Здравеопазване

Здравен каталог

Общински лечебни заведения

Детски ясли

Детска кухня

Обяви и съобщения

Администрация

д-р Лорис Мануелян
зам. кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт"
тел. 056 907 271
e-mail: l.manuelyan@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 3, ст. 308

Новини от Здравеопазване

Край на опашките и лутането в УМБАЛ Бургас, приемът на пациенти вече е по-бърз

*Предстои ремонт на педиатричните отделения и на две от залите в Реанимация   Приемът на болни в най-голямото лечебно заведение в областта…

Кметът поздравява всички акушери, гинеколози и неонатолози по случай Деня на родилната помощ

Днес честваме Деня на родилната помощ, един от най-красивите празници в нашия календар. По този повод кметът Димитър Николов отправя поздрав…

Равносметка на Бабинден: Над 3600 бебета са проплакали в бургаските болници за година, с 200 повече от миналата година

Над 3600 бебета са проплакали в бургаските болници през изминалата година, стана ясно навръх Бабинден. Ръст на ражданията отчитат УМБАЛ Бургас,…

Бургас остава в грипна ваканция до сряда

*Синята зона ще е безплатна в понеделник   Кметът на Община Бургас Димитър Николов издаде заповед, с която обявява дните от понеделник…
Обяви и съобщения

Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС” ЕООД

Съгласночл.16,ал.3, чл. 63, ал. 3 и ал.5 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение по т. 38…

Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - БУРГАС”ЕООД

Съгласночл.16,ал.3, чл. 63, ал. 3 и ал.5 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение по т. 38…

Избор на управител на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І - БУРГАС”ЕООД

Съгласно чл. 16,ал. 3, чл. 63, ал. 3 и ал.5 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение по т.…

Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ - БУРГАС”ЕООД

Съгласночл.16,ал.3, чл. 63, ал. 3 и ал.5 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение по т. 38…


Кариери

О Б Я В Л Е Н И Е Обявява конкурс на Областен екип по приемна грижа – ОЕПГ, както следва:1 брой социален работник на непълен работен ден – 4 ч. с работно място гр. Средец;

  О Б Я В Л Е Н И Е Община Бургас, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект…

Профил на купувача - обществени поръчки

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на Дневен център за деца и младежи с увреждания, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас – първи етап, по три обособени позиции:

 ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на Дневен център за деца и младежи с увреждания, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас - първи етап, по           три обособени позиции: ОП 1 - Мебелировка и домакински принадлежности; ОП2 - Kомпютърно, телевизионно, аудиовизуално оборудване…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил тип специализиран микробус за хора с увреждания"

Дирекция "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за обществена поръчка, с предмет: "Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил тип специализиран микробус за хора с увреждания, във връзка с реализиране на дейностите по проект "Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез индивидуален подход", Договор BG05M9OP001-2.002-0229-C001, процедура за безвъзмездна финансова помощ…

Информация за удължаване срока за подаване на оферти чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет: Осигуряване на достъпна среда в плувен комплекс „Флора”, находящ се в гр. Бургас, Приморс

Уведомяваме Ви, че на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти относно обществена поръчка с предмет Осигуряване на достъпна среда в плувен комплекс "Флора", находящ се в гр. Бургас, Приморски парк (УПИ І, кв.1, ид. 07079.618.5) е удължен до 26.09.2016г., 17:15ч. Заседание на комисията: 27.09.2016г. в сградата на Община Бургас, ул.Александровска №26.  Обявата е публикувана на следния адрес на профил на купувача…

Обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти с обява с предмет:Осигуряване на достъпна среда в плувен комплекс „Флора”, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк (УПИ І, кв.1, ид. 07079.618

Обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти с обява  с предмет:Осигуряване на достъпна среда в плувен комплекс "Флора", находящ се в гр. Бургас, Приморски парк (УПИ І, кв.1, ид. 07079.618.5).  Лице за контакт: Валерия Димитрова 056 907276 v.daalova@burgas.bg   ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ- http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/28128