Образование

Учебни заведения

Прием на ученици

Плащане на такси

Проекти
и програми

Прием на деца

Администрация

Йорданка Ананиева

зам. кмет "Образование и култура"
тел. 056 841 301
e-mail: y.ananieva@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 2, ст. 210

Новини от Образование
 

Община Бургас поощрява със стипендии най-успешните си ученици и поема пътните им разходи за конкурси в чужбина

От тази година стартира изпълнението на общинската програма "Бургаски деца", която ще насърчава и подкрепя изявени ученици в областта на…

На поредна среща в Общината образование и бизнес обмениха идеи за развитие

В Община Бургас се проведе поредната среща между професионалните училища в града и представители на бизнеса. В нея участваха директорите…

Старата баня в двора на ОУ "Любен Каравелов" се превръща в модерен обучителен център

Дойде време да бъде излекувана още една инфраструктурна язва на Бургас - старата баня в двора на ОУ "Любен Каравелов". Сградата десетилетия…

Общината ще ремонтира цялостно работилниците на Механотехникума и ще изгради нови специализирани кабинети в Електротехникума

Община Бургас спечели финансиране и подготвя документално изпълнението на проект за "Подобряване качеството на професионалното образование…


Профил на купувача - обществени поръчки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за следните обекти: Обособена позиция 1: Обзавеждане на класни стаи и специализирани кабинети в училище за обект:

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за следните обекти: Обособена позиция 1: Обзавеждане на класни стаи и специализирани кабинети в училище за обект: "Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда  ДДЛРГ Ал. Г. Коджакафалията в…

Съобщение за удължен срок за приемане на оферти във връзка с обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на а

Съобщение за удължен срок за приемане на оферти във връзка с обществена поръчка чрез Обява с предмет: "Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, предназначени за разполагане в кабинети и зали" Оферти за…

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагател

 ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, предназначени за разполагане в кабинети и зали" гр.…

СЪОБЩЕНИЕ до участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за следните обекти: Обособена позиция 1: Обзавеждане на класни стаи и специализирани кабинети в училище за обект: „Преустройство и промяна предназначен

ОБЩИНА БУРГАС уведомява участниците в горепосочената обществена поръчка, че до крайния срок за подаване на оферти за участие в горепосочената обществена поръчка в деловодството на Община Бургас е постъпила оферта по Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на оборудване и  техника за обекти: "Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ Ал. Г. Коджакафалията в учебен корпус" и обект …