2008

Екобюлетин брой 52: 22-28 декември 2008 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период не са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители.

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

 


Екобюлетин брой 51: 15-21 декември 2008

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

стирен

ДОАС система OPSIS
на 18/12/ - 1.08 пъти /СДН/
на 19/12/ - до 1.05 пъти /СЧН/
на 19/12/ - 1.05 пъти /СДН/
на 20/12/ - 1.15 пъти /СДН/
на 21/12/ - 1.06 пъти /СДН/

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово
на 18/12/ - 1.19 пъти /СДН/
на 19/12/ - 1.11 пъти /СДН/
на 20/12/ - 1.06 пъти /СДН/
АИС к-с "Меден Рудник"
на 19/12/ - 1.11 пъти /СДН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово
на 19/12/ - до 4.6 пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 49: 1-7 декември 2008

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

азотен диоксид

пункт ул."Сан Стефано"
на 04/12/ - 13 ч - 1.16 пъти /СЧН/

общ прах

пункт ул."Сан Стефано"
на 04/12/ - 1.76 пъти /СДН/
о-ксилен
ДОАС система OPSIS
на 01/12/ - до 1.27 пъти /СЧН/
стирен
ДОАС система OPSIS
на 04/12/ - до 3.18 пъти /СЧН/

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово
на 01/12/ - 1.09 пъти /СДН/
на 02/12/ - 1.23 пъти /СДН/
АИС к-с "Меден Рудник"
на 01/12/ - 2.51 пъти /СДН/
на 02/12/ - 1.07 пъти /СДН/
на 03/12/ - 1.18 пъти /СДН/
на 04/12/ - 1.46 пъти /СДН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 50: 8-14/12/2008

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

амоняк

пункт ул."Сан Стефано"
на 08/12/ - 8 ч - 1.44 пъти /СЧН/

общ прах

пункт ул."Сан Стефано"
на 11/12/ - 1.08 пъти /СДН/
о-ксилен
ДОАС система OPSIS
на 10/12/ - до 1.31 пъти /СЧН/
на 10/12/ - 1.38 пъти /СДН/
на 11/12/ - до 1.11 пъти /СЧН/
на 11/12/ - 1.34 пъти /СДН/

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово
на 12/12/ - 1.31 пъти /СДН/
АИС к-с "Меден Рудник"
на 10/12/ - 1.58 пъти /СДН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово
на 10/12/ - до 7.4 пъти /СЧН/
на 11/12/ - до 7.0 пъти /СЧН/
на 12/12/ - до 4.0 пъти /СЧН/

стирен

ДОАС система OPSIS
на 13/12/ - до 1.05 пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 48: 24-30 ноември 2008 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово
на 24/11/ - до 3.2 пъти /СЧН/

азотен диоксид

пункт ул."Сан Стефано"
на 25/11/-10:30ч-1.01 пъти /СЧН/

серен диоксид

АИС кв. Долно Езерово
на 30/11/ - до 1.10 пъти /СЧН/
на 30/11/ - 1.11 пъти /СДН/

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово
на 25/11/ - 1.05 пъти /СДН/
на 29/11/ - 1.35 пъти /СДН/
на 30/11/ - 1.87 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"
на 28/11/ - 1.29 пъти /СДН/
на 29/11/ - 1.59 пъти /СДН/

общ прах

пункт ул."Сан Стефано"
на 25/11/ - 1.32 пъти /СДН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

 

Екобюлетин брой 47: 17-23 ноември 2008 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

серен диоксид

АИС кв. Долно Езерово
на 17/11/ - до 1.07 пъти /СЧН/
ДОАС система OPSIS

на 17/11/ - до 1.02 пъти /СЧН/
АИС к-с "Меден Рудник"
на 17/11/ - 1.09 пъти /СЧН/

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово
на 18/11/ - 1.43 пъти /СДН/
на 22/11/ - 1.02 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"
на 17/11/ - 1.78 пъти /СДН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово
на 17/11/ - до 3.6 пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 46: 10-16 ноември 2008 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово

на 16/11/ - до 4.8 пъти /СЧН/

на 17/11/ - до 3.6 пъти /СЧН/

серен диоксид

АИС кв. Долно Езерово

на 17/11/ - до 1.07 пъти /СЧН/

ДОАС система OPSIS

на 17/11/ - до 1.02 пъти /СЧН/

на 05/11/ - 1.17 пъти /СДН/

на 06/11/ - до 1.11 пъти /СЧН/

амоняк

пункт ул."Сан Стефано"

на 10/11/ - 8 ч - 1.24 пъти /СЧН/

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 16/11/ - 1.05 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"

на 12/11/ - 1.04 пъти /СДН/

на 15/11/ - 1.22 пъти /СДН/

на 16/11/ - 1.39 пъти /СДН/


ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 45: 3-9 ноември 2008 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

сяроводород
АИС кв. Долно Езерово
на 04/11/ - до 3.8 пъти /СЧН/
серен диоксид
АИС кв. Долно Езерово
на 05/11/ - до 2.77 пъти /СЧН/
на 05/11/ - 1.51 пъти /СДН/
на 06/11/ - до 1.31 пъти /СЧН/
на 06/11/ - 1.17 пъти /СДН/
АИС к-с "Меден Рудник"
на 05/11/ - до 1.51 пъти /СЧН/
на 05/11/ - 1.06 пъти /СДН/
ДОАС система OPSIS
на 05/11/ - до 1.56 пъти /СЧН/
на 05/11/ - 1.17 пъти /СДН/
на 06/11/ - до 1.11 пъти /СЧН/
азотен диоксид
пункт ул."Сан Стефано"
на 05/11/-10:30ч-1.33пъти /СЧН/
общ прах
пункт ул."Сан Стефано"
на 05/11/ - 1.08 пъти /СДН/
амоняк
пункт ул."Сан Стефано"
на 03/11/-10:30ч-1.12 пъти /СЧН/
фини прахови частици
АИС кв. Долно Езерово
на 03/11/ - 1.28 пъти /СДН/
на 04/11/ - 1.36 пъти /СДН/
на 06/11/ - 1.07 пъти /СДН/
на 07/11/ - 1.40 пъти /СДН/
на 08/11/ - 1.01 пъти /СДН/
АИС к-с "Меден Рудник"
на 03/11/ - 1.20 пъти /СДН/
на 05/11/ - 1.35 пъти /СДН/
на 06/11/ - 1.68 пъти /СДН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 44: 27 октомври - 2 ноември 2008 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

СЯРОВОДОРОД

 

АИС кв. Долно Езерово
на 28/10/ - до 5.0 пъти /СЧН/

на 30/10/ - до 5.0 пъти /СЧН/

на 01/11/ - до 19.6 пъти /СЧН/

на 02/11/ - до 3.2 пъти /СЧН/

 

АЗОТЕН ДИОКСИД

пункт ул."Сан Стефано"

на 29/10/-10:30ч-1.02пъти /СЧН/

на 31/10/-15:30ч-1.16пъти/СЧН/

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 43: 20-26 октомври 2008 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

СЯРОВОДОРОД

АИС кв. Долно Езерово
на 20/10/ - до 4.2 пъти /СЧН/

АЗОТЕН ДИОКСИД

пункт ул."Сан Стефано"
на 23/10/-10:30ч - 1.1пъти /СЧН/

СТИРЕН

ДОАС система OPSIS

на 22/10/ - до 1.82 пъти /СЧН/

на 24/10/ - до 1.17 пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

 

 

Екобюлетин брой 42: 13 - 19 октомври 2008 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

 

СЯРОВОДОРОД

АИС кв. Долно Езерово

на 14/10/ - до 3.4 пъти /СЧН/

на 15/10/ - до 6.2 пъти /СЧН/

на 16/10/ - до 5.4 пъти /СЧН/

на 17/10/ - до 6.6 пъти /СЧН/


АЗОТЕН ДИОКСИД

пункт ул."Сан Стефано"

на 13/10/ - 8 ч - 1.34 пъти /СЧН/

на 17/10/-13 ч - 1.11 пъти /СЧН/


АМОНЯК

пункт ул."Сан Стефано"

на 13/10/ - 8 ч - 1.92 пъти /СЧН/


ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ

АИС кв. Долно Езерово

на 17/10/ - 1.33 пъти /СДН/

на 18/10/ - 1.43 пъти /СДН/

АИС к-с „Меден Рудник"

на 16/10/ - 1.17 пъти /СДН/

на 17/10/ - 1.32 пъти /СДН/


ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

 

 

Екобюлетин брой 41: 6-12 октомври 2008

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

 

СЯРОВОДОРОД

АИС кв. Долно Езерово

на 08/10/ - до 4.8 пъти /СЧН/

на 11/10/ - до 5.0 пъти /СЧН/

 

АМОНЯК

пункт ул."Сан Стефано"

на 06/10/ - 8 ч - 2.08 пъти /СЧН/

на 07/10/ - 13 ч - 1.16 пъти /СЧН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

 

 

Екобюлетин брой 40: 29 септември - 5 октомври 2008 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

 

СЯРОВОДОРОД

АИС кв. Долно Езерово

на 01/10/ - до 4.8 пъти /СЧН/

на 02/10/ - до 3.2 пъти /СЧН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

 

Екобюлетин брой 39: 22-28/09/2008

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

 

АЗОТЕН ДИОКСИД

пункт ул."Сан Стефано"

на 23/09/ - 8 ч - 1.42 пъти /СЧН/

на 23/09/-10:30ч-1.32 пъти /СЧН/

на 23/09/ - 13 ч - 1.08 пъти /СЧН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.
Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 38: 15-21/09/2008


АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.

По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

 

АЗОТЕН ДИОКСИД

пункт ул."Сан Стефано"

на 16/09/ - 8 ч - 1.19 пъти /СЧН/

на 16/09/-10:30ч-1.07 пъти /СЧН/

на 17/09/ - 8 ч - 1.15 пъти /СЧН/

 

АМОНЯК

пункт ул."Сан Стефано"

на 16/09/ - 8 ч - 1.2 пъти /СЧН/

на 17/09/ - 8 ч - 1.24 пъти /СЧН/

 

СЯРОВОДОРОД

АИС кв. Долно езерово

на 20/09/ - до 3.0 пъти /СЧН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 37: 8-14 септември 2008 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и праговете за здравна защита на населението /ПЗЗ/, както следва:

 

СЯРОВОДОРОД

АИС кв. Долно езерово

на 08/09/ - до 5.6 пъти /СЧН/

на 09/09/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 12/09/ - до 8.2пъти /СЧН/

АЗОТЕН ДИОКСИД

пункт ул."Сан Стефано"

на 12/09/ - 8 ч - 1.6 пъти /СЧН/

на 12/09/-15:30ч-1.02 пъти /СЧН/


ОЗОН

ДОАС система OPSIS

на 08/09/ - 1.09 пъти /ПЗЗ/

на 09/09/ - 1.17 пъти /ПЗЗ/


на 12/09/ - 1.19 пъти /ПЗЗ/

АИС кв. Долно Езерово

на 08/09/ - 1.14 пъти /ПЗЗ/


АМОНЯК

пункт ул."Сан Стефано"

на 12/09/ - 8 ч - 1.12 пъти /СЧН/


ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.
Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

 

 

 

 

Екобюлетин бр.36: 1-7 септември 2008

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и праговете за здравна защита на населението /ПЗЗ/, както следва:


СЯРОВОДОРОД

АИС кв. Долно езерово

на 03/09/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 05/09/ - до 3.2 пъти /СЧН/

на 07/09/ - до 3.8 пъти /СЧН/

 

АЗОТЕН ДИОКСИД

пункт ул."Сан Стефано"

на 04/09/ - 8 ч - 1.45 пъти /СЧН/

на 04/09/-10:30ч-1.36 пъти /СЧН/


ОЗОН

ДОАС система OPSIS

на 05/09/ - 1.14 пъти /ПЗЗ/

на 06/09/ - 1.13 пъти /ПЗЗ/

на 07/09/ - 1.17 пъти /ПЗЗ/

АИС кв. Долно Езерово

на 07/09/ - 1.28 пъти /ПЗЗ/


АМОНЯК

пункт ул."Сан Стефано"

на 01/09/ - 8 ч - 1.84 пъти /СЧ/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 

Екобюлетин бр.35: 25-31 август 2008

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, амоняк, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и праговете за здравна защита /ПЗЗ/, както следва:


АЗОТЕН ДИОКСИД

пункт ул."Сан Стефано"

на 25/08 /- 10:30 ч - 1.75 пъти /СЧН/

на 27/08/ - 8 ч - 1.56 пъти /СЧН/

 

АМОНЯК

пункт ул."Сан Стефано"

на 25/08/ - 8 ч - 2.08 пъти /СЧН/

на 25/08/-10:30ч-1.6 пъти/СЧН/

на 29/08/ - 8 ч - 1.12 пъти /СЧН/

 

ОЗОН

ДОАС система OPSIS

на 25/08/ - 1.14 пъти /ПЗЗ/

на 26/08/ - 1.17 пъти /ПЗЗ/

на 27/08/ - 1.13 пъти /ПЗЗ/

на 28/08/ - 1.17 пъти /ПЗЗ/

на 29/08/ - 1.09 пъти /ПЗЗ/

на 30/08/ - 1.10 пъти /ПЗЗ/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.
Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

 

Екобюлетин брой 34: 18-24 август 2008 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно - дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, праговете за здравна защита /ПЗЗ/ и праговете за информиране на населението /ПИН/, както следва:

СЯРОВОДОРОД

АИС кв. Долно езерово

на 20/08/ - до 3.4 пъти /СЧН/

на 21/08/ - до 8.0 пъти /СЧН/

на 24/08/ - до 4.2 пъти /СЧН/

 

ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ

АИС кв. Долно Езерово

на 23/08/ - 1.19 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"

на 22/08/ - 1.15 пъти /СДН/

 

ОЗОН

ДОАС система OPSIS
на 18/08/ - 1.35 пъти /ПЗЗ/

на 19/08/ - 1.24 пъти /ПЗЗ/

на 20/08/ - 1.25 пъти /ПЗЗ/

на 21/08/ - 1.38 пъти /ПЗЗ/

на 22/08/ - 1.37 пъти /ПЗЗ/

на 23/08/ - 1.47 пъти /ПЗЗ/

на 24/08/ - 1.33 пъти /ПЗЗ/

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 18/08/ - 1.14 пъти /ПЗЗ/

на 21/08/ - 1.23 пъти /ПЗЗ/

 

АИС кв. Долно Езерово

на 18/08/ - 1.18 пъти /ПЗЗ/

на 19/08/ - 1.20 пъти /ПЗЗ/

на 20/08/ - 1.21 пъти /ПЗЗ/

на 21/08/ - 1.27 пъти /ПЗЗ/

на 22/08/ - 1.63 пъти /ПЗЗ/

на 22/08/ - до 1.05 пъти /ПИН/

на 23/08/ - 1.56 пъти /ПЗЗ/

на 23/08/ - до 1.02 пъти /ПИН/

на 24/08/ - 1.33 пъти /ПЗЗ/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 

Екобюлетин брой 33: 11-17/08/2008

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, праговете за здравна защита /ПЗЗ/ и праговете за информиране на населението /ПИН/, както следва:

 

СЯРОВОДОРОД

АИС кв. Долно езерово

на 13/08/ - до 3.6 пъти /СЧН/

на 14/08/ - до 3.8 пъти /СЧН/

на 15/08/ - до 6.6 пъти /СЧН/

 

АМОНЯК

пункт ул."Сан Стефано"

на 13/08/ - 8 ч - 1.4 пъти /СЧН/

на 14/08/-10:30ч-1.04 пъти/СЧН/

 

ОЗОН

ДОАС система OPSIS

на 14/08/ - 1.43 пъти /ПЗЗ/

на 15/08/ - 1.36 пъти /ПЗЗ/

на 16/08/ - 1.15 пъти /ПЗЗ/

на 17/08/ - 1.38 пъти /ПЗЗ/

на 17/08/ - 1.11 пъти /ПИН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 14/08/ - 1.35 пъти /ПЗЗ/

на 15/08/ - 1.16 пъти /ПЗЗ/

на 17/08/ - 1.11 пъти /ПЗЗ/

 

АИС кв. Долно Езерово

на 13/08/ - 1.32 пъти /ПЗЗ/

на 14/08/ - 1.57 пъти /ПЗЗ/

на 14/08/ - 1.08 пъти /ПИН/

на 15/08/ - 1.19 пъти /ПЗЗ/

на 17/08/ - 1.32 пъти /ПЗЗ/

на 17/08/ - 1.07 пъти /ПИН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 

Екобюлетин брой 32: 4-10 август 2008 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на населението, както следва:

СЯРОВОДОРОД


АИС кв. Долно езерово

на 04/08/ - до 5.8 пъти /СЧН/

на 05/08/ - до 4.4 пъти /СЧН/

на 06/08/ - до 3.8 пъти /СЧН/

на 07/08/ - до 3.2 пъти /СЧН/

на 10/08/ - до 3.8 пъти /СЧН/

АМОНЯК

пункт ул."Сан Стефано"

на 04/08/ - 8 ч - 1.52 пъти /СЧН/

ОЗОН


ДОАС система OPSIS

на 04/08/ - 1.33 пъти /ПЗЗ/

на 05/08/ - 1.32 пъти /ПЗЗ/

на 06/08/ - 1.15 пъти /ПЗЗ/

на 07/08/ - 1.13 пъти /ПЗЗ/

на 09/08/ - 1.17 пъти /ПЗЗ/

АИС к-с "Меден Рудник"

на 04/08/ - 1.21 пъти /ПЗЗ/

АИС кв. Долно Езерово

на 04/08/ - 1.12 пъти /ПЗЗ/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Екобюлетин брой 31: 28 юли – 3 август 2008 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, амоняк, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно – часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на населението, както следва:

СЯРОВОДОРОД

АИС кв. Долно езерово

на 29/07/ - до 3.4 пъти /СЧН/

на 30/07/ - до 4.2 пъти /СЧН/

на 31/07/ - до 4.8 пъти /СЧН/

на 02/08/ - до 3.8 пъти /СЧН/

АМОНЯК


пункт ул.”Сан Стефано”

на 28/07/ - 8 ч – 1.52 пъти /СЧН/

ОЗОН


ДОАС система OPSIS

на 29/07/ - 1.13 пъти /ПЗЗ/

на 30/07/ - 1.19 пъти /ПЗЗ/

на 31/07/ - 1.21 пъти /ПЗЗ/

на 01/08/ - 1.27 пъти /ПЗЗ/

на 02/08/ - 1.31 пъти /ПЗЗ/

на 03/08/ - 1.36 пъти /ПЗЗ/

АИС к-с “Меден Рудник”

на 02/08/ - 1.14 пъти /ПЗЗ/

на 03/08/ - 1.23 пъти /ПЗЗ/


АИС кв. Долно Езерово

на 02/08/ - 1.08 пъти /ПЗЗ/

на 03/08/ - 1.14 пъти /ПЗЗ/

ПИТЕЙНА ВОДА
Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно – битови цели.Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и “В и К” ЕАД – Бургас

Изготвил броя: инж. М. Николова