начало на съдържание

Съобщение до неизвестен извършител за издадена Заповед № 81/15.01.2015г. от Директор на Дирекция „Строителство" при Община Бургас

четвъртък, 22 януари 2015, 10:48 - четвъртък, 05 февруари 2015, 10:48

Уведомяваме Ви, че на основание чл.57а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.57а, ал.1. т.1 и т.2 от ЗУТ е издадена Заповед № 81/15.01.2015г. от Директор на Дирекция "Строителство" при Община Бургас, за премахване на  обект, представляващ елементи на градското обзавеждане: "Метални простори", с общо заета площ от 600.00 кв.м., разположени върху тротоар пред бл.36 в к/с "Лазур", гр. Бургас.   Със съдържанието…
прочетете повече >


Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 3/21.01.2015г.

сряда, 21 януари 2015, 13:58 - събота, 21 февруари 2015, 13:58

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 3/21.01.2015 г.     Подписаната, инж. Веселина Цанова Цакова, главен инженер в Дирекция "Строителство" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №2997/04.11.2014 г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с реализацията на обект: "Реконструкция на ул.…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 20 януари 2015, 16:16 - сряда, 04 февруари 2015, 16:16

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ,…
прочетете повече >


Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

понеделник, 19 януари 2015, 14:54 - понеделник, 19 януари 2015, 14:54

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Реконструкция и изграждане на улици по плана на Районен център к-с "Меден Рудник", гр. Бургас: Подобект I - "О.Т.823 - О.Т.874 - О.Т.874А - О.Т.874Б" Подобект II - "О.Т.113А - О.Т.874А" Подобект III -…
прочетете повече >


Регламент на литературен конкурс „И З К У С Т В О П Р О Т И В Д Р О Г А Т А" 2015

понеделник, 19 януари 2015, 14:38 - петък, 01 май 2015, 14:38

СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС   "И З К У С Т В О  П Р О Т И В  Д Р О Г А Т А" 2015   Провежда се под егидата на Областния управител на Област Бургас г-н  Вълчо Чолаков               Организира се през една година по повод                                                         …
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 19 януари 2015, 11:53 - понеделник, 02 февруари 2015, 11:53

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…
прочетете повече >


Съобщение за издадена Заповед №2959/30.10.2014г. на Зам.Кмета на Община Бургас

понеделник, 19 януари 2015, 09:32 - понеделник, 02 февруари 2015, 09:32

Изх.№ 94-К-47/7/19.01.2015г.    До Красимир Димитров Димов Гр.Бургас,ул."Ген.Гурко"№33,ет.2   До Елка Стоянова Енчева и Рудолф Павличек   До Магдалена Димитрова Стоянова гр.Бургас, ж.к."Бр.Миладинови"бл.63,вх.1,ет.8,ап.16   До Златка Георгиева Любенова-Крамарска гр.София,район Лозенец, ул."Цветна градина"№1, вх.Б,ет.4,ап.30              До Невен Стоянов Чиликов гр.София, район Сердика, ул."Охрид"№49,ет.1,ап.4…
прочетете повече >


Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

понеделник, 19 януари 2015, 09:06 - четвъртък, 19 февруари 2015, 09:06

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 3 броя дълготрайни декоративни дървета, във връзка с искане с вх.№ 94-01-35506/1/10.12.2014г. от "Евростил" ООД с управител: Драгомир Томов, ЕИК 102611856 с адрес: град Бургас, ул. "Батак" №24 за обект: "Жилищна сграда в УПИ IX-945 в кв. 136 по плана на ЦГЧ,…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър