Проекти на наредби и правилници 2009

Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас.

Проект на Наредба Приложение №1: Оценка и спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Държавния календар Приложение №2: Оценка и спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Международния календар 23 декември 2009 г.

Прочетете повече