начало на съдържание

Община Бургас съобщава, че на основание чл. 149, ал. 1, ЗУТ е издадено разрешение за строеж № 230/03.12.2014 г. за обект: ЛОТ 2 - Въвеждане на Бърза автобусна линия

петък, 05 декември 2014, 14:19 - петък, 19 декември 2014, 14:19

           Изх№04-06-66/04.12.2014г.                          Община Бургас съобщава, че  на основание чл. 149, ал. 1, ЗУТ  е издадено разрешение за строеж № 230/03.12.2014 г. за обект: ЛОТ 2 - Въвеждане на Бърза автобусна линия в участъка от ж.к."М.Рудник" -  о.т.107 до к-ще на ул."Индустриална" с ул."Мария Луиза", включително кръстовището с ул."Иван Вазов" в…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 05 декември 2014, 14:18 - петък, 19 декември 2014, 14:18

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.         В случай, че не се явят в посочения срок,…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 05 декември 2014, 14:17 - петък, 19 декември 2014, 14:17

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните…
прочетете повече >


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

петък, 05 декември 2014, 12:41 - понеделник, 05 януари 2015, 12:41


прочетете повече >


Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за кв.16, УПИ ІV , ж.к. „Лазур" , гр.Бургас

петък, 05 декември 2014, 10:01 - петък, 19 декември 2014, 10:01

Съобщение за изготвен проект за изменение на  ПУП-ПРЗ и РУП  за  кв.16, УПИ ІV , ж.к. "Лазур" , гр.Бургас .          До всички заинтересовани собственици  на  УПИ ІV в кв.16 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, ул."Т.Каблешков", №2   Изх. №94-01-23254/5/05.12.2014г. ЦАУ"Зора"                                                  …
прочетете повече >


РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 20 / 04.12.2014г

четвъртък, 04 декември 2014, 17:27 - неделя, 04 януари 2015, 17:27


прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 04 декември 2014, 11:39 - четвъртък, 18 декември 2014, 11:39

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >


Съобщение в "Държавен вестник"

сряда, 03 декември 2014, 14:35 - събота, 03 януари 2015, 14:35

В Държавен вестник бр.90 от 30.10.2014г. е обнародвано следното съобщение :С протокол №2 от 25.04.2014г. и с протокол №3 от 27.06.2014г., комисията по §4к, ал.12 ПЗРЗСПЗЗ е приела проекти за изменение на плана на новообразуваните имоти  в зони по §4 ПЗРЗСПЗЗ както следва :1.    За промяна на регистъра към ПНИ, за НПИ №1153 по плана на с.о. Каптажа, землище с.Изворище, община Бургас;2.    За промяна на регистъра към ПНИ,…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър