД, гр. Бургас

Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Допълване на Силозно - складово стопанство за съхранение и белене на слънчоглед в поземлен имот № 000073, землище на кв. Банево, Община Бургас с още един метален силоз" с инвеститор "ПИРГОС АРГО" ООД, гр. Бургас.

 


Инвестиционно предложение на „Чаркол“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж на мобилна инсталация за производство на дървени въглища" по ретортен начин в ПИ 07079.827.53, находящ се в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "Чаркол" ООД, гр. София.

 


Инвестиционно предложение на „Т.Николов“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности във воден обект яз. "Аязмото", кв. Горно Езерово с максимална залята площ 88 дка, гр. Бургас, Община Бургас"


Инвестиционно предложение на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Тенис клуб Авеню“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на малък хотел, заведение за обществено хранене, детски площадки, спортни съоръжения и водовземно съоръжение - сондажен кладенец за поливане на тревни площи в ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас" с инвеститор Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност "Тенис клуб Авеню", гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на Бойчо Георгиев Йорданов и Анелия Ангелова Йорданова, гр. Бургас

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот пл. №41 в с.о. "Черниците-Училищното", по плана на с. Маринка, Община Бургас - за изграждане на една вилна сграда" с инвеститори Бойчо Георгиев Йорданов и Анелия Ангелова Йорданова, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на „НУРТС Диджитъл" ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови" с инвеститор "НУРТС Диджитъл" ЕАД, гр. София.

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ 07079.619.21, гр. Бургас


Инвестиционно предложение на „НУРТС Диджитъл” ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови" с инвеститор "НУРТС Диджитъл" ЕАД, гр. София.

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ 07079.8.274, местност "Шилото", землище на гр. Бургас 


Инвестиционно предложение на Светослава Петрова Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за имот 041005, землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на една вилна сграда" с инвеститор Светослава Петрова Георгиева.


Инвестиционно предложение на Петър Георгиев Георгиев и Николай Георгиев Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XV-709, кв.49, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.769 от КК на гр. Бургас" с инвеститори Петър Георгиев Георгиев и Николай Георгиев Георгиев .


Инвестиционно предложение на Евгени Благоев Танчев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.599 от КККР на гр. Бургас - УПИ I-573, кв.51 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" с инвеститори Евгени Благоев Танчев и съсобственици.


Инвестиционно предложение на Милка Пеева Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII-10 в масив 81 /имот с идентификатор 07079.2.2434 по КККР на гр. Бургас/, местност "Лъджа йолу, землище на гр. Бургас";

"ПУП-ПУР за довеждаща инфраструктура към ПУП-ПРЗ на УПИ VIII-10 в масив 81 /имот с идентификатор 07079.2.2434 по КККР на гр. Бургас/, местност "Лъджа йолу, землище на гр. Бургас"

с инвеститор Милка Иванова.


Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на схема за приемане, производство, съхранение и товарене на корабно остатъчно гориво (КОГ) на ПТ "Росенец" - етап I, включващ парк "Светли продукти" и пирс N 3"  с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Площадка на ПТ "Росенец".


Инвестиционно предложение на „Тодоров-95“ ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на обслужващ търговски обект - Хипермаркет за продажба на хранителни и нехранителни стоки с открит паркинг и трафопост" с инвеститор "Тодоров-95" ООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, местност "Хайнлъка", поземлени имоти с идентификатори: 07079.2.2163, 07079.2.2169, 07079.2.2170 и 07079.2.2171.   


Инвестиционно предложение на Киреза Петров Киров, Димитър Петров Петрунов, Петър Кирязов Киров и Анастасия Кирилова Малева, представлявани от Тодор Христов Георгиев, Управител на «БУЛ РУФ» ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XIII-1339, кв.115 по плана на ЦГЧ гр. Бургас" с инвеститори  Киреза Петров Киров, Димитър Петров Петрунов, Петър Кирязов Киров и Анастасия Кирилова Малева, представлявани от Тодор Христов Георгиев, Управител на «БУЛ РУФ» ООД.


Инвестиционно предложение на Никола Димитров Жеков и Господинка Димитрова Дункова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " ПУП - частичен ПРЗ за имот 07079.654.533 по Кадастрална карта на местност "Брястовете", землище на гр. Бургас за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди" с инвеститори Никола Димитров Жеков и Господинка Димитрова Дункова.

 


Инвестиционно предложение на «ТОПЛИВО“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на нов вход за зареждане на съществуващ "Склад за бутилки" /пропан-бутан/, разположен в югозападната част на УПИ IІ23, кв.1 в к-с "Славейков", гр. Бургас" с инвеститор «ТОПЛИВО» АД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на „КОЗЛОДУЙ" ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.982 по КК на гр. Бургас, м. "Караянос", землище кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, Община Бургас, за изграждане на база за метални заготовки" с инвеститор "КОЗЛОДУЙ" ООД, гр. Бургас.

 


Решение на РИОСВ

Във връзка с проведена процедура за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове компетентният орган РИОСВ Бургас е постановил Решение БС-14-ЕО/06.08.2013 г. с което е преценено за планове:
• Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие (ИК 3) в обхват на ПИ с идентификатори 07079.659.553, 07079.659.36
• Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие (ИК 3) в обхват на ПИ с идентификатори 07079.659.495, 07079.659.481
• Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие в обхват на ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73, 07079.663.66, 07079.663.75, 07079.663.87, 07079.663.16, 07079.663.67 и 07079.663.601
• Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие в обхват на ПИ с идентификатори 07079.659.10, 07079.659.11, 07079.659.12, 07079.659.27, 07079.659.29, 07079.659.549, 07079.659.550, 07079.659.532, 07079.659.493 и 07079.659.491
• Подробен устройствен план за част от зоната с преобладаващ социален характер в обхват на ПИ с идентификатори 07079.653.1, 07079.653.2, 07079.653.4, 07079.653.5, 07079.653.6, 07079.653.7, 07079.653.8, 07079.653.9, 07079.653.11, 07079.653.12, 07079.653.13, 07079.653.14, 07079.653.15, 07079.653.16, 07079.653.17, 07079.653.18, 07079.653.19, 07079.653.21, 07079.653.22, 07079.653.23, 07079.653.24, 07079.653.25, 07079.653.27, 07079.653.29, 07079.653.30, 07079.653.31, 07079.653.32, 07079.653.33, 07079.653.34, 07079.653.35, 07079.653.36, 07079.653.37, 07079.653.38, 07079.653.39, 07079.653.40, 07079.653.41, 07079.653.42, 07079.653.43, 07079.653.45, 07079.653.46, 07079.653.47, 07079.653.470, 07079.653.48, 07079.653.556, 07079.653.557, 07079.653.563, 07079.653.564, 07079.653.565, 07079.653.566, 07079.653.582, 07079.653.583 (местност "Бялата пръст"), землище гр. Бургас, община Бургас, с възложител Община Бургас да не се извършва екологична оценка.


Инвестиционно предложение на „БИОФРУТ – 2011“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ябълкова овощна градина с автоматично капково напояване" с инвеститор "БИОФРУТ - 2011" ЕООД, гр. Бургас.
Местоположение на инвестиционното предложение: Община Бургас, землище на с. Извор, местност "Старата бахча", ПИ № 013010, № 01309 и № 013027

 


Инвестиционно предложение на „ЧЕРКОМ - ММ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-План за улична регулация за изграждане на пътна връзка на км 486+640 на път І-6, кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор "ЧЕРКОМ - ММ" ЕООД, гр. Бургас.

 


Инвестиционно предложение на „БУРГАС ТАУЪР“ ЕООД и Панайот Иванов Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с офиси, магазини, СПА и ресторант в УПИ XI-89 и УПИ  XII-90, кв.3 по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас" с инвеститори  "БУРГАС ТАУЪР" ЕООД и Панайот Иванов Тодоров.


Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на инсталации за очистка на димните газове от пещи за изгаряне на отпадъци F101 и F2101 в производство "ВиК и очистни съоръжения"  с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.


Инвестиционно предложение на "СК“ ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-712, УПИ V-710 и УПИ XI-714, кв.131 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.612.204, 07079.612.205 и 07079.612.206 по КК на гр. Бургас) и образуване на УПИ V-710, 712, 714 с отреждане "за сграда със смесено предназначение" с инвеститор "СК" ООД.

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, ЦГЧ.


Инвестиционно предложение на „ЕКОВАТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-План за улична регулация за ПИ 07079.5.1471 по КК на гр. Бургас, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "ЕКОВАТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.


Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за съхраняване на неопасни отпадъци и отпадъци от опаковки в ПИ 07079.663.628, Южна промишлена зона, гр. Бургас" с инвеститор "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД.


Инвестиционно предложение на Ваня Василева Тончева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ II-273, кв.4, поземлен имот с идентификатор 07079.820.105 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор Ваня Тончева.


Инвестиционно предложение на Марио Димитров Москов и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VI-227, кв.31, поземлен имот с идентификатор 07079.820.439 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститори  Марио Димитров Москов и съсобственици.


Инвестиционно предложение на Валентин Стефанов Симеонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна еднофамилна къща в имот УПИ XI-1, масив 20, местност "Точилото", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститор Валентин Симеонов.


Инвестиционно намерение на "Макс Телеком“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дооборудване на 12 броя базови станции за безжичен интернет в гр. Бургас" с инвеститор "Макс Телеком" ООД.


Инвестиционно предложение на Надежда Димитрова Дянкова - Субашева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 15 дка насаждения с киви и подпорна конструкция за насажденията" с инвеститор Надежда Димитрова Дянкова - Субашева.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - Община Бургас, землище на с. Рудник.


Инвестиционно предложение на „НИС ПЕТРОЛ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране и изграждане на собствен водоизточник на подземни води" в ПИ 07079.650.429, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор "НИС ПЕТРОЛ" ООД.


Инвестиционно предложение на Нуфил Юсеин Джемил

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 16 дка насаждения от лавандула" с инвеститор Нуфил Юсеин Джемил.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - Община Бургас, землище на с. Брястовец, имот № 059013


Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Система за собствено водоохлаждане в Инсталация Абсорбционно газофракциониране и факелни системи (АГФ и ФС) в производство Каталитична обработка на горивата (КОГ)" с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

 

Материалите за инвестиционното предложение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.


Инвестиционно предложение на „АВТОЧАСТИ ЕНЧЕВИ” ООД, гр. Бургас

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на производствено-складова база за съхранение и ремонт на селскостопанска техника" с инвеститор "АВТОЧАСТИ ЕНЧЕВИ" ООД, гр. Бургас.

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ 07079.5.1485 и 07079.5.1486, землище на гр. Бургас


Инвестиционно предложение на "ЕКОВАЛЕНТ” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Организиране на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки и НУБА, намираща се в гр. Бургас, район на ж.п. гара Владимир Павлов" с инвеститор "ЕКОВАЛЕНТ" ЕООД .


Инвестиционно предложение на „Сити Естейтс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-План за улична регулация на улица с осови точки о.т. 102Б до о.т. 1 до о.т.13, землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Сити Естейтс" ЕООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, местност "Дванадесетте" /бивша "Оникилика"/.


Инвестиционно предложение на "ЛПС“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-Парцеларен план за трасетата на водопровод и ел. кабел за захранване на напоителна система за капково напояване на лозов масив в имоти N 019055 и 019058, местност "Гьотвердията" по КВС с. Извор, Община Бургас" с инвеститор "ЛПС" ЕООД.


Инвестиционно предложение на Иванка Тончева Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 501.376, с.о. "Острица 2", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с инвеститор Иванка Тончева Николова.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, кв. Банево, с.о. "Острица 2", имот 501.376. 

 


Инвестиционно предложение на Атанас Марков Гугушев и Станимира Василева Вълкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ и ПУР за имот 501.661, с.о. "Острица 2", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас с цел изграждане на една вилна сграда" с инвеститори Атанас Марков Гугушев и Станимира Василева Вълкова.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, кв. Банево, с.о. "Острица 2", имот 501.661. 


Инвестиционно предложение на "ПРЕМИУМ МЕТАЛ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Дейности по третиране (събиране,съхранение, предварително третиране) и транспортиране на отпадъци от картон, хартия, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки в ПИ с идентификатор 07079.660.400, находящ се в гр. Бургас, кв. Победа, ул. "Волга" 31" с инвеститор "ПРЕМИУМ МЕТАЛ" ЕООД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на «КОМЕРС ТОНИ – 91» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сондаж в ПИ 07079.2.1716, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас" с инвеститор «КОМЕРС ТОНИ - 91» ЕООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас, Община Бургас.


Инвестиционно предложение на СД "Лира – ПВС Лиркови и Сие“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изкупуване и съхранение на хартиени, картонени, пластмасови и стъклени опаковки с капацитет: хартия и картон - 50 т год., пластмаса - 10 т год., стъкло - 2 т год" с инвеститор СД "Лира - ПВС Лиркови и Сие", гр. Бургас.

 

Местоположение - гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", зона В - гараж, разположен в имот с идентификационен номер 07079.653.463.


Инвестиционно предложение на „Мелаинвест и партньори“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.662.35 и 07079.662.36 по КККР на гр. Бургас, бивши имоти пл. N 60 и пл. N 61 по плана на ПЗ "Юг", гр. Бургас - за складови бази" с инвеститор  "Мелаинвест и партньори" ООД.


Инвестиционно предложение на "Бългериан Сън Пропъртис“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XIX-1605, кв.94, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с инвеститор "Бългериан Сън Пропъртис" ЕООД.


Инвестиционно предложение на "ФЕНИКС – ГАРАНТ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:

 

"Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в УПИ XXII-364, кв.16, с. Маринка, Община Бургас".

 

На изградената площадка ще се извършват "Дейности по събиране и транспортиране и съхранение на отпадъци от опаковки, хартия, картон, пластмаса и каучук, стъкло, дървесни материали и текстилни материали, изключващи отпадъци от метални опаковки".


Инвестиционно предложение на Иван Георгиев Христов, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 20,864 дка насаждение от сливи и закупуване на земеделска техника" с инвеститор Иван Георгиев Христов, гр. Бургас.

Местоположение на инвестиционното предложение: Община Бургас, землище на гр. Българово, местност "Котмуша", ПИ № 019043 и № 019044


Инвестиционно предложение на Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на уличен водопровод по ул. "Княз Александър Батемберг" и водопроводно отклонение за имот с идентификатор 07079.618.1019 по плана на гр. Бургас - част от Пристанищен терминал Бургас - Изток" с инвеститор Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура».


Инвестиционно предложение на СД "ДИНГ – Павлови и Сие“, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Подмяна на машини и съоръжения /въздушен компресор, елеватор с приемна вана и инспекционна лента/ в съществуваща сграда на Цех за рибопреработка в ПИ 07079.603.52, ПЗ "Север", ул. "Янко Комитов" 47, гр. Бургас" с инвеститор СД "ДИНГ - Павлови и Сие", гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на Рухи Шукри Смаил

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 11,7 дка насаждения от лавандула в землището на с. Брястовец, Община Бургас" с инвеститор Рухи Шукри Смаил.


Инвестиционно предложение на ЕТ "Виста 08 – Стоя Димитрова“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Производство на перилни и почистващи препарати в имот с идентификатор 07079.603.89.2.8, ПЗ "Север", ул. "Янко Комитов" 3, бл.5 ет.1, гр. Бургас" с инвеститор ЕТ "Виста 08 - Стоя Димитрова".


Инвестиционно предложение на Агенция «Пътна инфраструктура» София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Път I-9 "Слънчев бряг - Бургас" от км 222+849.41 до км 225+522.39 - реконструкция с изграждане на второ платно" с инвеститор Агенция «Пътна инфраструктура» София.

 


Инвестиционно предложение на Иван Добрев Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда , находяща се в УПИ IX-773, кв. 54, кв. Банево, гр. Бургас" с инвеститор Иван Добрев Георгиев.


Инвестиционно предложение на "ХЕФТИ МЕТАЛС“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, отпадъци от картон, хартия, пластмаса и метални опаковки в имот с идентификатор 07079.827.65, кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с инвеститор "ХЕФТИ МЕТАЛС" ЕООД, гр. Бургас.

 


Инвестиционно предложение на "ДЕСИ 0096” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране) и транспортиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метелни опаковки в част от ПИ 000400, намиращ се в землището на гр. Българово, Община Бургас" с инвеститор "ДЕСИ 0096" ЕООД .

 


Инвестиционно предложение на ДП «Пристанищна инфраструктура»

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ВиК инфраструктура в имот с идентификатор 07079.618.1019 по Кадастралната карта на гр. Бургас - част от пристанищен терминал "Изток" с инвеститор ДП «Пристанищна инфраструктура».

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, Пристанищен терминал "Изток", Пристанище Бургас.

 


Инвестиционно предложение на "Ем Джи Билд“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с офиси, магазини, СПА и ресторант в УПИ XI-89, кв.3 по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас" с инвеститор "Ем Джи Билд" ЕООД.

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, к-с "Зорница", УПИ XI-89, кв.3. 


Инвестиционно предложение на „Реставрация” ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.663.30, ПЗ "Юг", гр. Бургас за обособяване на УПИ, отреден за скалдова база" с инвеститор "Реставрация" ЕАД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, ПЗ "Юг", ПИ 07079.663.30.


Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

"Главна разпределителна подстанция към ДП РВД"

"Главна разпределителна подстанция към "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД

"Проходим кабелен колектор"

 

с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Местоположение на инвестиционните предложения - гр. Бургас, кв. Сарафово, Летище Бургас.


Инвестиционно предложение на «КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ» ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Мобилно Телекомуникационно Съоръжение на GSM оператор Globul N 5485, тип FCW30, находящо се в имот с идентификатор 07079.7.1447, гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Космо България Мобайл" ЕАД.

 

Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.


Инвестиционно предложение на Илийчо Георгиев Бабачев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна масивна сграда - склад за селскостопански инвентар и продукция, както и помещение за обитаване към него в ПИ 07079.654.835, местност "Брястите" по КККР на гр. Бургас" с инвеститор Илийчо Георгиев Бабачев.


Инвестиционно предложение на "КО.СЕР.ИН“ ЕООД, Пиаченца, Италия

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на производствено предприятие за преработка /инертизация/ на азбест" с инвеститор "КО.СЕР.ИН" ЕООД, Пиаченца, Италия.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, местност "Караянос", ПИ N 07079.6.394.


Инвестиционно предложение на „Арнаудов Инвест груп“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ОУП на землището на с. Маринка, Община Бургас и изработване на ПУП-План за застрояване и регулация на вилно селище за целогодишно ползване в ПИ N 018001, местност "Ченгене юрт", по КВС на землище на с. Маринка, Община Бургас" с инвеститор  "Арнаудов Инвест груп" ЕООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - Община Бургас, землище на с. Маринка, местност "Ченгене юрт".


Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на резервоар с плаващ покрив за нефт - 50 000 м3 на площадка I-В" - част от проект "Проектиране, доставка СМР, ПНР и въвеждане в експлоатация на 3 бр. резервоари - един за дизелово гориво с вместимост 50 000 м3 с плаващ покрив, един за нискооктанов бензин (НОБ) с вместимост 30 000 м3 с твърд покрив и понтон на площадка Вариант 3 и един за нефт с вместимост 50 000 м3 с плаващ покрив на площадка I-В за обект Модернизация на резервоарен парк на ПТ "Росенец" с инвеститор "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

ПТ "Росенец".

 

Материалите за инвестиционното предложение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.


Инвестиционно предложение на Добрил Димитров Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-49, масив 16, местност "Дермен оджа", землище на с. Твърдица, община Бургас за обособяване на два УПИ, без промяна на отреждането и при запазване на характера и показателите на застрояване по действащия ОУП" с инвеститор Добрил Димитров Николов.

 


Инвестиционно предложение на ЕТ "Спектър-76-Иван Стойков”

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на черешово насаждение и система за капково напояване в землището на с. Рудник, местност "Соват Чалъ", имоти N 047025, 047026, 047027, Община Бургас" с инвеститор ЕТ "Спектър-76-Иван Стойков" .


Инвестиционно предложение на Борис Илиев Костадинов и наследници

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради за собствени нужди в ПИ N 024015, местност "Шосе бою", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас" с инвеститори Борис Илиев Костадинов и наследници.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, местност "Шосе бою", ПИ N 024015.


Инвестиционно предложение на Анифе Мехмед Даулинг

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение: "Създаване на 188 дка насаждения от лавандула, 228.5 дка бадеми и закупуване на селскостопанска техника" с инвеститор Анифе Мехмед Даулинг.

Местоположение на инвестиционното предложение - Община Бургас, землище на с. Брястовец, имоти 026032, 026031, 026006, 026003, 026016, 026015, 026041, 026039 - за насаждения с лавандула и имоти 200009, 026021, 026020, 026010 - за насаждения с бадеми.


Инвестиционно предложение на „Булсатком” АД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на обекти от техническата инфраструктура върху жилищни сгради с идентификатори, както следва: 07079.602.124.1; 07079.604.230.31; 07079.655.313.3; 07079.607.81.1; 07079.651.228.1" с инвеститор "Булсатком" АД, гр. София.


Инвестиционни предложения на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Резервоар за противопожарни нужди в УПИ I-27, 28, кв.8 по плана на Летище Бургас"

и

"Канализационен колектор за отвеждане на дъждовните води на Летище Бургас"

 

с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Местоположение на инвестиционните предложения - гр. Бургас, кв. Сарафово, Летище Бургас.


Инвестиционно предложение на Анифе Мехмед Даулинг

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Създаване на 249 дка насаждения от лавандула, 168 дка бадеми и закупуване на селскостопанска техника" с инвеститор Анифе Мехмед Даулинг.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - Община Бургас, землище на с. Брястовец, имоти 200009, 026032, 026031, 026006, 026003, 026016, 026015, 026041, 026036 - за насаждения с лавандула и имоти 026021, 026020, 026010 - за насаждения с бадеми.


Инвестиционно предложение на „МЕГА-КОМ 2” ООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради за складова и обслужваща дейност - склад и търговия и работилница за скално-облицовъчни и строителни материали, авторемонтна и автобояджийска дейност, закрит шоурум, закрита складова база, административно-битови и офис сгради в ПИ 07079.2.1875, местност "Муската", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "МЕГА-КОМ 2" ООД, гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на "ЧИСТОТА” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на Обществен събирателен център с площадки за разделно събиране на битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, стъкло и метали, едрогабаритни отпадъци, биоразградими отпадъци, масово разпространени отпадъци и опасни битови отпадъци и реконструкция и модернизация на Претоварна станция за битови отпадъци "Капчето", гр. Бургас, чрез доставка и монтаж на хидравлична преса за битови отпадъци и контейнери за извозване на компресираните отпадъци" с инвеститор "ЧИСТОТА" ЕООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, местност "Кара баир-Ж", ПИ с идентификатор 07079.8.32, собственост на "ЧИСТОТА" ЕООД.


Инвестиционно предложение на "МЕТАЛ СТРИЙТ 2012” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от хартия, картон, пластмаси, хартиени, картонени и пластмасови отпадъци от опаковки в част от ПИ 07079.660.13, по плана на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Метал Стрийт 2012" ЕООД.

 


Инвестиционно предложение на «КОМЕРС ТОНИ – 91» ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на хотел, заведение за обществено хранене, детски площадки и спортни съоръжения в ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас" с инвеститор «КОМЕРС ТОНИ - 91» ЕООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ 07079.2.1717, местност "Келева нива", землище на гр. Бургас, Община Бургас.


Инвестиционно предложение на "ЕКОТЕРМ – Стоян Ковачев“ ЕТ

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2064 по КК на гр. Бургас, бивш имот пл. N 077062 по КВС, местност "Тъмното" (бивша "Хайнлъка"), землище на гр. Бургас за урегулиране на 3 самостоятелни УПИ" с инвеститор ЕТ "ЕКОТЕРМ - Стоян Ковачев".


Инвестиционно предложение на "Гига 80” ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Регистрация на Рибовъдно стопанство по чл.25 от ЗРА - язовир "Корбура дере" за промишлено отглеждане на сладководна риба" с инвеститор "Гига 80" ЕООД.

 

Местоположение: язовир "Корбура дере", землище на с. Изворище, Община Бургас.


Инвестиционно предложение на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строителство на Обслужваща сграда на ДП РВД на Летище Бургас" с инвеститор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, кв. Сарафово, Летище Бургас.

 


Инвестиционно предложение на „ИНПАК” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на производствена база за опаковки за еднократна употреба, складова база и офиси в поземлени имоти N 07079.2.2558 и N 07079.2.2559, местност "Крушата", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "Инпак" ООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - землище на гр. Бургас, местност "Крушата", поземлени имоти N 07079.2.2558 и N 07079.2.2559.


Инвестиционно предложение на „АЛУПЛАСТ ЖТГ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изкупуване и преработване на производствен отпадък от производството на дограма от PVC профили" с инвеститор "АЛУПЛАСТ ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, ПЗ "Юг", Складова база Алупласт. 


Инвестиционно предложение на „РАПИД-КБ” ООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на шоурум, административна и складова база за земеделска техника в ПИ N 07079.8.695, местност "Над Джамбазларе", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с инвеститор "РАПИД-КБ" ООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, местност "Над Джамбазларе", ПИ N 07079.8.695. 


Инвестиционно предложение на "ФЕНИКС – ГАРАНТ“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Дейности по събиране и транспортиране и съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки на съществуваща изградена площадка в ПИ с идентификатор 07079.659.510, ул. "Индустриална" N 80, гр. Бургас".

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, ул. "Индустриална" N 80.


Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Хранилище за съхранение на източници на йонизиращи лъчения на площадката на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

 

Материалите за инвестиционното предложение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.


Инвестиционно предложение на «ВИПТРОН» ЕООД, гр. Разлог

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за временно съхранение на хранителни масла и мазнини"  с инвеститор «ВИПТРОН» ЕООД, гр. Разлог.

 

Местоположение на инвестиционното предложение: гр. Бургас, местност Хайнлъка,  ПИ №07079.2.2157 по КК на гр. Бургас.


Инвестиционно предложение на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Монтаж на нов котел-утилизатор и филтруваща система за катализаторен прах след регенератор Р-202".

 

Местоположение на инвестиционното предложение:

Основна площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

 

Материалите за инвестиционното предложение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.


Инвестиционно предложение на "Щрабаг“ ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Газификация на Асфалтова база в УПИ I-28, 29, масив 20, местност "Над Джамбазларе", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с инвеститор "Щрабаг" ЕАД, гр. София.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", УПИ I-28, 29, масив 20, местност "Над Джамбазларе".


Инвестиционни предложения на „МОДСТРОЙ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

 

"Улов и продажба на риба от язовир Дермендере", землище на с. Рудник, Община Бургас"

 

и

 

"Улов и продажба на риба от язовир Яланджака", землище на с. Рудник, Община Бургас"

 

Инвеститор: "МОДСТРОЙ" ЕООД, гр. Бургас

 


Инвестиционно предложение на ЕТ "Кремъков – Корпорейшън – Е. Кремъков“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-Парцеларен план за транспортно комуникационна схема - пътна връзка с общински път 79066 кв. "Меден Рудник" - с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор ЕТ "Кремъков - Корпорейшън - Е. Кремъков.

 

Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" N 24, ет.2 стая 1.


Инвестиционно предложение на "КАЛИНА 2000” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на контролно-диагностичен пункт за ЛМПС в ПИ с идентификатор 07079.660.239, УПИ XXIV-249, кв.1, по плана на кв. Победа, гр. Бургас" с инвеститор "КАЛИНА 2000" ЕООД.


Инвестиционно предложение на Димитър Панайотов Янчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на производствени помещения, битовка и работилница за поддръжка по изпълнение на проект "Синя нива - Черно море" в ПИ 009030, имот с идентификатор 07079.10.916, местност "Ченгене скеле", землище на кв. Крайморие, гр. Бургас" с инвеститор Димитър Панайотов Янчев.


Инвестиционно предложение на "КОРЕКТ ИНВЕСТ 08” ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за дейности с ИУМПС и събиране и временно съхранение на оловни батерии в ПИ с идентификатор 07079.665.206, м. "Върли бряг", землища на гр. Бургас" с инвеститор "КОРЕКТ ИНВЕСТ 08" ООД.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - землище на гр. Бургас, м. "Върли бряг", поземлен имот с идентификатор 07079.665.206.


Инвестиционно предложение на "ГЪЛФ РЕЗИДЪНС“ ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-План за улична регулация на улица с О.Т. 8, О.Т. 15 - О.Т. 16, за обслужване на ПИ 019014, местност "Келеман", землище на с. Твърдица, Община Бургас" с инвеститор "ГЪЛФ РЕЗИДЪНС" ЕООД, гр. Бургас.

 

Местоположение на инвестиционното предложение - ПИ 019014, местност "Келеман", землище на с. Твърдица, Община Бургас.


Решение на РИОСВ

Във връзка с проведена процедура за преценяване необходимостта от ОВОС компетентният орган РИОСВ Бургас е постановил решение БС-91-ПР/21.11.2012 г. с което определя, че за реализацията на инвестиционно предложение "Изграждане на сграда за обществено обслужване (магазини) и паркинги в п.и. 07079.2.2153, местност "Хайнлъка", землище на гр. Бургас, Община Бургас" с възложител ВЗК "Христо Ботев" не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда.


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 7126/12.11.2012 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на базова станция BGS0090 Нефт, в поземлен имот № 07079.831.1, местност "Отманли", Лесопарк Росенец, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава Шеста от ЗООС процедури  по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3580/19.11.2012 г. за инвестиционно предложение "Третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци от опаковки, вкл. отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни материали, текстилни материали, текстилни материали в УПИ VІІ-13, кв. 8, ул. "Индустриална" № 47, кв. "Победа", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и не следва да се провеждат и процедури по реда на Глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 763/19.11.2012 г. за инвестиционно предложение "Извършване на допълнителни дейности по: Събиране и транспортиране - код Т (С); съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване - код R13 от физически и юридически лица на отпадъци от масла и нефтопродукти в ПИ 07079.605.276 от КК на гр. Бургас (база Лозово), Промишлена зона "Север", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и не следва да се провеждат и процедури по реда на Глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 6662/20.11.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с домови отклонения, ограда и допълващо застрояване - гараж, в УПИ ХІ-30, кв. 73, както и уличен водопровод и битова канализация о.т. 207 и о.т.210, кв. 73 по плана на кв. "Сарафово", Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава Шеста от ЗООС процедури  по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-91-Пр/21.11.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на сграда за обществено обслужване (магазин) и паркинги в поземлен имот № 07079.2.2153, местност "Хайнлъка", землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. № 6830/21.11.2012 г. за инвестиционни предложение " Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори в ПИ 07079.605.276 от КК на гр. Бургас (база Лозово), Промишлена зона "Север", землището на гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 6947/20.11.2012 г. за допълнение към инвестиционно предложение "Площадка за отпадъци в имот №175, местност "Шилото", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас, Община Бургас" - За произнасяне по компетентност от страна на РИОСВ - Бургас за промяната на инвестиционното предложение е необходимо да се внесе допълнителна информация.


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 6789/12.11.2012 г. за План: "ПУП-Парцеларен план на външен водопровод за УПИ І-455, 519, 523, кв. 37, ПЗ "Север", гр. Бургас" - не подлежи на процедури  по реда на Глава Шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-89-ПР/14.11.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на нов Диагностично-консултативен блок към Комплексен онкологичен център - Бургас (КОЦ) в УПИ, кв. 135Б, землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. № 7029/15.11.2012 г. за план: "ПУП-План за улична регулация за нова обслужваща улица до УПИ ІІ-152, местност "Край село", землище с. Твърдица, Община Бургас" - не подлежи на процедури  по реда на Глава Шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 7090/16.11.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на 9 броя вилни сгради за отдих в поземлен имот № 007137, местност "Лъките", землище с. Маринка, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 7088/16.11.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на 5 броя вилни сгради за отдих в поземлен имот № 006217, местност "Тодорови колиби", землище с. Маринка, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 6957/20.11.2012 г. за инвестиционно предложение "Вертикална маркировка на летателните полета на Летище Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 7170/20.11.2012 г. за инвестиционна предложение " Изграждане на склад за съхранение на зърнени храни в УПИ VІІ-594 по плана на ПЗ "Победа" , гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 6684/08.11.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на многофункционална сграда І-етап - автосервиз в УПИ ІІІ-284, кв. 3, по плана на "Гробищен парк", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава Шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 6900/07.11.2012 г. за инвестиционно предложение "Модернизация на съществуващата телефонна мрежа в к-с "Лазур", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава Шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 6899/07.11.2012 г. за инвестиционно предложение "Модернизация на съществуващата телефонна мрежа в к-с "Братя Миладинови", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава Шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 6902/07.11.2012 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на външно ел. захранване на оптичен шкаф 1201 и оптичен шкаф 1202, намиращи се в к-с "Братя Миладинови", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава Шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. 6901/07.11.2012 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на външно ел. захранване на четири броя оптични шкафа 2401, 3201, 3301 и 3302, намиращи се в к-с "Лазур", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава Шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 6642/06.11.2012 г. за изменение на инвестиционно предложение "Изграждане на три жилищни сгради - апартаментен тип, 4 магазина, ресторанти, бар, паркинг, басейн в поземлен имот № 015004, местност "Манастирското", в землището на кв. Сарафово", Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава Шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение №БС-88-ПР/12.11.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ І и ІІ в кв. 1 по плана на Зона Изток - Парк Езеро, гр. Бургас, землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение;

 


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 6739/31.10.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на два броя резервоари: един за нефт 50 000 м3 и един за нискооктанов бензин 30 000 м3 в ПИ № 07079.831.1, местност Отманли, лесопарк Росенец, землище гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 6659/29.10.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на семеен хотел със заведение за хранене тип "Бистро" в УПИ VІ-66, кв.1 (07079.601.66), землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава Шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 6649/30.10.2012 г. за промяна за инвестиционно предложение "Спортен развлекателен комплекс в УПИ І, кв. 56, к-с "Славейков", гр. Бургас, част "Паркоустройство и благоустройство" - не подлежи на процедури  по реда на глава шеста от ЗООС /преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка оценка на въздействието върху околната среда/, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Дърветата, попадащи в границите на разглежданото инвестиционно предложение не са вековни дървета, обявени по смисъла на ЗБР и не са включени като защитени в приложенията му, поради което РИОСВ - Бургас няма причина да спре премахването им.

 


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №6403/19.10.2012 г. за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща GSM базова станция на "Мобилтел" ЕАД, BGS 0060, в поземлен имот № 07079.620.12.1, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №6446/19.10.2012 г. за план "ПУП-План за улична регулация за поземлен имот № 07079.6.983, местност " Черна Яна", землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №6405/19.10.2012 г. за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща GSM базова станция на "Мобилтел" ЕАД, BGS 0014 в поземлен имот № 07079.613.286.1, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №6533/25.10.2012 г. за инвестиционно предложение "Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща сграда на Трети учебен корпус" на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за обособяване на Медицински факултет в имот № 07079.602.485.28, землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №6534(2011)/23.10.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 067175, местност "Дермен Тарла", землище с. Банево, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

 


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Решение № БС-79-ПР/15.10.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на бензиностанция, търговски обект за промишлени стоки, стоки за бита, обществено обслужване в ПИ № 07079.3.174 и ПИ № 07079.3.175, местност "Дванадесетте" (бивша "Ониклиника"), землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение;

- Решение № БС-75-ПР/02.10.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на търговски обект "DM" и паркинг в ПИ 07079.651.286, к-с "Меден Рудник", землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. № 5268/16.10.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на три жилищни сгради за собствени нужди в поземлени имоти №№216, 231 и 233, местност "Край село", землище с. Твърдица, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №4525/16.10.2012 г. за допълнение към инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки, пластмаси и дейности по събиране и транспортиране, предварително третиране, оползотворяване и съхранение на отпадъци от опаковки, вкл. метални опаковки, събиране и транспортиране и съхранение на отпадъци, притежаващи опасни свойства в УПИ - VІ, Склад №1064, промишлена зона "Победа", землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не следва да се провеждат процедури по реда на Глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 5060/18.10.2012 г. за "ПУП - ПРЗ за имот пл. № 021035, местност "Неравното", землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зона;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Решение №БС-42-ПР/29.09.2012 г. за прекратяване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Разработване на кариера за добив на строителни материали "Крушака“, в землището на с. Маринка, Община Бургас“ – прекратява се процедурата по извършване на ОВОС за инвестиционното предложение;

- Становище по ЕО №БС-7-5/08.10.2012 г. на план/програма: "ПУП – ПРЗ за изграждане на фотоволтаична система в поземлени имоти № 033109, 033105, 033106 и 033107 в местност "Курт баир“, ПИ № 035025, 035031, 035019, 035023 и 035024, местност "Манда баир“, землище с. Рудник, Община Бургас“ – РИОСВ – Бургас съгласува план/програмата;

- Решение № БС-77-ПР/11.10.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение " Изграждане на спортен комплекс "Парк Езеро“ в ПИ № 07079.622.15, Парк "Езеро“, землище гр. Бургас, Община Бургас“ – да не се извършва ОВОС;

- Становище по изх. № 6319/11.10.2012 г. за инвестиционно предложение " Събиране, предаване и първична обработка на отпадъчни нефтоводни смеси и третиране на отпадъци и остатъци от товари с произход от нормалната експлоатация на кораби в имот № 07079.662.9520, Промишлена зона "Юг“, гр. Бургас“ – не подлежи на регламентираните с Глава Шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №1605/11.10.2012 г. за допълнение към инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в ПИ № 07079.605.268 по КК на гр. Бургас – УПИ ІІІ-311 741 в кв. 24 по плана на Промишлена зона "Север“ на гр. Бургас, Община Бургас“ – не подлежи на процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда), както и не следва да се провеждат процедури и по реда на Глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове програми, проекти и инвестиционно предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-78-ПР/10.10.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от метални опаковки, черни и цветни метали в ПИ №054003, в землището на с. Твърдица, Община Бургас“ – да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 5705/24.09.2012 г. за допълнение към инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за черни и цветни метали в част от складова база в имот № 13, Промишлена зона "Юг", гр. Бургас, Община Бургас"  - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 5706/24.09.2012 г. за план/програма за "ПУП-Парцеларен план на трасе на кабел 20 кV от ЖР стълб №13 за захранване на нов БКТП в УПИ ІV-5204, масив 52 по плана на м. "Краварника", землище на кв. Долно Езерово", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №5829/27.09.2012 г. за "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-464, кв. 25 по плана на Промишлена зона "Север", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 4998/26.09.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на две сгради за лично ползване в поземлен имот № 07079.118.256, местност "Каменица", землище гр. Бургас, община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 5800/26.09.2012 г. за план "ПУП-План за улична регулация за поземлен имот № 030109, местност "Мочура", землище кв. Банево, община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 6031/29.09.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на нов Диагностично-консултативен блок към Комплексен онкологичен център - Бургас (КОЦ) в УПИ, кв. 135Б, землище гр. Бургас, община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 5848/28.09.2012 г. за инвестиционно предложение "Подмяна на старите кабели 20 кV, тип АОСБТ3 3х1500 мм2 с нови в "Кроношпан", гр. Бургас, Община Бургас" -  не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Решение № БС-71-ПР/17.09.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Реконструкция с изграждане на второ пътно платно на път І-9 "Слънчев бряг - Бургас" от км 222+849,41 до км 225+522,39, землища на Община Бургас и Община Поморие" - да не се извършва ОВОС;

- Становище по изх. № 5499/14.09.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на обслужващ път на нов международен пътнически терминал на Летище Бургас - 2 етап, находящ се в УПИ ІІ-27, кв. 2, УПИ І - 17, 18, кв. 6 и УПИ І-27, кв. 7, гр. Бургас, Община Бургас"  - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх.№5752/14.09.2012 за инвестиционно предложение "Извършване на дейност по разтоварване на втечнен газ пропан -бутан и дизелово гориво в имот № 07079.662.9520, Промишлена зона "Юг", гр. Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 5734/18.09.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на сграда за обществено обслужване (магазини) и паркинги в поземлен имот № 07079.2.2153, местност "Хайнлъка", землище гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №3698/20.09.2012 г.за Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение "Път 1-9 "Слънчев бряг - Бургас" - изграждане на обход на гр. Ахелой от км 207+500 до км 212+233.06" - РИОСВ-Бургас дава положителни оценки на качеството на доклада по ОВОС и доклада по ОС;

- Решение № БС-37-ПР/20.09.2012 г. за инвестиционно предложение " Реконструкция на път І-9 "Слънчев бряг - Бургас" от 212+233,06 до км 225+522, 39 с изграждане на второ платно и обход на гр. Поморие" - прекратява се процедурата по оценка на въздействието върху околната среда;

- Становище по изх. № 5793/19.09.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на ново перонно осветление на Летище Бургас - 2-ри етап, в УПИ ІІ-27, кв. 2, УПИ І-17, 18, кв. 6 и УПИ І-27, кв. 7, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 5583/18.09.2012 г. за план/програма "ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 07079.831.1, местност "Росенец", землище кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас" - да се представи доклад по наблюдението и контрола при прилагането на план/програмата, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на план/програмата с периодичността, определена в становището по ЕО;

- Становище по изх. №5767/19.09.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на склад за строителни материали в поземлен имот № 07079.1.290, местност "Под шосето", землище кв. Сарафово, Община Бургас" -  не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

 


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 5009/04.09.2012 г.  за инвестиционно предложение "Изграждане на спортен комплекс "Парк Езеро" в ПИ № 07079.622.15, "Парк Езеро", землище гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и  подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони;

- Становище по изх. № 5524/04.09.2012 г. за инвестиционно предложение "Улично паркиране и благоустрояване на обект в УПИ ІІ, кв. 15, (идентификатор 07079.607.161.8), к-с "Лазур", землище на гр. Бургас, Община Бургас"  - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 4200/10.09.2012 г. за промяна в инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в поземлен имот № 07079.660.371 по плана на гр. Бургас, община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда), както и не следва да се провеждат процедури по реда Глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №5501/05.09.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на бензиностанция, търговски обект за промишлени стоки, стоки за бита, заведение за обществено хранене и други елементи на комплексно обществено обслужване в ПИ № 07079.3.174 и ПИ № 07079.3.175, местност "Дванадесетте" (бивша "Оникилика"), землище гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-59-ПР/04.09.2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони за инвестиционно предложение "Създаване на черешова градина и капково напояване в поземлен имот № 047024, местност "Соват Чалъ", землище с. Рудник, Община Бургас" - съгласува инвестиционното предложение;

- Решение № БС-69-ПР/10.09.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на спортно-развлекателен комплекс в УПИ І, кв. 56, к-с "Славейков", землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва ОВОС;

- Становище по изх. № 5343/05.09.2012 г. за "ПУП-ПРЗ за имот с пл. № 023028, в местност "Неравното" (бивша "Кабата"), кв. Ветрен, гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-23, масив 23, местност "Неравното", кв. Ветрен, гр. Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3751/12.09.2012 г. за "ПУП - план за улична регулация за изграждане на пътна връзка за имот с пл. №51 в масив 41 (№041051), в местност "Лозята", кв. Банево, гр. Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 5471/11.09.2012 г. за план "ПУП-План за улична регулация за поземлен имот № 07079.2.518, местност "Дванадасетте" (бивша "Ониклика"), землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ - Бургас

Община Бургас обявява издадени Решения на Директора на РИОСВ - Бургас, както следва:

- Решение№ БС-65-ПР/16.08.2012г. за инвестиционно предложение "Изграждане на 11 броя вилни сгради в поземлен имот № 021047, № 021048, № 021049, местност "Суват дере", землище кв. Банево, гр.Бургас, Община Бургас" - да не се извършва процедура по преценяване необходимостта от ОВОС
- Становище по изх. № 5156/20.08.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбна оптична мрежа на територията на ЦГЧ и кв."Възраждане" на гр.Бургас, Община Бургас - не подлежи на регламентираните по глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта извършване на екологична оценка и / или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна ЕО и /или ОВОС
- Становище по изх. № 4973/22.08.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот № 160 и УПИ І-159 по ПНИ на с.о "Черниците-Училищното" в землището на с.Маринка, Община Бургас - не подлежи на регламентираните по глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта извършване на екологична оценка и / или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна ЕО и /или ОВОС
- Становище по изх. № 5137/21.08.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складова база за съхранение на метални профили и работилница и обособяване на административно - обслужваща сграда в поземлен имот № 07079.2.2096, местност "Хайнлъка",ул. "5-ти километър", гр.Бургас, Община Бургас - не подлежи на регламентираните по глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта извършване на екологична оценка и / или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна ЕО и /или ОВОС
- Становище по изх. № 5097/23.08.2012 г. за инвестиционно предложение "Площадка за търговска дейност с отпадъци от метални опаковки, черни и цветни метали в ПИ № 054003 в землището на с.Твърдица, Община Бургас - подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС и по процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони- Наредба за ОС
- Решение № БС-33-ПР/22.08.2012г.. за прекратяване на процедурата по извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Разработване на кариера за добив на подземни богатства - строителни материали в находище "Изворище", землище с.Изворище, Община Бургас"
- Решение № БС-66-ПР/20.08.2012г. за инвестиционно предложение "Изграждане на Обществена сграда "Звено майка и бебе"- УПИ Х-999, кв.61, зона "Г" к.с."Меден рудник", землище гр.Бургас, Община Бургас - да не се извършва процедура по преценяване необходимостта от ОВОС

Решение на МОСВ

-Решение по изх. № ОВОС-234/23.08.2012г. за инвестиционно предложение "Изграждане на електропровод 400 кV между подстанция "Пловдив Юг" и подстанция "Бургас"- подлежи на процедура по ОВОС и ОС


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 4654/07.08.2012 г. за инвестиционно предложение "Тръбна разпределителна мрежа в к-с "Братя Миладинови", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
- Решение № 02/01.08.2012 г. за отмяна на Решение № БС-23-ЕО/18.07.2012 г. - РИОСВ-Бургас отменя Решение № БС-23-ЕО/18.07.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за план: "ПУП-ПРЗ за изграждане на курортен хотел, почивен дом в поземлени имоти №07079.831.35, №07079.831.86, №07079.831.87, №07079.831.88 и "Водна спортна база" в имот №07079.831.43, местност "Росенец" (бивша "Отманли"), землище на кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас"
- Решение № БС-25-ЕО/01.08.2012 г. за план: "ПУП-ПРЗ за изграждане на курортен хотел, почивен дом в поземлени имоти №07079.831.35, №07079.831.86, №07079.831.87, №07079.831.88 и "Водна спортна база" в имот №07079.831.43, местност "Росенец" (бивша "Отманли"), землище на кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва екологична оценка за плана;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 4538/25.07.2012 г. за "Изменение на ПУП-ПР за УПИ І, кв. 126 и УПИ І, кв. 127, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас, Община Бургас за изграждане на обслужваща улица" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
- Становище по изх. № 4332/23.07.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складово - търговска база за промишлени стоки с административна част в поземлени имоти № 07079.6.1240 и №07079.6.1241, местност "Сърт тарла", землище на гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
- Становище по изх. №3950/30.07.2012 г. за план "ПУП-ПРЗ за изграждане на една вилна сграда в поземлен имот № 07079.654.567, местност "Брястовете", землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
- Становище по изх. № 3698/23.07.2012 г. за задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Път І-9 "Слънчев бряг - Бургас" - изграждане на обход на гр. Ахелой от км 207+500 до км 212+233.06" - в Доклада по ОВОС като отделно приложение да се включи доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, съобразен с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
- Решение № БС-45-ПР/30.07.2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони за инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в поземлен имот № 030109, местност "Мочура" (бивша "Герена"), землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" - РИОСВ-Бургас съгласува инвестиционното предложение;
- Становище по изх. № 4680/31.07.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на спортно-развлекателен комплекс в УПИ І, кв. 56, к-с "Славейков", землище гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и подлежи на оценка за съвместимост по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
- Решение №БС-4-4/27.07.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на 5 вилни сгради в ПИ № 071017 в землището на с. Рудник, Община Бургас" - РИОСВ - Бургас одобрява осъществяването на инвестиционното предложение;
- Решение № БС-23-ПР/30.07.2012 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на бензиностанция, търговски обект за промишлени стоки, стоки за бита, заведение за обществено хранене и други елементи на комплексното обществено обслужване в ПИ № 07079.3.174 и ПИ №07079.3.175, местност "Дванадесетте" (бивша "Оникилика"), землище гр. Бургас, Община Бургас" - РИОСВ - Бургас прекратява процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение;
- Становище по изх. № 4525/01.08.2012 г. за промяна на инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки и пластмаси в УПИ -VІ, СКЛАД № 1064 промишлена зона "Победа", землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда), както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №3923/10.07.2012 г. за инвестиционно предложение "Монтаж и обвръзка на инсталация за утилизация на парите (VRU) на автоматизирана ж.п. наливна естакада (АЖПНЕ), производство "Транспорт и съхранение на нефтопродукти" (ТСНП), землище Основно площадка "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, Община Бургас и Камено" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №4215/13.07.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане и обвръзка на ново компресорно отделение за факелни газове - ВК-300 и възел за очистка на факелните газове преди ВК-300 и ВК-200, инсталация "Атмосферно газовракциониране и факелни системи (АГФ и ФС), землище Основна площадка "Лукойл Нефтохим Бургас" АД - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение №БС-57-ПР/16.07.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на автомивка със собствен водоизточник в поземлен имот № 07079.653.201, к-с "Меден Рудник", Община Бургас" - да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение;

- Решение № БС-23-ЕО/18.07.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план "ПУП-ПРЗ за изграждане на курортен хотел, почивен дом в ПИ №07079.831.35, №07079.831.86, №07079.831.87, №07079.831.88 и "Водна спортна база" в имот №07079.831.43, местност "Росенец" /бивша "Отманли"/, землище на кв. Крайморие, гр. Бургас" - да не се извършва екологична оценка;

- Решение № БС-60-ПР/18.07.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложение "Изграждане и експлоатация на ветроенергиен парк "Бургас - 400" с обща инсталирана мощност до 147 МW, състоящ се от 49 бр. генератора с номинална мощност до 3 МW в землищата на с. Дрянковец, с. Съдиево и с. Мъглен, община Айтос и с. Изворище и с. Брястовец, община Бургас" - да се извърши ОВОС за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. №2474, 2475, 2476/17.07.2012 г. по екологична оценка на план "ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична система в поземлени имоти №033109, 033105, 033106 и 033107 в местност "Курт баир", ПИ № 035025, 035031, 035019, 035023 и 035024, местност "Манда баир", землище с. Рудник, Община Бургас" - РИОСВ-Бургас дава положителна оценка на качеството на доклада;

- Решение № БС-61-ПР/20.07.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложение "Възстановяване и пускане в експлоатация на ферма за отглеждане на риба на територията на съществуващ рибарник, предназначена за промишлен и спортен риболов в ПИ №07079.6.1422, местност "Герена", землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва ОВОСза инвестиционното предложение;

- Становище по изх. № 4348/20.07.2012 г. за план "ПУП-парцеларен план на трасе на захранващ ел. кабел 20 кV за поземлен имот №050022, местност "Пчелина", землище с. Твърдица, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 4213/19.07.2012 г. за инвестиционно предложение  "Изграждане на Обществена сграда "Звено майка и бебе" - УПИ Х-999, кв. 61, зона "Г" к-с "Меден Рудник", землище гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Решение № БС- 34- ПР/22.06.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на четири вилни сгради в ПИ № 065012, местност "Айтоска пътека", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" - съгласува се инвестиционното предложение, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху ЗЗ "Айтоска планина";

- Становище по изх. №4127/06.07.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на крайуличен паркинг за 19 броя коли на пясъчна основа в кв. 29 "Славейков", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС /преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда/, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №3978/05.07.2012 г. за инвестиционно предложение "Оптично кабелно захранване на Базова станция ВS3005, хотел "Парк", Парк "Езеро", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС /преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда/, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №4017/06.07.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали (ТДОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), масла и нефтопродукти, отпадъци от опаковки, вкл. отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни материали, текстилни материали в поземлен имот № 07079.2.1781 по КК на гр. Бургас, местност "Гичита", Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №3449/09.07.2012 г. за "ПУП-ПУР за обслужваща улица в местност "Дермен оджа", землище на с. Твърдица, в обхват о.т. 1 до о.т.13 и ПУП-ПП на довеждаща инфраструктура до ПИ 016080 и 016082" - подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-52-ПР/09.07.2012 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в ПИ № 07079.665.207, местност "Върли бряг" в землището на гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение;

- Становище  по изх. №3925/04.07.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в поземлен имот № 030109, местност "Герена", землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС /преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда/, но подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №3682/03.07.2012 г. за "ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор №07079.659.244, (УПИ І-1165, кв. 27), кв. "Акациите", по плана на гр. Бургас, Община Бургас за промяна в отреждането на УПИ за жилищно строителство" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 4003/29.06.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на нов резервоар 20 000 м3 за Jet А-1 в резервоарен парк ОЗС, производство ТСНП, землище - Основна площадка "Лукойл Нефтохим Бургас" АД", Община Бургас и Община Камено" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 4014/28.06.2012 г. за инвестиционно предложение "Абонатно отклонение от ул. "Ангел Димитров" към Sea park за оптична свързаност на "Скат ТВ" в кв. Сарафово, гр. Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 4283/10.07.2012 г. за инвестиционно предложение "Рехабилитация на Пристанищен терминал "Бургас изток -2", ПИ №07079.618.23, землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС /преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда/,както и по реда на Глава втора, раздел V от Закона за биологичното разнообразие; не е необходимо и провеждане на процедура по реда на Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 4009/09.07.2012 г. за инвестиционно предложение "Инсталация за преработка (оползотворяване) на отпадъци от златарската промишленост в поземлен имот №07079.665.205, минно селище "Върли бряг" - промишлена зона "Меден Рудник", гр. Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №3330/07.06.2012 г. за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за Търговска дейност (третиране и транспортиране) с отпадъци от черни и цветни метали в ПИ с идентификатор 07079.660.434 по КК на гр. Бургас, имот с пл. № 1200 по плана на Промишлена зона "Победа" гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3001/06.06.2012 г. за инвестиционното предложение "Възстановяване на пускане в експлоатация на ферма за отглеждане на риба на територията на съществуващ рибарник, предназначена за промишлен и спортен риболов в ПИ №07079.6.1422, местност "Герена", землище гр. Бургас, Община Бургас" - процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околна среда, както и подлежи на процедура по чл. 40 от Глава трета, раздел ІІІ от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 1320/11.06.2012 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на пътна връзка до ПИ №042007 и Пи 0 042008, местност "Лозята", землище на кв. "Банево", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури /преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда/, но следва да се извърши процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3295/11.06.2012г. за инвестиционно предложение "Привеждане на измервателната система на НТ "Росенец" съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, Наредба №3 от 19.02.2010 г., заповед № ЗАМ-114/26.03.2010 г. и заповед №ЗАМ-38/18.01.2012 г. на Агенция "Митници" - ІІ-ри етап в ПИ № 07079.831.1, землище гр. Бургас, лесопарк Росенец, местност "Отманли" - не подлежи на процедури по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и преценяване на необходимостта от екологична оценка, не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава ІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №2766/08.06.2012 г. за оценка на качеството на доклад за ОВОС с приложен към него доклад за оценка степента на въздействие за инвестиционно предложение за "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в ПИ №№ 121030, 000358, 085004, 085039, 000361, 000374, 000623, 000083, 000066, 000062, 000141, землището гр. Българово, Община Бургас" - положителни оценки за качеството на доклада за ОВОС и доклада за ОС.

- Становище по изх. №3450/11.06.2012 г. за "ПУП -ПУР за обслужваща улица на имоти между кв. 5 и кв. 6 по плана на ПЗ "Север" и между кв. 12 и масиви 128 и 129 в местност "Мадика" по Плана на ПЗ "Север" - не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3660/13.06.2012 г. за инвестиционно предложение "Извършване на дейности по предварително съхранение и третиране на отпадъци от пластмасови опаковки от материал ПЕТ /полиетелен терефталат/ в поземлен имот № 07079.662.9519, Промишлена зона "Юг", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище изх. № 3899/11.06.2012 г. по екологична оценка на план :"ПУП - ПРЗ за изграждане на складово - търговска база и офиси в ПИ № 07079.2.1676, местност "Чардак тарла - 519", землище гр. Бургас" Община Бургас" - РИОСВ Бургас съгласува плана;

- Становище по изх. № 3251/12.06.2012 г. за "ПУП-план за улична регулация за обслужваща улица в местност "Келеман", землище на с. Твърдица в обхват от о.т.9, о.т.12, о.т.14 и ПУП-парцеларен план на ел. кабел 20 кV в участъка от о.т.1 до о.т. 5, в землището на с. Твърдица, Община Бургас" - не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда), както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3410/18.06.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 07079.820.1076, местност "Манастирското", землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3294/15.06.2012 г. за задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение "Реконструкция на път І-9 "Слънчев бряг-Бургас" от км 212+233,06 до км 225+522,39 с изграждане на второ платно и обход на гр. Поморие" - подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони;

- Решение № БС-18-ПР/18.06.2012 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в т.ч. процедура по ОС за инвестиционно предложение "Изграждане на шоурум, административна сграда и сервизна база за земеделска техника в имот №07079.8.695, местност "Над Джамбазларе", землище гр. Бургас, Община Бургас" - прекратява се процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционното предложение;

- Становище № 3452/19.06.2012г. за план "ПУП-План за улична регулация, обхващащ улица от о.т. 2, о.т.10 и ПУП - ПП за довеждаща инфраструктура до ПИ № 07079.6.288 и № 07079.6.292, местност "Караянос", землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №3252/31.05.2012 г. за план : "ПУП-План за улична регулация на улица от о.т. 2 до о.т.6 за ПИ № 07079.6.983, местност "Караянос", землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както  и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3398/30.05.2012 г. за инвестиционно предложение "Закупуване и монтиране на флуидизационен фризер F1oFREEZE A20 и централна хладилна инсталация SCM FRIGO ITALY", за кандидатстване по мярка 2.6 "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" по приоритетна ОС 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури" от ОПРСР /2007-2013/ - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както  и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3180/28.05.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на външно електро захранване с кабели 20 КV на обект "Складова база с цех за метални конструкции, ел. табла, магазин и площадкови ВиК връзки и сгради отклонения" - сгради 1, 2, 3 и 4 УПИ ІІІ-11, масив 57, местност "Герен-бунар", землище кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както  и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище №2680/29.05.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на пешеходен надлез при км 246+604 на път І-9 "Бургас - Малко Търново" в местността "Пода", кв. Крайморие, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както  и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №3237/28.05.2012г. за инвестиционно предложение "Изграждане на кабел 20 кV за захранване на нов БКТП в УПИ І-3, масив 86, местност "Старите Лозя", землище с. Рудник" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както  и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище №3196/30.05.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на автомивка със собствен водоизточник, УПИ ХХІ - 8, кв. 142, к-с "Меден Рудник", Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда,;

- Становище по изх. №3065/30.05.2012 г. за промяна на възложителя на съгласуван план: "ПУП-ПРЗ за фотоволтаична система, в поземлен имот № 034014, местност "Карабалъка", землище с. Рудник, Община Бургас" - не е необходимо провеждане на нова процедура по реда на глава шест от ЗООС /преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, задължителен ОВОС, преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка или задължителна екологична оценка/, както и на процедура по реда на глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-43-ПР/30.05.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на шест сгради за отдих и курорт в ПИ № 016082, местност "Дермен оджа", землище на с. Твърдица, Община Бургас" -да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда";

- Становище по изх. № 3411/06.06.2012 г. за инвестиционно предложение "Депониране на химически незамърсени строителни отпадъци в хвостохранилище "Върли бряг", м.с. Върли бряг, парцел №45, землище к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както  и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3185/05.06.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складова база за промишлени стоки, автосервизна дейност и офиси в поземлен имот № 07079.3.1160, местност "Шарап йолу", землище на гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3358/04.06.2012 г. инвестиционно предложение "Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от обслужване на пътниците и почистване на въздухоплавателни средства на територията на летище Бургас, кв. Сарафово, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 2871/08.05.2012 г. за "План за улична регулация в масив 41 по КВС на кв. Банево, гр. Бургас, местности "Лозята", "До село", "Светлията"" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както  и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 2925/11.05.2012 г. за инвестиционно предложение "Закупуване на трактор с челен товарач и разпръскващо ремарке за оборски тор" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както  и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение №БС-11-ЕО/10.05.2012 г. за преценяване на необходимостта и обхвата от извършване на екологична оценка на план/програма: "Изграждане на складово-хладилна база за съхранение на риба и рибни продукти (тържище) в ПИ 07079.2.355, местност "Дванадесетте" (бивша "Ониклика"), землище на гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва екологична оценка /ЕО/;

- Решение №БС-14-ЕО/15.05.2012г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: "Изменение на ПУП-ПРЗ за изграждане на база за отдих в ПИ №7, масив 9, местност "Отманли", землище кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва екологична оценка /ЕО/;

- Становище по изх. № 3104/15.05.2012 г. за план: "ПУП-ПРЗ за изграждане на курортен хотел, почивен дом в поземлени имоти №07079.831.35, №07079.831.86, №07079.831.87, №070079.831.88 и за "Водна спортна база" в имот № 07079.831.43, местност "Росенец" /бивша "Отманли"/, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас" - необходимо е провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка, както и планът подлежи на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО;

- Становище по изх. № 2992/16.05.2012 г. за "План за управление на минните отпадъци, получени при добива и преработката на кафяви въглища от находище "Черноморски въглищен басейн", рудник "Черно море - 2", Община Поморие и Община Бургас, Област Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както  и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3112/16.05.2012 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в ПИ № 07079.665.207, местност "Върли бряг" в землището на гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда, както и е необходимо провеждане на процедура по реда на  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3028/17.05.2012 г. за инвестиционно предложение "Разширяване на дейността с отпадъци на територията на площадки, намиращи се в ПИ № 07079.7.1461, местност "Шилото", землище гр. Бургас, ПИ №107060, землище гр. Камено, община Камено и ПИ № 53045.501.467, землище гр. Обзор, Община Несебър" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда), както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-39-ПР/21.05.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на сондаж за напояване на овощна градина в ПИ № 005089 и ПИ № 005031, местност "Кабата", землище с. Братово, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/;

- Становище по изх. № 2655/15.05.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на улична регулация за поземлени имоти №117, 118 и 119 в с.о. "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда), както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

 


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Решение № БС-32-ПР/26.04.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение " Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, в УПИ ХХV-082025, местност "Хайнлъка", землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. №2205/02.05.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складова база за метални изделия и сервизна база за ел. уреди в поземлен имот № 07079.6.983, местност "Черна Яна", землище на кв. Долно Езерово, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на  въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище №2655/02.05.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на улична регулация за поземлени имоти № 117, 118 и 119 в с.о. "Черниците - Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас" - подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и подлежи на оценка за съвместимостта, като оценката за съвместимостта да се извърши чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР (издаването на решението по преценяване на необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда може да се извърши единствено след преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони);

- Решение №БС-09-ПР/27.04.2012 г. за инвестиционно предложение "пречистване на битови отпадъчни води в ЛПСОВ и заустване в дере в УПИ ІІІ-11,20 масив 23, местност "Под селото", землище гр. Бургас" - прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. № 2849/03.05.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на 4 броя вилни сгради в поземлен имот № 065012, местност "Айтоска пътека", землище кв. Банево, гр. Бургас" - не подлежи на регламентираните по реда на Глава Шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка,  но подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 2749/03.05.2012 г. за инвестиционно предложение "Трасе на кабелна линия 110 кV за захранване на п/ст "Бургас -център", землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната сряда,  задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №2298/23.04.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на стопанска постройка в поземлен имот №07079.654.293, местност "Брястите", землище град Бургас, Община Бургас - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище №2275/23.04.2012 г. за инвестиционно предложение "Специализирана схема за основно зониране и разпределение на обектите на морски плаж "Бургас-Север", Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда), както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №2488/20.04.2012 г. инвестиционно предложение "Реконструкция на обслужваща улица о.т. 122-125 и прилежащ паркинг до УПИ-97, кв. 4, к-с "Зорница", град Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда), както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №2315/19.04.2012 г. за  инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за оползотворяване на биогаз от утайките на ПСОВ - Бургас и производство на ел. енергия в ПИ №71, Промишлена зона "Север", землище гр. Бургас, Община Бургас -  подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

- Становище по изх. № 747/19.04.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на шест сгради за отдих и курорт в ПИ №016082, местност "Дермен оджа", землище с. Твърдица, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №1926/05.04.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на ветроенергиен парк "Бургас 400" с обща инсталирана мощност до 147 МW, състоящ се от 49 бр. генератора с номинална мощност до 3 MW в землищата на с. Дрянковец, с. Съдиево и с. Мъглен, община Айтос, и с. Изворище и с. Брястовец, община Бургас и изграждане на необходимата инфраструктура" - подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

- Становище №2241/05.04.2012 г. за промяна на инвестиционно предложение "Изграждане на складова база за строителни материали в поземлен имот №143034, местност "Мадика", землището на гр. Бургас, община  Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда), както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №1876/09.04.2012 г. инвестиционно предложение "Зарибяване на язовир в имот №009011, местност "Жълъда" ("Домуз орман"), землище с. Миролюбово, Община Бургас" - подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

- Становище по изх. №2293/06.04.2012 г. за  инвестиционно предложение "Ремонт на местен път за достъп до ПЗЦ  "Пода" и площадка за спиране и временен престой при км 246+380 /ляво/ на път І-9 "Бургас - Маринка - Малко Търново" - предвидените дейности не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. РИОСВ - Бургас съгласува реализацията на инвестиционното предложение в защитена местност "Пода".

 


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №1419/26.03.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на жилищни сгради"в ПИ № 07079.820.1099 /стар идентификатор 014047/, местност "Манаф хенде" /"Овошките"/, землище кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-19-ПР/26.03.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение " ПУП - Парцеларен план на пътища и ел. кабели 20 кV за ПИ № 033003, 033017, 033023, 034003, 036005, 0360018 в землище с. Рудник и ПИ № 057022, 057026, 058013, 067006, 068002, 069003, 057015, 059021, 065001, 066004, 066010 в землище на с. Брястовец, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/;

- Решение № БС-20-ПР/26.03.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Крайпътен комплекс с бензиностанция, мотел и ресторант в ПИ № 002004, местност "До село", землище с. Маринка, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/;

- Становище по изх. №1504/28.03.2012 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на спортна база, включваща зала с две тенис игрища, открита площадка с 5 игрища за тенис, едно игрище за баскетбол и обслужващи помещения в поземлен имот № 07079.2.1716, местност "Келева нива", землището на гр. Бургас" - подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и на основание чл. 31, ал. 4 от ЗБР оценката за съвместимостта да се извърши чрез процедурата по ОВОС /за конкретния случай преценяване необходимостта от ОВОС/ по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР. Издаването на решението по преценяване на необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда може да се извърши единствено след преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.

- Становище по изх. № 81/30.03.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складова база за нехранителни стоки в ПИ № 07079.2.1796, образуван от ПИ № 071002, местност "Крушата", землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-8-ЕО/30.03.25012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план "ПУП - ПРЗ за ПИ №№ 29, 615, 616, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 726, 729, 754 и 756 (07079.604.10), 609 (07079.604.20), 712 (07079.604.9), 714 (07079.604.8), 715 (07079.604.4), 722 (07079.604.3), 745 (07079.604.214, 07079.604.215, 07079.604.216, 07079.604.223) и Частично изменение на УПИ Х, кв.13 (07079.604.211) по плана на ПЗ "Север" и съответните ПИ по КК на гр. Бургас" - да не се извършва екологична оценка /ЕО/;

- Решение № БС-22-ПР/02.04.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на водовземно съоръжение в ПИ 07079.8.346, местност " Кара баир", землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/;

- Становище по изх. № 6138/03.04.2012 г. за оценка качеството на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с приложен към него доклад за оценка на степента на въздействие за инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 071017, землище с. Рудник, Община Бургас" - представеният доклад за ОВОС има положителна оценка от РИОСВ - Бургас.

- Становище по изх. №2283/04.04.2012 г. за план  "ПУП-План за улична регулация на обслужваща улица за обслужване на имот с идентификатор 07079.8.855 (стар идентификатор 000909), местност "Кара баир", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда), както не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №1548/20.03.2012 г. за инвестиционно предложение "Разширение на съществуващ цех за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия в УПИ VІІІ-2102 в кв. 113 по плана на м.с. Черно море, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 1663/23.03.2012 г. за инвестиционно предложение "Извършване на дейности по ремонт на автомобили с механичен монтаж и демонтаж на гуми и основни части и компоненти, продажба на автомобили и части, и автомивка на територията на имот № 07079.2.2151, местност "Хайнлъка", землище на гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-17-ПР/22.03.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието  върху околната среда за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в ПИ №07079.605.268 по КК на гр. Бургас - УПИ ІІІ-311 741 в кв. 24 по плана на Промишлена зона "Север" на гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №144/31.01.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складови площи и сервиз за ремонт на стоки в УПИ І-59-ПИ №07079.11.44 (005057), местност "До шосето", землище на кв. Крайморие, гр. Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване  на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 350/03.02.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на една вилна сграда, поземлен имот № 501.107, с.о. "Острица -2", землище кв. Банево, Община Бургас" -  не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване  на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 428/02.02.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на водовземно съоръжение в ПИ 07079.8.346, местност "Кара баир", землище гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда;

- Решение № 124/03.02.2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Становище с изх. №124/19.01.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на външен водопровод за УПИ VІІІ-23, м. 74, местност "Келева нива", гр. Бургас, Община Бургас" - навсякъде в Становището "УПИ VІІІ-23, м.74" да се чете "УПИ ІІІ-7, м.74";

- Решение № 6516 (2011г.)/03.02.2011 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Становище с изх. № 6516/16.12.2011 г. за инвестиционно предложение "Изпълнение на външен захранващ водопровод за поземлен имот № 07079.2.211 (УПИ VІІІ -23, м.74), местност "Келева нива", гр. Бургас, Община Бургас" - в Становището с изх. № 6516/16.12.2011 г. "за захранване на складова база за промишлени стоки и офиси" да се чете "за захранване на магазин за мебели", както и текста в 3 абзац вместо: "За изграждането на склада има приключила процедура по реда на глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони с Решение № БС-83-ОС/25.07.2008 г. по оценка за съвместимостта на план, програма и проект /инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитени зони, с което директорът на РИОСВ-Бургас съгласува инвестиционно предложение :"Изграждане на складова база за строителни материали, магазин за промишлени стоки и офиси в поземлен имот № 074017, местност "Келева нива", землище в гр. Бургас, Община Бургас" с възложител Калинка Петрова Василева" да се чете: "За изграждането на магазина за мебели Директорът на РИОСВ- Бургас е издал Становище с изх. №5001/10.11.2006 г., с което постановява, че инвестиционно предложение "Изграждане на търговски обект /магазин/ в ПИ №074023, местност "Келева нива", землище гр. Бургас, Община Бургас с възложител Юрий Младенов Обретенов не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околна среда /ОВОС/ или на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, тъй като предвидените дейности не са включени в Приложение №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда";

- Становище по изх. № 764/20.02.2012 г. за инвестиционно предложение "Газозахранване на Лабораторна инсталация за стъклени микросфери с компресиран природен газ, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" -гр. Бургас, гр. Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 982/20.02.2012 г. за инвестиционно предложение "ПУП-ПУР за нова обслужваща улица за осигуряване на достъп до имот 8 в масив 7, местност "До шосето", землище кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване  на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 1026/20.02.2012 г. за промяна на параметрите на инвестиционните предложения "Изграждане на фотоволтаична инсталация, административна сграда и складова база в поземлен имот № 052050, местност "Султан тарла", землище с. Рудник, Община Бургас" и "Изграждане на складова база, административна сграда и фотоволтаична слънчева инсталация в поземлен имот № 052049, местност "Султан тарла", землище с. Рудник, Община Бургас" включваща промяна на собственика на УПИ ІV-49 (ПИ 052063) и УПИ V-50 (ПИ 052065), както и обединяване на УПИ - ІV-49 (ПИ 052063), образуван от № 052049 и УПИ - 50 (052065), образуван от № 052050, и двата в местност "Султан тарла", землище с. Рудник, Община Бургас - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване  на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 763/16.02.2012 г. за промяна на инвестиционно предложение "Извършване на допълнителни дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на обект в ПИ № 07079.605.276, Промишлена зона "Север" (база Лозово), Община Бургас" - не се намира основание за провеждане отново на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда);

- Становище по изх. №504/14.02.2012 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на складово-логистична база в проектен ПИ № 07079.6.1444 (част от съществуващ ПИ № 07079.6.292), местност "Караянос", кв. Долно Езерово", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване  на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 821/14.02.2012 г. за използване на съществуващ сондаж в УПИ VІІ по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас от ЕТ "ТОЦИК" - не е необходимо да бъдат извършвани процедури по реда на Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не следва да се провежда процедура по реда на Глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №1277/02.03.2012 г. за инвестиционно предложение "Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ-15 в масив 26 по плана на кв. "Лозово", м. "Под селото", имот №07079.4.752, землище на кв. Лозово, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-2-ПР/29.02.2012 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в УПИ № 07079.8.825, местност "Капчето", землище на гр. Бургас, Община Бургас" - прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. 470/05.03.2012 г. за инвестиционно предложение "ПУП- Парцеларен план на пътища и ел. кабели 20 кV за ПИ № 033003, 033017, 033023, 034003, 036005, 0360018 в землище на с. Рудник и ПИ № 057022, 057026, 058013, 067006, 068002, 069003, 057015, 059021, 065001, 066004, 066010 в землище на с. Брястовец, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 1305/06.03.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на външен водопровод и кабели НН от електромерно табло (ТЕПО) до главно електромерно табло (ГРТ) за захранване на база за съхраняване и преработка на семена и зърна, находяща  се в УПИ І-73, кв. 70, Стопански двор на кв. Ветрен, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-8-ПР/02.03.2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони за инвестиционно предложение "Изграждане на сгради със складови и производствени функции и офиси в поземлен имот № 07079.2.1824, местност "Крушата", землище на гр. Бургас, Община Бургас" - съгласувам инвестиционно предложение.


Решение на МОСВ

Община Бургас обявява издадено становище на Министъра на околната среда и водите, както следва:

Становище по изх. № ОВОС-44/28.02.2012 г. за инвестиционно предложение "Реконструкция на път І-9 "Слънчев бряг-Бургас" от км 212+862.92 до км 224+995", с изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие - подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда.    

 


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №1781/22.02.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на пътна връзка между УПУ ХV(14)- 2469, местност "Лъджа Йолу", землище на гр. Бургас, Община Бургас и съществуваща пътна връзка" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 934/20.02.2012 г. за план/програма: "Изграждане на складово-хладилна база за съхранение на риба и рибни продукти (тържище) в ПИ 07079.2.355, местност " Дванадесетте"(бивша "Ониклика"), землище на гр. Бургас, Община Бургас"- необходимо е провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка, както и планът подлежи на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО във връзка с чл. 31, ал. 4 от ЗБР;

- Становище по изх. №856/22.02.2012 г. за инвестиционно предложение " ПУП - ПР за довеждаща инфраструктура за захранване: захранващ кабел 20 кV, захранващ водопровод и план за улична регулация в ПИ № 024003 (07079.2.518 по КК на гр. Бургас), местност "Дванадесетте" (бивша "Ониклика"), землище на гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №686/22.02.2012 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради за отдих и курорт, в поземлен имот № 016080, местност "Дермен оджа", землище с. Твърдица, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 301/24.02.2012 г. за инвестиционно предложение "Депониране на неопасни отпадъци - елементарна сяра в хвостохранилище "Върли бряг", м.с. Върли бряг, парцел № 45, землище к-с меден рудник, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 1204/27.02.2012 г. за план/програма: "ПУП - ПРЗ за ПИ №№29, 615, 616, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 726, 729, 754 и 756 (07079.604.10), 609 (07079.604.20), 712 (07079.604.9), 714 (07079.604.8), 715 (07079.604.4), 722 (07079.604.3), 745 (07079.604.214, 07079.604.215, 07079.604.216, 07079.604.223) и Частично изменение на УПИ Х, кв. 13 (07079.604.211) по Плана на промишлена зона "Север" и съответните ПИ по КК на гр. Бургас" - необходимо е провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка, както и планът подлежи на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО във връзка с чл. 31, ал. 4 от ЗБР;

- Становище по изх. № 1203/01.03.2012 г. за инвестиционно предложение "ПУП - ПРЗ и ПИ с идентификатори по КК на гр. Бургас 07079.605.333 и 07079.605.334 по плана на ПЗ "Север" - гр. Бургас за обособяване на УПИ за изграждане на технологичен парк и делови център" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони;

- Становище по изх. № 986/29.02.2012 г. за инвестиционно предложение " Реконструкция и обновяване на съществуващо сушилно отделение - ОSB, находящо се на територията на "Кроношпан България" ЕООД, гр. Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;    

 


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №144/31.01.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складови площи и сервиз за ремонт на стоки в УПИ І-59-ПИ №07079.11.44 (005057), местност "До шосето", землище на кв. Крайморие, гр. Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване  на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 350/03.02.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на една вилна сграда, поземлен имот № 501.107, с.о. "Острица -2", землище кв. Банево, Община Бургас" -  не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване  на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 428/02.02.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на водовземно съоръжение в ПИ 07079.8.346, местност "Кара баир", землище гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда;

- Решение № 124/03.02.2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Становище с изх. №124/19.01.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на външен водопровод за УПИ VІІІ-23, м. 74, местност "Келева нива", гр. Бургас, Община Бургас" - навсякъде в Становището "УПИ VІІІ-23, м.74" да се чете "УПИ ІІІ-7, м.74";

- Решение № 6516 (2011г.)/03.02.2011 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Становище с изх. № 6516/16.12.2011 г. за инвестиционно предложение "Изпълнение на външен захранващ водопровод за поземлен имот № 07079.2.211 (УПИ VІІІ -23, м.74), местност "Келева нива", гр. Бургас, Община Бургас" - в Становището с изх. № 6516/16.12.2011 г. "за захранване на складова база за промишлени стоки и офиси" да се чете "за захранване на магазин за мебели", както и текста в 3 абзац вместо: "За изграждането на склада има приключила процедура по реда на глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони с Решение № БС-83-ОС/25.07.2008 г. по оценка за съвместимостта на план, програма и проект /инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитени зони, с което директорът на РИОСВ-Бургас съгласува инвестиционно предложение :"Изграждане на складова база за строителни материали, магазин за промишлени стоки и офиси в поземлен имот № 074017, местност "Келева нива", землище в гр. Бургас, Община Бургас" с възложител Калинка Петрова Василева" да се чете: "За изграждането на магазина за мебели Директорът на РИОСВ- Бургас е издал Становище с изх. №5001/10.11.2006 г., с което постановява, че инвестиционно предложение "Изграждане на търговски обект /магазин/ в ПИ №074023, местност "Келева нива", землище гр. Бургас, Община Бургас с възложител Юрий Младенов Обретенов не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околна среда /ОВОС/ или на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, тъй като предвидените дейности не са включени в Приложение №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда";

- Становище по изх. № 764/20.02.2012 г. за инвестиционно предложение "Газозахранване на Лабораторна инсталация за стъклени микросфери с компресиран природен газ, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" -гр. Бургас, гр. Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 982/20.02.2012 г. за инвестиционно предложение "ПУП-ПУР за нова обслужваща улица за осигуряване на достъп до имот 8 в масив 7, местност "До шосето", землище кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване  на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 1026/20.02.2012 г. за промяна на параметрите на инвестиционните предложения "Изграждане на фотоволтаична инсталация, административна сграда и складова база в поземлен имот № 052050, местност "Султан тарла", землище с. Рудник, Община Бургас" и "Изграждане на складова база, административна сграда и фотоволтаична слънчева инсталация в поземлен имот № 052049, местност "Султан тарла", землище с. Рудник, Община Бургас" включваща промяна на собственика на УПИ ІV-49 (ПИ 052063) и УПИ V-50 (ПИ 052065), както и обединяване на УПИ - ІV-49 (ПИ 052063), образуван от № 052049 и УПИ - 50 (052065), образуван от № 052050, и двата в местност "Султан тарла", землище с. Рудник, Община Бургас - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване  на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 763/16.02.2012 г. за промяна на инвестиционно предложение "Извършване на допълнителни дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на обект в ПИ № 07079.605.276, Промишлена зона "Север" (база Лозово), Община Бургас" - не се намира основание за провеждане отново на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда);

- Становище по изх. №504/14.02.2012 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на складово-логистична база в проектен ПИ № 07079.6.1444 (част от съществуващ ПИ № 07079.6.292), местност "Караянос", кв. Долно Езерово", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване  на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 821/14.02.2012 г. за използване на съществуващ сондаж в УПИ VІІ по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас от ЕТ "ТОЦИК" - не е необходимо да бъдат извършвани процедури по реда на Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не следва да се провежда процедура по реда на Глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №411/27.01.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на стационарна фотоволтаична система с мощност 65 кW за производство на ел. енергия от възобновяем енергиен източник - слънчева светлина върху покрива на съществуваща промишлена сграда, намираща се в поземлен имот №07079.604.50, ПЗ "Север", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

 - Становище по изх. № 176/25.01.2012 г. за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, в УПИ ХХV -082025, местност "Тъмното", землище гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда;

- Становище по изх. №228/24.01.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на обслужваща улица и захранващ водопровод от водоснабдителна система водоем "Лозово" до УПИ ІХ-4, 24, 25, 26, 29, 30, масив 81, местност "За баните", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 2474, 2475 и 2476/30.01.2012 за извършване на обща екологична оценка по Решение № БС-34-ЕО/05.08.2011г., Решение № БС-35-ЕО/05.08.2011г. и Решение № БС-36-ЕО/05.08.2011г. - да се извърши една обща екологична оценка, като се спазят изискванията към обхвата на екологичната оценка заложени в Решение № БС-36-ЕО/05.08.2011г., Решение № БС-35-ЕО/05.08.2011г. и Решение № БС-36-ЕО/ 05.08.2011г., както и съгласува предложената схема за провеждане на консултации с обществеността и предложението за обхват на ЕО на план "Изграждане на фотоволтаична система в ПИ №№033105, 033106, 033107 и 033109 местност "Курт баир", ПИ №№ 035019, 035023, 035024, 035025 и 035031 местност "Манда баир", землище с. Рудник, Община Бургас;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №74/12.01.2012 г. за инвестиционно предложение "Привеждане на измервателната система на НТ "Росенец" съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, Наредба №3 от 19.02.2010 г. и заповед № ЗАМ-114/26.03.2010 г. на Агенция "Митници" - І-ви етап на територията на НТ "Росенец" - ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД, ПИ №07079.831.1, землище на гр. Бургас, лесопарк Росенец, местност Отманли" - не подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както да не се провежда процедура по реда на Глава ІІ или ІІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения;

- РЕШЕНИЕ № БС-11ПР/13.01.2012 г. за прекратяване на процедура по оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, в УПИ ХХV-082025", местност "Тъмното", землище гр. Бургас, Община Бургас" - прекратява се процедурата по извършване на ОВОС, в т.ч. процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони за инвестиционното предложение;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Решение № БС-44-ПР/29.12.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение във връзка със започване на процедура за получаване на разрешително за водовземане от подземни води - прекратява се процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение (не е представена исканата допълнителна информация в указания срок);

- Становище по изх. №6808/28.12.2011 г. за промяна на инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за разкомплектуване на излезли от употреба моторни превозни средства и за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори и събиране и транспортиране, и съхранение преди оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в УПИ  ХVІ7 и ХVІІ7, местност "Сулу дере", землището на Меден Рудник, Община Бургас" - не се намира основание за провеждане отново на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда), както и по реда на Глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №1320/27.12.2011 г. за промяна на инвестиционно предложение "Изграждане на 8 броя вилни сгради в ПИ № 042007 и ПИ № 042008, местност "Лозята", землище на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" - не се намира основание за провеждане отново на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС /преценяване необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда/;

- Становище по изх. № 6877/30.12.2011 г. за план/програма: "Изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 070709.6.1149, местност "Герен бунар", землище гр. Бургас, Община Бургас, за изграждане на складова база за промишлени стоки  и представителен магазин" - необходимо е провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, както и планът подлежи на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО във връзка с чл. 31, ал. 4 от ЗБР;

- Решение № БС-45-ПР/30.12.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Обособяване на инсталация за производство на енергия от алтернативни енергийни източници в част от имот № 07079.662.9519, Промишлена зона "Юг", землище на гр. Бургас, Община Бургас" - прекратява се процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното намерение;

- Становище по изх. №24/05.01.2012 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, в УПИ ХХV-082025, местност "Тъмното", землище гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и подлежи на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №6162/05.01.2012 г. за инвестиционно предложение "Преустройство на част от складови помещения в цех за конфекциониране на опаковъчни материали, поземлен имот № 07079.2.2015, местност "Под шосето", землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение №БС-2-ПР/06.01.2012 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складово-търговски обекти и обществено обслужване (шоурум и склад за промишлени стоки), поземлен имот № 027011, местност "Каракачански колиби", землище с. Твърдица, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционното предложение.


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 6284/09.12.2011 г. за инвестиционно предложение "Събиране, временно съхранение, предварително третиране и транспортиране на битови корабни отпадъци на площадка, намираща се в "Рибно пристанище" в сградата на "Черноморски риболов - Бургас" АД, гр. Бургас, Община Бургас и транспортиране на отработени масла и акумулаторни батерии с редови катер "Деймос-2" - не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка за въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-76-ПР/09.12.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за термично третиране на биомаса в част от ПИ № 07079.604.10, Промишлена зона "Север", землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. №6138/09.12.2011 г. за доклад за ОВОС с приложение към него доклад за ОС за инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради  в поземлен имот № 071017, землище с. Рудник, Община Бургас" - оценката за качеството на доклада за ОВОС е отрицателна; да се преработи доклада за ОВОС и да се внесе повторно в РИОСВ-Бургас в срок до два месеца;

- Становище по изх. №6516/16.12.2011 г. за инвестиционно предложение "Изпълнение на външен захранващ водопровод за поземлен имот № 07079.2.211 (УПИ VІІІ -23, м. 74), местност "Келява нива", гр. Бургас, Община Бургас" - не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта от планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони, както и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда;

- Становище по изх. №6549/21.12.2011 г. за инвестиционно предложение "Внедряване на Утилизатор на димни газове от парова централа и демонтиране и монтиране на нови производствени линии в Цех вафлено - бисквитен за производство на вафли и бисквити в ПИ № 07079.604.182, Северна промишлена зона, землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури (преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда) по реда на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на процедури по  реда на Глава втора, раздел V от ЗБР, както и не следва да се провежда процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта от планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони;

- Решение № БС-81-ПР/21.12.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на сгради за обществено обслужване и отдих - вилни сгради и магазин за промишлени стоки в имот №050028, местност "Кованлъка", землище с. Твърдица, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/;

- Решение № БС-80-ПР/21.12.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в имот № 019014, местност "Келеман", землище с. Твърдица, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/.


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 6372/05.12.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в поземлен имот с идентификатор  07079.8.825, местност "Капчето", гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда, както и на основание чл. 31, ал. 4 от ЗБР оценката за съвместимостта да се извърши чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР (издаването на решението по преценяване на необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда може да се извърши единствено след преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони);

- Решение № БС-75-ПР/30.11.2011 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на 6 вилни сгради в поземлен имот № 065040, землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. № 6005/28.11.2011 г. за промяна на инвестиционно предложение "Външно електрозахранване на Базова станция № 5134 с мощност 15 кW и дължина на кабелното трасе приблизително 300 м в поземлен имот № 026005, местност "Карашки път", землището на с. Изворище, Община Бургас" - не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, както и не следва да се извършва оценка на съвместимост;

- Становище по изх. 3336(2009)/28.11.2011 г. за промяна на инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради в ПИ № 041085, местност "Лозята", землище кв. Банево, Община Бургас" - не се намира основание за провеждане отново на процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда /преценяване необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не следва да се провежда процедура по реда на глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, както и не следва да се извършва оценка на съвместимост;

- Становище по изх. №6153/01.12.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складово- търговски обекти и обществено обслужване (шоурум и склад за промишлени стоки), поземлен имот № 027011, местност "Каракачански колиби", землище с. Твърдица, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и на основание чл. 31, ал. 4 от ЗБР оценката за съвместимостта да се извърши чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР (издаването на решението по преценяване на необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда може да се извърши единствено след преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони);

- Решение № БС-42-ПР/05.12.2011 г. за инвестиционно предложение "Извършване на дейности по балиране и сортиране на следните отпадъци от опаковки: хартия и картон, пластмаса, стъкло, дървесина, метални опаковки и опаковки от композитни материали в УПИ 1146, кв. 365, ул. "Индустриална" №82, кв. Акациите", землище гр. Бургас, Община Бургас" - прекратява процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение.

 


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:
- Становище по изх. № 6098/17.11.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на сгради за обществено обслужване и отдих - вилни сгради и магазин за промишлени стоки в имот № 050028, местност "Кованлъка", землище с. Твърдица, Община Бургас" - подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда, както и на основание чл. 31, ал. 4 от ЗБР оценката за съвместимостта да се извърши чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР (издаването на решението по преценяване на необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда може да се извърши единствено след преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони);
- Становище по изх. № 6097/17.11.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на подземен електропровод 20 кV и нов Бетонен комплектен трансформаторен пост в имот № 398, местност "Гара Българово", гр. Българово, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
- Становище по изх. № 5282/14.11.2011 г. за инвестиционно предложение " Крайпътен комплекс с бензиностанция, мотел и ресторант в поземлен имот № 002004, местност "до село", землище с. Маринка, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и подлежи на процедура по чл. 40 от Глава трета, раздел ІІІ на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Издаването на решението по преценяване на необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда може да се извърши единствено след преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони/;
- Становище по изх. № 6097/17.11.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в имот № 019014, местност "Келеман", землище с. Твърдица, Община Бургас" - подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда, както и на основание чл. 31, ал. 4 от ЗБР оценката за съвместимостта да се извърши чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР (издаването на решението по преценяване на необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда може да се извърши единствено след преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони);


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Решение № БС-46-ЕО/04.11.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: " Актуализация на ПУП - ПРЗ на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва екологична оценка;

- Становище по изх. № 4377/03.11.2011 г. за Доклад за оценка на степента на въздействие /ДОСВ/ на план: "ПУП-ПРЗ на територията, предвидена за разширение на с. Димчево по проекта за изменение на ТУП на Община Бургас в частта на землищата на с. Твърдица, с. Маринка и с. Димчево, Община Бургас, област Бургас" с предмета и целите на опазване на защитена зона "мандра Пода" BG 0000271 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици - РИОСВ-Бургас дава положителна оценка на качеството на доклада;

- Становище по изх. № 5335/03.11.2011 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на уличен водопровод до УПИ І - 18, масив 42, местност "Яката", землище с. Рудник, Община Бургас" - не подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и не следва да се провежда процедура по реда на Глава ІІ или ІІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

- Становище по изх. № 5335/03.11.2011 г. на инвестиционно предложение " Изграждане на уличен водопровод до УПИ I - 18, масив 42, местност "Яката", землище с. Рудник, Община Бургас - не подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и не следва да се провежда процедура по реда на Глава ІІ или ІІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №5311/11.10.2011 г. на инвестиционно предложение "Обособяване на медико-диагностична лаборатория - клинична, имунологична и микробиологична в партерите на вход Б на тяло 1 в жилищна сграда в УПИ ХІ, кв. 3 по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава ІІ или ІІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-72-ПР/10.11.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение " Изграждане на мотел, заведение за хранене и магазини за промишлени и хранителни стоки, в поземлен имот № 07079.2.556 по кадастралната карта на Бургас, землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. № 5825/09.11.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на кабел 20 кV от съществуващ ЖР стълб на ВЛ 20 кV "Солници" до нова БКЗРУ в УПИ V-52050, масив 52 по плана на местност "Султан тарла", землище с. Рудник, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора и трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-38-ПР/15.11.2011 Г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране на предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /бракувани кораби/, в част от поземлен имот № 07079.662.9519, ПЗ "Юг", Община Бургас" - прекратява се процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение;

- Решение № БС-41-ПР/15.11.2011 г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки и пластмаси в УПИ - VІ, склад №1064, Южна промишлена зона, кв. "Победа", гр. Бургас, Община Бургас" - прекратява процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение.


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №4867/21.10.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за термично третиране на биомаса в част от ПИ № 07079.604.10, Промишлена зона "Север", землище гр. Бургас, Община Бургас" - представената информация е непълна и недостатъчна; да се представи допълнителна информация в срок до 21.11.2011 г.;

- Решение № БС-71-ПР/02.11.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на газозахранване на горивна инсталация на смесителен барабан в асфалтова база Върли бряг, гр. Бургас с компресиран природен газ, ПИ № 000113, местност "Кара баир - Д", землище к-с Меден Рудник, гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. № 5788/03.11.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на външно ел. захранване на складова база, намираща се в ПИ №07079.3.1915, местност "Караач", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията  и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 5542/02.11.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складово-логистична база в ПИ №072001, местност "Караянос", землище кв. Долно Езерово, Община Бургас" - не подлежи на процедури (преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда) по реда на Глава шеста от ЗООС и по реда на Глава втора, раздел V от ЗБР, както и не следва да се провежда процедура по реда на Глава втора и трета от  Наредбата за условията  и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. №3137/10.10.2011 г. за Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с приложение към него доклад за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение за "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра и кабелни трасета към тях в поземлени имоти  №№027010, 031042, 041042, 055011, 054007, 058025, 060068, 053026, 054005, 068016, 005014006022, 00515, 002017, 013034 и 018016, землището на с. Брястовец, община Бургас" - да се преработят докладите за ОВОС и ОС и да се внесат повторно в РИОСВ- Бургас в срок до два месеца .

- Решение № БС-69-ПР/11.10.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за търговска дейност отпадъци от черни и цветни метали, площадка за събиране и временно съхранение на оловни акумулатори, батерии и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, в поземлен имот № 07079.9.341, местност "Сулу дере", землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционното предложение;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 5150/30.09.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на една вилна сграда за собствени нужди в имот пл. №117, с.о. "Черниците-Училището", землище с. Маринка, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда), както и по реда на Глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 5359/03.10.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване  на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки и пластмаси в УПИ - VІ, склад № 1064, Южна промишлена зона, кв. "Победа", гр. Бургас, Община Бургас" - информацията е непълна и недостатъчна, в тази връзка е необходимо в срок до 03.11.2011 г. да се представи допълнителна информация .

- Становище по изх. №4867/04.10.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за термично третиране на биомаса в част от ПИ №07079.604.10, Промишлена зона "Север", землище гр. Бургас, Община Бургас" -  информацията е непълна и недостатъчна, в тази връзка е необходимо в срок до 04.11.2011 г. да се представи допълнителна информация .

- Становище по изх. №5292/04.10.2011 г. за инвестиционно предложение "Реконструкция на асфалтосмесител "Телтомат 5", изграждане на ново очистващо съоръжение  в ПИ №0010061, местност "Пода", Асфалтова база "Пода", землище кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-66-ПР/05.10.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство на част от Хладилен склад за съхранение и търговия на едро с риба и рибни продукти в "Цех за преработка на риба" и "Хладилен склад за съхранение и търговия на едро с риба и рибни продукти" в ПИ № 002006, УПИ-ІІІ-6, кв. 2 (Стопански двор), землище с. Ветрен, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда/ОВОС/.

- Становище по изх. №5369/05.10.2011 г. за инвестиционно предложение "Захранване на обект с вода за напояване на съществуващ декоративен разсадник" - да се внесе пълна информация за инвестиционното намерение съгласно ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 5327/06.10.2011 г. за инвестиционно предложение " Извършване на автосервизна дейност - смяна на масла, акумулаторни батерии и ремонти по ходовата част на МПС, в част от поземлен имот № 07079.659.481, намиращ се на ул. Чаталджа" № 34, гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействие върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 5154/17.09.2011 г. за промяна на инвестиционно предложение " Изграждане на четири вилни сгради, в поземлен имот № 062010, местност "До село", землище с. Банево, Община Бургас" - не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава шеста на ЗООС, както и на процедура по реда на глава втора, раздел пети от ЗБР;

- Решение № БС-11-7/16.09.2011 г. по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в землищата на с. Дрянковец и с. Мъглен, Община Айтос и с. Изворище, Община Бургас" - одобрява осъществяването на инвестиционното предложение.

- Решение № БС-28-ПР/14.09.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична система в част от имот № 07079.662.9519, Промишлена зона "Юг", землище на гр.Бургас, Община Бургас" - прекратява се процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното намерение;

- Решение № БС-29-ПР/14.09.2011 г. за инвестиционно предложение " Обособяване на инсталация за производство на екструдиран разпенен полистирен (фибран) в част от имот № 07079.662.9519, Промишлена зона "Юг", землище на гр. Бургас, Община Бургас" - прекратява се процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното намерение;

- Решение № БС-30-ПР/14.09.2011 г. за инвестиционно предложение "Инсталация за плазмено третиране на отпадъци и биомаса и получаване на енергия в част от имот № 07079.662.9519, Промишлена зона "Юг", землище на гр. Бургас" - прекратява се процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното намерение;

- Решение № БС-33-ПР/19.09.2011 г. за инвестиционно предложение "Реконструкция на наличния асфалтосмесител "Телтомат 5", изграждане на ново очистващо съоръжение - обезпрашителна инсталация тип ръкавен филтър с импулсна регенерация на ръкавите в ПИ № 0010061, местност "Пода", Асфалтова база "Пода, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас" - прекратява се процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното намерение;

- Становище по изх. №5149/19.09.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на 6 вилни сгради в поземлен имот № 065040, землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и подлежи на оценка за съвместимостта, като оценката за съвместимостта да се извърши чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР (издаването на решението по преценяване на необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда може да се извърши единствено след преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони);

- Становище по изх. № 5117/26.09.2011 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за нехранителни стоки (строителни материали без насипни), в поземлен имот № 07079.2.2106, местност "Хайнлъка", землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на Глава VІ от ЗООС, както и не следва да се провежда процедура по реда на Глава ІІ или ІІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 4819/03.09.2011 г. за обект "Мобилна телекомуникационна базова станция" №5470, в имот № 000328, землището на гр. Българово, Община Бургас" - няма законово основание за процедиране по реда на Глава шеста от ЗООС и не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и/или ОВОС, както и не следва да се провежда процедура и по реда на Глава втора или трета  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-62-ПР/01.09.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за "ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ за складова база за метални конструкции в ПИ № 086028, стопански двор, землище с. Рудник, Община Бургас" - да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. № 4999/09.09.2011 г. за инвестиционно предложение "Захранване на три броя кондезатни котли с природен газ в детска градина "Радост", в УПИ VІ, кв. 17, ул. "Васил Левски" №104, гр. Бургас" - не подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и не подлежи на процедури по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 4867/12.09.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за термично третиране на биомаса в ПИ № 07079.604.10, Промишлена зона "Север", землище на Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и подлежи на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на опазване на защитените зони;

 - Решение № БС-61-ПР/09.09.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на складова база и търговска база за ненасипни строителни материали и техника в ПИ № 07079.3.1619, местност "Мадика", землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. № 4823/07.09.2011 г. за обект "Мобилна телекомуникационна базова станция" № 5059 на GSM - оператор "Глобул", в имот № 031021, местност "Шосе Бою", землището на с. Ветрен, Община Бургас" - няма законово основание за процедиране по реда на Глава шеста от ЗООС и не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и/или ОВОС, както и не следва да се провежда процедура и по реда на Глава втора или трета  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №4810/07.09.2011 г. за обект "Мобилна телекомуникационна базова станция" №5158 на GSM - оператор "Глобул", в имот № 024036, местност "Данина шума", землището на с. Извор, Община Бургас" - няма законово основание за процедиране по реда на Глава шеста от ЗООС и не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и/или ОВОС, както и не следва да се провежда процедура и по реда на Глава втора или трета  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 2559/07.09.2011 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на инсталация за производство на енергия от алтернативни енергийни източници в част от ПИ № 07079.662.9519, Промишлена зона "Юг", землище на Община Бургас" - представената информация е непълна и недостатъчна; предвид това в срок до 10.10.2011 г. да се представи допълнителна информация;

- Становище по изх. № 4602/29.08.2011 за план/програма: "Изменение на ПУП-ПР за обединяване на УПИ LXI - 44, 45, масив 14 и LVI-49, 50, масив 14 по плана на местност "Манаф Хенде", землище кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" - да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка, както и плана подлежи на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на опазване на защитените зони;


Решение на МОСВ

Община Бургас обявява издадено становище на Министъра на околната среда и водите, както следва:

- Становище по изх. № 1142/07.09.2011 г. за инвестиционно предложение "Обходен път на гр. Бургас, I-ви етап от км 0+000 до км 4+577 (от км 230+700 на път I-9 «Сарафово-Бургас» до км 493+550 на път I-6 «Ветрен-Бургас»), локални платна и реконструкция на засегнатите от строителството съоръжения на съществуващата инженерна инфраструктура» -  не подлежи на оценка за въздействието върху околната среда.


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:
- Становище по изх. № 4106/12.08.2011годза инвестиционно предложение "Преустройство на част от Хладилен склад за съхранение и търговия на едро с риба и рибни продукти в "Цех за преработка на риба" в ПИ № 002006, землище кв.Ветрен, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и по процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
- Становище по изх. № 4532/23.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Монтаж на мобилна инсталация за производство на дървени въглища по реторен начин в имот № 07079.662.9519, ПЗ "Юг", гр.Бургас- подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и по процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
- Становище по изх. № 4257/22.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Извършване на дейности по събиране и съхраняване на хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, стъклени опаковки и бутилки, хартия и картон, стъкло и пластмаси в имот № 07079.602.185.1, ж.к.Славейков, гр.Бургас - прекратява процедурата по ОВОС
- Становище по изх. № 2240/22.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на четири вилни сгради и един трафопост в поземлен имот № 018017, местност "Големия камък", землище с.Димчево, община Бургас - да не се извършва процедура по ОВОС
- Становище по изх. № 4544/16.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Оповестяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и площадка за събиране и временно съхранение на оловни акумулатори, батерии и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в поземлен имот № 07079.9.341, местност "Сулу дере", землище гр.Бургас - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС
- Становище по изх. № 6467/08.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складово-търговски обекти и обществено обслужване (складове и магазини за промишлени стоки, ЗОХ и др.) в поземлен имот № 027010, в местност "Каракачански колиби", землище с.Твърдица, община Бургас - да не се извършва процедура по ОВОС
- Становище по изх. № 4702/25.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на мотел, заведение за хранене и магазини в ПИ № 07079.2.556 по кадастралната карта на гр.Бургас, - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и по процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
- Становище по изх. № 4636/25.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на единайсет вилни сгради в ПИ № 021049, 021047, и 021048, местност "Суват дере", землище с.Банево, Община - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, или задължително на ОВОС по реда на глава VІ от ЗООС и по процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
-Становище по изх. № 4741/29.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на газозахранване на горивна инсталация на смесителен барабан в асфалтова база Върли бряг, гр.Бургас с компресиран природен газ в ПИ № 000113, землище к-с.М.рудник, гр.Бургас - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, или задължително на ОВОС по реда на глава VІ от ЗООС и по процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
-Становище по изх. № 4601/29.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на газова инсталация за компресиран метан" за захранване на "Складова база с цех за метални конструкции", сгради 1,2 в УПИ ІІІ-11, масив 57 местност "Герен бунар", землище кв.Долно езерово,гр.Бургас - не подлежи на процедури по реда на глава VІ от ЗООС ( преценка по ОВОС, преценка по ЕО), както и по реда на глава ІІ или ІІІ от Наредбата за
- Становище по изх. № 4131/29.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на газова станция за компресиран метан" за захранване на "Складова база с цех за метални конструкции", сгради 1,2 в УПИ ІІІ-11, масив 57 местност "Герен бунар", землище кв.Долно езерово, гр.Бургас - прекратява процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда.Да започне нова процедура по ЗООС и ЗБР.

 

 


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:


- Решение №БС-9-ПР/29.07.2011 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в ПИ № 010020, местност "Гьол бою", ПИ № 011072 и 011073 местност "Чатал тепе", землище с. Рудник, Община Бургас" - инвестиционното намерение е недопустимо и се прекратява процедурата за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС;

- Решение № БС-12 - ПР/04.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда за собствени нужди в ПИ № 07079.654.39, местност "Брястовете", землище на гр. Бургас, Община Бургас" - прекратява процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

- Решение № БС-56-ПР/04.08.2011г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, транспортиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, площадка за събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, оловни акумулаторни батерии, излезли от употреба гуми, хартия, пластмаси и стъкло, в поземлени имоти № 07079.605.149 /УПИ ХL VІІІ-179/ и №07079.605.150 /УПИ ХL VІІ-962/, ПЗ "Север", землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/;

- Решение № БС-13-ПР/04.08.2011 г. за инвестиционно предложение " Ново жилищно строителство в имот № 013005, местност "Клюнчето", землището на с. Твърдица, Община Бургас" - прекратява се процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

- Решение № БС-48-ПР/02.08.2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение "Изграждане на три жилищни сгради в имот № 0741051, местност "Лозята", землище кв. Банево, гр. Бургас" - съгласува инвестиционното предложение;

- Решение № БС-36-ЕО/05.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична система в урегулирани имоти № 033105, 033106 и 033107 в местност "Курт баир", землище с. Рудник, Община Бургас" - да се извърши екологична оценка;

- Решение № БС-35-ЕО/05.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична система в урегулирани имоти № 035019, 035023 и 035024 в местност "Манда баир", землище с. Рудник, Община Бургас" - да се извърши екологична оценка;

- Решение № БС-34-ЕО/05.08.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична система в ПИ № 033109 в местност "Курт Баир", ПИ № 035025 и ПИ № 035031, местност "Манда баир", землище с. Рудник, Община Бургас - да се извърши екологична оценка;

- Становище по изх. № 4430/09.08.2011 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на външно кабелно захранване с два броя кабелни линии 20 кV, в УПИ І-18, масив 42, местност "Яката", землище с. Рудник, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както и не следва да се провежда процедура по реда на глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 4392/09.08.2011 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на пазар за плодове и зеленчуци в УПИ ІІ-101, кв. 49, промишлена зона "Север", по плана на гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както и по реда на глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 4286/05.08.2011 г. за инвестиционно предложение " Закупуване на машини за дървени фасонирани материали за обект "Цех за дърводелски услуги преди индустриална преработка", намиращ се в поземлен имот с идентификатор 07079.604.10, гр. Бургас, промишлена зона "Север" - няма законово основание за процедиране по реда на Глава шеста от ЗООС и не би следвало да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда за цитираната дейност, както и не следва да се провежда процедура по реда на глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 3684/29.06.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на складова база и търговска база в ПИ № 07079.3.1619, местност "Мадика", землище гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 3618/27.06.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на обществена пералня в УПИ ІV-56, кв. 7 (ПИ №07079.663.4) по плана на Промишлена зона Юг-Запад на гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и не следва да се провежда процедура по реда на Глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище № 4235/30.06.2011 г. за инвестиционно предложение " "Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) - Фаза 3" - подобекти: Радиокомуникационна станция "Емине1" (РКС "Емине 1") в ПИ №27454.33.24, местност "До селото", с. Емона, Община Несебър; Радиокомуникационна станция "Поморие" (РКС "Поморие"); Рейдова кула "Бургас" в ПИ №07079.618.22.31, гр. Бургас, Община Бургас; Радарна станция Нефтопристанище "Росенец" (РС Нефтопристанище "Росенец") в ПИ № 07079.831.92.1, гр. Бургас, Община Бургас; Радиокомуникационна станция "Вр.  Китка" (РКС "Вр. Китка) в ПИ № 58356.67.41, местност "Беклик Таш", землището на гр. Приморско, Община Приморско" - не подлежи на процедури по реда на глава шеста от  ЗООС (преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и по реда на глава втора, раздел V от ЗБР;

- Становище по изх. № 3543/28.06.2011 г. за инвестиционно предложение "Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3" - подобекти: Рейдова кула "Бургас" в ПИ № 07079.618.22.31, гр. Бургас, Община Бургас; Радиокомуникационна станция "Вр. Китка" (РКС "Вр. Китка) в ПИ № 58356.67.41, местност "Беклик Таш", землището на гр. Приморско, Община Приморско" - не подлежи на процедури по реда на глава шеста от ЗООС (преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и по реда на глава втора, раздел V от ЗБР;

- Становище по изх. № 3570/27.06.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия на цялата съществуваща  площ от 390 м2 от покрива на смесени сгради в гр. Бургас, к-с "Лазур", бл. 152 (УПИ Х) и бл. 153 (УПИ ХІ) и техническо помещение на ХІ ет. на бл. 152 (УПИ Х), землище гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури (преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда) по реда на глава шеста от ЗООС, както и по реда на глава втора, раздел V от ЗБР. Както не следва да се провежда процедура по реда на глава втора или трета от Наредбата за ОС;

- Становище по изх. № 4235/30.06.2011 г. относно оценка на качеството на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с приложен към него доклад за оценка на степента на въздействие за инвестиционно предложение за: Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра и кабелни трасета към тях в поземлени имоти №№ 136022, 032002, 035017, 035018, 033040, 033041,057010, 052012, 073019, 066003, 000301, 076035, 080005 и 080006, землищата на с. Дрянковец и с. Мъглен, Община Айтос и с. Изворище, Община Бургас" - оценката на качеството на доклада за ОВОС и доклада за ОС е положителна.


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 3326/15.06.2011 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на площадка за осъществяване на дейности по събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъчна пластмаса и хартия, както и предварително третиране на пластмасата с мелница тип 500/800 в ПИ № 07079.662.9519, кв. "Победа", Промишлена зона "Юг", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на глава шеста от ЗООС (преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и по реда на глава втора, раздел V от ЗБР;

- Становище по изх. № 3361/15.06.2011 г. за промяна на инвестиционно предложение в УПИ VІ-23, масив 7, местност "Под шосето", в землището на кв. Сарафово, община Бургас от "за складова база за метални изделия и офиси" в "за складова база за метални изделия, офиси и фотоволтаична централа" - не намира основание за провеждане на процедура по реда на глава шеста от ЗООС (преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или на задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и не следва да се провежда процедура по реда на глава втора или трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. №3542/22.06.2011 г. за инвестиционно предложение "Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) -Фаза 3 - подобект "Сграда за Трафик кула Бургас" в ПИ № 07079.618.25 по плана на гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както и не следва да се провежда процедура по реда на Глава ІІ или ІІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 2218/22.06.2011 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, транспортиране и разкомплектоване на излезли от употреба  моторни превозни средства / ИУМПС/, площадка за събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, оловни акумулаторни батерии, излезли от употреба гуми, хартия, пластмаси и стъкло, в поземлени имоти № 07079.605.149 /УПИ XL VІІІ - 179/ и № 07079.605.105 /УПИ ХL VІІ- 692/, ПЗ "Север", землище гр. Бургас, Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие, както и подлежи на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-45-ПР/21.06.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, поземлен имот № 000093, землище кв. Ветрен, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение;

- Решение № БС-46-ПР/21.06.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, поземлен имот № 07079.2.1755, местност "Гичита" землището на гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Решение № БС-41-ПР/07.06.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Монтаж на оранжерии и използването им за селскостопански дейности в поземлен имот №07079.5.1362, местност "Бию башлийски сърт", землище гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение;

- Становище по изх. № 2474/08.06.2011 г. за промяна на инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична система в ПИ № 033009 в местност "Курт баир", землище с. Рудник, Община Бургас" - необходимо е да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка, както и да се проведе процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която да се извърши чрез процедурата по ЕО, във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие;

- Становище по изх. №2844/10.06.2011 г. за инвестиционно предложение "Монтиране на водопречиствателна станция "Феникс" в УПИ ІХ-34, кв. 162 по плана на ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както и по реда на глава втора, раздел V от ЗБР;

- Становище по изх. №3409/10.06.2011 г. за инвестиционно предложение "Монтаж на слънчеви панели върху покрив на сграда ПГЕЕ "Константин Фотинов", гр. Бургас, Община Бургас" - не подлежи на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както и да не се провежда процедура по реда на глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 2559/09.06.2011 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на инсталация за производство на енергия от алтернативни енергийни източници в част от ПИ №07079.662.9519, Промишлена зона "Юг", землище на Община Бургас" - подадената информация за инвестиционното предложение е непълна и недостатъчна, предвид това в срок до 10.07.2011 г. да се представи допълнителна информация;

- Становище по изх. № 2475/09.06.2011 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична система в урегулирани имоти № 035019, 035023 и 035024 в местност "Курт баир", ПИ № 035025 и ПИ № 035031, местност "Манда баир", землище с. Рудник, Община Бургас" - да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка, както и планът подлежи на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО  във връзка с чл. 31, ал. 4 от ЗБР;

- Становище по изх. № 2476/09.06.2011 г. за инвестиционно предложение " Изграждане на фотоволтаична система в урегулирани имоти № 033105, 033106 и 033107 в местност "Курт баир", землище с. Рудник, Община Бургас" - да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка, както и планът подлежи на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО  във връзка с чл. 31, ал. 4 от ЗБР;

- Становище по изх. № ОВОС - 817/07.06.2011 г. на МОСВ за инвестиционно предложение "Обходен път на гр. Бургас" - І-етап от км 230+700 на път І-9 "Сарафово-Бургас" до км 493+550 на път І-6 "Ветрен- Бургас" - подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, както и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 3134/28.05.2011 г. за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /бракувани кораби/, в част от поземлен имот № 07079.662.9519, ПЗ "Юг", Община Бургас" - подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и подлежи на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение № БС-37-ПР/25.05.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение " Съхраняване на метален скрап, включително и скрап от моторни превозни средства в ПИ № 07079.662.9521, Южна промишлена зона, землище  гр. Бургас, Община Бургас" - да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение]


Решения на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадени становища на Директора на РИОСВ Бургас, както следва:

- Становище по изх. № 2596/02.05.2011 г. за инвестиционно предложение за "Организация за безотпадъчно производство на композиционни химически битуми и асфалтобетонови модификатори в УПИ ХІІ-4, кв. 2, по плана на ПЗ "Победа”, ул. "Индустриална”  №105, Община Бургас” – подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, както и подлежи на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Становище по изх. № 4235/15.04.2011 г. за Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с приложение към него доклад за оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра и кабелни трасета към тях в поземлени имоти №№ 136022, 032002, 035017, 035018, 033040, 033041, 057010, 052012, 073019, 066003, 000301, 076035, 080005 и 080006, землищата на с. Дрянковец и с. Мъглен, община Айтос и с. Изворище, Община Бургас” – оценката на качеството на доклада за ОВОС и доклада за ОС е отрицателна; следва да се преработят и да бъдат внесени повторно в РИОСВ – Бургас в срок до два месеца;

- Становище по изх. № 3501/11.05.2011 г. промяна в наименованието на инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътни обслужващи обекти, смесени многофункционални сгради с жилищна и офисна част и КОО в имот № 066018, землище Банево, Община Бургас” -  не е необходимо провеждане на процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, задължителен ОВОС, преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка или задължителна екологична оценка, както и на оценка за съвместимост по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и Закона за биологично разнообразие;

- Становище по изх. № 3502/11.05.2011 г. промяна в наименованието на инвестиционно предложение "Изграждане на крайпътни обслужващи обекти, смесени многофункционални сгради с жилищна и офисна част и КОО в имот № 066019, землище Банево, Община Бургас” -  не е необходимо провеждане на процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, задължителен ОВОС, преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка или задължителна екологична оценка, както и на оценка за съвместимост по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и Закона за биологично разнообразие;

- Становище по изх. № 2474/11.05.2011 г. за