начало на съдържание

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 09 януари 2015, 12:00 - петък, 23 януари 2015, 12:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 3 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Покана за доброволно изпълнение и Ревизионен доклад.                 В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 09 януари 2015, 11:50 - петък, 23 януари 2015, 11:50

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК/ Покана.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 09 януари 2015, 11:46 - петък, 23 януари 2015, 11:46

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/ Покана.     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно…
прочетете повече >


Заповед №28/07.01.2015 г. за ОТНЕМАНЕ Разрешение за удължено работно време издадено на "Джулиан клубс"ООД

петък, 09 януари 2015, 11:33 - събота, 09 януари 2016, 11:33


прочетете повече >


Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 2 /08.01.2015г.

четвъртък, 08 януари 2015, 16:57 - четвъртък, 22 януари 2015, 16:57

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията№ 2 /08.01.2015г. Подписаната, инж. Веселина Цакова, Главен инженер в дирекция "Строителство" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №2997/04.11.2014 г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка със заявление за инвестиционно намерение с вх. вх.№70-00-7959/12.12.2014г.…
прочетете повече >


Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 1/08.01.2015г.

четвъртък, 08 януари 2015, 16:55 - понеделник, 09 февруари 2015, 16:55

РАЗРЕШЕНИЕ   за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 1/08.01.2015г.   Подписаната, инж. Веселина Цакова, Главен инженер в дирекция "Строителство" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №2997/04.11.2014 г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с реализация на обект: "Крайуличен паркинг о.т. 1453-1459-1460,…
прочетете повече >


Съобщение за издадена Заповед № 3257/04.12.2014г. до Димитринка Иванова Иванова, к/с „Лазур“, ул. „Карлово“ №16

четвъртък, 08 януари 2015, 15:57 - четвъртък, 08 януари 2015, 15:57

  Съобщение за издадена Заповед № 3257/04.12.2014г. от Директор на Дирекция "Строителство" при Община Бургас до Димитринка Иванова Иванова, к/с "Лазур", ул. "Карлово" №16   Уважаема госпожо Иванова, Уведомяваме Ви, че на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.225а, ал.2. т.1 и т.2 от ЗУТ е издадена Заповед №3257/04.12.2014г. от Директор на Дирекция "Строителство" при Община Бургас, за премахване…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 08 януари 2015, 13:45 - четвъртък, 22 януари 2015, 13:45

          Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.           В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър