начало на съдържание

Уведомление във връзка с провеждането на Избори за народни представители на 12 май

вторник, 30 април 2013
Автор: Димитринка Костадинова

plus Във връзка с провеждането на Избори за народни представители на 12.05.2013 г. Община Бургас уведомява всички заинтересовани

1. На интернет страницата на общината в раздел ИЗБОРИ'2013 / СПИСЪЦИ е публикуван Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Списъкът съдържа само имената на заличените лица, номера и адреса на избирателната секция .

Всяко лице може да направи справка в този списък. Информация за причината за включването на дадено лице в списъка може да се дава единствено на самото лице, след като се легитимира с документ за самоличност пред съответното длъжностно лице от общинската администрация. Всяко лице, което е включено в списъка, но счита, че има право да гласува, може да поиска да бъде заличено от него с писмено заявление /Приложение 12до кмета на общината, подадено в 3-дневен срок от публикуването на списъка на интернет страницата на общината. Заявлението се подава по реда на чл. 48 а,  ал. 3 от Изборния кодекс и трябва да съдържа доказателства и документи за заличаването на лицето от списъка.

Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение. Отказът на кмета се съобщава незабавно на заявителя, който може да го обжалва пред съответния районен съд в срок от 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок от 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и кмета и се произнася с решение, което обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Избирателите, които имат право да гласуват, но неправилно са били вписани в Списъка на заличените лица, се вписват в избирателния списък от общинската администрация веднага след вземане на решението от кмета или от районния съд и се заличават от Списъка на заличените лица.

Заявленията по т.1 се подават в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26.

 

2. До 04.05.2013 г. включително се приемат  и Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци /Приложение 15/.

 

Центърът за административно обслужване  ще работи с граждани в почивните дни от 01.05. до 04.05.  включително: от 09.00 до 17.00 часа.

*     *     *

 Информация и справки по избирателните списъци по секции, съобразно постоянния адрес на гласоподавателите могат да се правят:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26;

- на обявените със заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци;

- на интернет страницата на Община Бургас, раздел ИЗБОРИ'2013/Община Бургас/избирателен списък;

- на интернет страницата на ГД ГРАО - http://www.grao.bg/elections/

*     *     *

  Справки за границите, обхвата и адресите на избирателните секции могат да се правят:

в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, в териториалните дирекции, в кметствата и кметските наместничества в съставните селища на Община Бургас;

- на интернет страницата на Община Бургас, раздел ИЗБОРИ'2013 / Община Бургас/ заповеди кмета.Последни новини

понеделник, 27 април 2015

Община Бургас изготвя проект за основен ремонт на ул. “Одрин”

понеделник, 27 април 2015

В Българово празнуват с офроуд състезание и благотворителна изложба

понеделник, 27 април 2015

Общината: Туристическите автобуси да спазват нашите изисквания, за да няма инциденти и задръствания

понеделник, 27 април 2015

Курс по фотография в Бизнес инкубатора

понеделник, 27 април 2015

„Из живота на Христос“ в Морското казино

понеделник, 27 април 2015

Бургаският Shore Invaders се представи достойно на състезание в Гърция

понеделник, 27 април 2015

Eто кой ще ходи на бал с автобус

понеделник, 27 април 2015

Две първи места за бургаския Строителен техникум от национално професионално състезание

понеделник, 27 април 2015

Заведете децата на УЕФА ЕВРО FUN PARK пред Общината

понеделник, 27 април 2015

Над 70 бургаски ученици отбелязват рождения ден на Петя Дубарова


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър