Регистър за отпускане на еднократно финансово стимулиране за новородено или осиновено дете

Размер на шрифта: A A A Назад

чл. 8 ал. 2 от ПРАВИЛНИК ЗА  ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ПОДПОМАГАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Правилник и документи

ПРАВИЛНИК ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ПОДПОМАГАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 19/26.01.2021 г.

и ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ са публикувани в сайта на Общински съвет-Бургас (Мандат 2019-2023) на следният линк: 

https://2019-2023.burgascouncil.org/node/1731