начало на съдържание

Одобрена оценка на поземлен имот в землище с. Маринка

сряда, 23 юли 2014, 08:26 - сряда, 06 август 2014, 08:26

ДО ДОНА БЕНЕВА СТОЯНОВА, С. МАРИНКА, УЛ."ОБОРИЩЕ" №13 ПЕНКА КОЛЕВА ВЪЛЧЕВА, ГР. БУРГАС,УЛ. "КНЯЗ БОРИС" №85 РУСКА ДИНЕВА ЖЕЛЕВА, С. МАРИНКА, УЛ."СТЕФАН КАРАДЖА" №12 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, ГР. БУРГАС,  К-С"ЛАЗУР, БЛ.78, ВХ.А, ЕТ.7 КОСТАДИНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА, С. МАРИНКА, УЛ."М. ГЕРДЖИКОВ" №46 ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, С. МАРИНКА, УЛ."М. ГЕРДЖИКОВ" №46 ПЕТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, С. МАРИНКА,УЛ."М. ГЕРДЖИКОВ" №46 МАРИАНА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА,…
прочетете повече >


Съобщение за издадено разрешение за №П-31/05.06.2014год.

сряда, 23 юли 2014, 08:23 - вторник, 05 август 2014, 08:23

Изх.№70-00-3255/1/22.07.2014г. До Иван Тодоров Шавовгр.Бургас,ул."Цар Самуил"№9,Ет.3 До Никола Стоянов Качиков и Добра Димова Качиковагр.Бургас, ж.к."Лазур" №127, вх.3, ет.4 Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-31/ 05.06.2014год. за "Жилищна сграда, гаражен етаж, четири жилищни и тавански етажи- 4 бр. гаражи, 10бр. апартаменти, домово водопроводно и ел.отклонение", находяща се в УПИ VІІ-4124,4125, кв.9…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 22 юли 2014, 13:30 - вторник, 05 август 2014, 13:30

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.          В случай, че не се явят в посочения…
прочетете повече >


Започва подмяна на старите дървета по ул. “Раковски”

вторник, 22 юли 2014, 09:54 - сряда, 31 декември 2014, 09:54

Във връзка с цялостната реконструкция на ул. "Раковски", Община Бургас започва подмяна на старите дървета по улицата. Акцията стартира от бул. "Мария Луиза", в посока ул. "Гладстон". Община Бургас има намерение да замени старите с нови широколистни дървета с малки корони. Ще се работи така, както бе ремонтирана ул. "Цар Симеон", която днес е една от най-удобните, красиви и безопасни улици в града.
прочетете повече >


Съобщение до Димитринка Тодорова Жишева-Димитрова

понеделник, 21 юли 2014, 13:03 - понеделник, 04 август 2014, 13:03

Изх.№94-01-15201/9/21.07.14г.    СЪОБЩЕНИЕ   До Димитринка Тодорова Жишева-Димитрова к-с"М.Рудник", бл.46, вх.9, ет.8, ап.76 Гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че са издадени  Заповед №1274/22.05.2014 г. на Зам.Кмета на Община Бургас за одобряване изменението на ПУП-ПРЗ за УПИ І-2365 и УПИ ІІ-2326 в кв.16 по плана на ЦГЧ- гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.33 и 07079.618.34 по КК на гр.Бургас и Заповед №1273/22.05.2014 г. на Зам.Кмета на Община Бургас за…
прочетете повече >


Съобщение до Ваклин Стойновски за одобрен ПУП-ПРЗ в землището на кв.Сарафово

понеделник, 21 юли 2014, 11:18 - четвъртък, 21 август 2014, 11:18

ОБЩИНА БУРГАС ТД "ИЗГРЕВ" До Ваклин Атанасов Стойновски, гр.Бургас к-с "Зорница" бл.18 ет.16 Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1138/08.05.2014г. на Зам. Кмета на Община Бургас е допълнена Заповед №1143/04.10.2005г. с която е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с пл.№29 в масив 15 мест. "Манастирското" в землището на кв.Сарафово. Заповедта е изложена в ст.№5 на ТД" Изгрев", всеки ден от 8.30 до 12.30ч. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок…
прочетете повече >


Съобщение до Анета Читакова

понеделник, 21 юли 2014, 09:01 - събота, 26 юли 2014, 09:01

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Анета Илиева Читакова, че с Уведомление №53-00-296(3)/14.07.2014г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ…
прочетете повече >


Съобщение до Иван Кунев

понеделник, 21 юли 2014, 09:00 - събота, 26 юли 2014, 09:00

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Иван Георгиев Кунев, че с Уведомление №53-00-294(1)/14.07.2014г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър