2017

Размер на шрифта: A A A Назад

Годишни отчети за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2017 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2017 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2017 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2017 г.

Бюджет 2017 г., приет с протоколно решение № 23/31.01.2017 г. на Общински съвет – Бургас