Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

Пилотният блок по програмата за саниране в Бургас надмина очакванията за минимален разход на енергия

Пилотният блок 27 в комплекс "Славейков" в Бургас, който беше саниран по Националната програма за енергийна ефективност, се превърна в повече…

„Обличат” блок 2 в к-с “Лазур” в морска визия

Доскоро блок номер 2 в бургаския комплекс "Лазур" не се различаваше от старите и с лоша визия панелни сгради. Неприветливият му вид обаче скоро…

Община Бургас строи нова училищна пристройка в „Горно Езерово“

До дни започва изграждането на нов корпус към сегашното ОУ "Васил Левски" в бургаския квартал "Горно Езерово". Пристройката ще бъде на три…

Приключва най-трудният етап от ремонта на “Фердинандова” – подмяната на водопроводите

* На три места по улицата ще има подземни контейнери за отпадъци   Приключва най-трудният етап от ремонта на улица "Фердинандова" - подмяната…
Обяви и съобщения

Съобщение за издадена Заповед №266/03.02.2017г. на Главен експерт арх.В.Иванова

Изх.№ 94-01-2886/27.03.2017г. До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда на ул."Дебелт"№16,вх.А Уведомяваме Ви, че е издадена…

Писмо относно: Съгласуване на ограничения при застрояване па територията във връзка с безопасността на въздухоплаването

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТАГД "Гражданска въздухоплавателна администрация"   Относно: Съгласуване…

Съобщение за разрешаване на изработване на ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ"Север" и землище на кв.Ветрен

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №618/14.03.17г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции…

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПУР за Разширението на Изгрев, гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДОДРАГОМИР  СТОЯНОВ  ТОМОВ-УПРАВИТЕЛ  "ЕВРОСТИЛ" ООДГР. БУРГАС    ДОРАЛИЦА  САШЕВА  ДИЧЕВА-ЛЬО …
Профил на купувача - обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас“:

  Открита процедура за възлагане обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас":- ул."Отец Паисий" от о.т.68 до о.т. 79;- ул."Възраждане" от о.т.83 до о.т.249; -ул."Лермонтов" от о.т.247 до о.т.241 и от о.т.120 до о.т.248;-ул."Шипка" от о.т.73 до о.т.75;-ул."Константин Фотинов" от о.т.119 до о.т.203;-ул."Успенска" о.т.271-272-273-240;-ул."Иларион Макариополски" от о.т.241 до о.т.276;- ул."Граф…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас"  по обособени позиции:  Обособена позиция №…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изпълнение на строително-монтажни работи за:

Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"                                                                                 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я                                                             …

Съобщение относно открита процедура за възлагане на общестевна поръчка с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Славейков“, к-с „Зорница” и к-с „Изгрев”, Община Бургас“, по обособени позиции: Обособена позиция

Уведомяваме Ви, че на 22.02.2017г. в деловодството на община Бургас постъпи жалба с вх.№ 93-ОП-145(37)/22.02.2017г. против Разяснение 93-ОП-145(20)/14.02.2017г. в отговор на Запитване с вх.№ 93-ОП-145(13)/10.02.2017г. и Разяснение 93-ОП-145(21)/14.02.2017г. в отговор на Запитване с вх.№ 93-ОП-145(11)/10.02.2017г., едновременно, с което жалбоподателят, на основание чл.203, ал.2 от ЗОП е направил искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата". Предвид гореизложеното…