начало на съдържание

В Държавен вестник са обнародвани следните съобщения за изготвени проекти

вторник, 08 април 2014, 13:35 - четвъртък, 08 май 2014, 13:35

Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.31 от 04.04.2014г. са обнародвани следните съобщения за изготвени проекти : - Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация на улица с о.т.34б - о.т.35а в кв.1 по плана на к-с "Лазур", гр.Бургас, с който отпада връзката на локала с бул."Стефан Стамболов" при о.т.34б и се обособява нова обслужваща улица от о.т.5А до о.т.5Н, обособява се нов кв.1б и нов УПИ…
прочетете повече >


Със Заповед № 328/06.02.2014г. на заместник кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, землище кв. Банево, гр. Бургас

вторник, 08 април 2014, 08:52 - вторник, 22 април 2014, 08:52

ДО РАДОСТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ Ж.К. МЕДЕН РУДНИК БЛ.16, ВХ.4, ЕТ.5, АП.15 ГР. БУРГАС   ДИМИТЪР РАЙКОВ ВЪЛЧЕВ УЛ. БАТАК №4, ВХ.1, АП.2 ГР. БУРГАС   ИВАНКА ПАРУШЕВА ТОДОРОВА УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №44 ГР. БУРГАС   МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА Ж.К. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ №44, ВХ.А, ЕТ.2, АП.4 ГР. СОФИЯ   С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Със Заповед № 328/06.02.2014г. на заместник кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ…
прочетете повече >


Съобщение до Кремена Илиева Стефанова и Иван Георгиев Стефанов

понеделник, 07 април 2014, 15:56 - понеделник, 21 април 2014, 15:56

  Изх.№70-00-3655/1/07.04.14г.                                 До Кремена Илиева Стефанова и Иван Георгиев Стефанов Бул. "Христо Ботев" №101, ет.6  Гр.Бургас                  Уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП-РУП за УПИ ІІ-801, кв.158 по плана на ЦГЧ- гр.Бургас.          Същият е изложен в стая №4 на ТД"Приморие"…
прочетете повече >


Съобщение за одобрено задание за проектиране и е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ

понеделник, 07 април 2014, 12:12 - сряда, 07 май 2014, 12:12

СЪОБЩЕНИЕОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че със Заповед №899/02.04.14г. на Зам. кмета на Община Бургас, изготвена на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е одобрено задание за проектиране и е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.827.65 по КК на гр.Бургас.  
прочетете повече >


Съобщение до Бойко Шойлев за издадена Заповед №203/24.01.14г. за допълване на разрешение за строеж

понеделник, 07 април 2014, 12:10 - понеделник, 21 април 2014, 17:15

ОБЩИНА БУРГАСТД "ИЗГРЕВ Изх.№26-00-637(6)/24.03.2014г ДоБойко Любенов Шойлевул."Македония" №66 ет.4гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №203/24.01.14г. за допълване на разрешение за строеж №И-27/05.02.2008г. за обект: Жилищна сграда с подземни складове, обществено обслужване и апартаменти за постоянно обитаване"-Преработка по време на строителство на магазин за промишлени стоки с идентификатор 07079.820.83.5.15 по КК на гр.Бургас…
прочетете повече >


Одобрена е оценката на поземлен имот, находящ се в с.о. „Каптажа", землище с. Изворище

понеделник, 07 април 2014, 12:02 - вторник, 22 април 2014, 17:15

ДО ОГНЯН КРУМОВ ГЪРКОВУЛ. НИКОЛАЙ КОПЕРНИК №28, ЕТ.2, АП.9РАЙОН СЛАТИНА ГР. СОФИЯ КРЕМЕНА ДЯНКОВА БРЪНЧЕВАБУЛ. МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ №7, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.13ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВУЛ. ИНДУСТРИАЛНА №2ГР. БУРГАС ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ПОПОВАУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №23, ВХ.1, ЕТ.1ГР. БАНКЯ ПАСКАЛ ВАСИЛЕВ ПАСКАЛЕВУЛ. ЕДЕЛВАЙС №8ГР. НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед № 221/27.01.2014г. на заместник кмета на Община…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 07 април 2014, 11:14 - вторник, 22 април 2014, 11:14

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 04 април 2014, 16:50 - вторник, 22 април 2014, 16:50

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана.     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър