начало на съдържание

Инвестиционно предложение на Община Бургас

понеделник, 01 септември 2014, 07:51 - сряда, 01 октомври 2014, 07:51

Община Бургас  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Улична канализация по улицата между блокове с номера 22, 23 и 86, 87, 88 по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас"   Материалите за инвестиционното намерение са на разположение…
прочетете повече >


Съобщение за издадени Заповеди №1694/02.07.2014 год. и №1814/16.07.2014 год. на Началник сектор „Зона Център-Юг“

петък, 29 август 2014, 12:29 - петък, 12 септември 2014, 12:29

            СЪОБЩЕНИЕ                                                                                         До Антоанета Георгиева Георгиева, с адрес: гр. Бургас, Ул. "Вълчан Войвода"№2, ет.4;     …
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 29 август 2014, 11:36 - петък, 12 септември 2014, 11:36

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 29 август 2014, 11:08 - петък, 12 септември 2014, 11:08

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение/Писма.          В случай, че не се явят в посочения…
прочетете повече >


До Петър Борисов Лимонов, с адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров"№66

петък, 29 август 2014, 08:17 - петък, 12 септември 2014, 08:17

     Олга Панайотова Симеонова, с адрес: гр. Ст. Загора, бул."П.Евтимий"№81, вх.Б, ет.2, ап.4                                                                                                                                                                                                                                                                    …
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 29 август 2014, 07:56 - петък, 12 септември 2014, 07:56

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 28 август 2014, 08:34 - четвъртък, 11 септември 2014, 08:34

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 27 август 2014, 13:07 - сряда, 10 септември 2014, 13:07

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.                  В случай, че не се явят в посочения…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър