Проекти на наредби и правилници 2014

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] в 14-дневен срок от датата на публикуване.

Прочетете повече

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредбата за отпадъците на територията на Община Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] в срок от 09.04.2014 г. до 25.04.2014 г. включително.

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА Наредба за допълнение на Наредбата за oпределянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: [email protected], в срок от 02.04.2014 г. до 16.04.2014 г. включително.

Прочетете повече