ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС

ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА БУРГАС - В СИЛА ОТ 26 НОЕМВРИ 2016

От  26.11.2016г.  влиза   в  сила  новата  общинска  транспортна  схема на Община Бургас,  утвърдена с решение на Общински съвет - Бургас  по Протокол №10/26.04.2016г.

Мрежата от автобусни и тролейбусни линии на градската транспортна  схема в Бургас е с обща  дължина от 485 км.

Гръбнак на схемата ще бъдат двете бързи линии "Б1" и "Б2", които ще свързват ж.к."Изгрев" и  ж.к."Славейков" с  ж.к."Меден рудник".

Двете разклонения,  идващи от Терминалите "Изгрев" и "Славейков",  се обединяват  в района на хотел "Мираж" в едно общо трасе, преминаващо по бул. "Стефан Стамболов" до ул. "Сан Стефано".

От Централната автобусна спирка, маршрутът на Бързите автобусни линии продължава по ул. "Христо Ботев", бул. "Иван Вазов", ул. "Индустриална", ул. "Спортна", до бул. "Тодор Александров".

По  бул. "Захари Стоянов" те  достигат до Терминал "Меден Рудник", за да обслужат и най-големия жилищен район на града.

Друг ключов елемент от новата транспортна схема са захранващите линии. Благодарение на тях градският транспорт ще има възможност да обслужва по-ефективно вътрешността на кварталите.

Автобусна линия №4 тръгва от Автогара "Запад", ул."Ванче Михайлов", бул. "Демокрация", ул. "Гладстон", до Автогара "Запад".

Захранващи линии,  ще  са №13  за  ж.к. "Изгрев" и "Славейков",  №9 за ж.к. "Меден рудник", №12  от Терминал "Славейков", по маршрута на старата линия №12,  Автогара "Запад", Терминал "Юг", покрай Морската градина,  Терминал "Изгрев", бул. "Проф. Яким Якимов", Терминал "Славейков".

В посока, обратна на маршрута на №12, ще се движи  линия №11.

Автобусна линия №3 - до кв. "Банево", №6 - до кв. "Рудник" и линията обслужваща гр.Българово,  след автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ), продължават по бул."Демокрация", ул. "Сан Стефано", до АГ "Запад".

Автобусна линия №7А от Терминал "Славейков" до кв. "Лозово".

Линия №8 от Автогара "Запад" до кв."Горно Езерово", като определени курсове  ще  обслужват спирките по ул. "Ген. Владимир Вазов" .

С цел намаляване  задръстванията, подобряване транспортната  безопасност и транспортното обслужване, маршрутите на междуселищните  автобусни  линии  се извеждат   от централна градска част и трасето на бързите автобусни линии.

Пороменени са автобусните маршрути по междуселищните линии.

Автобусите обслужващи маршрути  до  с. Изворище,  с.Брястовец и с. Драганово, се движат по старите маршрути до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ), след което продължават по ул. "Струга"  до АГ "Запад" .

Автобусите обслужващи маршрути до с.Маринка, с. Твърдица и с.Извор, се движат по старите маршрути до автобусна спирка  "Спортна" (Стадион "Черноморец"), след което продължават по бул. "Мария Луиза"   до АГ "Запад" .

Определените със Заповед на Кмета на Община Бургас  маршрути за движение на територията на  гр.Бургас,  за автобусните линии от областна и републиканска транспортна схема  са следните:

Превозвачите изпълняващи превози започващи и завършващи на територията на Автогара "ЮГ", се движат по бул."Стефан Стамболов" до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ),  след което продължават  по бул."Демокрация",  бул."Булаир" до Автогара "ЮГ".

Превозвачите изпълняващи превози  започващи и завършващи на територията на Автогара "Запад" и преминаващите през гр.Бургас,  се движат по бул."Стефан Стамболов" до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ),  след което продължават  по ул. "Струга" до АГ "Запад".

 

Движението по определените маршрути е двупосочно.

ПРОЕКТ: "ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА БУРГАС", разработен с финансовата и техническа подкрепа на програма JASPERS и финансирана по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г.

 

ПОВЕЧЕ ПО ПРОЕКТА ТУК

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НАВИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПЪТУВАНИЯТА В ГРАД БУРГАС И НАГЛАСИТЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

В ПЕРИОДА 22.06 - 30.06.2016 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НАВИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПЪТУВАНИЯТА В ГРАД БУРГАС И НАГЛАСИТЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Във връзка с изпълнение на Договор C33122/EBSF-2012-10-141 от 12 Февруари 2016 г. по Проект "Интегриран градски транспорт на град Бургас - Подготовка за въвеждане на мерки за устойчив транспорт", финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие, в периода 22.06 - 30.06.2016 г. на територията на града ще бъде проведена анкета по домовете в часовия диапазон 16.30-19.30 ч.

Целта на проучването е да установи какви са навиците, свързани с пътуванията в градската среда, потребностите от места за паркиране, както и нагласите сред населението свързани с използване на немоторизирани начини и средства за предвижване.

Молим жителите на град Бургас за отзивчивост и съдействие в предстоящата инициатива. Мнението на всеки един от Вас е от съществено значение за бъдещето на нашия град.

ОНЛАЙН ВАРИАНТ НА ПРОУЧВАНЕТО МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯТ ЛИНК: https://burgasiutp.questionpro.com

Проект на новата транспортна схема на градския транспорт

Инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и велосипедна мрежа

Информационен ден по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“ – представяне на концепцията за въвеждане на интелигентни системи за управление на обществения транспорт

Проект ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС“

На 11.12.2012г. от 13:00 часа в Културен център "Морско Казино", зала "Петя Дубарова" ще се проведе информационен ден по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2103г.Събитието е посветено на един от основните компоненти по проекта, свързан с въвеждането на интелигентна система за управление на обществения транспорт, система за информиране на пътниците в реално време, електронна билетна система и видеонаблюдение.

Община Бургас има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в един ползотворен и открит диалог за модернизацията и развитието на обществения градски транспорт.

Лице за контакт и потвърждение за участие:

Руска Бояджиева - Ръководител проект "Интегриран градски транспорт на Бургас"
e-mail: r.boyadzhieva@burgas.bg

Предварително обследване на потенциални участъци за разширяване на велосипедната мрежа

свали като pdf разглеждания: 39042 последна промяна: 16:56:32, 23 ноември 2016