БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИКА

Бюджет

Икономически каталог

Гише на
предприемача

Обяви и съобщения

Администрация

Новини от Бюджет, финанси и икономика

В Бургас се провежда Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика“

Експерти от различни обществени сфери и държавни институции представят пред местния бизнес в Бургас полезна информация, свързана с европроекти…

Бургас ще бъде домакин на Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика“

  В четвъртък /25 май/ Бургас ще бъде домакин на Haциoнaлния бизнec фopyм "Cилни peгиoни зa cилнa иĸoнoмиĸa". Toй ще се проведе в Културен център "Морско…

Фасилити мениджмънт форум ще се проведе на 14 юни в Бургас

Facility Management Innovation forum ще се проведе за втори път в Бургас, Гранд готел "Приморец" на 14 юни 2017 г. Събитието ще разгледа тенденциите в този сектор…

КРИБ – Бургас и Общината предлагат мерки за справяне с недостига на работна ръка

КРИБ - Бургас и Община Бургас желаят да представят на местния бизнес алтернативни начини за справяне с проблема с недостига на работна ръка…
Обяви и съобщения

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти"…

ПОКАНА за обществено обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

П О К А Н А за обществено обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас   На основание на чл.44, ал.1, т.т.5;7; от ЗМСМА…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се…
Профил на купувача - обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 4 броя нови леки автомобили при условията на покупка на изплащане“.

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на 4 броя нови леки автомобили при условията на покупка на изплащане". гр. Бургас, 2017 г. На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената…

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет:

Уведомяваме Ви, че на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти, относно обществена поръчка с предмет: "Обновяване и разширяване на сървърна и мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обновяване и разширяване на налична сървърна и мрежова инфраструктура на общинска администрация на Община Бургас…

Обществена поръчка А.А.

„Обновяване и разширяване на сървърна и мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по две обособени позиции"

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ОБЯВА, с предмет: "Обновяване и разширяване на сървърна и мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обновяване и разширяване на налична сървърна и мрежова инфраструктура на общинска администрация на Община Бургас Обособена позиция № 2: Доставка на компютри за общинска…