Транспорт

ТРАНСПОРТ

Действащата в момента транспортна схема на община Бургас е утвърдена с решение по т.9 от заседание на Общински съвет Бургас проведено на 25.10.2000г.(Протокол №16)

При съществуващата стуктура на град Бургас: жилищни комплекси, индустриални зони, пристанищен район, ЦГЧ, зони за отдих - ролята на МГПТ е с подчертано значение.

Съществуващите в момента автобусни линии са съобразени със специфичната планировка на град Бургас:
Крупна зона за обитаване в северната част, състояща се от ж.к."Изграв", ж.к."П.Р.Славейков", ж.к."Зорница" и промишлена зона "Север";
ЦГЧ, ж.к."Бр.Миладинови", ж.к."Възраждане" и ж.к."Лазур";
Ж.к."М.Рудник" и промишлена зона "Юг";
създават мощен пътникопоток в посока "Север"-"Юг".
Конфигурацията на изградената пътна мрежа на територията на Община Бургас е ориентирана към обслужване на промишлените и транспортни мощности, концентрирани предимно в центъра, Северна ПЗ и Южна ПЗ.
Ролята и значението на масовия градски транспорт за правилното функциониране на град Бургас са огромни. Според социологическите проучвания за Община Бургас на агенция за социологически изследвания "GALLUP" 48% от пътуванията се извършват с масов градски пътнически транспорт (МГПТ).
Един от основните показатели за степента на развитие на маршрутната мрежа е показателя - "Плътност на транспортната мрежа". По-високата плътност на транспортната мрежа, определя по-малко разстояние на пешеходното предвиждане до най-близката автобусна спирка. Като оптимална стойност на този параметър за градове с население от 100000 до 250000 души се посочват стойности от 1,5 до 2 км/км2. За действащата в Бургас транспортна схема стойността му е 2,35 км/км2, т.е. допустимо е разреждане на съществуващите спирки по автобусните маршрути.
Друг основен показател за развитие на мрежата е маршрутния коефициент. Величината на този показател характеризира разклонеността на транспортната схема и показва средно колко линии преминават по всеки неин участък. Колкото е по-висок този показател , толкова по-голяма възможност се предоставя на пътниците за избор на директен транспорт и се намалява броя на прекачванията.
За гр. Бургас стойността му е 3,99, при препоръчителни от 2,95 до 4,88, т.е. маршрутната схема се характеризира като силно развита.
В транспортната схема на гр.Бургас преобладават радиалните линии, осигуряващи връзка между жилищните комплекси и райони от периферията с центъра.
Вътрешноградският транспорт в Бургас и прилежащите квартали се покрива от деветнадесет /19/ автобусни и две тролейбусни линии.

С решение по Протокол №34 от 25.03.2014г. Общински съвет Бургас  възлага на "Бургасбус" ЕООД като вътрешен оператор обществения превоз на пътници по общинската транспортна схема на Община Бургас и одобрява договор за извършване на обществена услуга.

С договор  №04-06-66(692)/10.06.2014г., Общински съвет-Бургас от свое име и от името и за сметка на община Бургас пряко възлага на Оператора- "Бургасбус"ЕООД извършването на услуга за обществен превоз на пътници по утвърдената транспортна схема на Община Бургас

 

Таксиметров превоз на пътници на територията на община Бургас

Съгласно решение на Общински съвет - Бургас от 18.09.2002г.(Протокол № 38/18.02.2002г)на територията на Община Бургас могат да работят до 1400 таксиметрови автомобила.

Разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадени по реда на ЗАП, съгласно Закон за допълнение на ЗМДТ(обн.ДВ бр.32 от 22.04.2016г.), §7(1), запазват действието си до изтичане на срока , за който са издадени, но не по-късно от 31.12.2016г. 

Разрешителните се комплектоват с три броя холограмни стикери.

През 2015година от Община Бургас са издадени 840бр. разрешителни за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на общината.

От началото на 2016година до 30.09.2016год. са издадени 150 броя разрешителни. 

Към 30.09.2016г. в Община Бургас има валидни 990бр. разрешителни за таксиметров превоз.

Утвърдени места за престой на таксиметрови автомобили на територията на гр.Бургас както следва:

1.      ЦАУ "Освобождение":

- ж.к."Славейков" , на паркинга  между бл.41 и бл.42 - 6 бр;

- бул."Проф. Я. Якимов" , бл.34 и бл.35 - 3 бр., на паркинга пред бл.34;

- бул."Янко Комитов" ,  в локала на РКС "Черноморие" - 3 бр.;

- бул."Тракия", до парк "Славейков" - 8 бр., срещу бл.77;

- кв. Долно Езерово - център - 3бр., на паркинга в центъра;

- кв. Лозово - център - 3 бр., на паркинга в центъра;

- в района на "Пиргосплод"- 3 бр., пред входа на паркинга до плувния басейн;

2. ЦАУ "Изгрев":

- на паркинга пред стария корпус на МБАЛ 3бр. в синя зона съгласно решение на ОбС;

- до супермаркет "Пикадили", в локала зад заслона на АС-8 бр.;

- ж.к."Изгрев", пред бл.43 след АС- 3 бр.;

- до парк "Велека" до  бл.70, в улицата северно от автобусната спирка-3бр., в улицата северно от автобусната спирка;

- на паркинга на РУМ "Велека"- 4 бр.;

- ж.к. "Изгрев", срещу бл. 15 - бл.17 - 5 бр.;

- ж.к. "Изгрев", северно от  бл.31 - 4 бр.-в улицата вътрешен локал;

- на паркинга пред бл.19 в к-с "Зорница"-  5 бр., в паркинга;

- на паркинга пред новия корпус на МБАЛ - 10 бр., на съществуващия паркинг;

- ж.к."Зорница", на паркинга пред бл. 40 - 5 бр., в паркинга;

- ж.к."Зорница", в локално платно зад автобусната спирка , северозападно от бл.2 - бл.3 - 5 бр. в локала;

- паркинг вход Здравна каса - 3 бр., в паркинга;

- кв. Сарафово - център - 3 бр., в паркинга;

- летище Бургас - в района на детелината - 6 бр.;

3. ЦАУ "Приморие":

- ЖПГара - 12бр. в синя зона съгласно решение на ОбС;

- ул. "Фердинандова", пред водната палата - 5бр. в синя зона съгласно решение на ОбС;

- ул."Княз борис" - дом "Лукойл" (м/у пл."Тройка" и ул."Хр.Ботев") - 7бр. в синя зона съгласно решение на ОбС;

 - ул."Цар Симеон І" - до магазин Еврошоп - 4бр. в синя зона съгласно решение на ОбС;

 -ул."Цар Симеон І" - до ДОВДЛРГ"Ал.Г.Коджакафалията" - 4бр. в синя зона съгласно решение на ОбС;

 - пред централен вход на търговски център "ТРИЯ"- 4бр. в синя зона съгласно решение на ОбС;

 - ул."Славянска" м/у ул."Хан Аспарух" и ул."Лермонтов"  (на гърба на храм "Св.Св.Кирил и Методий") - 4бр. в синя зона съгласно решение на ОбС;

 - ул."М.Лермонтов" и ул."Ал.Богориди" - 4бр. в синя зона съгласно решение на ОбС;

- бул."Демокрация" №104, след автоб. спирка - 3бр.;

- бул."Демокрация" - пред  ІІІ-та поликлиника - 5бр., в паркинга пред поликлиниката;

- на ул. "Цар Петър" - бивша спирка "Централна поща" - 3бр.;

- ул."Княз Борис" - в района на Борисова градинка (между ул. "Гладстон" и ул. "Ивайло") -  5бр.;

- ул."Гладстон"- срещу "Младежки дом" - 4бр.;

- ул."Ген. Гурко" между бул. "Ст. Стамболов" и ул."Тр. Китанчев"         (на паркинга преди бул."Демокрация") -  3 бр.;

- ул."Хр.Ботев" - преди  ДНА- 5 бр., в уширението;

- ул."Хр. Ботев"№70 - 2бр., в изграден джоб след спирката;

- бул."Сан Стефано" до бл. 6 - 7 бр., в локала пред блока;

4. ЦАУ"Зора":

- ул."Адам Мицкевич" до бл.1 - 3бр., на обособени паркоместа;

- бул."Демокрация" зад хотел "Космос" (посока ул."Дунав") - 3 бр., до бл. 164 след АС;

- бул."Демокрация"  до ОУ "В. Априлов" - 10 бр., в съществуващия джоб;

- бул."Демокрация",  пред "Краставицата" - 5бр. в паркинга;

- бул."Сан Стефано" до Храм "Св. Иван Рилски" - 7бр. в уширението;

- паркинг на входа на "Флора" - 6 бр. в паркинга;

- бул."Ст. Стамболов", пред бл.32 в ж.к."Братя Миладинови" - 3 бр. в съществуващия паркинг пред копирен център "Дигитал";

- до бл.16 в к-с"Лазур" - 3 бр. на паркинга;

- паркинг в "Морската градина" по пътя за солниците - 7бр., пред ЖП прелеза;

- ул."Одрин", пред ритуална зала "Вардар" - 5бр. в паркинг между дърветата;

- бул."24-ти пехотен полк"- пред бар-грил "Хепи" - 3 бр. на съществуващия паркинг;

- ул. "Копривщица" от страната на бл.81 - 3 бр. на съществуващия паркинг;

5. ЦАУ "Възрждане":

- бул."Захари Стоянов"- 3бр. в локалното платно между ул. "Миньорска" и ул."Залесителна";

- бул. "Захари Стоянов" - в района на дискотека "Флирт" - 3бр. в локалното платно югоизточно от бул."З.Стоянов" и югозападно от ул. "Въстанническа";

- ул. "Въстаническа" - в района на бл.100 - 3 бр. на паркинга пред пазара;

- ул. "Въстаническа" - пред бл.472 - 3 бр. напречен вход-изход към бл.472;

- в ж.к. "М. Рудник" до бл.469 - 10бр. на съществуващия паркинг пред бл.469;

- в ж.к. "М. Рудник"  в района на втора спирка - 10 бр. южно от СОУ "Петко Росен";

- в ж.к."М. Рудник" пред супермаркет "Сара" - 3бр., в уширението пред супермаркет "Сара";

 

Община Бургас е предприела действия за обозначаване и маркиране на таксиметровите стоянки съгласно изискванията на ЗДвП.

Всички водачи на таксиметрови автомобили са длъжни да престояват, само на  определените за това места. Нарушителите ще бъдат санкционирани.

 

Схема на градски транспорт гр.Бургас

Схема на градски транспорт гр.Бургас

- кликнете за да видите в голям размер изображението

Линиите от вътрешноградският транспорт са посочени в приложение №1.


Маршрутите на движение на междуселищният транспорт са посочени в приложение №2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Линиите от вътрешноградският транспорт

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N1 - "М.Рудник" - "Изгрев"

Разстояние/км/ОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
04:40 бл.101
0,2 0,2 04:40 00:00:30 04:40 бл.485
0,2 0,4 04:41 00:00:30 04:41 у-ще"Н.Геров"
1,2 1,6 04:43 00:00:30 04:43 "Въстаническа"
0,7 2,3 04:44 00:00:30 04:45 "Босна І"
0,3 2,6 04:45 00:00:30 04:46 "Босна ІІ"
0,4 3,0 04:47 00:00:30 04:47 "Миньорска"
0,7 3,7 04:48 00:00:30 04:49 бл.410
1,3 5,0 04:51 00:00:30 04:51 Капчето
0,4 5,4 04:52 00:00:30 04:52 Мосю "Бриколаж"
1,1 6,5 04:54 00:00:30 04:54 кв. "Победа"
0,3 6,8 04:55 00:00:30 04:55 "ЯНА"
0,2 7,0 04:56 00:00:30 04:56 "РОДОПА"
0,3 7,3 04:56 00:00:30 04:57 "Метални  изделия"
0,4 7,7 04:58 00:00:30 04:58 Стадион "Черноморец"
0,6 8,3 04:59 00:00:30 04:59 "Ив.Вазов"
0,8 9,1 05:01 00:00:30 05:01 ЖПГара
0,3 9,4 05:02 00:00:30 05:02 "Булаир"
1,2 10,6 05:04 00:00:30 05:04 "III-та поликлиника"
1,1 11,7 05:06 00:00:30 05:07 РСС
0,4 12,1 05:07 00:00:30 05:08 ПГМЕЕ "Г.Димитров"
0,9 13,0 05:09 00:00:30 05:10 МБАЛ
0,7 13,7 05:11 00:00:30 05:11 "Пикадили"
0,4 14,1 05:12 00:00:30 05:12 "Изгрев" бл.43
0,6 14,7 05:13 00:00:30 05:14 "Изгрев" бл.74
0,4 15,1 05:14 00:00:30 05:15 "Изгрев" бл.15
0,3 15,4 05:15 00:00:30 05:16 "Про кредит банк" - с.п.ж.
0,4 15,8 05:16 00:00:30 05:17 "Метро" - с.п.ж.
0,9 16,7 05:18 00:00:30 05:19 "Бургасхляб"
0,3 17,0 05:19 "Изгрев"- бл.35

Период на обслужване - от 04.40ч. до 23.00ч.                  
Интервал на движение: 15мин.

 

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N1 - "Изгрев" - "М.Рудник"           

Разстояние/км/ОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
04:40 "Изгрев" - бл.35
0,3 0,3 04:40 00:00:30 04:40 "Бургасхляб"
0,5 0,8 04:41 00:00:30 04:42 "Про кредит банк"
0,4 1,2 04:42 00:00:30 04:43 "Метро"
0,8 2,0 04:44 00:00:30 04:45 "Изгрев" бл.15
0,4 2,4 04:45 00:00:30 04:46 "Изгрев" бл.74
0,6 3,0 04:47 00:00:30 04:47 "Никола Петков"
0,3 3,3 04:47 00:00:30 04:48 "Пикадили"
0,7 4,0 04:49 00:00:30 04:50 МБАЛ
0,9 4,9 04:51 00:00:30 04:51 ПГМЕЕ "Г.Димитров"
0,4 5,3 04:52 00:00:30 04:52 БСУ
0,5 5,8 04:53 00:00:30 04:54 "Хр.Ботев"
1,1 6,9 04:55 00:00:30 04:56 Театър за опера и балет
0,6 7,5 04:57 00:00:30 04:57 Централна поща
1,1 8,6 04:59 00:00:30 04:59 "Ив.Вазов"
0,6 9,2 05:00 00:00:30 05:01 Стадион "Черноморец"
0,4 9,6 05:01 00:00:30 05:02 "Метални  изделия"
0,3 9,9 05:02 00:00:30 05:03 "РОДОПА"
0,2 10,1 05:03 00:00:30 05:04 "ЯНА"
0,3 10,4 05:04 00:00:30 05:05 кв. "Победа"
1,1 11,5 05:06 00:00:30 05:07 Мосю "Бриколаж"
0,4 11,9 05:07 00:00:30 05:08 Капчето
1,3 13,2 05:10 00:00:30 05:10 бл.410
0,7 13,9 05:11 00:00:30 05:12 "Миньорска"
0,4 14,3 05:12 00:00:30 05:13 "Босна І"
0,3 14,6 05:13 00:00:30 05:14 "Босна ІІ"
0,7 15,3 05:15 00:00:30 05:15 "Въстаническа"
0,5 15,8 05:16 00:00:30 05:17 Таверна"Пирея"
0,6 16,4 05:18 00:00:30 05:18 ОУ "Н.Геров"
0,2 16,6 05:18 00:00:30 05:19 бл.485
0,2 16,8 05:19 "М.Рудник" - бл.101

Период на обслужване - от 04.40ч. до 23.00ч.                   
Интервал на движение: 15мин.

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N2

Разстояние/км/ОтиванеМаршрутОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
04:40 "Славейков" - начална
0,5 0,5 04:40 00:00:30 04:41 "Хемусмарк"
0,3 0,8 04:41 00:00:30 04:42 "Тих труд"
0,4 1,2 04:42 00:00:30 04:43 "Спартак"
0,4 1,6 04:43 00:00:30 04:44 "Практикер"
0,3 1,9 04:44 00:00:30 04:45 "Пиргосплод"
0,8 2,7 04:46 00:00:30 04:47 МБАЛ
0,9 3,6 04:48 00:00:30 04:48 ПГМЕЕ "Г.Димитров"
0,4 4,0 04:49 00:00:30 04:50 РСС
0,4 4,4 04:50 00:00:30 04:51 Интервал на движение:
0,8 5,2 04:52 00:00:30 04:52
0,3 5,5 04:53 00:00:30 04:53 Централна поща
0,8 6,3 04:54 00:00:30 04:55 "Ив. Вазов"
0,9 7,2 04:56 00:00:30 04:57 Стадион "Черноморец"
0,6 7,8 04:58 00:00:30 04:58 "Метални изделия"
0,4 8,2 04:59 00:00:30 04:59 "РОДОПА"
0,5 8,7 05:00 00:00:30 05:01 "ЯНА"
0,6 9,3 05:01 00:00:30 05:02 кв."Победа"
0,8 10,1 05:03 00:00:30 05:04 УСМ
0,4 10,5 05:04 00:00:30 05:05 ВАЯ
1,1 11,6 05:06 00:00:30 05:07 к-с"М.Рудник"- бл.415
0,3 11,9 05:07 00:00:30 05:08 У-ще"П.росен"
0,5 12,4 05:09 00:00:30 05:09 Бл.46
0,8 13,2 05:10 00:00:30 05:11 Бл.57
0,4 13,6 05:11 "М.Рудник" - крайна

Интервал на движение:
от 05:00ч. до 23:00ч.- на 15мин.        
от 23:00ч.до 05:00ч.-на 60 мин.

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N4  

Разстояние/км/ОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
05:30 к-с "Изгрев" - Автостанция
0,2 0,2 05:30 00:00:30 05:30 "Гробищен парк"
0,5 0,7 05:31 00:00:30 05:32 "Супермаркет"
0,3 1,0 05:33 00:00:30 05:33 У-ще "Д.Чинтулов"
0,4 1,4 05:34 01:00:30 05:34 РУМ "Велека"
0,5 1,9 05:35 02:00:30 05:36 Надлез "Н.Петков"
0,5 2,4 05:37 03:00:30 05:37 к-с "Зорница"
0,6 3,0 05:38 04:00:30 05:39 Парк-хотел
0,7 3,7 05:40 05:00:30 05:40 к-с"Лазур"
0,5 4,2 05:41 06:00:30 05:42 "Пиргос"
0,4 4,6 05:42 07:00:30 05:43 "Сан Стефано"
0,6 5,2 05:44 08:00:30 05:45 "III-та поликлиника"
1,2 6,4 05:47 09:00:30 05:48 "Булаир"
0,4 6,8 05:48 10:00:30 05:49 ЖПГара
0,8 7,6 05:51 11:00:30 05:51 "Ив.Вазов"
0,5 8,1 05:52 12:00:30 05:52 "М.Луиза"
0,7 8,8 05:54 13:00:30 05:54 Р-т "Мексикана"
0,5 9,3 05:55 14:00:30 05:56 Автогара"Запад"
0,4 9,7 05:57 15:00:30 05:57 КТ"Черноморка"
0,3 10,0 05:58 16:00:30 05:58 "Одрин"
0,6 10,6 05:59 17:00:30 06:00 "Хр.Ботев"
0,8 11,4 06:02 18:00:30 06:03 Театър за опера и балет
0,6 12,0 06:04 19:00:30 06:05 ЖПГара
0,3 12,3 06:05 20:00:30 06:06 "Булаир"
1,3 13,6 06:08 21:00:30 06:09 "III-та поликлиника"
0,4 14,0 06:09 22:00:30 06:10 "К. Величков"
0,4 14,4 06:10 23:00:30 06:11 "Пиргос"
0,5 14,9 06:12 00:00:30 06:12 к-с"Лазур"
0,7 15,6 06:14 01:00:30 06:14 Парк-хотел
0,6 16,2 06:15 02:00:30 06:16 к-с"Зорница"
0,5 16,7 06:16 03:00:30 06:17 Надлез "Н.Петков"
0,4 17,1 06:18 04:00:30 06:18 РУМ "Велека"
0,5 17,6 06:19 05:00:30 06:20 У-ще "Д. Чинтулов"
0,4 18,0 06:21 06:00:30 06:21 Супермаркет
0,1 18,1 06:21 к-с "Изгрев" - Автостанц

Интервал на движение:   
5:00*, 5:30, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15,        
8:30, 8:45, 9:00,9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:15, 11:30,       
11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15,13:30, 13:45, 14:00,        
14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:15, 16:30,16:45, 17:00,       
17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30,        
19:45, 20:00, 20:15, 20:30.         
* изпълнява се в делник

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N7- кв.Лозово                    

Разстояние/км/ОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
06:00 АГ "Запад"
1,3 1,3 06:02 00:00:30 06:02 М.Луиза
0,6 1,9 06:03 00:00:30 06:04 Ив. Вазов
0,6 2,5 06:05 00:00:30 06:05 Цар Петър
0,7 3,2 06:06 00:00:30 06:07 Дом НХК
0,8 4,0 06:08 00:00:30 06:09 Одрин
0,4 4,4 06:10 00:00:30 06:10 Елпром
0,6 5,0 06:11 00:00:30 06:12 Победа
0,2 5,2 06:12 00:00:30 06:12 Мелниците
0,8 6,0 06:14 00:00:30 06:14 Спартак
0,4 6,4 06:15 00:00:30 06:15 Зеленчукова борса
0,8 7,2 06:17 00:00:30 06:17 Булес
2,8 10,0 06:22 00:00:30 06:23 р.Лозово
0,6 10,6 06:24 00:00:30 06:24 кв.Лозово I
0,4 11,0 06:25 00:00:30 06:25 кв.Лозово II
0,4 11,4 06:26 кв.Лозово III


В делнични дни разписанието се изпълнява с часове на тръгване:                   
от Бургас:
6:00,6:30;7:00,8:00,9:00*,10:00*,11:00*,12:00,13:00,13:30,14:30,15:30,              
16:30, 17:30,18:30,19:30,              
от Лозово:
6:30,7:00,7:30,8:30*,9:30*,10:30*,11:30,12:30,13:30,14:00, 15:00,16:00,                                  
17:00, 18:00,19:00,19:30.              
 *през к-с"Славейков"                   
В празнични дни линията се обслужва комбинирано с кв. Долно Езерово

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N8 - кв. Горно Езерово        

Разстояние /км/ОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
06:00 АГ "Запад"
0,7 0,7 06:01 00:00:30 06:01 у-ще "В.Априлов"
0,7 1,4 06:02 00:00:30 06:03 СПТУ"Автотранспорт"
1,2 2,6 06:05 00:00:30 06:05 "Булаир"
0,4 3,0 06:06 00:01:00 06:07 "ЖПГара"
0,8 3,8 06:09 00:01:00 06:10 "Ив.Вазов"
0,9 4,7 06:11 00:01:00 06:12 Стадион "Черноморец"
0,6 5,3 06:13 00:00:30 06:14 Метални изделия
0,4 5,7 06:14 00:00:30 06:15 "РОДОПА"
0,5 6,2 06:16 00:00:30 06:16 "ЯНА"
0,6 6,8 06:17 00:00:30 06:18 кв."Победа"
0,8 7,6 06:19 00:00:30 06:20 "Бриколаж"
0,6 8,2 06:21 00:00:30 06:21 Претоварна станция
4,1 12,3 06:28 00:00:30 06:29 Стопански двор
0,6 12,9 06:30 00:00:30 06:30 кв. Горно Езерово-център
0,6 13,5 06:31 кв. Горно Езерово-ул."Липа"

Делник:                   
от Бургас:       
6,00; 6,35; 7,10; 7,45; 8,25; 10,00; 11,10; 12,15; 13,10; 14,00; 15,00;            
16.00; 16,35; 17,20; 17,50; 19,15; 19,50; 21,00; 22,40;           
от Г.Езерово:       
4,45; 6,00; 6,35 ;7,10; 7,45; 8,20; 9,00;10,40; 11,50; 12,55; 13,45 ;            
14.40; 15,35;16,35; 17,10; 17,55; 18,25; 19,10; 19,50; 20,25; 21,35;           
Празник:                   
от Бургас:       
5,40; 7,00; 8,20; 10,00; 12,00; 14,00; 16,00; 17,30; 18,50; 20,10; 22,30;           
от Г.Езерово:        
4,45*; 6,15; 7,40; 9,00; 10,40; 12,40; 14,40; 16,40; 18,10; 19,30; 20,50;           
*- Курса се изпълнява само в Събота

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N 9А      

Разстояние/км/Отиване
 Маршрут
общо прист. стои тръгва
06:30 Автостанция "М.Рудник"
0,4 0,4 06:30 00:01:00 06:31 бл.57
0,7 1,1 06:32 00:01:00 06:33 бл.46
0,5 1,6 06:34 00:01:00 06:35 у-ще"П.Росен"
0,8 2,4 06:36 00:01:00 06:37 бл.415
0,4 2,8 06:38 00:01:00 06:39 бл.410
1,0 3,8 06:40 00:01:00 06:41 "Т.Грудов"- бл.132
0,3 4,1 06:42 00:01:00 06:43 Таверна"Пирея"
2,3 6,4 06:46 00:02:00 06:48 м.с.В.бряг
0,5 6,9 06:49 "Шилото"

Делник:                       
от "М.Рудник":       
6.30; 7.30*;12.00; 13.30*; 17.30; 19.00*;        
от Върли бряг:       
7.00; 8.00*;  13.00; 14.00*; 18.00; 19.30*;       
Празник:                       
от "М.Рудник":       
6.50; 7.30*; 8.30; 13.30*; 17.30*;        
от Върли бряг:       
7.20; 8.00*; 9.00; 14.00*; 18.00*;                    
* - Курсовете са до "Шилото"

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ  N12             

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва
0,0 04:40 к-с"Славейков"-Автостанция
0,5 0,5 04:40 00:00:30 04:41 "Хемусмарк"
0,3 0,8 04:41 00:00:30 04:42 "Тих труд"
0,4 1,2 04:43 00:00:30 04:43 "Спартак"
0,4 1,6 04:44 00:00:30 04:44 "Практикер"
0,3 1,9 04:45 00:00:30 04:45 "Пиргосплод"
0,8 2,7 04:47 00:01:00 04:48 МБАЛ
1,3 4,0 04:50 00:01:00 04:51 "Трапезица"
0,6 4,6 04:52 00:00:30 04:53 "Хр. Ботев"
0,8 5,4 04:54 00:01:00 04:55 Театър за опера и балет
0,6 6,0 04:56 00:01:00 04:57 ЖПГара
0,3 6,3 04:58 00:00:30 04:58 Булаир
1,3 7,6 05:00 00:01:00 05:01 "III-та поликлиника"
0,5 8,1 05:02 00:00:30 05:03 к-с"Лазур" - бл.74
0,3 8,4 05:03 00:00:30 05:04 "Дунав"
0,5 8,9 05:05 00:00:30 05:05 хотел "Космос"
0,7 9,6 05:06 00:01:00 05:07 МБАЛ
0,8 10,4 05:09 00:01:00 05:10 ТИХ "Акад. Зелински"
0,7 11,1 05:11 00:00:30 05:12 Сервиз - "Форд"
0,8 11,9 05:13 00:01:00 05:14 ВХТИ "Асен Златаров"
0,5 12,4 05:15 00:00:30 05:15 "Стандартизация"
1,0 13,4 05:17 к-с"Славейков"-Автостанция


Делник:           
Пикови часове - на 6 мин.                                                                                                   
4:40ч.- 5:00ч.- 20мин.;     5:00ч.-5:50ч.-25мин.;            
5:50ч.-6:05ч.-15мин.;        6:05ч.-6:25ч.-10мин.;            
21:10ч.-22:00ч.-10мин.;    22:00ч.-23:00ч.-15мин.;           
Извънпикови часове -           на 6-8 мин.

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N12А  

Разстояние/км/Отиване
Маршрут
общо прист. стои тръгва
0 04:40 к-с"Славейков"-Автостанция
0,5 0,5 04:41 00:00:30 04:41 "Стандартизация"
0,3 0,8 04:42 00:00:30 04:42 "Професор Якимов"
0,4 1,2 04:43 00:00:30 04:43 ВХТИ "Асен Златаров"
0,6 1,8 04:44 00:01:00 04:45 Автосервиз - "Форд"
0,3 2,1 04:46 00:00:30 04:46 к-с"Славейков"-бл.55
0,4 2,5 04:47 00:00:30 04:47 РУМ "Младост"
0,7 3,2 04:49 00:01:00 04:50 МБАЛ
0,7 3,9 04:51 00:00:30 04:52 хотел "Космос"
0,5 4,4 04:53 00:00:30 04:53 "Дунав"
0,3 4,7 04:54 00:01:00 04:55 "Сан Стефано"
0,6 5,3 04:56 00:00:30 04:56 "III-та поликлиника"
1,2 6,5 04:58 00:00:30 04:59 "Булаир"
0,5 7,0 05:00 00:01:00 05:01 Областна управа
0,6 7,6 05:02 00:00:30 05:02 Дом НХК
0,8 8,4 05:03 00:00:30 05:04 "Одрин"
0,6 9,0 05:05 00:00:30 05:05 "Трапезица"
0,8 9,8 05:07 00:00:30 05:07 "Струга"
0,5 10,3 05:08 00:01:00 05:09 МБАЛ
0,7 11,0 05:10 00:00:30 05:11 Парк "Изгрев" - бл.1
0,4 11,4 05:12 00:00:30 05:12 "Пиргосплод"
0,3 11,7 05:13 00:00:30 05:13 "Практикер"
0,4 12,1 05:14 00:00:30 05:14 "Спартак"
0,4 12,5 05:15 00:00:30 05:15 "Тих труд"
0,3 12,8 05:16 00:00:30 05:16 "Хемусмарк"
0,7 13,5 05:18 к-с"Славейков"-Автостанция

Делник:               
Пикови часове - на 6 мин.                                                                                                       
4:40ч.- 5:00ч.- 20мин.;     5:00ч.-5:50ч.-25мин.;                
5:50ч.-6:05ч.-15мин.;        6:05ч.-6:25ч.-10мин.;                
21:10ч.-22:00ч.-10мин.;    22:00ч.-23:00ч.-15мин.;               
 Извънпикови часове -           на 6-8 мин.               
               
Празник:               
5:05ч.-5:30ч.-25мин.;    5:30ч.-6:10ч.-20мин.;                                    
6:10ч.-21:00ч.-6-7мин.;     21:00ч.-22:00ч.-12мин.;               
22:00ч.-23:00ч.-20мин.;

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N13   

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва
05:30
0,7 0,7 05:31 00:00:30 05:31 "Супермаркет"
0,3 1,0 05:32 00:00:30 05:32 у-ще"Д.Чинтулов"
0,4 1,4 05:33 00:00:30 05:33 РУМ "Велека"
0,5 1,9 05:34 00:00:30 05:35 к-с"Изгрев"
0,3 2,2 05:35 00:00:30 05:35 Надлез "Н. Петков"
0,4 2,6 05:36 00:00:30 05:37 ТИХ "Акад. Зелински"
0,7 3,3 05:38 00:00:30 05:38 Автосервиз"Форд"
0,8 4,1 05:39 00:00:30 05:40 ВХТИ "Асен Златаров"
0,5 4,6 05:41 00:00:30 05:41 Стандартизация
1,0 5,6 05:43 00:00:30 05:43 к-с"Славейков"-Автостанция
0,8 6,4 05:45 00:00:30 05:45 Товарна гара
0,8 7,2 05:46 00:00:30 05:47 "Спартак"
0,2 7,4 05:47 00:00:30 05:48 ЗФК
0,6 8,0 05:49 00:00:30 05:49 "Камбана"
0,4 8,4 05:50 00:00:30 05:50 "Елкабел"
3,7 12,1 05:56 к-с "Изгрев" - Автостанция

Изпълнява се в делник:           
5:30, 6:05, 6:20, 6:40, 6:55, 7:15, 7:30                                                             
15:40, 16:00, 16:15, 16:35, 16:50

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ  N15 - кв. Сарафово      

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва
05:30 АГ -"Юг"
0,4 0,4 05:30 00:00:30 05:30 Булаир
1,3 1,7 05:32 00:00:30 05:33 III-та поликлиника
0,5 2,2 05:33 00:00:30 05:34 к-с"Лазур" - бл.72
0,3 2,5 05:34 00:00:30 05:35 Дунав
0,5 3,0 05:35 00:00:30 05:36 хотел"Космос"
0,7 3,7 05:37 00:01:00 05:38 МБАЛ
0,8 4,5 05:39 00:00:30 05:39 РУМ "Младост"
0,7 5,2 05:40 00:00:30 05:40 Автосервиз"Форд"
0,5 5,7 05:41 00:00:30 05:42 к-с"Изгрев-"Чешмите"
0,4 6,1 05:42 00:00:30 05:42 Гробищен парк
8,2 14,3 05:51 00:00:30 05:52 Аерогара
0,9 15,2 05:53 00:00:30 05:53 кв.Сарафово - І
0,3 15,5 05:54 00:00:30 05:55 кв.Сарафово - ІІ
0,5 16,0 05:56 00:00:30 05:57 кв.Сарафово - ІІІ
0,5 16,5 05:58 кв.Сарафово - начална

от 15.09 до 15.06

Делник:

от Бургас:         
5,30;5,50;6,15;6,40;7,05;7,30;7,55;8,20;8,50;9,25;9,55;10,20;10,45;11,10;           
11,35;12,00;12,25;12,50;13,15;13,40;14,10;14,50;15,20;15,45;16,05;16,35;           
17,00;17,30;18,10;18,30;19,00;19,30;20,00;21,00;21,30;22,00;23,00           
от Сарафово:   
5,00;6,00;6,25;6,50;7,15;7,40;8,05;8,30;8,55;9,25;10,00;10,30;10,55;11,20;           
11,45;12,10;12,35;13,00;13,25;13,50;14,15;14,45;15,25;15,55;16,20; 16,40;17,05;           
17,35;18,00;18,40;19,00;19,35;20,00;20,30;21,30;22,00;22,30           

Празник:                   
от Бургас:
6,05; 6,40; 7,15; 7,50; 8,25; 9,00; 10,00;10,35;11,20;11,55;12,30;13,05;13,40;           
14,15;15,00;15,35;16,10;16,45;17,20;18,00;19,00;19,30;20,00;21,00;22,00;23,00;           
от Сарафово:
5,30;6,40;7,15;7,50;8,25;9,00;9,35;10,35;11,10;11,55;12,30;13,05;13,40;           
14,15;15,00;15,35;16,10;16,45;17,20;17,50;18,30;19,30;20,00;20,30;21,30;22,30;

от 16.06 до 14.09

Делник:
от Бургас:
5:30; 5:50; 6:15; 6:40;7:05;7:30 7:55; 8:20; 8:40; 9:00; 9:20; 9:40; 10:00;10:20;10:45;11:10; 11:35; 12:00;12:25; 12:50; 13:15; 13:40; 14:05; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 21:00; 21:30; 22:00; 23:00
от кв.Сарафово: 5:00; 6:00; 6:25; 6:50;7:15; 7:40;8:05; 8:30;8:55;9:15;9:35;9:55;10:15;10:35;10:55;11:20; 11:45; 12:10; 12:35; 13:00; 13:25; 13:50;14:15; 14:40; 15:05; 15:25; 15:45; 16:05;16:25; 16:45; 17:05; 17:25; 17:45; 18:05; 18:35; 19:05; 19:35; 20:05; 20:30; 21:30; 22:00; 22:30
Празник:
от Бургас: 6:05; 6:40; 7:05; 7:30; 7:55;8:20; 8:50;9:25; 9:55; 10:20; 10:45; 11:10; 11:35; 12:00; 12:25; 12:50; 13:15; 13:40; 14:10; 14:50; 15:20; 15:45; 16:05; 16:35; 17:00; 17:30; 18:10; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 21:00; 21:30; 22:00; 23:00
от кв.Сарафово: 5:30; 6:40; 7:15; 7:40; 8:05; 8.30; 8:55; 9:25; 10:00; 10:30; 10:55; 11:20; 11:45; 12:10; 12:35; 13:00; 13:25; 13:50; 14:15; 14:45; 15:25; 15:55; 16:20; 16:40; 17:05; 17:35; 18:00; 18:40; 19:00; 19:35; 20:00; 20:30; 21:30; 22:00; 22:30

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N17 - кв.Крайморие   
   

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва
05:50 АГ "Запад"
0,9 0,9 05:51 00:00:30 05:51
0,3 1,2 05:52 00:00:30 05:52 "Хр.Ботев"
0,8 2,0 05:54 00:01:00 05:55 Театър за опера и балет
0,3 2,3 05:55 00:01:00 05:56 Централна поща
0,5 2,8 05:57 00:00:30 05:57 "Ив. Вазов"
1,1 3,9 05:59 00:00:30 05:59 Стадион"Черноморец"
0,8 4,7 06:01 00:00:30 06:01 "Мет.изделия"
0,5 5,2 06:02 00:00:30 06:02 РОДОПА
0,5 5,7 06:03 00:00:30 06:04 ЯНА
0,3 6,0 06:04 00:00:30 06:05 кв.Победа
4,9 10,9 06:11 00:00:30 06:12 "Пода"
3,3 14,2 06:16 кв.Крайморие-център

Делник:       
от Бургас:
5:50, 6:50, 8:00, 9:50, 12:00, 13:30, 14:30, 15:50, 17:30, 18:50, 20:00.   
от Крайморие:       
6:20, 7:20, 8:30, 10:20, 12:30, 14:00, 15:00, 16:20, 18:00, 19:20, 20:30.   
Празник:       
от Бургас: 
6:20, 8:00, 10:20,  13:00,  15:30, 18:00, 20:30.   
от Крайморие:
7:00, 8:30, 10:50, 13:30,  16:00, 18:30,  21:00.

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N25 - кв.Долно Езерово              

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва
05:40 АГ "Запад"
1,3 1,3 05:42 00:00:30 05:42 "М.Луиза"
0,6 1,9 05:43 00:00:30 05:44 "Ив. Вазов"
0,6 2,5 05:45 00:00:30 05:45 Цар Петър
0,7 3,2 05:46 00:00:30 05:47 Дом НХК
0,8 4,0 05:48 00:00:30 05:49 Одрин
0,4 4,4 05:50 00:00:30 05:50 Елпром
0,6 5,0 05:51 00:00:30 05:52 "Победа"
0,2 5,2 05:52 00:00:30 05:52 "Мелниците"
0,8 6,0 05:54 00:00:30 05:54 "Спартак"
0,4 6,4 05:55 00:00:30 05:55 Зеленчукова борса
0,8 7,2 05:57 00:00:30 05:57 "Булес"
0,3 7,5 05:58 00:00:30 05:58 Поделението
1,5 9,0 06:01 00:00:30 06:01 Топлофикация
0,6 9,6 06:02 00:00:30 06:03 Опитно поле
0,5 10,1 06:04 00:00:30 06:04 Кравеферма
1,2 11,3 06:06 00:00:30 06:07 р. Д.езерово
0,2 11,5 06:07 00:00:30 06:08 Д.езерово-училището
0,5 12,0 06:09 00:00:30 06:09 Д.езерово-центъра
0,3 12,3 06:10 00:00:30 06:10 Стадиона
0,3 12,6 06:11 00:00:30 06:11 Блокове-НХК
0,5 13,1 06:12 00:00:30 06:12 Блокове-НХК
0,6 13,7 06:13 00:00:30 06:14 Район- ЖПГара
0,4 14,1 06:15 Д.езерово-кметство

Делник-от Бургас:           
5:40,6:00,6:15,6:30,6:50, 7:10,7:25,8:00,8:40,9:20*,10:00*,10:40*,       
11:20*,12:00*,12:40*,13:20,14:00,14:40,15:20,16:00,16:30,17:00,       
17:30,18:00,18:30,19:00,19:30**, 20:20**,21:20**, 22:00**,22:50**.                                                                     
от Д.Езерово:           
4:30**,5:20**,6:05,6:35,6:45, 7:00,7:25,7:45,8:00*,8:30*, 9:20*,10:00*,       
10:40*,11:20*, 12:00*,12:40*,13:20,14:00,14:40,15:20,16:00,16:40,       
17:10,17:40,18:10,18:40,19:10,19:40,20:10,21:00,21:55,22:35.                                     
Празник-от Бургас:           
6:00*,7:00,7:45,8:30, 9:15,10:00,10:45,11:30,12:15,13:00,13:45,14:30,          
15:15,16:00,16:45,17:30,18:15,19:00,19:45,20:30,21:15,22:00,22:50                          
* сезонно в 6.20ч.       
от Д.Езерово:           
5:20,6:40*,7:40,8:25,9:10,   9:55,10:40,11:25,12:10,12:55,13:40,14:25,       
15:10,15:55, 16:40,17:25,18:10,18:55,19:40,20:25,21:10, 21:55,22:35          
* сезонно в 6.20ч.       
* * през кв:Лозово                        
* през к-с"Славейков"

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ №30 - кв.Банево          

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/
06:35 АГ"Запад"
0,9 0,9 06:36 00:00:30 06:36 Билкова аптека
0,6 1,5 06:37 00:00:30 06:38 БСУ
0,4 1,9 06:38 00:00:30 06:39 ПГМЕЕ"Г.Димитров"
0,4 2,3 06:39 00:00:30 06:40 МБАЛ
1,0 3,3 06:41 00:00:30 06:42 РУМ"Младост"
0,5 3,8 06:43 00:00:30 06:43 Автосервиз"Форд"
0,7 4,5 06:44 00:00:30 06:45 "Метро"
0,3 4,8 06:45 00:00:30 06:46 "Ваumaxx"
0,6 5,4 06:47 00:00:30 06:47 5-километър
4,0 9,4 06:52 00:00:30 06:52 9-километър
1,0 10,4 06:54 00:00:30 06:54 10-километър
3,8 14,2 06:59 00:00:30 06:59 Ветрен
0,6 14,8 07:00 00:00:30 07:01 Ветрен-център
0,4 15,2 07:01 00:00:30 07:02 Ветрен-ІІ - с.п.ж.
0,5 15,7 07:02 00:00:30 07:03 Мин.бани
1,3 17,0 07:04 00:00:30 07:05 в.з."Боровете"
0,3 17,3 07:05 00:00:30 07:06 Банево-"Стопански двор"
0,5 17,8 07:07 00:00:30 07:07 Банево-център
0,5 18,3 07:08 00:00:30 07:08 Банево -"Одрин"
0,5 18,8 07:09 Банево-"Казана"

гр.Бургас                   
делник:       
5,20; 5,45; 6,10; 6,35*;7,00; 7,25**; 7,50; 8,20;9,00; 9,40; 10,20; 11,00;            
11,30; 11,55*; 12,20; 12,50**;13,20; 13,50; 14,30; 15,00;15,30; 16,00;             
16,30;17,00; 17,30*; 18,00; 18,30**;19,10;19,50; 20,40; 21,50; 23,00***;           
празник:       
6,00*; 7,00**; 8,00; 9,00;10,00; 11,00; 12,00*; 13,00**;           
14,00; 15,00; 16,00; 17,00;18,00*; 19,00**; 20,00; 21,40; 23,00***           
кв.Банево                   
делник:       
5,00; 5,55; 6,20; 6,45 ;7,10*; 7,35; 8,00**; 8,25; 8,55; 9,35; 10,15; 10,55;           
11,35; 12,05; 12,30*; 12,55;13,25**; 13,55; 14,25; 15,05;15,35; 16,05;            
 16,35;17,05;17,35; 18,05*; 18,35; 19,05**;19,45; 20,25; 21,15; 22,25;           
празник:       
6.00; 6,35*; 7,35**; 8,35;9,35; 10,35; 11,35; 12,35*;           
13,35**; 14,35; 15,35; 16,35;17,35; 18,35*; 19,35**; 20,35 ;22,15;           
* - Курсовете се изпълняват до/от "Казана" в кв. Банево                   
** - Курсовете се изпълняват до/от "Казана" в кв. Банево, от 01.05 до 31.10                   
***- изпълнява се от 01.05 до 31.10; от 01.11 до 30.04 курса е в 22.40

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N101 - к-с"Изгрев" - Бургаски корабостроителници АД   

Разстояние/км/Отиване

Маршрут
общо прист. стои тръгва
07:30 к-с"Изгрев"- Автостанция
0,2 0,2 07:30 00:00:30 07:30 "Гробищен парк"
0,5 0,7 07:31 00:00:30 07:31 Супермаркет
0,3 1,0 07:32 00:00:30 07:32 У-ще "Д. Чинтулов"
0,4 1,4 07:33 00:00:30 07:33 РУМ "Велека"
0,5 1,9 07:34 00:00:30 07:35 к-с"Изгрев"
0,3 2,2 07:35 00:00:30 07:35 "Никола Петков"
0,7 2,9 07:36 00:00:30 07:37 МБАЛ
1,3 4,2 07:39 00:00:30 07:39 Трапезица
2,2 6,4 07:42 00:00:30 07:43 Стадион "Черноморец"
0,6 7 07:43 00:00:30 07:44 "Метални  изделия"
0,6 7,6 07:45 00:00:30 07:45 "РОДОПА"
0,5 8,1 07:46 00:00:30 07:46 "ЯНА"
0,6 8,7 07:47 00:00:30 07:48 кв. "Победа"
0,5 9,2 07:48 00:00:30 07:49 Автотрафик
0,4 9,6 07:49 00:00:30 07:50 Бургаски корабостроителници АД
1,1 10,7 07:51 00:00:30 07:52 кв. "Победа"
4,5 23,2 07:58 00:00:30 07:58 Трапезица
1,3 24,5 08:00 00:00:30 08:01 МБАЛ
0,6 25,1 08:01 00:00:30 08:02 "Никола Петков"
0,4 25,5 08:02 00:00:30 08:03 "Изгрев"
0,4 25,9 08:03 00:00:30 08:04 РУМ "Велека"
0,5 26,4 08:05 00:00:30 08:05 У-ще"Д.. Чинтулов"
0,4 26,8 08:06 00:00:30 08:06 Супермаркет
0,1 26,9 08:06 к-с"Изгрев"- Автостанция

Изпълнява се в делник:             
От "Изгрев" - 7.30ч.       
От Бургаски корабостроителници АД - 16.45ч.       

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N121                   
к-с"Славейков" - Бургаски корабостроителници АД - к-с "М.Рудник"               

Разстояние/км/
Отиване
Маршрут
общо прист. стои тръгва
05:20 к-с"Славейков"-Автостанция
0,6 0,6 05:21 00:00:30 05:21 "Стандартизация"
0,3 0,9 05:22 00:00:30 05:22 проф."Я.Якимов"
0,2 1,1 05:22 00:00:30 05:23 бл.38
0,5 1,6 05:24 00:00:30 05:24 бл.47
0,3 1,9 05:25 00:00:30 05:25 бул."Тракия" -бл.21
0,4 2,3 05:26 00:00:30 05:26 "Тих труд"
0,4 2,7 05:27 00:00:30 05:28 "Спартак"
0,4 3,1 05:28 00:00:30 05:29 "Практикер"
0,3 3,4 05:29 00:00:30 05:30 "Пиргосплод"
0,8 4,2 05:31 00:00:30 05:32 МБАЛ
1,3 5,5 05:34 00:00:30 05:34 "Трапезица"
2,2 7,7 05:38 00:00:30 05:38 Стадион "Черноморец"
0,6 8,3 05:39 00:00:30 05:40 "Метални  изделия"
0,6 8,9 05:41 00:00:30 05:41 "РОДОПА"
0,5 9,4 05:42 00:00:30 05:43 "ЯНА"
0,6 10,0 05:44 00:00:30 05:44 кв. "Победа"
0,5 10,5 05:45 00:00:30 05:46 Автотрафик
0,4 10,9 05:46 00:00:30 05:47 Корбсо
1,1 12,0 05:49 00:00:30 05:49 кв. "Победа"
0,8 12,8 05:50 00:00:30 05:51 УСМ
0,4 13,2 05:52 00:00:30 05:52 ВАЯ
0,9 14,1 05:54 00:00:30 05:54 Капчето
0,7 14,8 05:55 00:00:30 05:56 "Т.Грудов"-бл.132
0,3 15,1 05:56 00:00:30 05:57 Таверна"Пирея"
0,5 15,6 05:58 00:00:30 05:58 у-ще "Н.Геров"
0,4 16,0 05:59 00:00:30 05:59 бл.485
0,4 16,4 06:00 00:00:30 06:00 "М.Рудник" - бл.101
0,7 17,1 06:02 00:00:30 06:02 "Бадемите"
0,7 17,8 06:03 00:00:30 06:04 бл.446
0,4 18,2 06:04 00:00:30 06:05 у-ще"П.Росен"
0,4 18,6 06:06 00:00:30 06:06 "Бензиностанция"
0,9 19,5 06:08 00:00:30 06:08 ВАЯ
0,4 19,9 06:09 00:00:30 06:09 УСМ
4,5 24,4 06:17 00:00:30 06:17 "Елкабел"
0,3 24,7 06:18 00:00:30 06:18 "Победа"
0,4 25,1 06:19 00:00:30 06:19 "Камбана"
0,9 26,0 06:21 00:00:30 06:21 "Спартак"
0,6 26,6 06:22 00:00:30 06:23 "Гара разпределителна"
0,5 27,1 06:24 00:00:30 06:24 "Ропотамо"
0,5 27,6 06:25 к-с"Славейков"-Автостанция

Изпълнява се в делник:                   
от "Славейков":       
5:30,6:00,6:20,6:40,7:00, 7:20, 7:40, 8:00,             
16:10,16:30, 16:50,17:10,17:30,17:45

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N121

к-с "М.Рудник" - Бургаски корабостроителници АД - к-с"Славейков"

Разстояние/км/ОтиванеМаршрут
общо прист. стои тръгва
05:00 "М.Рудник" - бл.101
0,4 0,4 05:00 00:00:30 05:01 бл.85
0,4 0,8 05:01 00:00:30 05:02 у-ще"Н.Геров"
0,5 1,3 05:03 00:00:30 05:03 Таверна"Пирея"
0,3 1,6 05:04 00:00:30 05:04 "Т.Грудов" - бл.132
0,7 2,3 05:05 00:00:30 05:06 бл.410
0,9 3,2 05:07 00:00:30 05:08 ВАЯ
0,4 3,6 05:08 00:00:30 05:09 УСМ
0,8 4,4 05:10 00:00:30 05:11 кв. "Победа"
0,5 4,9 05:11 00:00:30 05:12 "Автотрафик"
0,4 5,3 05:13 00:00:30 05:13 "Корбсо"
1,1 6,4 05:15 00:00:30 05:15 кв. "Победа"
0,7 7,1 05:17 00:00:30 05:17 "ЯНА"
0,5 7,6 05:18 00:00:30 05:18 "РОДОПА"
0,4 8,0 05:19 00:00:30 05:20 "Метални  изделия"
0,4 8,4 05:20 00:00:30 05:21 Стадион "Черноморец"
2,2 10,6 05:24 00:00:30 05:25 Трапезица
0,8 11,4 05:26 00:00:30 05:27 Струга
0,5 11,9 05:28 00:00:30 05:28 МБАЛ
0,7 12,6 05:29 00:00:30 05:30 "Парк"
0,4 13,0 05:30 00:00:30 05:31 "Пиргосплод"
0,3 13,3 05:31 00:00:30 05:32 "Практикер"
0,4 13,7 05:33 00:00:30 05:33 "Спартак"
0,4 14,1 05:34 00:00:30 05:34 "Тих труд"
0,7 14,8 05:35 00:00:30 05:36 бл.47
0,5 15,3 05:37 00:00:30 05:37 бл.38
0,6 15,9 05:38 00:00:30 05:39 "Стандартизация"
0,4 16,3 05:39 00:00:30 05:40 к-с"Славейков"-Автостанция
0,4 16,7 05:41 00:00:30 05:41 "Ропотамо"
0,5 17,2 05:42 00:00:30 05:42 "Гара разпределителна"
0,6 17,8 05:43 00:00:30 05:44 "Спартак"
0,9 18,7 05:45 00:00:30 05:46 Камбана"
0,4 19,1 05:47 00:00:30 05:47 "Победа"
0,5 19,6 05:48 00:00:30 05:49 "Трапезица"
4,5 24,1 05:56 00:00:30 05:57 УСМ
0,4 24,5 05:57 00:00:30 05:58 ВАЯ
0,9 25,4 05:59 00:00:30 06:00 "Бензиностанция"
0,4 25,8 06:01 00:00:30 06:01 у-ще "П.Росен"
0,4 26,2 06:02 00:00:30 06:02 бл.446
0,7 26,9 06:04 00:00:30 06:04 "Бадеми"
0,7 27,6 06:05 "М.Рудник" - бл.101

Изпълнява се в делник:
от "М.Рудник":
5:00, 5:30, 6:00, 6:20, 6:40, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00,16:10, 16:30, 16:45,17:05, 17:25, 17:45

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N211  

Разстояние/км/Отиване
Маршрут
общо прист. стои тръгва
04:40 к-с"М.Рудник"- Автостанция
0,3 0,3 04:41 00:00:30 04:41 Бл.57
0,7 1,0 04:42 00:00:30 04:43 Бл.46
0,4 1,4 04:44 00:01:00 04:45 У-ще"П.Росен"
0,4 1,8 04:45 00:00:30 04:46 Бл.415
0,9 2,7 04:48 00:00:30 04:48 ВАЯ
0,4 3,1 04:49 00:00:30 04:49 УСМ
1,0 4,1 04:51 00:00:30 04:52 кв. "Победа"
0,7 4,8 04:53 00:00:30 04:54 "ЯНА"
0,5 5,3 04:55 00:00:30 04:55 "РОДОПА"
0,4 5,7 04:56 00:00:30 04:57 "Метални  изделия"
0,4 6,1 04:57 00:00:30 04:58 Стадион "Черноморец"
0,9 7,0 05:00 00:00:30 05:00 "Ив.Вазов"
0,8 7,8 05:02 00:01:00 05:03 ЖПГара
0,3 8,1 05:03 00:00:30 05:04 "Булаир"
1,2 9,3 05:06 00:01:00 05:07 "III-та поликлиника"
1,1 10,4 05:10 00:01:00 05:11 БСУ
0,4 10,8 05:11 00:01:00 05:12 ПГМЕЕ "Г.Димитров"
0,9 11,7 05:14 00:01:00 05:15 МБАЛ
0,6 12,3 05:16 00:00:30 05:16 "Никола Петков"
0,4 12,7 05:17 00:00:30 05:18 "Изгрев"
0,4 13,1 05:18 00:00:30 05:19 РУМ "Велека"
0,5 13,6 05:20 00:00:30 05:20 У-ще"Д.. Чинтулов"
0,4 14,0 05:21 00:00:30 05:21 Супермаркет
0,1 14,1 05:21 к-с"Изгрев"- Автостанция

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                    
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N211        

Разстояние/км/Отиване
Маршрут
общо прист. стои тръгва
04:40 к-с"Изгрев"- Автостанция
0,2 0,2 04:40 00:00:30 04:40 "Гробищен парк"
0,5 0,7 04:41 00:00:30 04:42 Супермаркет
0,3 1,0 04:42 00:00:30 04:43 У-ще "Д. Чинтулов"
0,4 1,4 04:44 00:00:30 04:44 РУМ "Велека"
0,5 1,9 04:45 00:00:30 04:45 к-с"Изгрев"
0,3 2,2 04:46 00:00:30 04:47 "Никола Петков"
0,7 2,9 04:48 00:01:00 04:49 МБАЛ
0,9 3,8 04:50 00:01:00 04:51 ПГМЕЕ "Г.Димитров"
0,4 4,2 04:52 00:01:00 04:53 РСС
0,4 4,6 04:54 00:00:30 04:54 "Хр.Ботев"
0,8 5,4 04:56 00:01:00 04:57 Театър за опера и балет
0,3 5,7 04:58 00:01:00 04:59 Централна поща
0,8 6,5 05:00 00:00:30 05:01 "Ив. Вазов"
0,9 7,4 05:03 00:00:30 05:03 Стадион "Черноморец"
0,6 8,0 05:04 00:00:30 05:05 "Метални изделия"
0,4 8,4 05:05 00:00:30 05:06 "РОДОПА"
0,5 8,9 05:07 00:00:30 05:07 "ЯНА"
0,6 9,5 05:08 00:00:30 05:09 кв."Победа"
0,8 10,3 05:10 00:00:30 05:11 УСМ
0,4 10,7 05:12 00:00:30 05:12 ВАЯ
1,1 11,8 05:14 00:00:30 05:15 к-с"М.Рудник"- бл.415
0,3 12,1 05:15 00:00:30 05:16 У-ще"П.Росен"
0,5 12,6 05:16 00:00:30 05:17 Бл.46
0,8 13,4 05:18 00:00:30 05:19 Бл.57
0,4 13,8 05:20 к-с"М. Рудник"-Автостанция

Делник:  
Пикови часове - на 6 мин. Извънпикови часове -   на 6-8 мин.                
4:40ч.-6:00ч - 20мин.;    6:00ч.-6:30ч - 10мин.                
21:00ч.- 22:00ч. - 15 мин.;      22:00ч.- 23:30ч. - 20 мин.                        
Празник: 
5:00ч.- 6:00ч. - 20мин.; 6:00ч.- 21:10ч. - 6-10мин.                                                               
21:10ч. - 21:40ч. - 15 мин.; 21:40ч.-23:30ч. - 20 мин.

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
ТРОЛЕЙБУСНА ЛИНИЯ  NТ1                   

Разстояние/км/Отиване
Маршрут
от - до общо прист. стои тръгва
04:40 к-с"М.Рудник"- Автостанция
0,5 0,5 00:01:00 бл.101
0,5 1,0 00:01:00 бл.485
0,2 1,2 00:01:00 у-ще"Н.Геров"
0,5 1,7 00:01:00 "Таверна"
0,6 2,3 00:01:00 бл.132
1,6 3,9 00:01:00 "Капчето"
0,5 4,4 00:01:00 "Вая"
0,3 4,7 00:01:00 УСМ
1,0 5,7 00:01:00 кв."Победа"
0,7 6,4 00:01:00 "Яна"
0,5 6,9 00:01:00 "Родопа"
0,4 7,3 00:01:00 "Мет.изделия"
0,4 7,7 00:01:00 "Стадиона"
1,0 8,7 00:01:00 "Ив.Вазов"
0,6 9,3 00:01:00 "Цар Петър"
0,6 9,9 00:01:00 Дом НХК
0,8 10,7 00:01:00 "Билкова аптека"
0,3 11,0 00:01:00 "Сан Стефано"
0,8 11,8 00:01:00 "М.Луиза"
0,9 12,7 00:01:00 "Стадиона"
0,6 13,3 00:01:00 "Мет. Изделия"
0,4 13,7 00:01:00 "Родопа"
0,5 14,2 00:01:00 "Яна"
0,6 14,8 00:01:00 "Победа"
0,8 15,6 00:01:00 УСМ
1,6 17,2 00:01:00 "Капчето"
0,6 17,8 00:01:00 "Т.Грудов"
0,5 18,3 00:01:00 "Таверна"
0,2 18,5 00:01:00 у-ще"Н. Геров"
0,9 19,4 00:01:00 бл.485
0,5 19,9 00:01:00 бл.101
0,3 20,2 05:41 к-с"М.Рудник"- Автостанция


Период на обслужване: 06.00ч. - 20.00ч.                   
Делник: на всеки 15 мин.                   
Празник:     от 6.05ч. до 20.05ч. на 15 мин.- 20мин.               

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N13A                   
ЛИНИЯТА СЕ ОБСЛУЖВА САМО НА ГОЛЕМИТЕ ЗАДУШНИЦИ                    

Разстояние/км/Отиване
Маршрут
общо прист. стои тръгва
06:30 к-с"Изгрев"- Автостанция
0,5 0,5 06:31 00:00:30 06:31 "Метро"
0,6 1,1 06:32 00:00:30 06:33 Автосервиз - "Форд"
0,3 1,4 06:33 00:00:30 06:34 к-с"Славейков"-бл.55
0,4 1,8 06:35 00:00:30 06:35 РУМ "Младост"
0,7 2,5 06:37 00:00:30 06:37 Парк "Изгрев" - бл.1
0,4 2,9 06:38 00:00:30 06:38 "Пиргосплод"
0,3 3,2 06:39 00:00:30 06:39 "Практикер"
0,4 3,6 06:40 00:00:30 06:41 "Спартак"
0,4 4,0 06:42 00:00:30 06:42 "Тих труд"
0,3 4,3 06:43 00:00:30 06:43 "Хемусмарк"
0,5 4,8 06:44 00:00:30 06:45 "Стандартизация"
0,3 5,1 06:45 00:00:30 06:46 "Професор Якимов"
0,4 5,5 06:47 00:00:30 06:47 ВХТИ "Асен Златаров"
0,3 5,8 06:48 00:00:30 06:48 к-с"Изгрев-"Чешмите"
0,4 6,2 06:49 00:00:30 06:49 Гробищен парк
0,2 6,4 06:50 к-с"Изгрев"- Автостанция

 

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване:                    
 6.30; 70.00; 7.30; 8.00; 8.30; 9.00; 9.30; 10.00;   

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N109                   
ЛИНИЯТА СЕ ОБСЛУЖВА САМО НА ГОЛЕМИТЕ ЗАДУШНИЦИ                    

Разстояние/км/Отиване
ВръщанеМаршрут
общо прист. стои тръгва
06:00 к-с"М.Рудник"- Автостанция
0,5 0,5 06:00 00:00:30 06:01 бл.101
0,5 1,0 06:02 00:00:30 06:02 бл.485
0,2 1,2 06:03 00:00:30 06:03 у-ще"Н.Геров"
0,5 1,7 06:04 00:00:30 06:04 "Таверна"
0,6 2,3 06:05 00:00:30 06:06 бл.132
1,6 3,9 06:09 00:00:30 06:09 "Капчето"
0,5 4,4 06:10 00:00:30 06:11 "Вая"
0,3 4,7 06:11 00:00:30 06:12 УСМ
1,0 5,7 06:13 00:00:30 06:14 кв."Победа"
0,7 6,4 06:15 00:00:30 06:15 "Яна"
0,5 6,9 06:16 00:00:30 06:17 "Родопа"
0,4 7,3 06:18 00:00:30 06:18 "Мет.изделия"
0,4 7,7 06:19 00:00:30 06:19 "Стадиона"
1,0 8,7 06:21 00:00:30 06:21 "Ив.Вазов"
0,6 9,3 06:22 00:00:30 06:23 "Цар Петър"
0,6 9,9 06:24 00:00:30 06:24 Дом НХК
0,8 10,7 06:26 00:00:30 06:26 "Одрин"
0,6 11,3 06:27 00:00:30 06:28 "Трапезица"
0,8 12,1 06:29 00:00:30 06:30 "Струга"
0,5 12,6 06:31 00:00:30 06:31 МБАЛ
0,6 13,2 06:32 00:00:30 06:33 "Никола Петков"
0,4 13,6 06:33 00:00:30 06:34 "Изгрев"
0,4 14,0 06:35 00:00:30 06:35 РУМ "Велека"
0,5 14,5 06:36 00:00:30 06:36 У-ще"Д.. Чинтулов"
0,4 14,9 06:37 00:00:30 06:38 Супермаркет
0,1 15,0 06:38 к-с"Изгрев"- Автостанция

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване:                
от к-с"М.Рудник" :6.00; 7.00; 8.00; 9.00;10.00;               
от к-с"Изгрев" : 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
АВТОБУСНА ЛИНИЯ N2А     
  

Разстояние /км/Отиване
ВръщанеМаршрут
общо прист. стои тръгва
04:40 "Славейков" - начална
0,5 0,5 04:40 00:00:30 04:41 "Стандартизация"
0,3 0,8 04:41 00:00:30 04:42 "Професор Якимов"
0,4 1,2 04:42 00:00:30 04:43 ВХТИ "Асен Златаров"
0,6 1,8 04:44 00:00:30 04:44 Автосервиз - "Форд"
0,3 2,1 04:45 00:00:30 04:45 к-с"Славейков"-бл.55
0,4 2,5 04:46 00:00:30 04:46 РУМ "Младост"
0,7 3,2 04:47 00:00:30 04:48 МБАЛ
1,3 4,5 04:50 00:00:30 04:50 "Трапезица"
0,4 4,9 04:51 00:00:30 04:51 "Хр. Ботев"
0,8 5,7 04:53 00:00:30 04:53 Театър за опера и балет
0,3 6,0 04:54 00:00:30 04:54 Централна поща
0,8 6,8 04:55 00:00:30 04:56 "Ив. Вазов"
0,9 7,7 04:57 00:00:30 04:58 Стадион "Черноморец"
0,6 8,3 04:58 00:00:30 04:59 "Метални изделия"
0,4 8,7 05:00 00:00:30 05:00 "РОДОПА"
0,5 9,2 05:01 00:00:30 05:01 "ЯНА"
0,6 9,8 05:02 00:00:30 05:03 кв."Победа"
0,8 10,6 05:04 00:00:30 05:04 УСМ
0,4 11,0 05:05 00:00:30 05:06 ВАЯ
1,1 12,1 05:07 00:00:30 05:08 к-с"М.Рудник"- бл.415
0,3 12,4 05:08 00:00:30 05:09 У-ще"П.росен"
0,5 12,9 05:09 00:00:30 05:10 Бл.46
0,8 13,7 05:11 00:00:30 05:12 Бл.57
0,4 14,1 05:12 "М.Рудник" - крайна

Период на обслужване: 04.40ч. - 23.00ч. - на всеки 15 мин.

МАРШРУТНО   РАЗПИСАНИЕ                   
на автобусна линия N209                   

Разстояние/км/Отиване
Маршрут
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
08:30 АГ"Запад" 10:18
0,9 0,9 08:31 00:00:30 08:31 Билкова аптека 10:16 00:00:30 10:17
0,6 1,5 08:32 00:00:30 08:33 РСС 10:15 00:00:30 10:15
0,4 1,9 08:33 00:00:30 08:34 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 10:14 00:00:30 10:14
0,4 2,3 08:34 00:00:30 08:35 МБАЛ 10:13 00:00:30 10:13
1,0 3,3 08:36 00:00:30 08:37 РУМ"Младост" 10:11 00:00:30 10:11
0,5 3,8 08:38 00:00:30 08:38 Автосервиз"Форд" 10:09 00:00:30 10:10
1,6 5,4 08:40 00:00:30 08:41 5-километър 10:07 00:00:30 10:07
4,0 9,4 08:45 00:00:30 08:46 9-километър 10:02 00:00:30 10:02
1,0 10,4 08:47 00:00:30 08:48 10-километър 10:00 00:00:30 10:00
3,8 14,2 08:52 00:00:30 08:53 Ветрен 09:55 00:00:30 09:55
0,6 14,8 08:54 00:00:30 08:54 Ветрен-център 09:53 00:00:30 09:54
0,4 15,2 08:55 00:00:30 08:55 в.з. Ветрен - с.п.ж. 09:52 00:00:30 09:53
0,5 15,7 08:56 00:00:30 08:56 Мин.бани 09:51 00:00:30 09:52
1,3 17,0 08:58 00:00:30 08:59 в.з."Боровете" - с.п.ж. 09:49 00:00:30 09:49
0,3 17,3 08:59 00:00:30 09:00 Банево-стопански двор 09:48 00:00:30 09:48
0,5 17,8 09:01 00:00:30 09:01 Банево-център 09:46 00:00:30 09:47
2,4 20,2 09:04 00:00:30 09:04 Стрелбище- с.п.ж. 09:43 00:00:30 09:44
0,9 21,1 09:06 00:00:30 09:06 Погребите-с.п.ж. 09:41 00:00:30 09:42
1,7 22,8 09:08 00:00:30 09:09 Каптажа- с.п.ж. 09:39 00:00:30 09:39
0,5 23,3 09:09 00:00:30 09:10 Вилите - с.п.ж. 09:38 00:00:30 09:38
1,4 24,7 09:11 00:00:30 09:12 Сухото дере-с.п.ж. 09:36 00:00:30 09:36
1,9 26,6 09:14 00:00:30 09:15 Изворище 09:33 00:00:30 09:33
2,8 29,4 09:18 Брястовец 09:30

Период на обслужване: 06.00ч. - 20.00ч.                   
Делник: на всеки 15 мин.                   
Празник: от 6.05ч. до 20.05ч. на 15 мин.- 20мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Линиите от междуселищният транспорт

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Брястовец                 

Разстояние/км/ Отиване Маршрут
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
08:30 АГ"Запад" 10:18
0,9 0,9 08:31 00:00:30 08:31 Билкова аптека 10:16 00:00:30 10:17
0,6 1,5 08:32 00:00:30 08:33 РСС 10:15 00:00:30 10:15
0,4 1,9 08:33 00:00:30 08:34 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 10:14 00:00:30 10:14
0,4 2,3 08:34 00:00:30 08:35 МБАЛ 10:13 00:00:30 10:13
1,0 3,3 08:36 00:00:30 08:37 РУМ"Младост" 10:11 00:00:30 10:11
0,5 3,8 08:38 00:00:30 08:38 Автосервиз"Форд" 10:09 00:00:30 10:10
1,6 5,4 08:40 00:00:30 08:41 5-километър 10:07 00:00:30 10:07
4,0 9,4 08:45 00:00:30 08:46 9-километър 10:02 00:00:30 10:02
1,0 10,4 08:47 00:00:30 08:48 10-километър 10:00 00:00:30 10:00
3,8 14,2 08:52 00:00:30 08:53 Ветрен 09:55 00:00:30 09:55
0,6 14,8 08:54 00:00:30 08:54 Ветрен-център 09:53 00:00:30 09:54
0,4 15,2 08:55 00:00:30 08:55 в.з. Ветрен - с.п.ж. 09:52 00:00:30 09:53
0,5 15,7 08:56 00:00:30 08:56 Мин.бани 09:51 00:00:30 09:52
1,3 17,0 08:58 00:00:30 08:59 в.з."Боровете" - с.п.ж. 09:49 00:00:30 09:49
0,3 17,3 08:59 00:00:30 09:00 Банево-стопански двор 09:48 00:00:30 09:48
0,5 17,8 09:01 00:00:30 09:01 Банево-център 09:46 00:00:30 09:47
2,4 20,2 09:04 00:00:30 09:04 Стрелбище- с.п.ж. 09:43 00:00:30 09:44
0,9 21,1 09:06 00:00:30 09:06 Погребите-с.п.ж. 09:41 00:00:30 09:42
1,7 22,8 09:08 00:00:30 09:09 Каптажа- с.п.ж. 09:39 00:00:30 09:39
0,5 23,3 09:09 00:00:30 09:10 Вилите - с.п.ж. 09:38 00:00:30 09:38
1,4 24,7 09:11 00:00:30 09:12 Сухото дере-с.п.ж. 09:36 00:00:30 09:36
1,9 26,6 09:14 00:00:30 09:15 Изворище 09:33 00:00:30 09:33
2,8 29,4 09:18 Брястовец 09:30

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                   
гр.Бургас                   
делник:         8.30; 15.40;           
празник:        8.30; 10,30; 12,30; 15.40;           
с.Брястовец                   
делник:        9.30;  16,40;           
празник:        9.30; 11.30; 13,30;16,40

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                                
на автобусна линия: гр. Бургас- гр. Българово     

Разстояние/км/ Отиване Маршрут
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
09:40 АГ"Запад" 11:10
0,9 0,9 09:41 00:00:30 09:42 Билкова аптека 11:08 00:00:30 11:08
0,6 1,5 09:43 00:00:30 09:43 БТК 11:06 00:00:30 11:07
0,4 1,9 09:44 00:00:30 09:44 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 11:05 00:00:30 11:06
0,4 2,3 09:45 00:00:30 09:46 МБАЛ 11:04 00:00:30 11:04
1,0 3,3 09:47 00:00:30 09:48 ПГпо химични технологии 11:02 00:00:30 11:02
0,5 3,8 09:49 00:00:30 09:49 Автосервиз"Форд" 11:00 00:00:30 11:01
1,6 5,4 09:51 00:00:30 09:52 5-километър 10:58 00:00:30 10:58
4,0 9,4 09:57 00:00:30 09:58 9-километър 10:52 00:00:30 10:52
1,0 10,4 09:59 00:00:30 10:00 10-километър 10:50 00:00:30 10:51
3,8 14,2 10:05 00:00:30 10:05 Ветрен I 10:44 00:00:30 10:45
2,6 16,8 10:09 00:00:30 10:09 Ветрен II 10:41 00:00:30 10:41
3,9 20,7 10:14 00:00:30 10:15 р-н Българово 10:35 00:00:30 10:35
1,6 22,3 10:17 00:00:30 10:17 Българово I 10:32 00:00:30 10:33
2,0 24,3 10:20 Българово II 10:30


Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                        
гр.Бургас                        
делник:         6.45; 7.55; 9.40; 11.15; 13.30*; 15.30*; 17.45; 19.30; 21,30**;                
празник:        7,00; 9.40; 11.15; 13.30*; 15.30*; 17.45; 19.30; 21,30**;                
гр.Българово                        
делник:        6.10; 7,20; 8.30; 10.30*; 12.20; 14.30*; 16,30; 18.30; 20,20**;                
празник:        6.20;  8.20; 10.30*; 12.20; 14.30*; 16,30; 18.30; 20,20**;                
                        
*- Курсовете се изпълняват през Ветрен-център  и Мин.бани                        
** - Курсовете се изпълняват от 01.06. до 15.09          

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с. Драганово                               

Разстояние /км/ Отиване Маршрут Връщане
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
06:50 АГ"Запад" 08:49
0,9 0,9 06:51 00:00:30 06:52 Билкова аптека 08:47 00:00:30 08:48
0,5 1,4 06:52 00:00:30 06:53 РСС 08:46 00:00:30 08:46
0,4 1,8 06:54 00:00:30 06:54 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 08:45 00:00:30 08:45
0,4 2,2 06:55 00:00:30 06:55 МБАЛ 08:43 00:00:30 08:44
0,5 2,7 06:56 00:00:30 06:57 Млекоцентрала 08:42 00:00:30 08:43
0,5 3,2 06:58 00:00:30 06:58 к-с"Изгрев" 08:41 00:00:30 08:41
1,0 4,2 07:00 00:00:30 07:00 Автосервиз"Лада" 08:38 00:00:30 08:39
1,5 5,7 07:02 00:00:30 07:03 Пътен възел 08:35 00:00:30 08:36
2,5 8,2 07:06 00:00:30 07:07 Керамичен завод 08:31 00:00:30 08:32
1,9 10,1 07:09 00:00:30 07:10 Мототехника 08:28 00:00:30 08:28
0,4 10,5 07:10 00:00:30 07:11 Автомобилна школа 08:27 00:00:30 08:27
2,0 12,5 07:13 00:00:30 07:14 р.Каблешково 08:23 00:00:30 08:24
3,2 15,7 07:19 00:00:30 07:20 м.с.Черно море 08:18 00:00:30 08:18
1,6 17,3 07:23 00:00:30 07:23 Рудник 08:15 00:00:30 08:15
4,0 21,3 07:30 00:00:30 07:31 Кошарите 08:07 00:00:30 08:08
1,5 22,8 07:33 00:00:30 07:34 Брястовец- ТКЗС 08:04 00:00:30 08:05
1,0 23,8 07:35 00:00:30 07:36 Брястовец 08:02 00:00:30 08:02
0,9 24,7 07:37 00:00:30 07:38 Пръстника 08:00 00:00:30 08:00
3,1 27,8 07:43 Драганово 07:55

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                           
гр.Бургас                           
делник: 7,00; 12.00; 17.30
празник: 7,10; 17,30               
с.Драганово                       
делник: 7,55; 12,55; 18,25
празник: 8,05; 18,25

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с. Драганово     

Разстояние /км/ Отиване Маршрут Връщане
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
11:10 АГ"Запад" 13:12
0,9 0,9 11:11 00:00:30 11:11 Билкова аптека 13:10 00:00:30 13:10
0,6 1,5 11:12 00:00:30 11:13 РСС 13:08 00:00:30 13:09
0,4 1,9 11:13 00:00:30 11:14 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 13:07 00:00:30 13:08
0,4 2,3 11:14 00:00:30 11:15 МБАЛ 13:06 00:00:30 13:07
1,0 3,3 11:16 00:00:30 11:17 РУМ"Младост" 13:04 00:00:30 13:05
0,5 3,8 11:18 00:00:30 11:18 Автосервиз"Форд" 13:03 00:00:30 13:03
1,6 5,4 11:20 00:00:30 11:21 5-километър 13:00 00:00:30 13:01
4,0 9,4 11:25 00:00:30 11:26 9-километър 12:55 00:00:30 12:56
1,0 10,4 11:27 00:00:30 11:28 10-километър 12:53 00:00:30 12:54
3,8 14,2 11:32 00:00:30 11:33 Ветрен 12:48 00:00:30 12:49
0,6 14,8 11:34 00:00:30 11:34 Ветрен-център 12:47 00:00:30 12:47
0,4 15,2 11:35 00:00:30 11:35 в.з. Ветрен - с.п.ж. 12:46 00:00:30 12:46
0,5 15,7 11:36 00:00:30 11:36 Мин.бани 12:45 00:00:30 12:45
1,3 17,0 11:38 00:00:30 11:39 в.з."Боровете" - с.п.ж. 12:42 00:00:30 12:43
0,3 17,3 11:39 00:00:30 11:40 Банево-стопански двор 12:41 00:00:30 12:42
0,5 17,8 11:41 00:00:30 11:41 Банево-център 12:40 00:00:30 12:40
2,4 20,2 11:44 00:00:30 11:44 Стрелбище- с.п.ж. 12:36 00:00:30 12:36
0,9 21,1 11:46 00:00:30 11:46 Погребите-с.п.ж. 12:34 00:00:30 12:35
1,7 22,8 11:48 00:00:30 11:49 Каптажа- с.п.ж. 12:32 00:00:30 12:32
0,5 23,3 11:49 00:00:30 11:50 Вилите - с.п.ж. 12:31 00:00:30 12:31
1,4 24,7 11:51 00:00:30 11:52 Сухото дере-с.п.ж. 12:28 00:00:30 12:29
1,9 26,6 11:55 00:00:30 11:55 Изворище 12:26 00:00:30 12:26
2,8 29,4 11:59 00:00:30 12:00 Брястовец 12:21 00:00:30 12:22
0,9 30,3 12:01 00:00:30 12:02 Пръстника 12:19 00:00:30 12:20
3,1 33,4 12:06 Драганово 12:15

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                   
гр.Бургас                   
делник: 11.10; 13.30; 19.20       
с.Драганово                   
делник: 5.50;  12.15;  14.50

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Извор                               
Изпълнява се само в делнични дни       

Разстояние /км/ Отиване Маршрут Връщане
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
18:30 АГ"Запад" 20:17
0,9 0,9 18:31 00:00:30 18:31 Билкова аптека 20:15 00:00:30 20:15
0,3 1,2 18:32 00:00:30 18:32 "Хр.Ботев" 20:14 00:00:30 20:14
0,8 2,0 18:33 00:00:30 18:34 "Операта" 20:12 00:00:30 20:13
0,3 2,3 18:34 00:00:30 18:35 Централна поща 20:11 00:00:30 20:12
0,5 2,8 18:35 00:00:30 18:36 "Ив. Вазов" 20:10 00:00:30 20:11
1,1 3,9 18:37 00:00:30 18:38 Стадион"Черноморец" 20:08 00:00:30 20:09
0,8 4,7 18:39 00:00:30 18:40 Мет.изделиа 20:06 00:00:30 20:07
0,5 5,2 18:40 00:00:30 18:41 Родопа 20:05 00:00:30 20:06
0,5 5,7 18:41 00:00:30 18:42 Яна 20:04 00:00:30 20:05
0,3 6,0 18:42 00:00:30 18:43 кв.Победа 20:03 00:00:30 20:04
4,9 10,9 18:50 00:00:30 18:50 Пода 19:56 00:00:30 19:56
5,6 16,5 18:58 00:00:30 18:59 с.Маринка 19:47 00:00:30 19:48
2,9 19,4 19:03 00:00:30 19:03 р.Твърдица 19:43 00:00:30 19:43
0,9 20,3 19:04 00:00:30 19:05 с.Твърдица 19:41 00:00:30 19:42
3,8 24,1 19:10 00:00:30 19:11 с.Маринка 19:35 00:00:30 19:36
7,8 31,9 19:22 с.Извор 19:25

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :               
гр.Бургас               
делник:6,10;  18,30;        
с.Извор               
делник:7,05;  19,25;

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Извор                               
Изпълнява се само в празнични дни   

Разстояние /км/ Отиване Маршрут Връщане
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
09:00 АГ"Запад" 10:35
0,9 0,9 09:01 00:00:30 09:01 Билкова аптека 10:33 00:00:30 10:34
0,3 1,2 09:02 00:00:30 09:02 "Хр.Ботев" 10:32 00:00:30 10:33
0,8 2,0 09:03 00:00:30 09:04 "Операта" 10:31 00:00:30 10:31
0,3 2,3 09:04 00:00:30 09:05 Централна поща 10:30 00:00:30 10:30
0,5 2,8 09:05 00:00:30 09:06 "Ив. Вазов" 10:29 00:00:30 10:29
1,1 3,9 09:07 00:00:30 09:08 Стадион"Черноморец" 10:27 00:00:30 10:27
0,8 4,7 09:09 00:00:30 09:10 Мет.изделия 10:25 00:00:30 10:25
0,5 5,2 09:10 00:00:30 09:11 Родопа 10:24 00:00:30 10:24
0,5 5,7 09:11 00:00:30 09:12 Яна 10:23 00:00:30 10:23
0,3 6,0 09:12 00:00:30 09:13 кв.Победа 10:22 00:00:30 10:22
4,1 10,1 09:19 00:00:30 09:19 к-с"М.Рудник" 10:15 00:00:30 10:16
3,2 13,3 09:24 00:00:30 09:24 Батака 10:10 00:00:30 10:11
3,6 16,9 09:29 00:00:30 09:30 с.Твърдица 10:05 00:00:30 10:05
2,9 19,8 09:34 00:00:30 09:34 с.Маринка 10:00 00:00:30 10:01
7,8 27,6 09:45 с.Извор 09:50

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :           
гр.Бургас
празник: 9,00;  19,00   
с.Извор           
празник: 9,45;  19,45

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Изворище                               
№32       

Разстояние /км/ Отиване Маршрут Връщане
общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
06:35 АГ"Запад" 06:40
0,9 0,9 06:36 00:00:30 06:36 Билкова аптека 06:38 00:00:30 06:39
0,6 1,5 06:37 00:00:30 06:38 РСС 06:37 00:00:30 06:37
0,4 1,9 06:38 00:00:30 06:39 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 06:36 00:00:30 06:36
0,4 2,3 06:39 00:00:30 06:40 МБАЛ 06:34 00:00:30 06:35
1,0 3,3 06:41 00:00:30 06:42 РУМ"Младост" 06:32 00:00:30 06:33
0,5 3,8 06:43 00:00:30 06:43 Автосервиз"Форд" 06:31 00:00:30 06:32
1,6 5,4 06:45 00:00:30 06:46 5-километър 06:29 00:00:30 06:29
4,0 9,4 06:50 00:00:30 06:51 9-километър 06:23 00:00:30 06:24
1,0 10,4 06:52 00:00:30 06:53 10-километър 06:22 00:00:30 06:22
3,8 14,2 06:57 00:00:30 06:58 Ветрен 06:17 00:00:30 06:17
0,6 14,8 06:59 00:00:30 06:59 Ветрен-център 06:15 00:00:30 06:16
0,4 15,2 07:00 00:00:30 07:00 в.з. Ветрен - с.п.ж. 06:17 00:00:30 06:17
0,5 15,7 07:01 00:00:30 07:01 Мин.бани 06:14 00:00:30 06:15
1,3 17,0 07:03 00:00:30 07:04 в.з."Боровете" - с.п.ж. 06:15 00:00:30 06:15
0,3 17,3 07:04 00:00:30 07:05 Банево-стопански двор 06:13 00:00:30 06:14
0,5 17,8 07:06 00:00:30 07:06 Банево-център 06:13 00:00:30 06:14
2,4 20,2 07:09 00:00:30 07:09 Стрелбище - с.п.ж. 06:09 00:00:30 06:10
0,9 21,1 07:11 00:00:30 07:11 Погребите - с.п.ж. 06:08 00:00:30 06:08
1,7 22,8 07:13 00:00:30 07:14 Каптажа - с.п.ж. 06:05 00:00:30 06:06
0,5 23,3 07:14 00:00:30 07:15 Вилите - с.п.ж. 06:04 00:00:30 06:04
1,4 24,7 07:16 00:00:30 07:17 Сухото дере - с.п.ж. 06:02 00:00:30 06:02
1,9 26,6 07:19 Изворище 06:00

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :           
гр.Бургас           
делник: 6,35; 17,40;    
празник: 6,40; 17,40;    
с.Изворище           
делник: 6,00; 7,35; 18.35;   
празник: 7,35; 18,35

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Маринка                   

Разстояние /км/   Отиване Маршрут Връщане        
  общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
        05:50 АГ"Запад" 07:04    
0,9 0,9 05:51 00:00:30 05:51 Билкова аптека 07:03 00:00:30 07:03
0,3 1,2 05:52 00:00:30 05:52 "Хр.Ботев" 07:02 00:00:30 07:02
0,8 2,0 05:53 00:00:30 05:54 "Операта" 07:00 00:00:30 07:00
0,3
2,3 05:54 00:00:30 05:55 Ст.поща 06:59 00:00:30 07:00
0,5 2,8 05:56 00:00:30 05:56 "Ив. Вазов" 06:58 00:00:30 06:58
1,1 3,9 05:58 00:00:30 05:58 Стадиона 06:56 00:00:30 06:56
0,8 4,7 05:59 00:00:30 06:00 Мет.изделия 06:54 00:00:30 06:55
0,5 5,2 06:00 00:00:30 06:01 Родопа 06:53 00:00:30 06:53
0,5 5,7 06:02 00:00:30 06:02 Яна 06:52 00:00:30 06:52
0,3 6,0 06:03 00:00:30 06:03 кв.Победа 06:51 00:00:30 06:51
4,1 10,1 06:09 00:00:30 06:09 к-с"М.Рудник" 06:44 00:00:30 06:45
3,2 13,3 06:14 00:00:30 06:15 Батака 06:39 00:00:30 06:40
3,6 16,9 06:20 00:00:30 06:20 Твърдица 06:34 00:00:30 06:34
2,9 19,8 06:24     Маринка     06:30

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :       
гр.Бургас       
делник: 5.50
празник: 14,00
с.Маринка       
делник: 6.30
празник:14,40

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Миролюбово                               

Разстояние /км/   Отиване Маршрут Връщане        
  общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
        07:10 АГ"Запад" 08:41    
0,9 0,9 07:11 00:00:30 07:11 Билкова аптека 08:39 00:00:30 08:40
0,6 1,5 07:12 00:00:30 07:13 БТК 08:38 00:00:30 08:39
0,4 1,9 07:13 00:00:30 07:14 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 08:37 00:00:30 08:37
0,4 2,3 07:14 00:00:30 07:15 МБАЛ 08:36 00:00:30 08:36
1,0 3,3 07:16 00:00:30 07:16 ПГпо химични технологии 08:34 00:00:30 08:35
0,5 3,8 07:17 00:00:30 07:18 Автосервиз"Форд" 08:33 00:00:30 08:33
1,6 5,4 07:20 00:00:30 07:20 5-километър 08:30 00:00:30 08:31
4,0 9,4 07:26 00:00:30 07:26 9-километър 08:24 00:00:30 08:25
1,0 10,4 07:27 00:00:30 07:28 10-километър 08:23 00:00:30 08:23
3,8 14,2 07:33 00:00:30 07:33 Ветрен 08:17 00:00:30 08:18
0,3 14,5 07:34 00:00:30 07:34 Ветрен-OMV 08:16 00:00:30 08:17
3,7 18,2 07:39 00:00:30 07:40 Ел.подстанция 08:11 00:00:30 08:11
0,8 19 07:41 00:00:30 07:41 р.Българово 08:09 00:00:30 08:10
1,4 20,4 07:43 00:00:30 07:43 р. Миролюбово 08:07 00:00:30 08:07
1,6 22 07:45 00:00:30 07:45 р. Сиври баир 08:04 00:00:30 08:05
3,5 25,5 07:50     Миролюбово     08:00

 

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                   
гр.Бургас                   
    Петък:    7.10; 13.15*; 16.15*;           
    Събота:    7.10*;           
    Неделя:    16.15*;           
с.Миролюбово                   
    Петък:    8.00; 14.00*; 17.00*;           
    Събота:    8.00*;           
    Неделя:    17.00*;           
*- Курсовете се изпълняват  до и  от  "Сиври баир"   

               
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Равнец         

Разстояние /км/   Отиване Маршрут Връщане        
  общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
        11:10 АГ"Запад" 12:40    
14,0 14,0 11:31 00:00:30 11:31 Долно Езерово 12:19 00:00:30 12:19
4,8 18,8 11:38 00:00:30 11:39 Братово 12:11 00:00:30 12:11
5,4 24,2 11:47 00:00:30 11:47 Летище Равнец 12:02 00:00:30 12:03
1,9 26,1 11:50     Равнец     12:00

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :               
гр.Бургас               
    делник:     11.10; 19.40    
    празник:    11.10     
с.Равнец               
    делник:    6.00; 12.00
    празник:    12.00  

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Рудник                               
№61 

Разстояние /км/   Отиване Маршрут Връщане        
  общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
        05:30 АГ"Запад" 06:40    
0,9 0,9 05:31 00:00:30 05:32 Билкова аптека 06:38 00:00:30 06:38
0,5 1,4 05:32 00:00:30 05:33 РСС 06:36 00:00:30 06:37
0,4 1,8 05:34 00:00:30 05:34 ПГМЕЕ"Г.Димитров" 06:35 00:00:30 06:36
0,4 2,2 05:35 00:00:30 05:35 МБАЛ 06:34 00:00:30 06:34
0,5 2,7 05:36 00:00:30 05:37 Млекоцентрала 06:33 00:00:30 06:33
0,5 3,2 05:37 00:00:30 05:38 к-с"Изгрев" 06:31 00:00:30 06:32
1,0 4,2 05:40 00:00:30 05:40 Автосервиз"Лада" 06:29 00:00:30 06:30
1,5 5,7 05:42 00:00:30 05:43 Пътен възел 06:26 00:00:30 06:26
2,5 8,2 05:47 00:00:30 05:47 Керамичен завод 06:21 00:00:30 06:22
1,9 10,1 05:50 00:00:30 05:51 Мототехника 06:18 00:00:30 06:18
0,4 10,5 05:51 00:00:30 05:52 Автомобилна школа 06:17 00:00:30 06:17
2,0 12,5 05:55 00:00:30 05:55 р.Каблешково 06:13 00:00:30 06:14
2,5 15,0 05:59 00:00:30 05:59 м.с.Черно море I 06:09 00:00:30 06:09
0,7 15,7 06:00 00:00:30 06:01 м.с.Черно мореII 06:07 00:00:30 06:08
1,3 17,0 06:03 00:00:30 06:03 Рудник I 06:05 00:00:30 06:05
0,3 17,3 06:01     Рудник II     06:05

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                   
гр.Бургас                   
    делник:     5,30; 5,50; 6,10; 6,40; 7,10; 7,40; 8,20; 9,20; 10,20;11,20; 12,00; 12,30;           
        13,15;14,00; 14,50; 15,50; 16,30; 17,00;17,30; 18,00; 18,40; 19,30;            
        20,20; 21,20; 22,30;           
    празник:    6,00;  7,20; 8,40; 10,00; 11,10; 12,20; 13,30; 14,50;           
        16,00; 18,20; 19,40; 21,00;  22,30;            
с.Рудник                   
    делник:     4,55; 6,05; 6,25; 6,45; 7,15; 7,45; 8,15; 8,55; 9,55; 10,55; 11,55; 12,35;           
        13,05;13,50; 14,35; 15,25; 16,25;17,05; 17,35; 18,05;18,35; 19,25;             
        20,05; 20,55; 21,55;           
    празник:    6,35; 7,55; 9,15; 10,35; 11,45; 12,55; 14,05; 15,25;           
        16,35; 18,55; 20,15; 21,35; 23,05;           

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ                               
на автобусна линия: гр. Бургас- с.Твърдица    

Разстояние /км/   Отиване Маршрут Връщане        
  общо прист. стои тръгва /Автоб. спирки/ прист. стои тръгва
        06:10 АГ"Запад" 07:45    
0,9 0,9 06:11 00:00:30 06:11 Билкова аптека 07:43 00:00:30 07:44
0,3 1,2 06:12 00:00:30 06:12 "Хр.Ботев" 07:42 00:00:30 07:43
0,8 2,0 06:13 00:00:30 06:14 "Операта" 07:41 00:00:30 07:41
0,3 2,3 06:14 00:00:30 06:15 Ст.поща 07:40 00:00:30 07:40
0,5 2,8 06:16 00:00:30 06:16 "Ив. Вазов" 07:39 00:00:30 07:39
1,1 3,9 06:18 00:00:30 06:18 Стадиона 07:36 00:00:30 07:37
0,8 4,7 06:19 00:00:30 06:20 Мет.изделиа 07:35 00:00:30 07:35
0,5 5,2 06:20 00:00:30 06:21 Родопа 07:34 00:00:30 07:34
0,5 5,7 06:22 00:00:30 06:22 Яна 07:32 00:00:30 07:33
0,3 6,0 06:23 00:00:30 06:23 кв.Победа 07:31 00:00:30 07:32
4,9 10,9 06:30 00:00:30 06:31 Пода 07:24 00:00:30 07:24
5,6 16,5 06:39 00:00:30 06:39 Маринка 07:15 00:00:30 07:16
2,9 19,4 06:43 00:00:30 06:44 р.Твърдица 07:11 00:00:30 07:11
0,9 20,3 06:45     Твърдица     07:10

Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                   
гр.Бургас                   
    делник:      8,00; 9,20; 11,20; 12,40; 14,20; 16,40; 20.20; 22,30**;           
    празник:    6.30; 11.20; 16.40; 20.20;           
с.Твърдица                   
    делник:    4,45**; 8,40; 10,00; 12,00;13.20;  15,00; 17,20; 21.00;             
    празник:    5.45*; 7.10; 12.00; 17.20;            
* - Само Събота                   
**- Курса се изпълнява с влизане в кв.Крайморие                   

 

Безвъзмездна техническа помощ по програма "Джаспърс" (JASPERS)

Община Бургас спечели уникалната възможност да получи безвъзмездна техническа помощ по програма "Джаспърс" (JASPERS) за разработване на проект за цялостна модернизация на транспортната система в града. Абревиатурата на програма "Джаспърс" (JASPERS) се превежда като Обединена помощ в подкрепа на проекти за европейските региони. Фокусът на нейната дейност е поставен върху 12-те страни - най-нови членки на ЕС. Основни задачи: подпомагане на бенефициентите за изпълнение на висококачествени инфраструктурни проекти и усвояване на средства от еврофондовете в най-пълен обем. "Джаспърс" оказва съдействие в няколко направления - ускоряване на процесите по одобрение на търсеното финансиране; още на етап планиране посочва недостатъците на проектите, за да се отстраняват своевременно; помага при комуникацията с Европейската комисия; осигурява приемственост между отделни проекти в различни държави; следи за съответствието с европейските регламенти и директиви.

Програма "Джаспърс" е инициатива на Европейската инвестиционна банка, Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Представяне на проект за интегриран обществен транспорт в Бургас

свали като pdf разглеждания: 145722 последна промяна: 12:41:58, 13 октомври 2016