начало на съдържание

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 08 септември 2014, 07:44 - понеделник, 22 септември 2014, 07:44

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 05 септември 2014, 09:03 - петък, 19 септември 2014, 09:03

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >


Съобщение до Кънчо Кънчев

петък, 05 септември 2014, 06:11 - сряда, 10 септември 2014, 06:11

СЪОБЩЕНИЕ                         Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Кънчо Андонов Кънчев за издаването на Заповед № 2178/02.09.2014г. на Кмета на Община Бургас, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо…
прочетете повече >


Съобщение до Шериф Сали

четвъртък, 04 септември 2014, 13:36 - сряда, 10 септември 2014, 13:36

СЪОБЩЕНИЕ                         Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Шериф Ибрям Сали за издаването на Заповед № 2175/02.09.2014г. на Кмета на Община Бургас, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо…
прочетете повече >


Съобщение до Динка Михайлова Пантелеева - Добрева

четвъртък, 04 септември 2014, 11:59 - сряда, 10 септември 2014, 11:59

СЪОБЩЕНИЕ     Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Динка Михайлова Пантелеева- Добрева, че с Уведомление №53-00-376(1)/01.09.2014г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище,…
прочетете повече >


Съобщение до Йосиф Николов

четвъртък, 04 септември 2014, 11:24 - сряда, 10 септември 2014, 11:24

СЪОБЩЕНИЕ                         Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Йосиф Тодоров Николов за издаването на Заповед № 1984/08.08.2014г. на Кмета на Община Бургас, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо…
прочетете повече >


Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

четвъртък, 04 септември 2014, 11:12 - четвъртък, 04 септември 2014, 11:12

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Детска площадка "Морски свят" в УПИ І-330, кв.45 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас".
прочетете повече >


Съобщение до Катя Божинова

четвъртък, 04 септември 2014, 09:00 - сряда, 10 септември 2014, 09:00

  СЪОБЩЕНИЕ                         Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Катя Димитрова Божинова за издаването на Заповед № 2125/26.08.2014г. на Кмета на Община Бургас, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър