2015

Размер на шрифта: A A A Назад

Екобюлетин брой 47: 21 декември 2015 г. - 3 януари 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 21/12/ - 2.54 пъти /СДН/

на 22/12/ - 2.24 пъти /СДН/

на 23/12/ - 1.89 пъти /СДН/

на 24/12/ - 1.80 пъти /СДН/

на 25/12/ - 1.90 пъти /СДН/

на 26/12/ - 1.53 пъти /СДН/

на 27/12/ - 2.10 пъти /СДН/

на 28/12/ - 1.87 пъти /СДН/

на 29/12/ - 1.31 пъти /СДН/

на 01/01/ - 1.94 пъти /СДН/

на 02/01/ - 1.29 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 21/12/ - 1.70 пъти /СДН/

на 22/12/ - 1.88 пъти /СДН/

на 23/12/ - 1.01 пъти /СДН/

на 26/12/ - 1.47 пъти /СДН/

на 27/12/ - 1.20 пъти /СДН/

на 28/12/ - 1.02 пъти /СДН/

на 29/12/ - 1.31 пъти /СДН/

на 30/12/ - 1.10 пъти /СДН/

 

 

Екобюлетин брой 46: 14-20 декември 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 14/12/ - 1.57 пъти /СДН/

на 15/12/ - 1.28 пъти /СДН/

на 16/12/ - 1.14 пъти /СДН/

на 18/12/ - 1.35 пъти /СДН/

на 19/12/ - 2.15 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 14/12/ - 1.74 пъти /СДН/

на 15/12/ - 1.30 пъти /СДН/

на 20/12/ - 1.81 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 45: 7-13 декември 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 07/12/ - 1.66 пъти /СДН/

на 08/12/ - 1.62 пъти /СДН/

на 12/12/ - 1.56 пъти /СДН/

на 13/12/ - 2.07 пъти /СДН/

АИС к-с "М. Рудник"         

на 12/12/ - 1.46 пъти /СДН/

 

стирен

Мобилна станция за КАВ

К-с "М. Рудник", до МБАЛ         

на 08/12/ - до 1.9 пъти /СЧН/

Екобюлетин брой 44: 30 ноември - 6 декември 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 03/12/ - 1.17 пъти /СДН/

на 04/12/ - 1.23 пъти /СДН/

на 05/12/ - 1.56 пъти /СДН/

на 06/12/ - 1.89 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 43: 23-29 ноември 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 42: 16-22 ноември 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 16/11/ - 1.04 пъти /СДН/

на 17/11/ - 1.11 пъти /СДН/

на 18/11/ - 1.33 пъти /СДН/

на 19/11/ - 1.32 пъти /СДН/

на 20/11/ - 1.18 пъти /СДН/

на 22/11/ - 1.11 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 41: 9-15 ноември 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 09/11/ - 1.03 пъти /СДН/

на 10/11/ - 1.05 пъти /СДН/

на 12/11/ - 1.05 пъти /СДН/

на 13/11/ - 1.08 пъти /СДН/

на 14/11/ - 1.10 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 09/11/ - 1.36 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 40: 2-8 ноември 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 02/11/ - 1.18 пъти /СДН/

на 03/11/ - 1.46 пъти /СДН/

на 04/11/ - 1.46 пъти /СДН/

на 05/11/ - 1.60 пъти /СДН/

на 06/11/ - 1.80 пъти /СДН/

на 07/11/ - 2.11 пъти /СДН/

на 08/11/ - 2.09 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

к-с "Лазур", до бл.66                 

на 04/11/ - 1.09 пъти /СДН/

на 08/11/ - 1.13 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 08/11/ - 1.72 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 39: 26 октомври - 1 ноември 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 38: 19-25 октомври 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 20/10/ - 1.06 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 37: 12-18 октомври 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

к-с "Славейков", до бл.48         

на 17/10/ - 1.11 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 36: 5 - 11 октомври 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 35: 28 септември - 4 октомври 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 34: 21-27 септември 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 23/09/ - 1.11 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 33: 14-20 септември 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 32: 7-13 септември 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 31: 10 август - 6 септември 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово          

на 12/08/ - 1.03 пъти /СДН/

на 13/08/ - 1.02 пъти /СДН/

на 14/08/ - 1.03 пъти /СДН/

на 15/08/ - 1.03 пъти /СДН/

на 16/08/ - 1.09 пъти /СДН/

на 17/08/ - 1.02 пъти /СДН/

на 30/08/ - 1.10 пъти /СДН/

на 01/09/ - 1.03 пъти /СДН/

на 06/09/ - 1.03 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово          

на 11/08/ - до 3.38 пъти /СЧН/

на 29/08/ - до 3.08 пъти /СДН/

на 03/09/ - до 4.46 пъти /СЧН/

на 04/09/ - до 5.76 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сяроводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 30: 3 - 9 август 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

Спортна площадка "В.Левски"         

на 03/08/ - 1.96 пъти /СДН/

на 04/08/ - 1.19 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 05/08/ - 1.16 пъти /СДН/

на 06/08/ - 1.12 пъти /СДН/

на 07/08/ - 1.05 пъти /СДН/

 

стирен

ДОАС система OPSIS         

на 06/08/ - до 1.03 пъти /СЧН/

на 06/08/ - 1.01 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 29: 27 юли-2 август 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

Спортна площадка "В. Левски"         

на 27/07/ - 1.68 пъти /СДН/

на 28/07/ - 1.77 пъти /СДН/

на 29/07/ - 1.64 пъти /СДН/

на 30/07/ - 2.37 пъти /СДН/

на 31/07/ - 2.65 пъти /СДН/

на 01/08/ - 1.18 пъти /СДН/

на 02/08/ - 2.12 пъти /СДН/

АИС кв. Долно Езерово

на 27/07/ - 1.22 пъти /СДН/

 

 

стирен

ДОАС система OPSIS         

на 30/07/ - 1.06 пъти /СДН/

на 31/07/ - 1.08 пъти /СДН/

на 01/08/ - 1.08 пъти /СДН/

 

озон

ДОАС система OPSIS         

на 27/07/ - 1.07 пъти /ПЗЗ/

на 28/07/ - 1.02 пъти /ПЗЗ/

 

 

 

Екобюлетин брой 28: 20-26 юли 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

кв. Сарафово         

на 20/07/ - 1.43 пъти /СДН/

на 21/07/ - 1.77 пъти /СДН/

на 22/07/ - 1.44 пъти /СДН/

на 23/07/ - 1.38 пъти /СДН/

на 24/07/ - 1.49 пъти /СДН/

на 25/07/ - 1.58 пъти /СДН/

на 26/07/ - 1.27 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 27: 13-19 юли 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

кв. Сарафово         

на 13/07/ - 1.85 пъти /СДН/

на 18/07/ - 1.06 пъти /СДН/

на 19/07/ - 1.12 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 26: 6-12 юли 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

кв. Сарафово         

на 06/07/ - 1.60 пъти /СДН/

на 07/07/ - 1.72 пъти /СДН/

на 08/07/ - 1.46 пъти /СДН/

на 09/07/ - 1.55 пъти /СДН/

на 10/07/ - 2.18 пъти /СДН/

на 11/07/ - 1.82 пъти /СДН/

на 12/07/ - 2.42 пъти /СДН/

 

 

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 10/07/ - 1.24 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 25: 29 юни - 5 юли 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

с. Братово         

на 29/06/ - 1.80 пъти /СДН/

на 30/06/ - 1.43 пъти /СДН/

кв. Сарафово         

на 01/07/ - 1.25 пъти /СДН/

на 02/07/ - 1.48 пъти /СДН/

на 03/07/ - 1.38 пъти /СДН/

на 05/07/ - 1.10 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 24: 22-28 юни 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

с. Братово         

на 22/06/ - 1.26 пъти /СДН/

на 23/06/ - 1.01 пъти /СДН/

на 24/06/ - 1.42 пъти /СДН/

на 25/06/ - 1.57 пъти /СДН/

на 27/06/ - 1.60 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 23: 15-21 юни 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

 

Кв. Долно Езерово         

на 15/06/ - 1.82 пъти /СДН/

 

Сграда на Община Бургас         

на 17/06/ - 1.42 пъти /СДН/

 

с. Братово         

на 18/06/ - 1.69 пъти /СДН/

на 19/06/ - 1.74 пъти /СДН/

на 20/06/ - 1.68 пъти /СДН/

на 21/06/ - 1.25 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 22: 8-14 юни 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

Кв. Долно Езерово         

на 11/06/ - 1.50 пъти /СДН/

на 12/06/ - 1.52 пъти /СДН/

на 13/06/ - 1.58 пъти /СДН/

на 14/06/ - 1.47 пъти /СДН/

 

стирен

 

ДОАС система OPSIS                 

на 12/06/ - до 1.15 пъти /СЧН/

Екобюлетин брой 21: 1-7 юни 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 20: 25-31 май 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

Ул. "Хр. Ботев" -

Дом на нефтохимика         

на 25/05/ - 1.14 пъти /СДН/

на 26/05/ - 1.30 пъти /СДН/

 

стирен

 

ДОАС система OPSIS                 

на 25/05/ - до 1.06 пъти /СЧН/

на 25/05/ - 1.18 пъти /СДН/

на 26/05/ - до 1.94 пъти /СЧН/

на 26/05/ - 1.38 пъти /СДН/

на 27/05/ - до 1.07 пъти /СЧН/

на 27/05/ - 1.07 пъти /СДН/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екобюлетин брой 19: 18-24 май 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

Ул. "Хр. Ботев" -

Дом на нефтохимика         

на 18/05/ - 1.32 пъти /СДН/

на 19/05/ - 1.05 пъти /СДН/

на 20/05/ - 1.06 пъти /СДН/

на 21/05/ - 1.03 пъти /СДН/

на 22/05/ - 1.14 пъти /СДН/

на 23/05/ - 1.20 пъти /СДН/

на 24/05/ - 1.01 пъти /СДН/

 

стирен

 

ДОАС система OPSIS                 

на 18/05/ - 1.01 пъти /СДН/

на 20/05/ - до 1.02 пъти /СЧН/

на 20/05/ - 1.03 пъти /СДН/

на 21/05/ - до 1.01 пъти /СЧН/

на 21/05/ - 1.02 пъти /СДН/

на 23/05/ - 1.07 пъти /СДН/

на 24/05/ - 1.12 пъти /СДН/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екобюлетин брой 18: 11-17 май 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

Ул. "Хр. Ботев" -

Дом на нефтохимика         

на 17/05/ - 1.09 пъти /СДН/

 

стирен

ДОАС система OPSIS                  

на 11/05/ - до 1.05 пъти /СЧН/

на 15/05/ - до 1.76 пъти /СЧН/

на 15/05/ - 1.08 пъти /СДН/

на 17/05/ - до 1.04 пъти /СЧН/

на 17/05/ - 1.16 пъти /СДН/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екобюлетин брой 17: 27 април - 10 май 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 28/04/ - 1.12 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

Ул. "Хр. Ботев" -

Дом на нефтохимика         

на 01/05/ - 1.17 пъти /СДН/

на 02/05/ - 1.03 пъти /СДН/

 

стирен

ДОАС система OPSIS                 

на 27/04/ - до 1.60 пъти /СЧН/

на 27/04/ - 1.20 пъти /СДН/

на 28/04/ - до 1.30 пъти /СЧН/

на 28/04/ - 1.12 пъти /СДН/

на 30/04/ - до 1.15 пъти /СЧН/

на 01/05/ - до 1.60 пъти /СЧН/

на 01/05/ - 1.13 пъти /СДН/

на 03/05/ - до 1.40 пъти /СЧН/

на 04/05/ - до 1.35 пъти /СЧН/

на 04/05/ - 1.15 пъти /СДН/

на 05/05/ - до 1.41 пъти /СЧН/

на 05/05/ - 1.12 пъти /СДН/

на 06/05/ - до 1.32 пъти /СЧН/

на 07/05/ - до 1.19 пъти /СЧН/

на 08/05/ - до 1.14 пъти /СЧН/

на 09/05/ - до 1.38 пъти /СЧН/

на 10/05/ - до 1.06 пъти /СЧН/

на 11/05/ - до 1.05 пъти /СЧН/

 

 

Екобюлетин брой 16: 20-26 април 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

стирен

ДОАС система OPSIS         

на 23/04/ - 23.00 часа - 1.20 пъти /СЧН/

на 24/04/ - 23.00 часа - 1.05 пъти /СЧН/

на 25/04/ - 14.00 часа - 1.17 пъти /СЧН/

Екобюлетин брой 15: 13-19 април 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 13/04/ - 1.04 пъти /СДН/

на 14/04/ - 1.21 пъти /СДН/

 

 

стирен

ДОАС система OPSIS         

на 15/04/ - 17.00 часа - 1.12 пъти /СЧН/

Екобюлетин брой 14: 6-12 април 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.
 

Екобюлетин брой 13: 30 март-5 април 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 30/03/ - 1.03 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 12: 23-29 март 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 23/03/ - 1.12 пъти /СДН/

на 25/03/ - 1.18 пъти /СДН/

на 26/03/ - 1.35 пъти /СДН/

на 27/03/ - 1.12 пъти /СДН/

на 28/03/ - 1.06 пъти /СДН/

 

стирен

ДОАС система OPSIS                  

на 28/03/ - 1.10 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 28/03/ - до 3.02 пъти /СЧН/

 

 

Забележки:

Сяроводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 11: 16-22 март 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 16/03/ - 1.29 пъти /СДН/

на 18/03/ - 1.04 пъти /СДН/

на 19/03/ - 1.18 пъти /СДН/

на 21/03/ - 1.25 пъти /СДН/

на 22/03/ - 1.38 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 10: 9-15 март 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 11/03/ - 1.35 пъти /СДН/

на 12/03/ - 1.49 пъти /СДН/

на 13/03/ - 2.39 пъти /СДН/

на 14/03/ - 1.53 пъти /СДН/

на 15/03/ - 1.64 пъти /СДН/

 

 

 

Мобилна станция за КАВ

ПЗ "Север", срещу "Кроношпан България" ЕООД         

на 12/03/ - 2.16 пъти /СДН/

на 13/03/ - 1.52 пъти /СДН/

на 14/03/ - 1.35 пъти /СДН/

на 15/03/ - 1.16 пъти /СДН/

 

 

стирен

ДОАС система OPSIS                 

на 12/03/ - 1.07 пъти /СДН/

на 14/03/ - 1.04 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 9: 2-8 март 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 02/03/ - 1.55 пъти /СДН/

на 03/03/ - 1.09 пъти /СДН/

на 05/03/ - 1.11 пъти /СДН/

 

 

 

Мобилна станция за КАВ

Кръстовище бул. "Демокрация" и ул. "Сан Стефано"         

на 02/03/ - 1.08 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 8: 23 февруари - 1 март 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 23/02/ - 1.62 пъти /СДН/

на 24/02/ - 1.96 пъти /СДН/

на 25/02/ - 1.08 пъти /СДН/

на 26/02/ - 1.36 пъти /СДН/

на 27/02/ - 1.68 пъти /СДН/

на 28/02/ - 1.36 пъти /СДН/

на 01/03/ - 1.64 пъти /СДН/

 

 

АИС к-с "М. Рудник"          

на 24/02/ - 1.15 пъти /СДН/

на 25/02/ - 1.02 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

Кръстовище бул. "Демокрация" и ул. "Сан Стефано"         

на 23/02/ - 1.48 пъти /СДН/

на 24/02/ - 1.74 пъти /СДН/

на 01/03/ - 1.62 пъти /СДН/

 

стирен

ДОАС система OPSIS

на 24/02/ - 1.20 пъти /СДН/

на 25/02/ - 1.01 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 7: 16-22 февруари 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 19/02/ - 1.16 пъти /СДН/

на 20/02/ - 1.55 пъти /СДН/

на 21/02/ - 1.61 пъти /СДН/

на 22/02/ - 1.84 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 20/02/ - 3.88 пъти /СДН/

на 22/02/ - 1.96 пъти /СДН/

 

 

Мобилна станция за КАВ

Кръстовище бул. "Демокрация" и ул. "Сан Стефано"         

на 21/02/ - 1.05 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 6: 9-15 февруари 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 13/02/ - 1.01 пъти /СДН/

на 14/02/ - 1.48 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 5: 2-8 февруари 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 02/02/ - 1.19 пъти /СДН/

на 04/02/ - 1.69 пъти /СДН/

на 05/02/ - 1.48 пъти /СДН/

на 08/02/ - 1.36 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 02/02/ - 1.93 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 4: 26 януари - 1 февруари 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 27/01/ - 1.29 пъти /СДН/

на 29/01/ - 1.22 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 3: 19-25 януари 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 19/01/ - 1.66 пъти /СДН/

на 20/01/ - 2.26 пъти /СДН/

на 21/01/ - 1.98 пъти /СДН/

на 22/01/ - 1.89 пъти /СДН/

на 23/01/ - 1.59 пъти /СДН/

на 24/01/ - 1.76 пъти /СДН/

на 25/01/ - 1.64 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 22/01/ - 1.17 пъти /СДН/

 

 

Екобюлетин брой 2: 12-18 януари 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 12/01/ - 1.31 пъти /СДН/

на 13/01/ - 1.75 пъти /СДН/

на 14/01/ - 2.10 пъти /СДН/

на 15/01/ - 2.04 пъти /СДН/

на 16/01/ - 1.97 пъти /СДН/

на 17/01/ - 1.75 пъти /СДН/

на 18/01/ - 1.58 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 17/01/ - 1.26 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

к-с "Славейков" до бл.10         

на 17/01/ - 1.01 пъти /СДН/

 

 

 

стирен

ДОАС система OPSIS                 

на 13/01/ - 1.05 пъти /СДН/

на 14/01/ - до 1.23 пъти /СЧН/

на 14/01/ - 1.48 пъти /СДН/

на 15/01/ - 1.22 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 1: 5-11 януари 2015 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 05/01/ - 2.18 пъти /СДН/

на 08/01/ - 1.85 пъти /СДН/

на 09/01/ - 1.99 пъти /СДН/

на 10/01/ - 1.78 пъти /СДН/

на 11/01/ - 1.67 пъти /СДН/

 

 

стирен

ДОАС система OPSIS                 

на 05/01/ - до 1.20 пъти /СЧН/

на 05/01/ - 1.04 пъти /СДН/

на 06/01/ - 1.01 пъти /СДН/

на 07/01/ - до 1.05 пъти /СЧН/

на 07/01/ - 1.09 пъти /СДН/

на 08/01/ - до 1.33 пъти /СЧН/

на 08/01/ - 1.35 пъти /СДН/

на 09/01/ - 1.04 пъти /СДН/