начало на съдържание

Уведомление във връзка с провеждането на Избори за народни представители на 12 май

вторник, 30 април 2013
Автор: Димитринка Костадинова

plus Във връзка с провеждането на Избори за народни представители на 12.05.2013 г. Община Бургас уведомява всички заинтересовани

1. На интернет страницата на общината в раздел ИЗБОРИ'2013 / СПИСЪЦИ е публикуван Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Списъкът съдържа само имената на заличените лица, номера и адреса на избирателната секция .

Всяко лице може да направи справка в този списък. Информация за причината за включването на дадено лице в списъка може да се дава единствено на самото лице, след като се легитимира с документ за самоличност пред съответното длъжностно лице от общинската администрация. Всяко лице, което е включено в списъка, но счита, че има право да гласува, може да поиска да бъде заличено от него с писмено заявление /Приложение 12до кмета на общината, подадено в 3-дневен срок от публикуването на списъка на интернет страницата на общината. Заявлението се подава по реда на чл. 48 а,  ал. 3 от Изборния кодекс и трябва да съдържа доказателства и документи за заличаването на лицето от списъка.

Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение. Отказът на кмета се съобщава незабавно на заявителя, който може да го обжалва пред съответния районен съд в срок от 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок от 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и кмета и се произнася с решение, което обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Избирателите, които имат право да гласуват, но неправилно са били вписани в Списъка на заличените лица, се вписват в избирателния списък от общинската администрация веднага след вземане на решението от кмета или от районния съд и се заличават от Списъка на заличените лица.

Заявленията по т.1 се подават в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26.

 

2. До 04.05.2013 г. включително се приемат  и Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци /Приложение 15/.

 

Центърът за административно обслужване  ще работи с граждани в почивните дни от 01.05. до 04.05.  включително: от 09.00 до 17.00 часа.

*     *     *

 Информация и справки по избирателните списъци по секции, съобразно постоянния адрес на гласоподавателите могат да се правят:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26;

- на обявените със заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци;

- на интернет страницата на Община Бургас, раздел ИЗБОРИ'2013/Община Бургас/избирателен списък;

- на интернет страницата на ГД ГРАО - http://www.grao.bg/elections/

*     *     *

  Справки за границите, обхвата и адресите на избирателните секции могат да се правят:

в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, в териториалните дирекции, в кметствата и кметските наместничества в съставните селища на Община Бургас;

- на интернет страницата на Община Бургас, раздел ИЗБОРИ'2013 / Община Бургас/ заповеди кмета.Последни новини

събота, 24 януари 2015

Потвърдено: Със санирането на учебни заведения Община Бургас е спестила хиляди мегаватчаса енергия

събота, 24 януари 2015

Три икони спасени от родолюбиви граждани

събота, 24 януари 2015

Актуалният китарист Мирослав Иванов представя авторски микс от лиричен блус и джаз в Казиното

петък, 23 януари 2015

Кметът защити правата на рибарите от Бургас и Варна

петък, 23 януари 2015

Затварят временно ул. „Спортна“

петък, 23 януари 2015

На 26 януари ще събират електробоклуци по домовете

петък, 23 януари 2015

Eто какво предлага Фермерският биопазар тази неделя

четвъртък, 22 януари 2015

Първа копка на новата детска ясла в Сарафово

четвъртък, 22 януари 2015

Четиринадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" (2007 - 2013)

сряда, 21 януари 2015

Акве Калиде посреща първите туристи това лято


край на съдържание

Затвори

Добави търсене в burgas.bg в твоя Firefox браузър