Образование

Учебни заведения

Прием на ученици

Плащане на такси

Проекти
и програми

Прием на деца

Администрация

Йорданка Ананиева

зам. кмет "Образование и култура"
тел. 056 841 301
e-mail: y.ananieva@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 2, ст. 210

Новини от Образование
 

Малчугани от ДГ "Пролетна дъга" отгатваха със завързани очи вкуса на различни плодове и зеленчуци

Много усмивки и добро настроение  предизвика  денят, посветен на плодовете и зеленчуците в детска градина "Пролетна дъга"  в  Маринка.…

Деца и родители от детска градина "Ран Босилек" участваха в урок по здравословно хранене

Родители, учители и децата от детска градина "Ран Босилек" в Бургас участваха в урок по здравословно хранене "Кулинарно вълшебство с плодове".…

Малгучани от ДГ "Надежда" подреждаха здравословни менюта с млечни продукти на интерактивна дъска

Кои са най-полезните млечни храни и как да ги съчетаваме, за да се усвояват най-ефективно, бяха част от въпросите, на които отговаряха малчуганите…

Деца от ОУ "Георги Бенковски" рисуваха на тема „Моето здравословно меню"

Стиляна Христова от II "б" клас получи първата награда в конкурса за рисунка на тема "Моето здравословно меню", организиран в ОУ "Георги Бенковски".…


Профил на купувача - обществени поръчки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции: №1. Месо, риба и месни продукти, №2. М

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции: №1. Месо, риба и месни продукти, №2. Мляко и млечни продукти и №3. Хляб и хлебни изделия", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2017-0004. На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за следните обекти: Обособена позиция 1: Обзавеждане на класни стаи и специализирани кабинети в училище за обект:

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за следните обекти: Обособена позиция 1: Обзавеждане на класни стаи и специализирани кабинети в училище за обект: "Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда  ДДЛРГ Ал. Г. Коджакафалията в…

Съобщение за удължен срок за приемане на оферти във връзка с обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на а

Съобщение за удължен срок за приемане на оферти във връзка с обществена поръчка чрез Обява с предмет: "Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, предназначени за разполагане в кабинети и зали" Оферти за…

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагател

 ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, предназначени за разполагане в кабинети и зали" гр.…