начало на съдържание

Заповед за отчуждаване

понеделник, 31 март 2014, 17:04 - сряда, 30 април 2014, 17:04

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   №782/28.03.2014г.   На основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията, и като взех предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, заповядвам: І. ОТЧУЖДАВАМ от ДИНА ДИМИТРОВА КИРОВА, и ДРАГАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ, 24/970 /двадесет и четири върху деветстотин и седемдесет/…
прочетете повече >


Заповед за отчуждаване на имот

понеделник, 31 март 2014, 17:03 - сряда, 30 април 2014, 17:03

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   №780/28.03.2014г.   На основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията, и като взех предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, заповядвам: І. ОТЧУЖДАВАМ от АТАНАС АНГЕЛОВ ТОНЕВ 47/654 кв.м. ид. части от собствения му недвижим имот, представляващ бивш парцел ХІ-862,…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 31 март 2014, 16:43 - понеделник, 14 април 2014, 16:43

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 31 март 2014, 16:14 - понеделник, 14 април 2014, 16:14

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на…
прочетете повече >


Община Бургас уведомява лицата Благовест Бисеров Киров, Стоянка Владимирова Николова, Лидия Миткова Василева , Йовка Драгова Иванова, Димитър Веселинов Василев, Борис Веселинов Василев и Лидия Михайлова Василева

понеделник, 31 март 2014, 15:31 - вторник, 01 април 2014, 15:31

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас Ви уведомява лицата Благовест Бисеров Киров, Стоянка Владимирова Николова, Лидия Миткова Василева , Йовка Драгова Иванова, Димитър Веселинов Василев, Борис Веселинов Василев и Лидия Михайлова Василева, че е извършен оглед на жил. сграда находяща се на ул. "Войнишка" № 27, гр. Бургас, от Комисия назначена със заповед на Кмета на Община Бургас на осн. чл. 73, ал. 1 от Закона за културно наследство…
прочетете повече >


На 7 април ще се проведе обществено обсъждане за поемане на общински дълг

понеделник, 31 март 2014, 15:14 - четвъртък, 31 юли 2014, 10:14

СЪОБЩЕНИЕ На 07.04.2014г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, ще се проведе обсъждане на проект за поемане на общински дълг от Община Бургас. Предназначение на дълга - финансиране изпълнението  на проекти, изпълнявани от Община Бургас, финансирани със средства от Оперативни програми, както следва: "Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата…
прочетете повече >


Община Бургас уведомява Юлия Георгиева Хундрева - „Аурелия Глобъл БГ" ЕООД

петък, 28 март 2014, 15:03 - вторник, 01 април 2014, 15:03

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас уведомява Юлия Георгиева Хундрева - "Аурелия Глобъл БГ" ЕООД, че е извършен оглед на жил. сграда с идентификатор 07079.618.32.1 по кадастрална карта на гр. Бургас, находяща се на пл. "Царица Йоанна" № 18-18А, гр. Бургас, от комисия назначена със заповед на Кмета на Община Бургас на осн. чл. 73, ал. 1 от Закона за културно наследство / ЗКН/, и е съставен Констативен протокол № 3/17.10.2013 г. във връзка със започване…
прочетете повече >


Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-10/27.02.2014г.

четвъртък, 27 март 2014, 16:10 - четвъртък, 10 април 2014, 16:10

Изх.№ 94-01-6976/1/27.03.2014 г.                                                          До Ирен Маринова Стоянова                                                            гр.Бургас , ж.к."Славейков"бл.53,ет.12,ап.6     Уведомяваме Ви…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър