2011

Екобюлетин брой 48: 26 декември 2011 г. - 1 януари 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"          

на 26/12/ - 1.16 пъти /СДН/

на 27/12/ - 2.01 пъти /СДН/

на 28/12/ - 1.36 пъти /СДН/

на 29/12/ - 1.82 пъти /СДН/

на 30/12/ - 1.49 пъти /СДН/

на 31/12/ - 1.07 пъти /СДН/

на 01/01/ - 1.13 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 26/12/ - 1.62 пъти /СДН/

на 27/12/ - 3.29 пъти /СДН/

на 28/12/ - 2.38 пъти /СДН/

на 29/12/ - 2.16 пъти /СДН/

на 30/12/ - 2.31 пъти /СДН/

на 31/12/ - 1.83 пъти /СДН/

на 01/01/ - 1.40 пъти /СДН/

Мобилна станция за КАВ

 Кръстовище на

бул. "Ив.Вазов" и бул. "М.Луиза"

на 27/12/ - 1.11 пъти /СДН/

на 29/12/ - 1.77 пъти /СДН/

на 30/12/ - 1.32 пъти /СДН/

 

о-ксилен

ДОАС система OPSIS         

на 30/12/ - 18.00 часа - 1.02 пъти /СЧН/

  

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 47: 19-25 декември 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

 Кръстовище на

бул. "Ив.Вазов" и бул. "М.Луиза"

на 19/12/ - 1.003 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 46: 12-18 декември 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 К-с "Славейков", Парк "Изгрев"

на 12/12/ - 1.23 пъти /СДН/

на 13/12/ - 1.36 пъти /СДН/

на 14/12/ - 1.93 пъти /СДН/

Мобилна станция за КАВ

 Кръстовище на

бул. "Ив.Вазов" и бул. "М.Луиза"

на 17/12/ - 1.76 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 12/12/ - 1.45 пъти /СДН/

на 13/12/ - 2.76 пъти /СДН/

на 14/12/ - 1.42 пъти /СДН/

на 15/12/ - 1.71 пъти /СДН/

на 16/12/ - 1.54 пъти /СДН/

на 17/12/ - 1.14 пъти /СДН/

на 18/12/ - 1.22 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 13/12/ - 1.62 пъти /СДН/

на 14/12/ - 1.19 пъти /СДН/

на 15/12/ - 1.11 пъти /СДН/

 

серен диоксид

АИС кв. Долно Езерово         

на 14/12/ - 1.02 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 12/12/ - 05.00 часа - 4.7 пъти /СЧН/

на 12/12/ - 06.00 часа - 3.9 пъти /СЧН/

Мобилна станция за КАВ

 Кръстовище на бул. "Ив.Вазов" и бул. "М.Луиза"

на 17/12/ - 22.00 часа - 3.0 пъти /СЧН/

на 17/12/ - 23.00 часа - 3.2 пъти /СЧН/

на 17/12/ - 24.00 часа - 3.2 пъти /СЧН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 45: 5-11 декември 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 05/12/ - 1.57 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 05/12/ - 2.66 пъти /СДН/

на 06/12/ - 1.52 пъти /СДН/

на 11/12/ - 1.49 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

 К-с "Славейков", Парк "Изгрев"

на 05/12/ - 1.06 пъти /СДН/

на 08/12/ - 1.14 пъти /СДН/

на 10/12/ - 2.58 пъти /СДН/

на 11/12/ - 2.92 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 44: 28 ноември - 4 декември 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 28/11/ - 1.14 пъти /СДН/

на 29/11/ - 1.58 пъти /СДН/

на 30/11/ - 1.20 пъти /СДН/

на 01/12/ - 1.29 пъти /СДН/

на 02/12/ - 1.86 пъти /СДН/

на 03/12/ - 2.40 пъти /СДН/

на 04/12/ - 2.18 пъти /СДН/

АИС кв. Долно Езерово         

на 28/11/ - 1.90 пъти /СДН/

на 29/11/ - 2.06 пъти /СДН/

на 30/11/ - 1.97 пъти /СДН/

на 01/12/ - 1.92 пъти /СДН/

на 02/12/ - 2.34 пъти /СДН/

на 03/12/ - 2.37 пъти /СДН/

на 04/12/ - 2.83 пъти /СДН/

Мобилна станция за КАВ

 К-с "Славейков", Парк "Изгрев"

на 28/11/ - 1.31 пъти /СДН/

на 29/11/ - 1.49 пъти /СДН/

на 30/11/ - 1.48 пъти /СДН/

на 01/12/ - 1.18 пъти /СДН/

на 02/12/ - 1.52 пъти /СДН/

на 03/12/ - 1.77 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 01/12/ - 07.00 часа - 3.38 пъти /СЧН/

на 02/12/ - 08.00 часа - 4.6 пъти /СЧН/

на 02/12/ - 22.00 часа - 3.3 пъти /СЧН/

на 03/12/ - 05.00 часа - 4.9 пъти /СЧН/

на 03/12/ - 10.00 часа - 3.32 пъти /СЧН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 43: 21-27 ноември 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 21/11/ - 1.83 пъти /СДН/

на 22/11/ - 1.64 пъти /СДН/

на 23/11/ - 1.53 пъти /СДН/

на 24/11/ - 1.49 пъти /СДН/

на 25/11/ - 1.06 пъти /СДН/

 

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 21/11/ - 2.06 пъти /СДН/

на 22/11/ - 2.57 пъти /СДН/

на 23/11/ - 2.20 пъти /СДН/

на 24/11/ - 2.09 пъти /СДН/

на 25/11/ - 1.26 пъти /СДН/

на 27/11/ - 1.39 пъти /СДН/

 

 

Мобилна станция за КАВ

 Ул. "Хр.Ботев", до Дома на нефтохимика

на 21/11/ - 2.54 пъти /СДН/

на 22/11/ - 1.06 пъти /СДН/

на 23/11/ - 1.46 пъти /СДН/

на 24/11/ - 1.64 пъти /СДН/

на 25/11/ - 1.17 пъти /СДН/

на 27/11/ - 1.05 пъти /СДН/

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 42: 14-20 ноември 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 17/11/ - 1.23 пъти /СДН/

на 19/11/ - 1.23 пъти /СДН/

на 20/11/ - 1.53 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

 ул. "Хр.Ботев", до Дома на нефтохимика

на 19/11/ - 1.04 пъти /СДН/

на 20/11/ - 1.57 пъти /СДН/

 

 

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 16/11/ - 1.12 пъти /СДН/

на 17/11/ - 1.51 пъти /СДН/

на 19/11/ - 1.65 пъти /СДН/

на 20/11/ - 2.29 пъти /СДН/

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 18/11/ - 23.00 часа - 3.32 пъти /СЧН/

на 18/11/ - 24.00 часа - 3.68 пъти /СЧН/

на 19/11/ - 02.00 часа - 3.18 пъти /СЧН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 41: 7-13 ноември 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 

К-с "М.Рудник", до РУМ "Резвая"

на 08/11/ - 1.15 пъти /СДН/

на 09/11/ - 1.18 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 07/11/ - 1.10 пъти /СДН/

на 10/11/ - 1.34 пъти /СДН/

на 11/11/ - 1.28 пъти /СДН/

 

 

серен диоксид

АИС кв. Долно Езерово         

на 09/11/ - 13.00 часа - 1.05 пъти /СЧН/

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 40: 31 октомври-6 ноември 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 

К-с "Изгрев", до ОУ "Й. Йовков"         

на 01/11/ - 1.27 пъти /СДН/

 

К-с "М.Рудник", до РУМ "Резвая"

на 02/11/ - 1.26 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 01/11/ - 1.16 пъти /СДН/

на 02/11/ - 1.24 пъти /СДН/

на 03/11/ - 1.66 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 03/11/ - 1.21 пъти /СДН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 05/11/ - 24.00 часа - 3.1 пъти /СЧН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ и Община Бургас

Екобюлетин брой 39: 24-30 октомври 2011 г.

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
 
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

 

Екобюлетин брой 38: 17-23 октомври 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 20/10/ - 01.00 часа - 3.7 пъти /СЧН/

 

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ,

Ул. "Сан Стефано", Сграда на "Център за работа с деца на улицата"         

на 17/10/ - 1.37 пъти /СДН/

на 18/10/ - 1.47 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 21/10/ - 1.25 пъти /СДН/

 

 

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 37: 10-16 октомври 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ,

Ул. "Сан Стефано", Сграда на "Център за работа с деца на улицата"         

на 12/10/ - 1.86 пъти /СДН/

на 13/10/ - 1.94 пъти /СДН/

на 14/10/ - 1.53 пъти /СДН/

на 15/10/ - 1.81 пъти /СДН/

на 16/10/ - 1.41 пъти /СДН/

  

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 36: 3-9 октомври 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

азотен диоксид

Мобилна станция за КАВ,

Ул. "Сан Стефано", Сграда на "Център за работа с деца на улицата"         

на 04/10/ - 7.00 часа - 1.51 пъти /СЧН/

на 04/10/ - 8.00 часа - 1.05 пъти /СЧН/

на 05/10/ - 7.00 часа - 1.24 пъти /СЧН/

на 05/10/ - 8.00 часа - 1.15 пъти /СЧН/

на 06/10/ - 6.00 часа - 1.16 пъти /СЧН/

на 06/10/ - 7.00 часа - 1.22 пъти /СЧН/

на 06/10/ - 8.00 часа - 1.16 пъти /СЧН/

на 07/10/ - 8.00 часа - 1.39 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ,

Ул. "Сан Стефано", Сграда на "Център за работа с деца на улицата"         

на 05/10/ - 1.18 пъти /СДН/

на 06/10/ - 1.08 пъти /СДН/

на 07/10/ - 1.27 пъти /СДН/

на 08/10/ - 1.23 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 06/10/ - 1.06 пъти /СДН/

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 05/10/ - 23.00 часа - 3.08 пъти /СЧН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 35: 26 септември - 2 октомври 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 02/10/ - 06.00часа - 3.08 пъти /СЧН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 34: 19-25 септември 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 24/09/ - 24.00часа - 3.24 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ,

Площад "Тройката"         

на 19/09/ - 1.16 пъти /СДН/

на 20/09/ - 1.12 пъти /СДН/

на 21/09/ - 1.17 пъти /СДН/

на 22/09/ - 1.17 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово

на 25/09/ - 1.05 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 33: 11-18 септември 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 14/09/ - до 3.3. пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ,

К-с "Лазур", кръстовище на ул. "Копривщица" с ул. "Перущица"         

на 16/09/ - 1.12 пъти /СДН/

на 18/09/ - 1.05 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 32: 1-11 септември 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 02/09/ - до 4.9 пъти /СЧН/

на 08/09/ - до 3.64 пъти /СЧН/

на 09/09/ - до 5.16 пъти /СЧН/

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ,

К-с "Лазур", кръстовище на ул. "Копривщица" с ул. "Перущица"         

на 01/09/ - 1.25 пъти /СДН/

на 02/09/ - 1.15 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 31: 1-31 август 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 ръчен пункт, 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

амоняк

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 10/08/ - 8 часа - 2.68 пъти /СЧН/

на 10/08/ - 13 часа - 1.28 пъти /СЧН/

на 10/08/ 15.30часа-1.72 пъти /СЧН/

на 18/08/ - 8 часа - 1.32 пъти /СЧН/

 

азотен диоксид

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 10/08/ - 8 часа - 1.39 пъти /СЧН/

 

 

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ,

Ул. "Стара планина", в близост до кръстовище с ул. "Дунав"         

на 27/08/ - 1.06 пъти /СДН/

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 30: 25-31 юли 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

Мобилна станция за КАВ,

Сграда на ТД к-с "Изгрев"          

на 27/07/ - до 3.62 пъти /СЧН/

на 28/07/ - до 4.72 пъти /СЧН/

на 29/07/ - до 3.18 пъти /СЧН/

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ,

Сграда на ТД к-с "Изгрев"         

на 25/07/ - 1.19 пъти /СДН/

на 26/07/ - 1.62 пъти /СДН/

 

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 29: 18-24 юли 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми, както и краткосрочните целеви норми /КЦН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

 

сяроводород

Мобилна станция за КАВ,

Сграда на ТД к-с "Изгрев"          

на 18/07/ - до 4.94 пъти /СЧН/

на 20/07/ - до 3.16 пъти /СЧН/

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ,

Сграда на ТД к-с "Изгрев"         

на 19/07/ - 1.12 пъти /СДН/

на 20/07/ - 1.42 пъти /СДН/

озон

АИС кв. Долно Езерово         

на 18/07/ - 9-16 ч. - 1.04 пъти /КЦН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 28: 11-17 юли 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

Мобилна станция за КАВ,

Сграда на ТД в к-с "Славейков"     

на 11/07/ - до 3.6 пъти /СЧН/

на 12/07/ - до 3.86 пъти /СЧН/

Мобилна станция за КАВ,

Сграда на ТД к-с "Изгрев"         

на 15/07/ - до 4.16 пъти /СЧН/

общ прах

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 12/07 - 1.32 пъти /СДН/

азотен диоксид

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 12/07/ - 8.00 часа - 1.13 пъти /СЧН/

на 12/07/ - 13.00 часа - 1.23 пъти /СЧН/

амоняк

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 12/07/ - 8.00 часа - 1.56 пъти /СЧН/

на 14/07/ - 8.00 часа - 1.08 пъти /СЧН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 27: 4-10 юли 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

сяроводород

Мобилна станция за КАВ,

К-с "Славейков",

Сграда на ТД         

на 08/07/ - до 8.2 пъти /СЧН/

на 09/07/ - до 3.06 пъти /СЧН/

на 10/07/ - до 3.88 пъти /СЧН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 07/07/ - до 3.38 пъти /СЧН/

на08/07/ - до 3.7 пъти /СЧН/

 

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

  

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ и Община Бургас

Екобюлетин брой 26: 27 юни - 3 юли 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и Община Бургас

Екобюлетин брой 25: 20-26 юни 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

сяроводород

Мобилна станция за КАВ,

К-с "Зорница",

Зала "Бойчо Брънзов"         

на 20/06/ - до 4.36 пъти /СЧН/

на 21/06/ - до 9.76 пъти /СЧН/

на 22/06/ - до 7.84 пъти /СЧН/

на 23/06/ - до 5.32 пъти /СЧН/

на 24/06/ - до 6.3 пъти /СЧН/

на 25/06/ - до 3.5 пъти /СЧН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 20/06/ - до 3.74 пъти /СЧН/

на 23/06/ - до 3.62 пъти /СЧН/

на 24/06/ - до 3.94 пъти /СЧН/

 

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и Община Бургас

Екобюлетин брой 24: 13-19 юни 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

Мобилна станция за КАВ,

К-с "Зорница",

Зала "Бойчо Брънзов"         

на 17/06/ - до 3.36 пъти /СЧН/

на 18/06/ - до 7.08 пъти /СЧН/

на 19/06/ - до 4.26 пъти /СЧН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 23: 6-12 юни 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

Мобилна станция за КАВ,

под кръстовище ул. "Гладстон" и ул. "Сливница"         

на 06/06/ - до 4.58 пъти /СЧН/

на 08/06/ - до 3.92 пъти /СЧН/

на 09/06/ - до 3.24 пъти /СЧН/

на 10/06/ - до 3.56 пъти /СЧН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 10/06/ - до 3.46 пъти /СЧН/

 

 

фини прахови частици ФПЧ10

Мобилна станция за КАВ,

под кръстовище ул. "Гладстон" и ул. "Сливница"         

на 06/06/ - 1.03 пъти /СДН/

на 09/06/ - 1.23 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и Община Бургас

Екобюлетин брой 22: 30 май - 5 юни 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

сяроводород

Мобилна станция за КАВ,

под кръстовище ул. "Гладстон" и ул. "Сливница"         

на 04/06/ - до 3.12 пъти /СЧН/

на 06/06/ - до 4.58 пъти /СЧН/

 

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

  

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и Община Бургас

Екобюлетин брой 21: 23-29 май 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, амоняк, общ прах, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

Мобилна станция за КАВ,

кв. Долно Езерово         

на 23/05/ - до 6.66 пъти /СЧН/

на 24/05/ - до 3.22 пъти /СЧН/

на 25/05/ - до 6.52 пъти /СЧН/

на 29/05/ - до 5.36 пъти /СЧН/

 

общ прах

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 25/05/ - 1.16 пъти /СДН/

 

азотен диоксид

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 26/05/ - 8 часа - 1.86 пъти /СЧН/

 

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и Община Бургас

Екобюлетин брой 20: 16-22 май 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, амоняк, общ прах, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

общ прах

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 16/05/ - 1.56 пъти /СДН/

 

сяроводород

Мобилна станция за КАВ,

кв. Долно Езерово         

на 16/05/ - до 7.66 пъти /СЧН/

на 17/05/ - до 4.84 пъти /СЧН/

на 21/05/ - до 4.36 пъти /СЧН/

АИС кв. Долно Езерово         

на 16/05/ - до 3.2 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и Община Бургас

Екобюлетин брой 19: 9-15 май 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, амоняк, общ прах, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

амоняк

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 09/05/ - 8 часа - 1.64 пъти /СЧН/

 

сяроводород

Мобилна станция за КАВ, кв. Долно Езерово         

на 14/05/ - 24.00 часа - 4.84 пъти /СЧН/

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ, кв. Долно Езерово         

на 15/05/ - 1.22 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

  

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и Община Бургас

Екобюлетин брой 18: 2-8 май 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, амоняк, общ прах, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ, кв. Долно Езерово         

на 03/05/ - 1.86 пъти /СДН/

на 04/05/ - 1.91 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 17: 25 април - 1 май 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 25/04/ - 08.00 часа - 3.72 пъти /СЧН/

на 27/04/ - 05.00 часа - 3.08 пъти /СЧН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и Община Бургас

Екобюлетин брой 16: 18-24 април 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици ФПЧ10

Мобилна станция за КАВ, до сграда на Община Бургас         

на 21/04/ - 1.32 пъти /СДН/

на 22/04/ - 1.03 пъти /СДН/

 

общ прах

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 21/04/ - 1.08 пъти /СДН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 19/04/ - 22.00 часа - 3.42 пъти /СЧН/

на 25/04/ - 08.00 часа - 3.72 пъти /СЧН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО,  "В и К" ЕАД и Община Бургас

Екобюлетин брой 15: 11-17 април 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици ФПЧ10

Мобилна станция за КАВ, до сграда на Община Бургас         

на 13/04/ - 1.33 пъти /СДН/

 

 ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО,  "В и К" ЕАД и Община Бургас

Екобюлетин брой 14: 4-10 април 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

амоняк

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 04/04/ - 8.00 часа - 1.68 пъти /СЧН/

на 06/04/ - 8.00 часа - 1.04 пъти /СЧН/

 

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Екобюлетин брой 13: 28 март - 3 април 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

общ прах

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 29/03/ - 1.24 пъти /СДН/

 амоняк

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 29/03/ - 10.30 часа - 1.04 пъти /СЧН/

 ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 12: 21-27 март 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

амоняк

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 21/03/ - 08.00 часа - 1.24 пъти /СЧН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 11: 14-20 март 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 14/03/ - 1.41 пъти /СДН/

на 15/03/ - 1.06 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

На 14/03/ - 1.41 пъти /СДН/

на 15/03/ - 1.06 пъти /СДН/

на 16/03/ - 1.07 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 14/03/ - 05.00 часа - 3.78 пъти /СЧН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Екобюлетин брой 10: 7-13 март 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 07/03/ - 1.43 пъти /СДН/

на 12/03/ - 1.16 пъти /СДН/

на 13/03/ - 1.49 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 07/03/ - 1.62 пъти /СДН/

на 12/03/ - 1.35 пъти /СДН/

на 13/03/ - 1.26 пъти /СДН/

 

амоняк

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 11/03/ - 8 часа - 1.96 пъти /СЧН/

на 11/03/ -15.30 часа - 1.44 пъти /СЧН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Екобюлетин брой 9: 28 февруари - 6 март 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

стирен

ДОАС система OPSIS         

на 02/03/ - 04.00 часа - 1.57 пъти /СЧН/

на 03/03/ - 08.00 часа - 1.31 пъти /СЧН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 06/03/ - 07.00 часа - 3.4 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 03/03/ - 1.21 пъти /СДН/

на 05/03/ - 1.20 пъти /СДН/

на 06/03/ - 1.22 пъти /СДН/

АИС кв. Долно Езерово         

на 03/03/ - 1.07 пъти /СДН/

на 05/03/ - 1.61 пъти /СДН/

на 06/03/ - 1.55 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 8: 21 - 27 февруари 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, амоняк, общ прах, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 22/02/ - 1.14 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"          

на 22/02/ - 1.17 пъти /СДН/

 

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 7: 14-20 февруари 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, амоняк, общ прах, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 14/02/ - 05.00 часа - 3.2 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 18/02/ - 1.08 пъти /СДН/

на 19/02/ - 1.38 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 19/02/ - 1.14 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 6: 7-13 февруари 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, амоняк, общ прах, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

азотен диоксид

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 08/02/ - 8 часа - 2.21 пъти /СЧН/

на 08/02/ - 10.30 часа - 1.27 пъти /СЧН/

на 08/02/ - 13 часа - 1.19 пъти /СЧН/

амоняк

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 08/02/ - 8 часа - 1.08 пъти /СЧН/

на 11/02/ -10.30 часа - 1.12 пъти /СЧН/

общ прах

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 08/02/ - 1.2 пъти /СДН/

на 11/02/ - 1.12 пъти /СДН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 11/02/ - 02.00 часа - 5.4 пъти /СЧН/

 

о-ксилен

ДОАС система OPSIS         

на 07/02/ - до 1.16 пъти /СЧН/

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 07/02/ - 1.16 пъти /СДН/

на 08/02/ - 1.50 пъти /СДН/

на 09/02/ - 1.44 пъти /СДН/

на 10/02/ - 1.41 пъти /СДН/

на 11/02/ - 1.32 пъти /СДН/

на 12/02/ - 1.57 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 08/02/ - 1.10 пъти /СДН/

на 09/02/ - 1.16 пъти /СДН/

на 10/02/ - 1.01 пъти /СДН/

на 11/02/ - 1.32 пъти /СДН/

на 12/02/ - 1.44 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 5: 31 януари - 6 февруари 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 31/01/ - 1.30 пъти /СДН/

на 01/02/ - 1.49 пъти /СДН/

на 02/02/ - 1.29 пъти /СДН/

на 03/02/ - 2.32 пъти /СДН/

на 04/02/ - 2.42 пъти /СДН/

на 05/02/ - 2.13 пъти /СДН/

на 06/02/ - 2.17 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 31/01/ - 1.44 пъти /СДН/

на 01/02/ - 1.29 пъти /СДН/

на 02/02/ - 1.42 пъти /СДН/

на 03/02/ - 2.30 пъти /СДН/

на 04/02/ - 2.19 пъти /СДН/

на 05/02/ - 1.88 пъти /СДН/

на 06/02/ - 1.60 пъти /СДН/

 

серен диоксид

АИС кв. Долно Езерово         

на 02/02/ - 1.03 пъти /СДН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 4: 24-30 януари 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

о-ксилен

ДОАС система OPSIS         

на 27/01/ - до 1.32 пъти /СЧН/

на 30/01/ - до 1.39 пъти /СЧН/

 

стирен

ДОАС система OPSIS

на 27/01/ - до 1.09 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 28/01/ - 1.47 пъти /СДН/

на 29/01/ - 1.76 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 27/01/ - 1.18 пъти /СДН/

на 28/01/ - 1.86 пъти /СДН/

на 29/01/ - 1.70 пъти /СДН/

 

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 3: 17-23 януари 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

серен диоксид

АИС кв. Долно Езерово         

на 19/01/ - до 1.11 пъти /СЧН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 19/01/ - до 3.0 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 19/01/ - 1.12 пъти /СДН/

на 20/01/ - 1.27 пъти /СДН/

на 22/01/ - 1.73 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 19/01/ - 1.15 пъти /СДН/

на 20/01/ - 1.08 пъти /СДН/

на 21/01/ - 1.04 пъти /СДН/

на 22/01/ - 1.46 пъти /СДН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 2: 10-16 януари 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 10/01/ - 2.04 пъти /СДН/

на 11/01/ - 1.82 пъти /СДН/

на 12/01/ - 1.33 пъти /СДН/

на 13/01/ - 1.43 пъти /СДН/

на 14/01/ - 1.08 пъти /СДН/

на 15/01/ - 1.39 пъти /СДН/

на 16/01/ - 1.57 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 10/01/ - 1.94 пъти /СДН/

на 11/01/ - 1.92 пъти /СДН/

на 12/01/ - 1.06 пъти /СДН/

на 13/01/ - 1.28 пъти /СДН/

на 14/01/ - 1.12 пъти /СДН/

на 15/01/ - 1.35 пъти /СДН/

на 16/01/ - 1.41 пъти /СДН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово          

на 11/01/ - до 3.4 пъти /СЧН/

на 15/01/ - до 4.4 пъти /СЧН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 1: 3-9 януари 2011 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

о-ксилен

ДОАС система OPSIS         

на 05/01/ - до 1.21 пъти /СЧН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 03/01/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 05/01/ - до 5.2 пъти /СЧН/

на 09/01/ - до 4.4 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 03/01/ - 1.68 пъти /СДН/

на 04/01/ - 1.04 пъти /СДН/

на 06/01/ - 1.58 пъти /СДН/

на 07/01/ - 1.32 пъти /СДН/

на 08/01/ - 1.16 пъти /СДН/

на 09/01/ - 1.56 пъти /СДН/

АИС кв. Долно Езерово          

на 03/01/ - 2.49 пъти /СДН/

на 04/01/ - 1.17 пъти /СДН/

на 06/01/ - 1.52 пъти /СДН/

на 07/01/ - 1.29 пъти /СДН/

на 08/01/ - 1.15 пъти /СДН/

на 09/01/ - 1.41 пъти /СДН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас