начало на съдържание

Уведомление във връзка с провеждането на Избори за народни представители на 12 май

вторник, 30 април 2013
Автор: Димитринка Костадинова

plus Във връзка с провеждането на Избори за народни представители на 12.05.2013 г. Община Бургас уведомява всички заинтересовани

1. На интернет страницата на общината в раздел ИЗБОРИ'2013 / СПИСЪЦИ е публикуван Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Списъкът съдържа само имената на заличените лица, номера и адреса на избирателната секция .

Всяко лице може да направи справка в този списък. Информация за причината за включването на дадено лице в списъка може да се дава единствено на самото лице, след като се легитимира с документ за самоличност пред съответното длъжностно лице от общинската администрация. Всяко лице, което е включено в списъка, но счита, че има право да гласува, може да поиска да бъде заличено от него с писмено заявление /Приложение 12до кмета на общината, подадено в 3-дневен срок от публикуването на списъка на интернет страницата на общината. Заявлението се подава по реда на чл. 48 а,  ал. 3 от Изборния кодекс и трябва да съдържа доказателства и документи за заличаването на лицето от списъка.

Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение. Отказът на кмета се съобщава незабавно на заявителя, който може да го обжалва пред съответния районен съд в срок от 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок от 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и кмета и се произнася с решение, което обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Избирателите, които имат право да гласуват, но неправилно са били вписани в Списъка на заличените лица, се вписват в избирателния списък от общинската администрация веднага след вземане на решението от кмета или от районния съд и се заличават от Списъка на заличените лица.

Заявленията по т.1 се подават в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26.

 

2. До 04.05.2013 г. включително се приемат  и Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци /Приложение 15/.

 

Центърът за административно обслужване  ще работи с граждани в почивните дни от 01.05. до 04.05.  включително: от 09.00 до 17.00 часа.

*     *     *

 Информация и справки по избирателните списъци по секции, съобразно постоянния адрес на гласоподавателите могат да се правят:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26;

- на обявените със заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци;

- на интернет страницата на Община Бургас, раздел ИЗБОРИ'2013/Община Бургас/избирателен списък;

- на интернет страницата на ГД ГРАО - http://www.grao.bg/elections/

*     *     *

  Справки за границите, обхвата и адресите на избирателните секции могат да се правят:

в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, в териториалните дирекции, в кметствата и кметските наместничества в съставните селища на Община Бургас;

- на интернет страницата на Община Бургас, раздел ИЗБОРИ'2013 / Община Бургас/ заповеди кмета.Последни новини

събота, 18 октомври 2014

37 града последваха примера на Община Бургас за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми

петък, 17 октомври 2014

Инициативата „Моята зелена мечта”идва в Бургас

четвъртък, 16 октомври 2014

Остров „Света Анастасия“ в топ 20 на „Чудесата на България“

четвъртък, 16 октомври 2014

Бургас разкри пилотни за страната услуги в подкрепа на деца и родители при раздяла в семейството

четвъртък, 16 октомври 2014

„Европейското приключение“ в Бургас набира скорост

сряда, 15 октомври 2014

Морската експедиция до нос Хорн стартира след броени дни

сряда, 15 октомври 2014

Легендата Сергей Бубка дава старт на проекта “Арена Бургас”

сряда, 15 октомври 2014

Обявиха фото конкурс за снимка в автобуса

сряда, 15 октомври 2014

Анестезиолози с ракети

сряда, 15 октомври 2014

Бургаски творци представят идейни проекти за новата визия на плошад „Тройката“


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър