2016

Екобюлетин брой 48: 19-31 декември 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 19/12/ - 2.45 пъти /СДН/

на 20/12/ - 1.71 пъти /СДН/

на 22/12/ - 1.02 пъти /СДН/

на 24/12/ - 1.76 пъти /СДН/

на 25/12/ - 1.39 пъти /СДН/

на 26/12/ - 1.66 пъти /СДН/

на 27/12/ - 1.36 пъти /СДН/

на 31/12/ - 1.10 пъти /СДН/

 

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 20/12/ - 2.25 пъти /СДН/

на 21/12/ - 1.70 пъти /СДН/

на 25/12/ - 1.36 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 47: 12-18 декември 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 14/12/ - 1.13 пъти /СДН/

на 17/12/ - 1.52 пъти /СДН/

на 18/12/ - 2.02 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 46: 5-12 декември 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 05/12/ - 1.66 пъти /СДН/

на 06/12/ - 1.60 пъти /СДН/

на 07/12/ - 1.38 пъти /СДН/

на 08/12/ - 1.42 пъти /СДН/

на 09/12/ - 1.34 пъти /СДН/

на 10/12/ - 1.53 пъти /СДН/

на 11/12/ - 1.46 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 05/12/ - 1.18 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 45: 28 ноември - 4 декември 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 28/11/ - 1.63 пъти /СДН/

на 01/12/ - 1.66 пъти /СДН/

на 03/12/ - 1.19 пъти /СДН/

на 04/12/ - 1.71 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

Кръгово кръстовище "Трапезица" 

на 28/11/ - 1.30 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 44: 21 - 27 ноември 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 24/11/ - 1.09 пъти /СДН/

на 25/11/ - 1.53 пъти /СДН/

на 26/11/ - 2.08 пъти /СДН/

на 27/11/ - 1.52 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

Кръгово кръстовище "Трапезица"           

на 25/11/ - 1.03 пъти /СДН/

на 26/11/ - 1.10 пъти /СДН/

на 27/11/ - 1.13 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"           

на 27/11/ - 1.30 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 43: 14-20 ноември 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 16/11/ - 1.43 пъти /СДН/

на 17/11/ - 1.65 пъти /СДН/

на 18/11/ - 1.80 пъти /СДН/

на 19/11/ - 1.41 пъти /СДН/

на 20/11/ - 1.22 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"           

на 18/11/ - 1.17 пъти /СДН/

на 19/11/ - 1.17 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 42: 7-13 ноември 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

Кръгово кръстовище "Трапезица"         

на 07/11/ - 1.11 пъти /СДН/

на 08/11/ - 1.33 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 08/11/ - 1.42 пъти /СДН/

на 09/11/ - 1.19 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 41: 31 октомври - 6 ноември 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 02/11/ - 1.22 пъти /СДН/

на 03/11/ - 1.09 пъти /СДН/

на 05/11/ - 1.11 пъти /СДН/

на 06/11/ - 1.27 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 40: 24-30 октомври 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно езерово         

на 29/10/ - 1.25 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 39: 17-23 октомври 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 38: 10-16 октомври 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

до МБАЛ "Бургасмед" - к-с "Меден Рудник"         

на 10/10/ - 1.85 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 37: 3-9 октомври 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

до МБАЛ "Бургасмед" - к-с "Меден Рудник"         

на 07/10/ - 1.47 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 36: 26 септември - 2 октомври 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на краткосрочните целеви норми /КЦН/ за контролираните замърсители, както следва:

 

озон

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 01/10/ - 1.04 пъти /КЦН/

Екобюлетин брой 35: 19-25 септември 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 34: 12-18 септември 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 13/09/ - 1.02 пъти /СДН/

на 14/09/ - 1.12 пъти /СДН/

на 15/09/ - 1.11 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 33: 5-11 септември 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 08/09/ - 1.06 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

Ул. "Ал. Батенберг", Спортна площадка "В. Левски"         

на 08/09/ - 1.02 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 32: 29 август - 4 септември 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 31: 1-28 август 2016 г.

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на краткосрочните целеви норми /КЦН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 01/08/ - 1.17 пъти /СДН/

на 02/08/ - 1.15 пъти /СДН/

на 07/08/ - 1.07 пъти /СДН/

на 22/08/ - 1.13 пъти /СДН/

 

озон

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 07/08/ - 1.03 пъти /КЦН/

Екобюлетин брой 30: 25-31 юли 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на краткосрочните целеви норми /КЦН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 27/07/ - 1.10 пъти /СДН/

на 28/07/ - 1.16 пъти /СДН/

на 29/07/ - 1.04 пъти /СДН/

на 30/07/ - 1.33 пъти /СДН/

на 31/07/ - 1.20 пъти /СДН/

 

озон

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 27/07/ - 1.06 пъти /КЦН/

на 28/07/ - 1.07 пъти /КЦН/

на 31/07/ - 1.07 пъти /КЦН/

Екобюлетин брой 29: 18-24 юли 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 28: 11-17 юли 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 27: 4-10 юли 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 26: 27 юни - 3 юли 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 25: 20-26 юни 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 22/06/ - 1.01 пъти /СДН/

на 23/06/ - 1.03 пъти /СДН/

на 24/06/ - 1.03 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 24: 13-19 юни 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 13/06/ - 1.15 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

К-с "Славейков",

Начална спирка на линия от градския транспорт 12/12А         

на 15/06/ - 1.04 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 23: 6-12 юни 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 22: 30 май - 5 юни 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 21: 23-29 май 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 20: 16-22 май 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 19: 9-15 май 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 13/05/ - 1.01 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 18: 2 - 8 май 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 17: 25 април - 1 май 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 16: 18-24 април 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 18/04/ - 1.09 пъти /СДН/

на 19/04/ - 1.18 пъти /СДН/

 

 

Мобилна станция за КАВ

кв. Долно Езерово          

на 19/04/ - 1.01 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 15: 11-17 април 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
 
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на допустимите норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 14: 4-10 април 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 08/04/ - 1.01 пъти /СДН/

на 09/04/ - 1.71 пъти /СДН/

на 10/04/ - 1.04 пъти /СДН/

 

 

Мобилна станция за КАВ

кв. Долно Езерово         

на 09/04/ - 2.25 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 13: 28 март - 3 април 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сероводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 30/03/ - до 6.88 пъти /СЧН/

на 31/03/ - до 35.98 пъти /СЧН/

на 31/03/ - 9.8 пъти /СДН/

на 03/04/ - 05.00 часа - 5.84 пъти /СЧН/

 

Мобилна станция за КАВ

К-с "Зорница", Зала "Б. Брънзов"         

на 31/03/ - до 5.00 пъти /СЧН/

 

Допълнителна информация:

Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

Екобюлетин брой 12: 21-27 март 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 21/03/ - 1.08 пъти /СДН/

на 22/03/ - 1.40 пъти /СДН/

на 23/03/ - 1.01 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 11: 14-20 март 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 17/03/ - 1.14 пъти /СДН/

на 18/03/ - 1.02 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 10: 7-13 март 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 08/03/ - 1.17 пъти /СДН/

на 09/03/ - 1.05 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 9: 29 февруари - 6 март 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 01/03/ - 1.27 пъти /СДН/

на 02/03/ - 1.43 пъти /СДН/

на 03/03/ - 1.03 пъти /СДН/

на 04/03/ - 1.05 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 8: 22-28 февруари 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 27/02/ - 1.14 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 7: 15-21 февруари 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 15/02/ - 1.04 пъти /СДН/

на 16/02/ - 1.32 пъти /СДН/

на 17/02/ - 1.06 пъти /СДН/

на 21/02/ - 1.12 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

ул. "Янко Комитов", в близост до кръстовище на КАТ         

на 16/02/ - 1.02 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 6: 8-14 февруари 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 08/02/ - 1.74 пъти /СДН/

на 09/02/ - 1.78 пъти /СДН/

на 10/02/ - 1.34 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 5: 1-7 февруари 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 01/02/ - 1.57 пъти /СДН/

на 02/02/ - 1.22 пъти /СДН/

на 07/02/ - 1.59 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 04/02/ - 1.26 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 4: 25-31 януари 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 25/01/ - 1.92 пъти /СДН/

на 26/01/ - 1.53 пъти /СДН/

на 27/01/ - 1.46 пъти /СДН/

на 28/01/ - 1.50 пъти /СДН/

на 29/01/ - 1.61 пъти /СДН/

на 30/01/ - 1.55 пъти /СДН/

на 31/01/ - 1.51 пъти /СДН/

 

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 30/01/ - 1.76 пъти /СДН/

на 31/01/ - 1.18 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 3: 18-24 януари 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 19/01/ - 1.21 пъти /СДН/

на 20/01/ - 2.55 пъти /СДН/

на 21/01/ - 2.19 пъти /СДН/

на 22/01/ - 1.42 пъти /СДН/

на 23/01/ - 1.92 пъти /СДН/

на 24/01/ - 1.40 пъти /СДН/

 

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 21/01/ - 1.15 пъти /СДН/

на 22/01/ - 1.09 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 2: 11-17 януари 2016 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 11/01/ - 1.76 пъти /СДН/

на 13/01/ - 1.16 пъти /СДН/

на 14/01/ - 1.23 пъти /СДН/

на 15/01/ - 2.36 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 1: 4-10 януари 2016 г.

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 04/01/ - 1.83 пъти /СДН/

на 05/01/ - 1.84 пъти /СДН/

на 06/01/ - 2.31 пъти /СДН/

на 07/01/ - 1.53 пъти /СДН/

на 08/01/ - 1.13 пъти /СДН/

на 09/01/ - 1.78 пъти /СДН/

на 10/01/ - 2.01 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 04/01/ - 1.67 пъти /СДН/

на 10/01/ - 1.21 пъти /СДН/