2016

Годишни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2016 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2016 г.