2012

Екобюлетин брой 48: 17-31 декември 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 17/12/ - 2.41 пъти /СДН/

на 18/12/ - 1.95 пъти /СДН/

на 23/12/ - 1.08 пъти /СДН/

на 24/12/ - 2.15 пъти /СДН/

на 25/12/ - 2.23 пъти /СДН/

на 26/12/ - 1.72 пъти /СДН/

на 27/12/ - 1.45 пъти /СДН/

на 28/12/ - 1.71 пъти /СДН/

на 29/12/ - 1.63 пъти /СДН/

АИС к-с "М. Рудник"         

на 17/12/ - 1.96 пъти /СДН/

на 18/12/ - 1.51 пъти /СДН/

на 23/12/ - 1.05 пъти /СДН/

на 24/12/ - 1.68 пъти /СДН/

на 25/12/ - 1.54 пъти /СДН/

на 26/12/ - 1.22 пъти /СДН/

на 27/12/ - 1.06 пъти /СДН/

на 28/12/ - 1.57 пъти /СДН/

на 29/12/ - 1.43 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

ЦГЧ, градинка до Операта         

на 17/12/ - 1.09пъти /СДН/

на 28/12/ - 1.14 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 23/12/ - до 7.12 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 47: 10-16 декември 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 12/12/ - 1.11 пъти /СДН/

на 14/12/ - 1.31 пъти /СДН/

на 15/12/ - 1.68 пъти /СДН/

на 16/12/ - 2.00 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 15/12/ - 1.36 пъти /СДН/

на 16/12/ - 2.16 пъти /СДН/

 

серен диоксид

Мобилна станция за КАВ

ЦГЧ, градинка до Операта         

на 14/12/ - 21.00 часа - 1.01пъти /СЧН/

на 14/12/ - 1.36 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 15/12/ - до 4.06 пъти /СЧН/

 

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 46: 3-9 декември 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 06/12/ - 1.64 пъти /СДН/

на 08/12/ - 1.05 пъти /СДН/

на 09/12/ - 1.63 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 06/12/ - 1.08 пъти /СДН/

 

сяроводород

 

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 05/12/ - до 3.00 пъти /СЧН/

на 08/12/ - до 4.04 пъти /СЧН/

 

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 45: 26 ноември - 2 декември 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 27/11/ - 1.49 пъти /СДН/

на 28/11/ - 1.93 пъти /СДН/

на 29/11/ - 1.74 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 27/11/ - 1.23 пъти /СДН/

на 28/11/ - 1.36 пъти /СДН/

на 29/11/ - 1.60 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

Района на МБАЛ "Черноморска"         

на 27/11/ - 1.31 пъти /СДН/

на 28/11/ - 1.79 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

К-с "Зорница",

Спортна зала "Б. Брънзов"         

на 02/12/ - 1.25 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 27/11/ - до 5.38 пъти /СЧН/

на 01/12/ - до 3.76 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 44: 19-25 ноември 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 19/11/ - 1.32 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 43: 12-18 ноември 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 12/11/ - до 3.94 пъти /СЧН/

на 13/11/ - до 4.02 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 42: 5-11 ноември 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 11/11/ - 23.00 часа - 3.6 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 41: 29 октомври - 4 ноември 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

серен диоксид

 

Мобилна станция за КАВ

кв. Долно Езерово         

на 04/11/ - 1.07 пъти /СЧН/

 

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

кв. Долно Езерово         

на 01/11/ - 1.23 пъти /СДН/

на 02/11/ - 1.25 пъти /СДН/

на 03/11/ - 1.11 пъти /СДН/

 

 

Екобюлетин брой 40: 22-28 октомври 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 26/10/ - до 4.26 пъти /СЧН/

 

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 28/10/ - 1.06 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

Парк "Славейков" до бл.62         

на 27/10/ - 1.09 пъти /СДН/

на 28/10/ - 1.16 пъти /СДН/

 

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Фини прахови частици - повишените стойности за показателя ФПЧ10 в Парк "Славейков" за дните събота и неделя се дължат на неблагоприятни метеорологични условия - изключително силен до бурен вятър.

 

Екобюлетин брой 39: 15-21 октомври 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 15/10/ - 05.00 часа - 7.00 пъти /СЧН/

на 15/10/ - 06.00 часа - 4.38 пъти /СЧН/

на 19/10/ - 01.00 часа - 3.34 пъти /СЧН/

 

 

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 38: 8-14 октомври 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 08/10/ - до 6.36 пъти /СЧН/

на 09/10/ - до 4.8 пъти /СЧН/

на 10/10/ - до 10.2 пъти /СЧН/

на 11/10/ - до 4.14 пъти /СЧН/

на 13/10/ - до 5.68 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 ПЗ "Север"

на 08/10/ - 1.48 пъти /СДН/

на 10/10/ - 1.12 пъти /СДН/

на 12/10/ - 1.06 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 37: 1-7 октомври 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/, краткосрочните целеви /КЦН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 02/10/ - 6 часа - 3.4 пъти /СЧН/

на 03/10/ - 5 часа - 4.36 пъти /СЧН/

на 03/10/ - 6 часа - 7.76 пъти /СЧН/

на 04/10/ - 1 часа - 7.2 пъти /СЧН/

на 05/10/ - 24 часа - 4.24 пъти /СЧН/

на 06/10/ - 1 часа - 3.24 пъти /СЧН/

на 07/10/ - 24 часа - 3.1 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 ПЗ "Север"

на 01/10/ - 1.47 пъти /СДН/

на 02/10/ - 1.81 пъти /СДН/

на 03/10/ - 2.98 пъти /СДН/

на 04/10/ - 1.18 пъти /СДН/

на 05/10/ - 1.19 пъти /СДН/

на 06/10/ - 1.11 пъти /СДН/

на 07/10/ - 1.31 пъти /СДН/

озон

Мобилна станция за КАВ

 Площад Тройката

на 01/10/ - 1.24 пъти /КЦН/

на 02/10/ - 1.41 пъти /КЦН/

на 03/10/ - 1.38 пъти /КЦН/

на 04/10/ - 1.13 пъти /КЦН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 36: 24-30 септември 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/, краткосрочните целеви /КЦН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 24/09/ - до 4.6 пъти /СЧН/

на 25/09/ - до 7.9 пъти /СЧН/

на 26/09/ - до 9.98 пъти /СЧН/

на 27/09/ - до 3.16 пъти /СЧН/

на 28/09/ - до 3.84 пъти /СЧН/

на 29/09/ - до 5.76 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 Площад Тройката

на 26/09/ - 1.04 пъти /СДН/

на 28/09/ - 1.50 пъти /СДН/

на 30/09/ - 1.07 пъти /СДН/

озон

Мобилна станция за КАВ

 Площад Тройката

на 24/09/ - 1.32 пъти /КЦН/

на 25/09/ - 1.34 пъти /КЦН/

на 26/09/ - 1.37 пъти /КЦН/

на 27/09/ - 1.40 пъти /КЦН/

на 28/09/ - 1.19 пъти /КЦН/

на 29/09/ - 1.28 пъти /КЦН/

на 30/09/ - 1.24 пъти /КЦН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 35: 17-23 септември 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS, 1 Мобилна станция и 1 ръчен пункт за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ и краткосрочните целеви /КЦН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

азотен диоксид

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 20/09/ - 8 часа - 1.14 пъти /СЧН/

амоняк

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 20/09/ - 8 часа - 1.36 пъти /СЧН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 20/09/ - до 4.62 пъти /СЧН/

на 23/09/ - до 5.88 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 Площад Тройката

на 17/09/ - 1.61 пъти /СДН/

на 18/09/ - 1.24 пъти /СДН/

на 19/09/ - 1.39 пъти /СДН/

на 20/09/ - 1.03 пъти /СДН/

озон

Мобилна станция за КАВ

 Площад Тройката

на 23/09/ - 1.29 пъти /КЦН/

 

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

  

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 34: 10-16 септември 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 10/09/ - до 4.96 пъти /СЧН/

на 14/09/ - до 5.38 пъти /СЧН/

на 15/09/ - до 4.46 пъти /СЧН/

на 16/09/ - до 3.34 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 до МОЛ Галерия

на 13/09/ - 1.23 пъти /СДН/

на 14/09/ - 1.14 пъти /СДН/

на 16/09/ - 1.09 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 33: 27 август - 9 септември 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS, 1 Мобилна станция и 1 ръчен пункт за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, общ прах, фини прахови частици,  амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ и кратко-срочните целеви /КЦН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 27/08/ - до 4.42 пъти /СЧН/

на 30/08/ - до 9.74 пъти /СЧН/

на 31/08/ - до 4.84 пъти /СЧН/

на 01/09/ - до 4.16 пъти /СЧН/

на 05/09/ - до 4.14 пъти /СЧН/

на 06/09/ - до 6.96 пъти /СЧН/

на 07/09/ - до 7.38 пъти /СЧН/

на 08/09/ - до 3.02 пъти /СЧН/

на 09/09/ - до 5.6 пъти /СЧН/

 

озон

Мобилна станция за КАВ

 гр. Българово

на 27/08/ - 1.09 пъти /КЦН/

на 28/08/ - 1.06 пъти /КЦН/

на 29/08/ - 1.09 пъти /КЦН/

на 30/08/ - 1.15 пъти /КЦН/

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 кв. Сарафово

на 27/08/ - 1.31 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

  

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 32: 13-26 август 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS, 1 Мобилна станция и 1 ръчен пункт за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, общ прах, фини прахови частици,  амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ и кратко-срочните целеви /КЦН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

азотен диоксид

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 14/08/ - 8 часа - 1.28 пъти /СЧН/

на 15/08/ - 8 часа - 1.43 пъти /СЧН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 14/08/ - до 3.28 пъти /СЧН/

на 16/08/ - до 6.48 пъти /СЧН/

на 17/08/ - до 4.24 пъти /СЧН/

на 18/08/ - до 3.66 пъти /СЧН/

на 19/08/ - до 5.12 пъти /СЧН/

на 20/08/ - до 8.72 пъти /СЧН/

на 22/08/ - до 6.16 пъти /СЧН/

на 23/08/ - д0 6.72 пъти /СЧН/

на 24/08/ - до 9.2 пъти /СЧН/

на 25/08/ - до 8.92 пъти /СЧН/

 

озон

Мобилна станция за КАВ

 гр. Българово

на 16/08/ - 1.12 пъти /КЦН/

на 17/08/ - 1.08 пъти /КЦН/

на 18/08/ - 1.06 пъти /КЦН/

на 19/08/ - 1.05 пъти /КЦН/

на 20/08/ - 1.01 пъти /КЦН/

на 21/08/ - 1.12 пъти /КЦН/

на 22/08/ - 1.06 пъти /КЦН/

на 23/08/ - 1.16 пъти /КЦН/

на 24/08/ - 1.11 пъти /КЦН/

на 25/08/ - 1.11 пъти /КЦН/

на 26/08/ - 1.07 пъти /КЦН/

амоняк

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 14/08/ - 8 часа - 2.24 пъти /СЧН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 31: 30 юли - 12 август 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS, 1 Мобилна станция и 1 ръчен пункт за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, общ прах, фини прахови частици,  амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ, РЗИ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ и кратко-срочните целеви /КЦН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 кв. Крайморие

на 30/07/ - 1.31 пъти /СДН/

на 31/07/ - 1.43 пъти /СДН/

кв. Сарафово

на 01/08/ - 1.12 пъти /СДН/

на 02/08/ - 1.03 пъти /СДН/

на 08/08/ - 1.50 пъти /СДН/

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 05/08/ - до 7.7 пъти /СЧН/

на 07/08/ - до 3.92 пъти /СЧН/

на 08/08/ - до 5.48 пъти /СЧН/

на 10/08/ - до 3.72 пъти /СЧН/

на 11/08/ - до 3.58 пъти /СЧН/

 

озон

ДОАС система OPSIS

на 04/08/ - 1.06 пъти /КЦН/

на 05/08/ - 1.10 пъти /КЦН/

на 06/08/ - 1.11 пъти /КЦН/

на 07/08/ - 1.10 пъти /КЦН/

АИС кв. Долно Езерово 

на 05/08/ - 1.05 пъти /КЦН/

на 06/08/ - 1.06 пъти /КЦН/

на 07/08/ - 1.05 пъти /КЦН/

 АИС к-с "М. Рудник"         

на 04/08/ - 1.04 пъти /КЦН/

на 05/08/ - 1.07 пъти /КЦН/

на 06/08/ - 1.12 пъти /КЦН/

на 07/08/ - 1.10 пъти /КЦН/

 

Мобилна станция за КАВ

 кв. Сарафово

на 04/08/ - 1.06 пъти /КЦН/

на 05/08/ - 1.03 пъти /КЦН/

на 07/08/ - 1.18 пъти /КЦН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 30: 23-29 юли 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ и кратко-срочните целеви /КЦН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 кв. Крайморие

на 23/07/ - 1.59 пъти /СДН/

на 24/07/ - 2.22 пъти /СДН/

на 25/07/ - 2.49 пъти /СДН/

на 26/07/ - 2.26 пъти /СДН/

на 27/07/ - 1.46 пъти /СДН/

на 28/07/ - 1.18 пъти /СДН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 28/07/ - 24.00 часа - 3.7 пъти /СЧН/

АИС к-с "М. Рудник"         

на 27/07/ - 04.00 часа - 3.04 пъти /СЧН/

 

 

 

озон

ДОАС система OPSIS

на 28/07/ - 1.03 пъти /КЦН/

АИС кв. Долно Езерово 

на 28/07/ - 1.01 пъти /КЦН/

 АИС к-с "М. Рудник"         

на 23/07/ - 1.02 пъти /КЦН/

на 24/07/ - 1.04 пъти /КЦН/

 

Мобилна станция за КАВ

 кв. Крайморие

на 23/07/ - 1.06 пъти /КЦН/

на 24/07/ - 1.05 пъти /КЦН/

на 28/07/ - 1.06 пъти /КЦН/

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Фини прахови частици - повишените стойности за показателя ФПЧ10 в кв. Крайморие се дължат на периода с неблагоприятни метеорологични условия - изключително силен вятър със скорост до 7 м/сек. и местоположението й на края на населеното място, в непосредствена близост до земеделски земи.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 29: 16-22 юли 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ и кратко-срочните целеви /КЦН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 21/07/ - 01.00 часа - 3.56 пъти /СЧН/

на 21/07/ - 02.00 часа - 3.06 пъти /СЧН/

на 22/07/ - 02.00 часа - 4.58 пъти /СЧН/

 

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 кв. Крайморие

на 22/07/ - 1.14 пъти /СДН/

 

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 28: 9-15 юли 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ и кратко-срочните целеви /КЦН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 кв. Лозово

на 09/07/ - 1.12 пъти /СДН/

на 11/07/ - 1.06 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 10/07/ - 07.00 часа - 3.28 пъти /СЧН/

на 12/07/ - 06.00 часа - 4.76 пъти /СЧН/

на 12/07/ - 07.00 часа - 3.6 пъти /СЧН/

 

 

озон

ДОАС система OPSIS

на 11/07/ - 1.03 пъти /КЦН/

 

Мобилна станция за КАВ

 кв. Лозово

на 09/07/ - 1.03 пъти /КЦН/

с. Маринка

на 13/07/ - 1.02 пъти /КЦН/

 

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

 

 

 

Екобюлетин брой 27: 2-8 юли 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ и кратко-срочните целеви /КЦН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 кв. Лозово

на 05/07/ - 1.17 пъти /СДН/

на 08/07/ - 1.03 пъти /СДН/

 

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 02/07/ - 06.00часа - 3.04 пъти /СЧН/

на 04/07/ - 06.00 часа - 4.32 пъти /СЧН/

 

озон

АИС кв. Долно Езерово

на 03/07/ - 1.06 пъти /КЦН/

АИС к-с "М.Рудник"

на 06/07/ - 1.13 пъти /КЦН/

на 07/07/ - 1.14 пъти /КЦН/

на 08/07/ - 1.14 пъти /КЦН/

ДОАС система OPSIS

на 05/07/ - 1.02 пъти /КЦН/

на 06/07/ - 1.03 пъти /КЦН/

на 08/07/ - 1.04 пъти /КЦН/

Мобилна станция за КАВ

 кв. Лозово

на 06/07/ - 1.06 пъти /КЦН/

на 07/07/ - 1.07 пъти /КЦН/

на 08/07/ - 1.04 пъти /КЦН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 26: 25 юни - 1 юли 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
 
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 01/07/ - 02.00часа - 4.3 пъти /СЧН/

 

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 25: 18-24 юни 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
 
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 Квартал Банево

на 24/06/ - 1.11 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 24: 11-17 юни 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
 
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и кратко-срочните целеви /КЦН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 13/06/ - 04.00часа - 3.24 пъти /СЧН/

на 17/06/ - 01.00 часа - 3.32 пъти /СЧН/

 

озон

ДОАС система OPSIS

на 03/06/ - 1.07 пъти /КЦН/

 

АИС к-с "М.Рудник"         

на 13/06/ - 1.1 пъти /КЦН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 22: 28 май - 3 юни 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
 
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и кратко-срочните целеви /КЦН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 31/05/ - 04.00часа - 3.1 пъти /СЧН/

на 01/06/ - 24.00 часа - 5.28 пъти /СЧН/

 

озон

ДОАС система OPSIS

на 03/06/ - 1.05 пъти /КЦН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 21: 21-27 май 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
 
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.
  

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 20: 14-20 май 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
 
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 19: 7-13 май 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS, 1 Мобилна станция и 1 пункт с ръчно пробонабиране за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
 
По данни от РИОСВ, РЗИ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

азотен диоксид

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 10/05/ - 08.00часа - 1.53 пъти /СЧН/

на 10/05/ - 10.30часа - 1.02 пъти /СЧН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 07/05/ - 05.00часа - 4.94 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

 Кръстовище бул. "Демокрация" и

ул. "Сан Стефано"

на 10/05/ - 1.08 пъти /СДН/

на 12/05/ - 2.04 пъти /СДН/

на 13/05/ - 1.77 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

  

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 18: 30 април - 6 май 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
 
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 17: 23-29 април 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
 
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 23/04/ - 02.00часа - 3.48 пъти /СЧН/

на 24/04/ - 07.00 часа - 4.4 пъти /СЧН/

на 24/04/ - 08.00 часа - 3.06 пъти /СЧН/

на 25/04/ - 02.00 часа - 3.0 пъти /СЧН/

на 25/04/ - 04.00 часа - 5.38 пъти /СЧН/

 

стирен

Мобилна станция за КАВ

 Кръстовище бул. "Демокрация" и

ул. "Сан Стефано"

на 26/04/ - 1.16 пъти /СДН/

на 26/04/ - 17 часа - 8.5 пъти /СЧН/

на 26/04/ - 18 часа - 7.06 пъти /СЧН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Изготвил броя: инж. М. Николова

Екобюлетин брой 16: 16 - 22 април 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
 
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 18/04/ - 1.08 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово

на 18/04/ - 1.09 пъти /СДН/

 

 

 

Мобилна станция за КАВ

 Кръстовище "Трапезица"

на 17/04/ - 2.36 пъти /СДН/

на 18/04/ - 1.55 пъти /СДН/

на 20/04/ - 1.66 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 15: 9-15 април 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 12/04/ - 04.00часа - 3.44 пъти /СЧН/

на 12/04/ - 05.00 часа - 3.18 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

   

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 14: 2-8 април 2012 г.

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 03/04/ - 2.13 пъти /СДН/

 

 

 

Мобилна станция за КАВ

 Кръстовище "Трапезица"

на 08/04/ - 1.01 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 03/04/ - 07.00часа - 3.00 пъти /СЧН/

на 04/04/ - 06.00 часа - 3.02 пъти /СДН/

на 04/04/ - 08.00 часа - 4.32 пъти /СДН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

  

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 13: 26 март - 1 април 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 26/03/ - 1.44 пъти /СДН/

на 27/03/ - 1.01 пъти /СДН/

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 26/03/ - 02.00часа - 3.64 пъти /СЧН/

 

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 12: 19-25 март 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово

на 23/03/ - 1.22 пъти /СДН/

на 24/03/ - 1.07 пъти /СДН/

на 25/03/ - 1.49 пъти /СДН/

 

 

Мобилна станция за КАВ,

Кръгово кръстовище срещу "Поморина"

на 22/03/ - 1.07 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 23/03/ - 09.00часа - 3.02 пъти /СЧН/

на 24/03/ - 06.00 часа - 3.26 пъти /СЧН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

 

 

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 11: 12-18 март 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частицибензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово

на 12/03/ - 1.58 пъти /СДН/

 

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 12/03/ - 1.04 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 17/03/ - 04.00часа - 4.52 пъти /СЧН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 10: 5-11 март 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 10/03/ - 1.09 пъти /СДН/

на 11/03/ - 1.27 пъти /СДН/

 

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Изготвил броя: инж. М. Николова

Екобюлетин брой 9: 27 февруари - 4 март 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 03/03/ - 1.43 пъти /СДН/

на 04/03/ - 1.44 пъти /СДН/

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Изготвил броя: инж. М. Николова

Екобюлетин брой 8: 20-26 февруари 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 20/02/ - 2.69 пъти /СДН/

на 21/02/ - 2.59 пъти /СДН/

на 22/02/ - 2.35 пъти /СДН/

на 23/02/ - 1.06 пъти /СДН/

на 24/02/ - 2.03 пъти /СДН/

на 25/02/ - 1.27 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 20/02/ - 1.24 пъти /СДН/

на 21/02/ - 1.74 пъти /СДН/

на 22/02/ - 1.64 пъти /СДН/

на 23/02/ - 1.37 пъти /СДН/

на 24/02/ - 1.33 пъти /СДН/

 

 

Мобилна станция за КАВ

 Кръстовище на к-с "Изгрев" срещу Сервиз "Пежо"

на 20/02/ - 1.21 пъти /СДН/

на 21/02/ - 1.02 пъти /СДН/

на 22/02/ - 1.39 пъти /СДН/

 

серен диоксид

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 21/02/ - 12.00 часа - 1.04 пъти /СЧН/

 

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 7: 13-19 февруари 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 15/02/ - 1.32 пъти /СДН/

на 17/02/ - 1.76 пъти /СДН/

на 18/02/ - 1.40 пъти /СДН/

на 19/02/ - 2.29 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 16/02/ - 1.03 пъти /СДН/

на 17/02/ - 1.04 пъти /СДН/

на 19/02/ - 1.37 пъти /СДН/

 

 

Мобилна станция за КАВ

 Кръстовище до Колодрума, пред хотел "Аква"

на 13/02/ - 1.03 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 6: 6-12 февруари 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 06/02/ - 1.22 пъти /СДН/

на 07/02/ - 1.32 пъти /СДН/

на 12/02/ - 2.00 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 12/02/ - 1.17 пъти /СДН/

 

 

Мобилна станция за КАВ

 Кръстовище до Колодрума, пред хотел "Аква"

на 12/02/ - 1.57 пъти /СДН/

 

стирен

ДОАС система OPSIS         

на 09/02/ - 22.00 часа - 1.05 пъти /СЧН/

на 10/02/ - 15.00 часа - 1.14 пъти /СЧН/

Екобюлетин брой 5: 30 чнуари - 5 февруари 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 03/02/ - 1.11 пъти /СДН/

на 04/02/ - 1.26 пъти /СДН/

на 05/02/ - 2.86 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 05/02/ - 1.50 пъти /СДН/

 

 

 

Мобилна станция за КАВ

 Кръстовище на

ул. "Цар Симеон I" и ул. "Богориди"

на 03/02/ - 1.08 пъти /СДН/

на 04/02/ - 1.78 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 4: 23-29 януари 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 24/01/ - 1.15 пъти /СДН/

на 25/01/ - 2.12 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 3: 16-22 януари 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 19/01/ - 1.20 пъти /СДН/

на 20/01/ - 1.49 пъти /СДН/

на 21/01/ - 1.02 пъти /СДН/

на 22/01/ - 1.64 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 21/01/ - 06.00 часа - 3.54 пъти /СЧН/

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 2: 9-15 януари 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 11/01/ - 1.11 пъти /СДН/

на 13/01/ - 1.02 пъти /СДН/

на 14/01/ - 1.16 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 1: 2-8 януари 2012 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,  бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

 

 

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 05/01/ - 1.09 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 03/01/ - 1.67 пъти /СДН/

на 04/01/ - 1.58 пъти /СДН/

на 05/01/ - 1.94 пъти /СДН/

на 06/01/ - 1.13 пъти /СДН/

на 07/01/ - 1.65 пъти /СДН/