начало на съдържание

Съобщение до заинтересованите лица, собственици в УПИ VІ, VІІ, VІІІ, ІХ и Х, в кв.175, по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас

четвъртък, 12 март 2015, 15:47 - четвъртък, 26 март 2015, 17:47

Изх.№94-01-24757/5/12.03.15г. До Собствениците на УПИ VІ в кв.175, с административен адрес ул."Фердинандова"№40Собствениците на УПИ VІІ в кв.175, с административен адрес ул."Фердинандова"№38/ул."Шейново"№20Собствениците на УПИ VІІІ в кв.175, с административен адрес ул."Шейново"№18Собствениците на УПИ ІХ в кв.175, с административен адрес ул."Цар Асен"№33Собствениците на УПИ Х в кв.175, с административен адрес ул."Цар Асен"№35 Уведомяваме,…
прочетете повече >


Съобщение за издадена Заповед №405/23.02.2015г. на Директор на Дирекция "Строителство" при Община Бургас

четвъртък, 12 март 2015, 15:25 - четвъртък, 26 март 2015, 15:25

Изх.№94-01-3236/2/12.03.2015г. Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №405/23.02.2015г. на Директор на Дирекция "Строителство" при Община Бургас за одобряване на за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І и УПИ ІІІ в кв.160 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас и е допуснато предварително изпълнение на акта. Заповедта е изложена в стая №4 на Дирекция"ЦАУ Приморие" всеки ден от 8,30ч. до 12,30ч. На основание чл.215, ал.…
прочетете повече >


Съобщение за издадена Заповед №404/23.02.2015г. на Директор на Дирекция "Строителство" при Община Бургас

четвъртък, 12 март 2015, 15:05 - четвъртък, 26 март 2015, 15:05

Изх.№ Z-1663/6/12.03.2015г. Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №404/23.02.2015г. на Директор на Дирекция "Строителство" при Община Бургас за одобряване на за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І в кв.162 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас и е допуснато предварително изпълнение на акта. Заповедта е изложена в стая №4 на Дирекция"ЦАУ Приморие" всеки ден от 8,30ч. до 12,30ч. На основание чл.215, ал. 1 и ал.4 ЗУТ,…
прочетете повече >


Съобщение до всички собственици на обекти на ул."Ал.Велики"№48 за издадена зап.№270/06.02.2015г за допълване на разрешение за строеж №209/08.10.1993г.

четвъртък, 12 март 2015, 14:14 - четвъртък, 26 март 2015, 17:14

Изх.№ 94-01-40825 /14/ 12.03.2015г ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИ НА УЛ. АЛ.ВЕЛИКИ №48 Уведомяваме ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ ,че е издадена зап.№270/06.02.2015г за допълване на разрешение за строеж №209/08.10.1993г. за обект "Четириетажна жилищна сграда", находящ се в УПИ V-5949, кв.41 по плана на к.с."Възраждане", гр.Бургас, с административен адрес ул."Александър Велики" №48 с "Преработка по време на строителство, състояща се в изграждане…
прочетете повече >


Съобщение до всички собственици на обекти в сградите на бул."Мария Луиза" №№5,7,9,13,15,17,19,21,23,25,27, ул."Фердинандова"№95, ул."Цариградска"№№64,70

четвъртък, 12 март 2015, 13:25 - четвъртък, 26 март 2015, 17:25

СЪОБЩЕНИЕ   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИ В СГРАДИТЕ НА БУЛ."МАРИЯ ЛУИЗА №№ 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, УЛ."ФЕРДИНАНДОВА"№95,УЛ."ЦАРИГРАДСКА"№№64, 70 . Изх.№70-00-574/2/12.03.2015г До всички собственици на обекти в сградите на бул."Мария Луиза"№№ 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, ул."Фердинандова"№95, ул."Цариградска"№№64,70 Уведомяваме Ви ,че е издадена зап. № 460/ 27.02.2015г. на Директор на Дирекция"Строителство" при Община Бургас за одобряване…
прочетете повече >


Съобщение до всички собственици на обекти в сградите на бл.36, бл.37 к-с"Възраждане", ул."Васил Левски"№113

четвъртък, 12 март 2015, 13:24 - четвъртък, 26 март 2015, 17:24

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИ В СГРАДИТЕ НА БЛ.36, БЛ.37, К/С "ВЪЗРАЖДАНЕ", ГР.БУРГАС,УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№113 Изх.№Z-1675/5/12.03.2015г До всички собственици на обекти в сградите на бл.36, бл.37, к/с "Възраждане", гр.Бургас и ул."Васил Левски"№113 - УПИ ІІІ и ІХ, кв.16 по плана на к/с "Възраждане", гр.Бургас Уведомяваме Ви ,че е издадена зап. № 459/ 27.02.2015г. на Директор на Дирекция"Строителство" при Община Бургас за одобряване на изменение…
прочетете повече >


Съобщение до всички собственици на обекти в сградите на бл.31, бл.32, бл.33, гараж източно от бл.33 и ул."Пробуда"№102

четвъртък, 12 март 2015, 13:23 - четвъртък, 26 март 2015, 17:23

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИ В СГРАДИТЕ НА БЛ.31, БЛ.32, БЛ.33, ГАРАЖ ИЗТОЧНО ОТ БЛ.33 И УЛ."ПРОБУДА"№102К/С "ВЪЗРАЖДАНЕ", ГР.БУРГАС Изх.№94-01-2110/2/12.03.2015г До всички собственици на обекти в сградите на бл.31, бл.32, бл.33, гараж източно от бл.33 и ул."Пробуда"№102- УПИ І и ІІ, кв.15 по плана на к/с "Възраждане",гр.Бургас Уведомяваме Ви ,че е издадена зап. № 463/ 27.02.2015г. на Директор на Дирекция"Строителство" при Община Бургас за…
прочетете повече >


Съобщение до всички собственици на обекти в сградата на бл.4 к-с "Възраждане"

четвъртък, 12 март 2015, 13:22 - четвъртък, 26 март 2015, 17:22

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИ В СГРАДАТА НА БЛ.4 ,К/С "ВЪЗРАЖДАНЕ",ГР.БУРГАС Изх. № Z-18/2/12.03.2015г. До всички собственици на обекти в сградата на бл.4- в УПИ V, кв.6 по плана на к/с "Възраждане", гр.Бургас Уведомяваме Ви ,че е издадена зап. № 457/ 27.02.2015г. на Директор на Дирекция"Строителство" при Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП-ПР за УПИ V , кв.6 по плана на ж.к."Възраждане", гр.Бургас и е допуснато предварително…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър