2015

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2015 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2015 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2015 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2015 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2015 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.