начало на съдържание

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 08 октомври 2014, 12:31 - четвъртък, 23 октомври 2014, 12:31

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.         В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 07 октомври 2014, 13:32 - вторник, 21 октомври 2014, 13:32

        Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.         В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните…
прочетете повече >


В Държавен вестник е обнародвано съобщение за изготвен проект за Подробен устройствен план

вторник, 07 октомври 2014, 08:54 - петък, 07 ноември 2014, 08:54

В Държавен вестник бр.82 от 03.10.2014г. е обнародвано съобщение за изготвен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация на обслужващи улици с о.т.82-о.т.150-о.т.151-о.т.152-о.т.153-о.т.КК2, о.т.151-о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.5-о.т.8-о.т.НК1-о.т.КК1-о.т.НК2-о.т.КК2 и о.т.2-о.т.13 за обслужване на имоти в местност "Големия камък", землище с.Димчево, община Бургас, и Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел 20kV за захранване…
прочетете повече >


Съобщение за издадена Заповед №2392/19.09.2014г. за одобряване на ПУП-ПР за кв.44, УПИ І , ж.к. „Лазур“ , гр.Бургас

понеделник, 06 октомври 2014, 13:52 - понеделник, 20 октомври 2014, 13:52

      До всички заинтересовани собственици  на самостоятелни обекти в жил.блок №77, ж.к."Лазур"     Изх. №Z-233/8//06.10.2014г. ЦАУ"Зора"                                                          Уведомяваме Ви, че със Заповед №2392/19.09.2014г. на Зам.кмета на гр.Бургас е одобрен ПУП-ПР за кв.№44,…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 06 октомври 2014, 09:23 - понеделник, 20 октомври 2014, 09:23

         Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.           В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК,…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 06 октомври 2014, 08:06 - вторник, 21 октомври 2014, 08:06

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.          В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния…
прочетете повече >


Обществено обсъждане за именуване на улица "Журналист"

петък, 03 октомври 2014, 11:39 - петък, 03 октомври 2014, 11:39

На 16.10.2014 година, от 17:00 часа, в Заседателната зала на Община Бургас, ще се проведе обществено обсъждане на предложението на Съюз на българските журналисти, относно именуване на алея в Приморски парк с името "Журналист".   На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет, Община Бургас кани гражданите на град Бургас за участие в…
прочетете повече >


Обществено обсъждане за именуване на улица "Христо Фотев"

петък, 03 октомври 2014, 11:36 - петък, 03 октомври 2014, 11:36

На 15.10.2014 година от 17:00 часа, в Заседателната зала на Община Бургас, ще се проведе обществено обсъждане на предложението от Дружество "Български писател" Бургас, относно именуване на алея в Приморски парк с името "Христо Фотев". На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет, Община Бургас кани гражданите на град Бургас за участие…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър