начало на съдържание

Съобщение за издадена Заповед №464/27.02.2015г. за одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ І в кв.145 по плана на ЦГЧ - гр.Бургас

вторник, 07 април 2015, 17:10 - вторник, 21 април 2015, 17:10

изх.№94-01-3015/1/03.04.2014г.   СЪОБЩЕНИЕ   До Всички заинтересовани собственици в УПИ І, кв.145 по плана на ЦГЧ-Бургас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               …
прочетете повече >


Съобщение за издадена Заповед №519/13.03.2015г. за одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ І в кв.144 по плана на ЦГЧ - гр.Бургас

вторник, 07 април 2015, 17:10 - вторник, 21 април 2015, 17:10

изх.№Z-1662/1/03.04.2014г.   СЪОБЩЕНИЕ   До Всички заинтересовани собственици в УПИ І, кв.144 по плана на ЦГЧ-Бургас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               …
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 07 април 2015, 15:23 - вторник, 21 април 2015, 15:23

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 07 април 2015, 14:49 - вторник, 21 април 2015, 14:49

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 07 април 2015, 14:48 - вторник, 21 април 2015, 14:48

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…
прочетете повече >


Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

понеделник, 06 април 2015, 15:51 - понеделник, 06 април 2015, 15:51

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на оптична свързаност между Административна сграда на Община Бургас, ул. "Александровска" 26 и Комплекс "Флора", Приморски парк, гр. Бургас".  
прочетете повече >


Правила и годишен план за за ползване на мерите и пасищата на територията на община Бургас - 2014/2015

понеделник, 06 април 2015, 15:33 - неделя, 06 декември 2015, 15:33


прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 06 април 2015, 13:35 - понеделник, 20 април 2015, 13:35

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър