Образование

Учебни заведения

Прием на ученици

Плащане на такси

Проекти
и програми

Прием на деца

Администрация

Йорданка Ананиева

зам. кмет "Образование и култура"
тел. 056 841 301
e-mail: y.ananieva@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 2, ст. 210

Новини от Образование
 

В ОУ „П.Р. Славейков“ организират форум за справяне с агресията

Агресията, като наболяла тема в обществото сред ученици и родители, ще бъде обсъдена в ОУ "П.Р.Славейков", чийто екип търси рационален подход и…

Отличиха 102 изявени педагози и преподаватели от бургаски детски градини и училища

Изявени педагози и учители от бургаски детски градини и училища бяха наградени днес на официална церемония. По традиция тя се провежда в…

Набират кандидати за придобиване на професионална квалификация чрез стаж в Дегендорф

 *Интервютата с работодатели са насрочени за 22 май   Кандидатите  за придобиване на професионална квалификация чрез стаж в Дегендорф,…

Първокласници проведоха финални занятия по английски език

В края на учебната година бургаските първокласници показаха добри знания по английски език. Те демонстрираха наученото по време на открити…


Профил на купувача - обществени поръчки

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците във Фестивал на пясъчните скулптури–2017г.,в периода между 10.06–01.07.17

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 29.05.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 30.05.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значени

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", събития от национално и местно значение част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината."…

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците във Фестивал на пясъчните скулптури – 2017г., в периода между 10.06 – 01.07.2017г.

  Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците във Фестивал на пясъчните скулптури - 2017г., в периода между 10.06 - 01.07.2017г.       Лице за контакт: Валерия Даалова Ст. Юрисконсулт в Дирекция ОП   тел:056 907276 факс: 056 860912 Линк към съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/31129    

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Изпълнение на СМР/СРР на обект: ДГ „Калинка”, кв. Рудник, гр. Бургас“

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: "Изпълнение на СМР/СРР на обект: ДГ "Калинка", кв. Рудник, гр. Бургас"   Лице за контакт: Гергана Стоянова Юрисконсулт в Дирекция ОП тел:056 907288 факс: 056 860912