Бюджет

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2016 г.

Държавни помощи 2015 г.

Бюджет 2016 г., приет с протоколно решение № 07/26.01.2016 г. на Общински съвет – Бургас

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2015 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2015 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2015 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2015 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2015 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.

Бюджет 2015 г., приет с протоколно решение № 48/17.02.2015 г. на Общински съвет – Бургас

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г.(съкратен вариант)

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013 г. (съкратен вариант)

Бюджет 2014 /съкратен вариант/, приет с протоколно решение от 13.02.2014 г. на Общински съвет – Бургас

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2014

Публикувано: 29 ноември 2013

Бюджет 2013 (съкратен вариант), приет с прот. решение №20/19.02.13 г. и продължение на 21.02.2013 г. на Общински съвет Бургас

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2013

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012 г. (съкратен вариант)

Бюджет 2012 (съкратен вариант), приет с прот. решение №7/21.02.12 г. на Общински съвет Бургас

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г.(съкратен вариант)

Бюджет 2011 (съкратен вариант), приет с прот.решение N 46/17.02.2011 г. и продължение на 22.02.2011 г. на Общински съвет Бургас

ОТЧЕТ ЗА 2010

Бюджет 2010 (съкратен вариант), приет с прот. решение N 31/11.02.10 г. на Общински съвет Бургас

ОТЧЕТИ ЗА 2009

Бюджет 2009 (съкратен вариант), приет с прот. решение N 18/19.02.09 г. на Общински съвет Бургас

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2008

ОТЧЕТИ ЗА 2007

свали като pdf разглеждания: 36324 последна промяна: 17:15:10, 10 януари 2017