2017

Годишни отчети за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2017 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2017 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2017 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2017 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2017 г.

Бюджет 2017 г., приет с протоколно решение № 23/31.01.2017 г. на Общински съвет – Бургас