начало на съдържание

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

вторник, 08 юли 2014, 08:21 - вторник, 08 юли 2014, 08:21

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Изграждане на крайуличен паркинг в участъка от о.т.140 до о.т.139 - дясно, кв.63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас" "Изграждане на крайуличен паркинг на ул. "Иван Богоров" от о.т.1498…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 07 юли 2014, 16:12 - понеделник, 21 юли 2014, 16:12

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.           В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК,…
прочетете повече >


Съобщение до Станимир Добрев за определена пазарна оценка на имоти

понеделник, 07 юли 2014, 10:50 - понеделник, 21 юли 2014, 17:15

СЪОБЩЕНИЕ До Станимир Яворов Добрев, с постоянен адрес:гр.София, ж.к."Дружба" бл.155;С Решение № 94-01-41493/8/03.06.2014г. на комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповеди №1010/25.04.2012г. и Заповед №1960/25.07.2013г. на Кмета на Община Бургас, е определена пазарна оценка на : - на УПИ ІV-53, целият с площ 4842 кв.м., "За мотел и магазин за промишлени стоки", при граници: североизток -ПИ 07079.1.1471, югоизток - улица, ПИ 07079.1.1433 и ПИ 07079.1.16, югозапад- ПИ…
прочетете повече >


Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

понеделник, 07 юли 2014, 09:04 - понеделник, 07 юли 2014, 09:04

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Реконструкция на ул. "Крайезерна" дясно платно от о.т. 474-473-472-471-470-248-455-454-452-449-448-445-444-443-442-441-379-357-356-313-314-315 и ляво платно 512-513-514-257-456-453-451-450-424-447-446-437-438-439-440-380-359-358-355-354-353 по плана на…
прочетете повече >


Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 04 юли 2014, 12:02 - петък, 18 юли 2014, 12:02

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на…
прочетете повече >


Съобщение до Мариана Асенова Велчева

четвъртък, 03 юли 2014, 09:47 - четвъртък, 10 юли 2014, 09:47

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Мариана Асенова Велчева, че с Уведомление №53-00-256(1)/01.07.2014г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент,…
прочетете повече >


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 02 юли 2014, 16:21 - неделя, 13 юли 2014, 16:21

          Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.            В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32…
прочетете повече >


Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-26/23.05.2014г.

сряда, 02 юли 2014, 14:45 - сряда, 16 юли 2014, 17:15

Изх.№ 94-00-20758/25/02.07.2014г . До Радка Сидерова Фъртунова И Стоян Вълчев Фъртуновгр.Бургас, ул."Фердинандова"№49,вх.2 До Павлина Димитрова Петрова- Коплигр. Бургас ,ж.к."Славейков"бл.76,вх.4,ет.3 Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-26/23.05.2014г. за "ПЛЪТНА ОГРАДА С Н=2,20м. ПО ЧАСТ ОТ СЕВЕРОЗАПАДНА И ЗАПАДНА ГРАНИЦИ, РАЗПОЛОЖЕНА ИЗЦЯЛО В УПИ ІХ-1726,1727, КВ.96 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ - ГР.БУРГАС, ПИ С…
прочетете повече >край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър