Проекти на наредби и правилници 2011

Проект на Наредба за допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.12.2011г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас -…

Прочетете повече

Проект на Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет Бургас на email: [email protected], в срок от 25.11.2011 г. до 08.12.2011 г. включително.

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 18.11.2011г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас -…

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14 - дневен срок, считано от 06.06.2011г. на електронна поща: education@ burgas.bg

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 31.05.2011г. на  [email protected]

Прочетете повече

Поект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и Приложение №1 ведно с мотиви към проекта.

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 03.05.2011г. на  [email protected].

Прочетете повече

Предложение за допълнение и изменение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, ведно с мотиви към проекта.

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: [email protected], в срок от 02.05.2011 г. до 16.05.2011 г. включително.

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас, ведно с мотиви към проекта.

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 03.05.2011г. на [email protected].

Прочетете повече

Предложение за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и Приложение №2 към същата

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: [email protected], в срок от 01.04.2011 г. до 14.04.2011 г. включително.

Прочетете повече