2014

Екобюлетин брой 48: 22 декември 2014 г. - 4 януари 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 22/12/ - 1.26 пъти /СДН/

на 23/12/ - 1.21 пъти /СДН/

на 24/12/ - 1.39 пъти /СДН/

на 25/12/ - 1.40 пъти /СДН/

на 26/12/ - 1.55 пъти /СДН/

на 28/12/ - 1.23 пъти /СДН/

на 01/01/ - 1.27 пъти /СДН/

на 02/01/ - 2.13 пъти /СДН/

на 03/01/ - 2.17 пъти /СДН/

на 04/01/ - 1.50 пъти /СДН/

 

серен диоксид

Мобилна станция за КАВ

кв. Долно Езерово

на 04/01/ - до 1.07пъти /СЧН/

 

стирен

ДОАС система OPSIS                  

на 23/12/ - до 1.10 пъти /СЧН/

на 24/12/ - до 1.21 пъти /СЧН/

на 24/12/ - 1.12 пъти /СДН/

на 25/12/ - 1.03 пъти /СДН/

на 28/12/ - до 1.13 пъти /СЧН/

на 28/12/ - 1.04 пъти /СДН/

на 29/12/ - 1.01 пъти /СДН/

на 30/12/ - до 1.75 пъти /СЧН/

на 30/12/ - 1.16 пъти /СДН/

на 01/01/ - до 1.94 пъти /СЧН/

на 01/01/ - 1.48 пъти /СДН/

на 02/01/ - до 1.08 пъти /СЧН/

на 02/01/ - 1.21 пъти /СДН/

на 03/04/ - до 1.03 пъти /СЧН/

на 04/01/ - до 2.21 пъти /СЧН/

на 04/01/ - 1.22 пъти /СДН/

 

 

Екобюлетин брой 47: 15-21 декември 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

стирен

ДОАС система OPSIS                  

на 15/12/ - 1.15 пъти /СДН/

на 17/12/ - до 1.33 пъти /СЧН/

на 17/12/ - 1.07 пъти /СДН/

на 18/12/ - до 1.11 пъти /СЧН/

на 18/12/ - 1.20 пъти /СДН/

на 19/12/ - 1.17 пъти /СДН/

на 20/12/ - 1.05 пъти /СДН/

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 15/12/ - 2.43 пъти /СДН/

на 16/12/ - 1.91 пъти /СДН/

на 17/12/ - 2.49 пъти /СДН/

на 18/12/ - 1.59 пъти /СДН/

на 19/12/ - 1.51 пъти /СДН/

на 20/12/ - 1.38 пъти /СДН/

на 21/12/ - 1.34 пъти /СДН/

АИС к-с "М. Рудник"         

на 15/12/ - 2.34 пъти /СДН/

на 16/12/ - 2.03 пъти /СДН/

на 17/12/ - 1.35 пъти /СДН/

на 18/12/ - 1.77 пъти /СДН/

на 20/12/ - 1.25 пъти /СДН/

 

 

Мобилна станция за КАВ

кв. Долно Езерово

на 17/12/ - 1.32 пъти /СДН/

на 19/12/ - 1.54 пъти /СДН/

 

 

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ и Община Бургас

Екобюлетин брой 46: 8-14 декември 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

стирен

ДОАС система OPSIS                  

на 11/12/ - до 1.06 пъти /СЧН/

на 13/12/ - до 1.07 пъти /СЧН/

на 14/12/ - 1.06 пъти /СДН/

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 11/12/ - 1.41 пъти /СДН/

на 13/12/ - 3.34 пъти /СДН/

на 14/12/ - 2.25 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 14/12/ - 1.30 пъти /СДН/

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 08/12/ - до 4.72 пъти /СЧН/

на 09/12/ - до 4.70 пъти /СЧН/

на 10/12/ - до 4.58 пъти /СЧН/

на 11/12/ - до 5.12 пъти /СЧН/

на 12/12/ - до 5.22 пъти /СЧН/

на 13/12/ - до 6.46 пъти /СЧН/

на 14/12/ - до 7.3 пъти /СЧН/

 

 

Забележки:

Сяроводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ и Община Бургас

Екобюлетин брой 45: 1-7 декември 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 05/12/ - 1.08 пъти /СДН/

 

 

стирен

ДОАС система OPSIS                  

на 01/12/ - 1.08 пъти /СДН/

на 02/12/ - 1.22 пъти /СДН/

на 03/12/ - до 1.40 пъти /СЧН/

на 03/12/ - 1.47 пъти /СДН/

на 04/12/ - до 1.54 пъти /СЧН/

на 04/12/ - 1.46 пъти /СДН/

на 05/12/ - 1.06 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

кв. Долно Езерово         

на 07/12/ - 1.07 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 03/12/ - до 3.14 пъти /СЧН/

на 04/12/ - до 3.48 пъти /СЧН/

на 05/12/ - до 4.02 пъти /СЧН/

на 06/12/ - до 3.96 пъти /СЧН/

на 07/12/ - до 4.44 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сяроводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 44: 24-30 ноември 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 28/11/ - 1.80 пъти /СДН/

на 29/11/ - 1.70 пъти /СДН/

АИС к-с "М. Рудник"         

на 29/11/ - 1.20 пъти /СДН/

на 30/11/ - 1.25 пъти /СДН/

 

 

стирен

ДОАС система OPSIS                  

на 24/11/ - 1.02 пъти /СДН/

на 25/11/ - 1.10 пъти /СДН/

на 28/11/ - 1.07 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

Кръгово кръстовище до хотел "Мираж"         

на 24/11/ - 1.53 пъти /СДН/

на 25/11/ - 1.87 пъти /СДН/

на 26/11/ - 1.02 пъти /СДН/

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 29/11/ - до 3.46 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сяроводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Екобюлетин брой 43: 17-23 ноември 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 17/11/ - 1.58 пъти /СДН/

на 18/11/ - 1.37 пъти /СДН/

на 19/11/ - 1.53 пъти /СДН/

на 23/11/ - 1.05 пъти /СДН/

АИС к-с "М. Рудник"         

на 17/11/ - 1.07 пъти /СДН/

на 18/11/ - 1.18 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

Кръгово кръстовище до хотел "Мираж"         

на 23/11/ - 1.86 пъти /СДН/

 

 

 

стирен

ДОАС система OPSIS                  

на 17/11/ - 1.19 пъти /СДН/

на 18/11/ - 1.21 пъти /СДН/

на 19/11/ - до 1.23 пъти /СЧН/

на 19/11/ - 1.16 пъти /СДН/

на 20/11/ - 1.03 пъти /СЧН/

на 21/11/ - 1.06 пъти /СДН/

на 23/11/ - 1.01 пъти /СДН/

 

о-ксилен

ДОАС система OPSIS                  

на 18/11/ - до 1.49 пъти /СЧН/

Екобюлетин брой 42: 10-16 ноември 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 10/11/ - 1.84 пъти /СДН/

на 11/11/ - 1.82 пъти /СДН/

на 12/11/ - 1.47 пъти /СДН/

на 16/11/ - 1.57 пъти /СДН/

АИС к-с "М. Рудник"         

на 12/11/ - 1.10 пъти /СДН/

 

 

 

стирен

ДОАС система OPSIS                  

на 10/11/ - до 1.55 пъти /СЧН/

на 10/11/ - 1.26 пъти /СДН/

на 11/11/ - до 1.54 пъти /СЧН/

на 11/11/ - 1.28 пъти /СДН/

на 12/11/ - до 1.15 пъти /СЧН/

на 12/11/ - 1.07 пъти /СДН/

на 13/11/ - 1.05 пъти /СЧН/

на 16/11/ - 1.07 пъти /СДН/

 

 

о-ксилен

ДОАС система OPSIS                  

на 11/11/ - до 1.12 пъти /СЧН/

Екобюлетин брой 41: 3-9 ноември 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 03/11/ - 1.71 пъти /СДН/

на 04/11/ - 1.47 пъти /СДН/

на 05/11/ - 1.46 пъти /СДН/

на 06/11/ - 2.02 пъти /СДН/

на 07/11/ - 1.88 пъти /СДН/

на 08/11/ - 1.40 пъти /СДН/

на 09/11/ - 1.46 пъти /СДН/

АИС к-с "М. Рудник"         

на 03/11/ - 1.32 пъти /СДН/

на 04/11/ - 1.03 пъти /СДН/

на 06/11/ - 1.24 пъти /СДН/

на 07/11/ - 1.24 пъти /СДН/

на 08/11/ - 1.27 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 05/11/ - до 3.62 пъти /СЧН/

 

стирен

ДОАС система OPSIS                  

на 03/11/ - до 1.11 пъти /СЧН/

на 03/11/ - 1.21 пъти /СДН/

на 04/11/ - до 1.09 пъти /СЧН/

на 04/11/ - 1.25 пъти /СДН/

на 05/11/ - до 1.05 пъти /СЧН/

на 05/11/ - 1.34 пъти /СДН/

на 06/11/ - до 1.14 пъти /СЧН/

на 06/11/ - 1.30 пъти /СДН/

на 07/11/ - до 1.55 пъти /СЧН/

на 07/11/ - 1.41 пъти /СДН/

на 08/11/ - до 1.37 пъти /СЧН/

на 08/11/ - 1.35 пъти /СДН/

на 09/11/ - до 1.25 пъти /СЧН/

на 09/11/ - 1.22 пъти /СДН/

о-ксилен

ДОАС система OPSIS                  

на 05/11/ - до 1.70 пъти /СЧН/

на 07/11/ - до 1.47 пъти /СЧН/

на 08/11/ - до 2.86 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сяроводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 40: 27 октомври - 2 ноември 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 31/10/ - 1.73 пъти /СДН/

на 01/11/ - 1.81 пъти /СДН/

на 02/11/ - 1.60 пъти /СДН/

 

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 02/11/ - 1.60 пъти /СДН/

 

 

 

ПИТЕЙНА ВОДА

 

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Екобюлетин брой 39: 20-26 октомври 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 21/10/ - 1.41 пъти /СДН/

на 22/10/ - 1.34 пъти /СДН/

 

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 22/10/ - 1.04 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 21/10/ - до 3.72 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сяроводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

ПИТЕЙНА ВОДА

 

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Екобюлетин брой 38: 13-19 октомври 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 15/10/ - 1.37 пъти /СДН/

на 16/10/ - 1.54 пъти /СДН/

 

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 17/10/ - 1.08 пъти /СДН/

 

 

сяроводород

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 14/10/ - до 4.16 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сяроводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 37: 6-12 октомври 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 06/10/ - 1.04 пъти /СДН/

на 07/10/ - 1.02 пъти /СДН/

 

сяроводород

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 12/10/ - до 3.04 пъти /СЧН/

 

 

 

 

Забележки:

Сяроводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 36: 29 септември - 5 октомври 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, о- и р-ксилен, толуен, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 35: 22-28 септември 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, о- и р-ксилен, толуен, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

стирен

 

ДОАС система OPSIS                  

на 25/09/ - 1.06 пъти /СДН/

на 26/09/ - 1.02 пъти /СДН/

 

сяроводород

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 22/09/ - 23.00 часа - 3.06 пъти /СЧН/

 

 

 

Забележки:

Сяроводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Екобюлетин брой 34: 15-21 септември 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, о- и р-ксилен, толуен, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 19/09/ - 1.07 пъти /СДН/

 

стирен

 

ДОАС система OPSIS         

на 2109/ - 1.07 пъти /СDН/

 

Екобюлетин брой 33: 8-14 септември 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, о- и р-ксилен, толуен, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 08/09/ - 1.19 пъти /СДН/

на 09/09/ - 1.01 пъти /СДН/

 

сяроводород

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 14/09/ - 01.00 часа - 3.04 пъти /СЧН/

 

 

Забележки:

Сяроводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 32: 1-7 септември 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, о- и р-ксилен, толуен, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 05/09/ - 1.01 пъти /СДН/

 

стирен

ДОАС система OPSIS          

на 05/09/ - 1.28 пъти /СЧН/

 

 

Екобюлетин брой 31: 28 юли - 31 август 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

Градинка пред Операта         

на 03/08/ - 1.04 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 03/08/ - 1.11 пъти /СДН/

на 04/08/ - 1.21 пъти /СДН/

на 05/08/ - 1.09 пъти /СДН/

на 06/08/ - 1.14 пъти /СДН/

на 07/08/ - 1.01 пъти /СДН/

на 08/08/ - 1.03 пъти /СДН/

на 10/08/ - 1.09 пъти /СДН/

на 12/08/ - 1.04 пъти /СДН/

на 16/08/ - 1.03 пъти /СДН/

 

стирен

ДОАС система OPSIS         

на 03/08/ - до 1.04 пъти /СЧН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 11/08/ - до 3.98 пъти /СЧН/

на 19/08/ - до 3.1 пъти /СЧН/

на 26/08/ - до 4.12 пъти /СЧН/

на 30/08/ - до 4.12 пъти /СЧН/

 

 

 

Забележки:

Сяроводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 30: 21-27 юли 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.     
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.  

Екобюлетин брой 29: 14-20 юли 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.     
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.  

 

Екобюлетин брой 28: 7-13 юли 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.     
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.  

Екобюлетин брой 27: 30 юни - 6 юли 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.     
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.  

 

Екобюлетин брой 26: 23-29 юни 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.     
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

стирен

 

ДОАС система OPSIS         

на 29/06/ - до 1.06 пъти /СЧН/

на 29/06/ - 1.03 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 25: 16-22 юни 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.     
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

стирен

 

ДОАС система OPSIS         

на 17/06/ - 1.06 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 24: 9-15 юни 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.     
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

стирен

 

ДОАС система OPSIS         

на 09/06/ - 1.01 пъти /СДН/

на 10/06/ - до 1.30 пъти /СЧН/

на 10/06/ - 1.07 пъти /СДН/

на 11/06/ - до 1.02 пъти /СЧН/

на 11/06/ - 1.01 пъти /СДН/

на 12/06/ - до 1.53 пъти /СЧН/

на 12/06/ - 1.04 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 23: 2-8 юни 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.     
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 22: 26 май - 1 юни 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 26/05/ - 1.02 пъти /СДН/

 

стирен

 ДОАС система OPSIS         

на 29/05/ - 1.04 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 21: 19-25 май 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 22/05/ - 1.16 пъти /СДН/

 

 

о-ксилен

ДОАС система OPSIS         

на 25/05/ - 04.00 часа - 1.36 пъти /СЧН/

Екобюлетин брой 20: 12-18 май 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 19: 5-11 май 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 18: 28 април - 4 май 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 17: 21-27 април 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.  
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 22/04/ - 1.11 пъти /СДН/

на 23/04/ - 1.09 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 16: 14-20 април 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 15: 7-13 април 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 07/04/ - 1.05 пъти /СДН/

на 09/04/ - 1.05 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 14: 31 март - 6 април 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 31/03/ - 1.01 пъти /СДН/

на 01/04/ - 1.10 пъти /СДН/

на 02/04/ - 1.07 пъти /СДН/

на 04/04/ - 1.01 пъти /СДН/

на 05/04/ - 1.24 пъти /СДН/

на 06/04/ - 1.02 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 13: 24-30 март 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 24/03/ - 1.18 пъти /СДН/

на 29/03/ - 1.14 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 12: 17-23 март 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 17/03/ - 1.05 пъти /СДН/

на 19/03/ - 1.03 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 11: 10-16 март 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 10/03/ - 1.18 пъти /СДН/

на 11/03/ - 1.46 пъти /СДН/

на 12/03/ - 1.54 пъти /СДН/

на 13/03/ - 1.32 пъти /СДН/

на 14/03/ - 1.43 пъти /СДН/

на 15/03/ - 1.42 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 12/03/ - 1.07 пъти /СДН/

на 14/03/ - 1.02 пъти /СДН/

на 15/03/ - 1.10 пъти /СДН/

 

 

Екобюлетин брой 10: 3-9 март 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 04/03/ - 1.09 пъти /СДН/

на 07/03/ - 1.09 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

Кръстовище на Новата поща         

на 05/03/ - 1.12 пъти /СДН/

 

 

Екобюлетин брой 9: 24 февруари - 2 март 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 26/02/ - 1.29 пъти /СДН/

на 27/02/ - 1.58 пъти /СДН/

на 28/02/ - 1.98 пъти /СДН/

на 01/03/ - 2.20 пъти /СДН/

на 02/03/ - 1.10 пъти /СДН/

АИС к-с "М. Рудник"         

на 28/02/ - 1.05 пъти /СДН/

на 01/03/ - 1.17 пъти /СДН/

на 02/03/ - 1.38 пъти /СДН/

 

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 01/03/ - 02.00 часа - 4.32 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 8: 17-23 февруари 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

К-с "Славейков",

сграда на Териториална дирекция         

на 21/02/ - 1.05 пъти /СДН/

на 22/02/ - 1.01 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"          

на 17/02/ - 1.04 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово          

на 17/02/ - 1.43 пъти /СДН/

на 18/02/ - 1.46 пъти /СДН/

на 19/02/ - 1.54 пъти /СДН/

на 20/02/ - 1.16 пъти /СДН/

на 21/02/ - 1.35 пъти /СДН/

на 22/02/ - 1.16 пъти /СДН/

на 23/02/ - 1.23 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 7: 10-16 февруари 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

Кв. Долно Езерово         

на 12/02/ - 1.18 пъти /СДН/

 

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 10/02/ - 1.06 пъти /СДН/

на 11/02/ - 1.19 пъти /СДН/

на 12/02/ - 1.05пъти /СДН/

на 14/02/ - 1.26 пъти /СДН/

на 15/02/ - 1.43 пъти /СДН/

на 16/02/ - 1.63 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 6: 3-9 февруари 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

Кв. Долно Езерово         

на 08/02/ - 1.10 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 07/02/ - 1.34 пъти /СДН/

на 08/02/ - 1.55 пъти /СДН/

на 09/02/ - 1.30 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 04/02/ - 1.01 пъти /СДН/

на 05/02/ - 1.65 пъти /СДН/

на 06/02/ - 1.91пъти /СДН/

на 07/02/ - 2.05 пъти /СДН/

на 08/02/ - 2.00 пъти /СДН/

на 09/02/ - 1.37 пъти /СДН/

 

 

о-ксилен

 

ДОАС система OPSIS         

на 07/02/ - 10.00 часа - 1.35 пъти /СЧН/

 

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ и Община Бургас

Екобюлетин брой 5: 27 януари - 2 февруари 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 29/01/ - 1.23 пъти /СДН/

на 30/01/ - 1.16 пъти /СДН/

на 31/01/ - 1.02 пъти /СДН/

на 01/02/ - 1.12 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 4: 20-26 януари 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

К-с "Меден Рудник",

Зала "Никола Станчев"         

на 21/01/ - 2.48 пъти /СДН/

на 23/01/ - 1.03 пъти /СДН/

на 24/01/ - 1.97 пъти /СДН/

на 25/01/ - 1.87 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 20/01/ - 1.08 пъти /СДН/

на 22/01/ - 1.19 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 21/01/ - 2.37 пъти /СДН/

на 22/01/ - 1.17 пъти /СДН/

на 24/01/ - 1.09 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 3: 13-19 януари 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

К-с "Меден Рудник",

Зала "Никола Станчев"         

на 14/01/ - 1.03 пъти /СДН/

на 15/01/ - 1.70 пъти /СДН/

на 16/01/ - 1.79 пъти /СДН/

на 17/01/ - 1.18 пъти /СДН/

на 18/01/ - 1.03 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 13/01/ - 1.06 пъти /СДН/

на 16/01/ - 1.20 пъти /СДН/

на 17/01/ - 1.11 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 2: 6-12 януари 2014 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

Промишлена зона "Юг",

площадка на "Бургасбус" ЕООД         

на 06/01/ - 1.34 пъти /СДН/

на 07/01/ - 1.05 пъти /СДН/

на 08/01/ - 1.43 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 06/01/ - 1.54 пъти /СДН/

на 07/01/ - 1.15 пъти /СДН/

на 12/01/ - 1.16 пъти /СДН/

 

стирен

Мобилна станция за КАВ

Промишлена зона "Юг",

площадка на "Бургасбус" ЕООД         

на 07/01/ - 9.00 часа - 1.92 пъти /СЧН/

 

о-ксилен

ДОАС система OPSIS         

на 08/01/ - 5.00 часа - 1.15 пъти /СЧН/