Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

Три бургаски комплекса ще имат ново енергоспестяващо осветление

Община Бургас ще изгради ново енергоспестяващо осветление в комплексите "Изгрев", "Зорница" и "Славейков".В момента в тези жилищни райони…

Затварят част от „Крайезерна“ за реконструкция

Участъкът от улица "Крайезерна" между временната връзка при лесоцентъра и отбивката за базата на "Хидробетон" ще бъде затворен за движение.…

Кметът на Бургас разпореди спешно възстановяване на инфраструктурата сред тежката зимна обстановка

Кметът на Община Бургас Димитър Николов разпореди да започне незабавно възстановяване на пътната инфраструктура в града, компрометирана…

Продължава обновяването на отводнителна канализация в „Долно Езерово“

Община Бургас продължава с изграждането на отводнителна канализация, която да предпазва квартал "Долно Езерово" от наводнение при обилни…
Обяви и съобщения

Съобщение до Димитър Иванов, Росен Русев, Желязко Вакъфов, Зорница Енчева-Вакъфова изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х в кв.53 по плана на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"Изх.№94-01-2232( 21)/23.01.2017г.   ДО ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ, РОСЕН ПЕТРОВ РУСЕВ, ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ ВАКЪФОВ, ЗОРНИЦА…

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-86/22.12.2016г.

Изх.№ 70-00-8413/2/20.01.2017г. До РАДА ПЕТРОВА ГРАФгр.Бургас, ул."П.Евтимий"№119,ет.1 До АННА-ПАТРИЦИЯ ЛАНГЕГермания До ДИАН ИВАНОВ БОРАДЖИЕВгр.Бургас,…

Съобщение за проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ ХVІІІ-1407 и УПИ ХІХ-1409,1410 в кв.91 по плана на ЦГЧ- гр.Бургас

Изх.№ 94-01-8726/6/20.07.2017г. До Християн Любомиров Желязков гр.Приморско, ул."Стара планина"№38 До Светлана Любомирова Бозвелиевагр.Бургас,ж.к."Славейков"бл.66,ет.16…

Съобщение за издадена Заповед №3350/22.11.2016г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас

Изх.№ 94-01-30759/6/19.01.2017г. До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сгради на ул."Г.С.Раковски"№34 и ул."Княз Борис І"№43 Уведомяваме…
Профил на купувача - обществени поръчки

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане защитена лодкостоянка в акваторията северно от кв.54 по плана на кв. Крайморие“

Уведомяваме ви, че на основание чл.100, ал.1 от ЗОП и съгласно Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 137/20.01.2017г., публикувано в РОП на 23.01.2017г., срокът за подаване на ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА Защитена ЛОДКОСТОЯНКА в акваторията северно от кв.54 по плана на кв. Крайморие", е удължен до 01.03.2017г., 17:15ч. Условия за отваряне на офертите: 02.03.2017г. 10: 00ч.…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Славейков“, к-с „Зорница” и к-с „Изгрев”,Община Бургас“, по обособени позиции:

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я   ЗА УЧАСТИЕ  В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:   "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в  к-с "Славейков", к-с "Зорница" и к-с "Изгрев",Община Бургас", по обособени позиции: Обособена позиция 1:Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в  к-с "Зорница" - гр.Бургас. Обособена позиция 2:Въвеждане на мерки за…

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 2 броя асансьорни уредби за хора с увреждания за обект: „Пешеходен надлез (Пасарелка) на път І-6 (Бургас – София) при км. 490+137

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на 2 броя асансьорни уредби за хора с увреждания за обект: "Пешеходен надлез (Пасарелка) на път І-6 (Бургас - София) при км. 490+137 за обслужване на пешеходно движение между предвидените с ОУП зони за урбанизиранe в УПИ ІІ-1952, м.94, град Бургас". Оферти за участие в процедурата могат да се подават до…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ:

Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"                                                                                     Д О К У М Е Н Т А Ц И Я   за обществена поръчка, с предмет:       ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА…