Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Размер на шрифта: A A A Назад

Заявление, попълнено и подадено на електронната поща: [email protected] без да се изисква квалифициран електронен подпис.