начало на съдържание

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

вторник, 15 юли 2014, 17:12 - вторник, 15 юли 2014, 17:12

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, VІІ и ХV в кв.151 по плана на зона "Д", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 15 юли 2014, 16:08 - вторник, 29 юли 2014, 16:08

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >


Съобщение до Теодор Тодоров

вторник, 15 юли 2014, 15:27 - неделя, 20 юли 2014, 15:27

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Теодор Иванов Тодоров, че с Уведомление №53-00-270(1)/08.07.2014г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 15 юли 2014, 11:35 - вторник, 29 юли 2014, 11:35

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 14 юли 2014, 15:42 - понеделник, 28 юли 2014, 15:42

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, ст. 23, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на постановление, акт за установяване на задължения и покана по чл. 182 от ДОПК.              В случай, че не се явят в посочения срок, на…
прочетете повече >


Бургас през 2014 – 2020?

понеделник, 14 юли 2014, 13:08 - сряда, 16 юли 2014, 13:08

ОБЩИНА БУРГАС и Обединение "БИФАЙВ БУРГАС" канят всички заинтересовани страни, представители на държавната и общинска администрация, учебни и детски заведения, представители на бизнеса и жителите на Бургас, на Обществено обсъждане по темата: Представяне на Общинския план за развитие на община Бургас за 2014 г. - 2020 г. То ще се проведе на 16 юли 2014 г. от 11:00 часа в зала "Компас" на Хотел България.   В рамките на общественото…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 11 юли 2014, 14:58 - петък, 25 юли 2014, 14:58

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение, Протокол по давност.              В случай, че не се явят…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 11 юли 2014, 14:15 - петък, 25 юли 2014, 14:15

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.           В случай, че не се явят в посочения…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър