2017

Размер на шрифта: A A A Назад

Екобюлетин брой 48: 25-31 декември 2017 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 25/12/ - 1.29 пъти /СДН/

на 26/12/ - 1.71 пъти /СДН/

на 27/12/ - 1.52 пъти /СДН/

на 28/12/ - 1.24 пъти /СДН/

на 29/12/ - 1.09 пъти /СДН/

на 31/12/ - 1.27 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 47: 18-24 декември 2017 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 20/12/ - 1.08 пъти /СДН/

на 21/12/ - 1.27 пъти /СДН/

на 22/12/ - 1.60 пъти /СДН/

на 24/12/ - 1.47 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 46: 11-17 декември 2017 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 11/12/ - 1.20 пъти /СДН/

на 12/12/ - 1.17 пъти /СДН/

на 13/12/ - 1.94 пъти /СДН/

на 14/12/ - 1.58 пъти /СДН/

на 15/12/ - 1.63 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 45: 4-10 декември 2017 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 07/12/ - 1.42 пъти /СДН/

на 08/12/ - 1.75 пъти /СДН/

на 09/12/ - 1.35 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 44: 27 ноември - 3 декември 2017 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 27/11/ - 1.20 пъти /СДН/

на 29/11/ - 1.37 пъти /СДН/

на 30/11/ - 1.24 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 43: 20-26 ноември 2017 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 22/11/ - 1.05 пъти /СДН/

на 23/11/ - 1.30 пъти /СДН/

на 24/11/ - 1.28 пъти /СДН/

на 25/11/ - 1.40 пъти /СДН/

на 26/11/ - 1.65 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 42: 13-19 ноември 2017 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 13/11/ - 1.74 пъти /СДН/

на 14/11/ - 1.14 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 14/11/ - 1.07 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 41: 30 октомври - 5 ноември 2017 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 01/11/ - 1.08 пъти /СДН/

на 02/11/ - 1.34 пъти /СДН/

на 03/11/ - 1.36 пъти /СДН/

на 04/11/ - 1.11 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 40: 23-29 октомври 2017 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 23/10/ - 1.08 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 39: 16-22 октомври 2017 г.

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

 

Екобюлетин брой 38: 9-15 октомври 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 37: 2-8 октомври 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 36: 25 септември - 1 октомври 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 26/09/ - 1.32 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 35: 18-24 септември 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 18/09/ - 1.08 пъти /СДН/

на 19/09/ - 1.12 пъти /СДН/

на 20/09/ - 1.16 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 34: 11-17 септември 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 11/09/ - 1.36 пъти /СДН/

на 12/09/ - 1.24 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 33: 4-10 септември 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на краткосрочните целеви норми /КЦН/ за контролираните замърсители, както следва:

озон

Мобилна станция за КАВ,

ул. "Фердинандова", в близост до кръстовище на

бул. "Ив. Вазов" и бул. "Мария Луиза"

на 10/09/ - 1.02 пъти /КЦН/

 

сероводород

АИС кв. Долно Езерово

на 10/09/ - до 2.42 пъти /СЧН/

 

Допълнителна информация:

Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7 µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 32: 28 август - 3 септември 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 31: 21-27 август 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 30: 24 юли-20 август 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните /СДН/ и на краткосрочните целеви норми /КЦН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

озон

Мобилна станция за КАВ,

к-с "Меден Рудник" до МБАЛ "Бургасмед"

на 26/07/ - 1.13 пъти /КЦН/

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 03/08/ - 1.03 пъти /СДН/

на 04/08/ - 1.09 пъти /СДН/

на 05/08/ - 1.07 пъти /СДН/

на 06/08/ - 1.14 пъти /СДН/

на 07/08/ - 1.06 пъти /СДН/

на 11/08/ - 1.19 пъти /СДН/

на 12/08/ - 1.01 пъти /СДН/

на 13/08/ - 1.12 пъти /СДН/

на 18/08/ - 1.12 пъти /СДН/

на 19/08/ - 1.19 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 29: 17-23 юли 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на краткосрочните целеви норми /КЦН/ за замърсителя озон, както следва:

 

 

озон

Мобилна станция за КАВ,

к-с "Меден Рудник" до МБАЛ "Бургасмед"

на 20/07/ - 1.01 пъти /КЦН/

на 21/07/ - 1.15 пъти /КЦН/

на 23/07/ - 1.12 пъти /КЦН/

Екобюлетин брой 28: 10-16 юли 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на пределно-допустимите норми на концентрациите на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 27: 3-9 юли 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на краткосрочните целеви норми /КЦН/ за замърсителя озон, както следва:

 

 

озон

Мобилна станция за КАВ,

к-с "Меден Рудник" до МБАЛ "Бургасмед"

на 09/07/ - 1.08 пъти /КЦН/

Екобюлетин брой 26: 26 юни - 2 юли 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на краткосрочните целеви норми /КЦН/ за замърсителя озон, както следва:

 

 

озон

Мобилна станция за КАВ,

к-с "Меден Рудник" до МБАЛ "Бургасмед"

на 30/06/ - 1.02 пъти /КЦН/

Екобюлетин брой 25: 19-25 юни 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на краткосрочните целеви норми /КЦН/ за замърсителя озон, както следва:

 

 

озон

Мобилна станция за КАВ,

к-с "Меден Рудник" до МБАЛ "Бургасмед"

на 23/06/ - 1.01 пъти /КЦН/

на 24/06/ - 1.12 пъти /КЦН/

Екобюлетин брой 24: 12-18 юни 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 23: 5-11 юни 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на краткосрочните целеви норми /КЦН/ за замърсителя озон, както следва:

 

 

озон

Мобилна станция за КАВ,

к-с "Меден Рудник" до МБАЛ "Бургасмед"

на 06/06/ - 1.06 пъти /КЦН/

Екобюлетин брой 22: 29 май - 4 юни 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на краткосрочните целеви норми /КЦН/ за замърсителя озон, както следва:

 

 

озон

Мобилна станция за КАВ,

к-с "Меден Рудник" до МБАЛ "Бургасмед"

на 02/06/ - 1.05 пъти /КЦН/

на 04/06/ - 1.04 пъти /КЦН/

Екобюлетин брой 21: 22-28 май 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 20: 15-21 май 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 19: 8-14 май 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 13/05/ - 1.05 пъти /СДН/

 

сероводород

АИС кв. Долно Езерово

на 12/05/ - 06.00 часа - 3.76 пъти /СЧН/Допълнителна информация:

Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7 µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 18: 1-8 май 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 02/05/ - 1.18 пъти /СДН/

на 03/05/ - 1.32 пъти /СДН/

на 04/05/ - 1.27 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 17: 24-30 април 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 16: 17-23 април 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 15: 10-16 април 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 14: 3-9 април 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово 

на 05/04/ - 1.02 пъти /СДН/

на 06/04/ - 1.14 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 13: 27 март - 2 април 2017 г.

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

К-с "Славейков", Терминал "Славейков"

на 27/03/ - 2.54 пъти /СДН/

на 28/03/ - 1.64 пъти /СДН/

на 29/03/ - 1.96 пъти /СДН/

на 30/03/ - 1.14 пъти /СДН/


АИС кв. Долно Езерово

на 30/03/ - 1.03 пъти /СДН/

 

сероводород

АИС кв. Долно Езерово

на 28/03/ - до 10.1 пъти /СЧН/

на 30/03/ - до 5.28 пъти /СЧН/

 

Допълнителна информация:

Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Екобюлетин брой 12: 20-26 март 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

К-с "Славейков", Терминал "Славейков" 

на 20/03/ - 2.15 пъти /СДН/

на 21/03/ - 2.05 пъти /СДН/

на 22/03/ - 1.99 пъти /СДН/

на 23/03/ - 2.30 пъти /СДН/

на 24/03/ - 1.81 пъти /СДН/

на 25/03/ - 2.13 пъти /СДН/

на 26/03/ - 2.20 пъти /СДН/

 

АИС кв. Долно Езерово

на 21/03/ - 1.12 пъти /СДН/

на 25/03/ - 1.04 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 11: 13-19 март 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 15/03/ - 1.18 пъти /СДН/

на 16/03/ - 1.18 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

К-с "Славейков", Терминал "Славейков"

на 16/03/ - 1.63 пъти /СДН/

на 17/03/ - 3.04 пъти /СДН/

на 18/03/ - 1.31 пъти /СДН/

на 19/03/ - 1.78 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 10: 6-12 март 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 06/03/ - 1.31 пъти /СДН/

на 07/03/ - 1.20 пъти /СДН/

на 08/03/ - 1.29 пъти /СДН/

на 09/03/ - 1.34 пъти /СДН/

на 10/03/ - 1.02 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

К-с "Славейков", Терминал "Славейков"

на 06/03/ - 1.35 пъти /СДН/

на 09/03/ - 1.37 пъти /СДН/

на 10/03/ - 1.23 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 9: 27 февруари - 5 март 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 27/02/ - 1.27 пъти /СДН/

на 02/03/ - 1.06 пъти /СДН/

на 03/03/ - 1.03 пъти /СДН/

на 04/03/ - 1.22 пъти /СДН/

на 05/03/ - 1.13 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 8: 20-26 февруари 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 20/02/ - 1.15 пъти /СДН/

на 21/02/ - 1.45 пъти /СДН/

на 22/02/ - 1.05 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 7: 13-19 февруари 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 14/02/ - 1.19 пъти /СДН/

на 15/02/ - 1.09 пъти /СДН/

на 16/02/ - 1.39 пъти /СДН/

на 17/02/ - 1.62 пъти /СДН/

на 18/02/ - 1.70 пъти /СДН/

на 19/02/ - 2.11 пъти /СДН/

 

 

Мобилна станция за КАВ

кв. Долно Езерово

на 19/02/ - 1.94 пъти /СДН/

 

 

Екобюлетин брой 6: 6-12 февруари 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 06/02/ - 2.68 пъти /СДН/

на 07/02/ - 2.10 пъти /СДН/

на 10/02/ - 1.11 пъти /СДН/

на 11/02/ - 1.07 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

кв. Долно Езерово

на 06/02/ - 2.14 пъти /СДН/

на 07/02/ - 1.28 пъти /СДН/

 

 

Екобюлетин брой 5: 30 януари - 5 февруари 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 31/01/ - 1.38 пъти /СДН/

на 01/02/ - 1.56 пъти /СДН/

на 02/02/ - 2.32 пъти /СДН/

на 03/02/ - 2.35 пъти /СДН/

на 04/02/ - 2.16 пъти /СДН/

на 05/01/ - 2.22 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

кв. Долно Езерово 

на 03/02/ - 1.07 пъти /СДН/

на 05/02/ - 1.37 пъти /СДН/

 

 


 

Екобюлетин брой 4: 23-29 януари 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 23/01/ - 1.85 пъти /СДН/

на 24/01/ - 1.90 пъти /СДН/

на 25/01/ - 1.20 пъти /СДН/

на 27/01/ - 1.49 пъти /СДН/

на 28/01/ - 1.53 пъти /СДН/

на 29/01/ - 1.38 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 3: 16-22 януари 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 автоматична станция, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 16/01/ - 1.37 пъти /СДН/

на 20/01/ - 1.07 пъти /СДН/

на 21/01/ - 1.57 пъти /СДН/

на 22/01/ - 2.05 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 2: 9-15 януари 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 автоматична станция, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"

на 09/01/ - 1.15 пъти /СДН/

на 12/01/ - 1.09 пъти /СДН/

на 13/01/ - 1.14 пъти /СДН/

 

 

азотен диоксид

DOAS система OPSIS, к-с "Лазур"

на 13/01/ - 16.00 часа - 1.13 пъти /СЧН/

Екобюлетин 1: 1-9 януари 2017 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фини прахови частици,   бензен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово

на 01/01/ - 2.26 пъти /СДН/

на 02/01/ - 2.56 пъти /СДН/

на 03/01/ - 2.57 пъти /СДН/

на 04/01/ - 2.41 пъти /СДН/

на 05/01/ - 2.08 пъти /СДН/

на 07/01/ - 1.01 пъти /СДН/

на 08/01/ - 1.26 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 03/01/ - 1.30 пъти /СДН/

на 05/01/ - 1.01 пъти /СДН/

на 06/01/ - 1.07 пъти /СДН/

 

 

 

сероводород

АИС кв. Долно Езерово

на 04/01/ - до 3.00 пъти /СЧН/

 

Допълнителна информация:

Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.