Структура и контакты

Контакти

 

Адрес
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26
тел. централа 056 840915 
Для бесплатного звонка можно нажать на номер;


056 840916; 056 840917; 056 840918; 056 840919

факс 056 841314

e-mail: obshtina@burgas.bg

 

Горещ телефон

Горячая линия  056 841 560 - для бесплатного звонка можно нажать на номер; 0885 009670

Для гражданских сигналов и жалоб о защите окружающей среды 056 843 891 - для бесплатного звонка можно нажать на номер

Короткий номер *5656

1-дежурный; 2-загрязнение окружающей среды; 3-озеленение, детские площадки и скамейки; 4-оператор

 

PDF документ (Актуализиран на 11.01.2017 г.)

За документа, който е в PDF формат - ако Ви трябва Acrobat Reader: Adobe Reader

Форма за обратна връзка до е-mail на административно лице

За изпращане на съобщение до служител от общинската администрация намерете и изберете:

1. Общински служител от показаната схема на структурата на Община Бургас

2. Намерете и изберете   

Появява се местоположение, тел. за връзка и форма за обратна връзка до  e-mail на административното лице.

Структура и контакти на Община Бургас

Кмет
  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности"
    ОТДЕЛ "Финансов контрол"    
  ДИРЕКЦИЯ
"Местни приходи от данъци такси и реклама"
  ОТДЕЛ "Обслужване на данъкоплатци"
  ОТДЕЛ "Отчитане на приходи"
  ОТДЕЛ "Контролно - ревизионна дейност и принудително събиране"
       
  ДИРЕКЦИЯ
"Бюджет и финанси"
  ОТДЕЛ "Финансово - счетоводни дейности"
  ОТДЕЛ "Бюджет"
       
  ДИРЕКЦИЯ
"Икономика и стопански дейности"
   
 
  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Устройство на територията и строителство"
    ГЛАВЕН АРХИТЕКТ    
    ДИРЕКЦИЯ
"Устройство на територията"
  ОТДЕЛ "Озеленяване"
    ОТДЕЛ "Кадастър, регулация и устройствено планиране"
    ОТДЕЛ "Безопасност и органазиця на движението"
         
      ДИРЕКЦИЯ
"Строителство"
  ОТДЕЛ "Строителство"
    ОТДЕЛ "Инвеститорски контрол"
      ОТДЕЛ " Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация "
   
  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Култура и образование"
    ДИРЕКЦИЯ
"Култура, Маркетинг и връзки с обществеността"
  ОТДЕЛ "Култура, маркетинг и реклама"
  ОТДЕЛ "Връзки с обществеността и протокол"
       
  ДИРЕКЦИЯ
"Образование и демографски въпроси"
   
 
  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
    ДИРЕКЦИЯ
"Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт"
  ОТДЕЛ "Спорт"
  ОТДЕЛ "Здравеопазване и превенции"
 
  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
"Европейски политики, Околна среда"
    ДИРЕКЦИЯ
"Европейски политики и програми"
  ОТДЕЛ "Инвестиционни проекти"
  ОТДЕЛ "Териториално сътрудничество"
       
  ДИРЕКЦИЯ
"Околна среда"
  ОТДЕЛ "Екологични политики и програми"
  ОТДЕЛ "Контрол и административно - наказателна дейност по опазване на околната среда"
 
  СЕКРЕТАР
    ДИРЕКЦИЯ
"Административно обслужване"
  ОТДЕЛ "Канцелария"
   
  СЕКТОР "Обслужване на общинския съвет"
  ОТДЕЛ "ГРАО"
       
  ДИРЕКЦИЯ
"Човешки ресурси"
   
       
  ДИРЕКЦИЯ
"Правно-нормативно обслужване"
   
       
    ДИРЕКЦИЯ
"Управление на общинската собственост"
  ОТДЕЛ "Общинска собственост"
   
  ОТДЕЛ "Жилищна политика"
  ОТДЕЛ "Организиране на обществените поръчки и концесии"
     
  ДИРЕКЦИЯ
"Управление при кризи, обществен ред и сигурност"
  ОТДЕЛ "Общо функционален контрол"
  ОТДЕЛ "Управление при кризи и ОМП"
         
  ДИРЕКЦИЯ
"Информационно обслужване и технологии"
   
  Териториални дирекции   Териториална дирекция "Долно Езерово"
  Териториална дирекция "Възраждане"
  Териториална дирекция "Освобождение"
  Териториална дирекция "Зора"
  Териториална дирекция "Приморие"
  Териториална дирекция "Изгрев"
    Съставни селища    
  ДИРЕКЦИЯ
"Вътрешен одит"
   

Свали за печат - Структурата на Община Бургас в PDF формат

скачать в формате pdf Количество просмотров: 421822 последнее изменение: 17:23:34, 11 Января 2017