начало на съдържание

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 14 ноември 2014, 15:10 - петък, 28 ноември 2014, 15:10

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със…
прочетете повече >


Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 14 ноември 2014, 12:12 - петък, 28 ноември 2014, 12:12

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 3 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация, Покана за доброволно изпълнение, Протокол, Акт за прихващане и възстановяване.                …
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 14 ноември 2014, 11:37 - петък, 28 ноември 2014, 11:37

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации/ Покана.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 13 ноември 2014, 17:07 - четвъртък, 27 ноември 2014, 17:07

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >


В Държавен вестник е обнародвано съобщение за изготвен проект

сряда, 12 ноември 2014, 14:30 - петък, 12 декември 2014, 14:30

    Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.93 от 11.11.2014г. е обнародвано съобщение за изготвен проект за : Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужващи улици с о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.5 и о.т.3-о.т.4 за обслужване на имоти в устройствена зона 3/Пч в местност "Кладенеца" (бивша местност "Герен бунар"), землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас и Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе…
прочетете повече >


Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-61/01.10.2014г.

сряда, 12 ноември 2014, 13:13 - сряда, 12 ноември 2014, 13:13

Изх.№ 94-01-15020/4/12.11.2014г . До Станислав Тодоров Тодоров- управител на етажната собственостгр.Бургас, ул."Александър Велики" №39,ет.5 До Христина Николова Ивановагр.Бургас, ул."Александър Велики" №41,ет.5 До Добра Жекова Райковагр.Бургас, ул."Александър Велики" №41,ет.5 До Красимир Николов Николов гр.Бургас, ж.к."Изгрев"бл.72, вх.5, ет.5 До Нанка Брайкова Илиевагр.Бургас, ул."Александър Велики" №41,ет.1 До Георги Стоянов Илиевгр.Бургас,…
прочетете повече >


Съобщение за издадено разрешение за строеж № П-62/03.10.2014г.

сряда, 12 ноември 2014, 13:13 - сряда, 26 ноември 2014, 13:13

Изх.№ 70-00-5563/1/12.11.2014г. До Константин Калоянов Калоянов гр.Бургас ул."Демокрация"№104,вх.2,ет.4 До Радостинка Григорова Шмид гр.Бургас ул."Демокрация"№104,вх.2 Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ , че е издадено разрешение за строеж №П-62/03.10.2014г. за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.608.22.1.116 В БАНКОВ ФИЛИАЛ НА "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.608.22,…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 11 ноември 2014, 12:15 - вторник, 25 ноември 2014, 12:15

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър