Проекти на наредби и правилници 2017

Размер на шрифта: A A A Назад

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ТУРИЗЪМ“, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ОТ 23.07.2013 г. по т. 26 /ПРОТОКОЛ № 26/

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 18.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Туризъм", приет с Решение на Общински съвет - Бургас от 23.07.2013 г. по т. 26 /Протокол № 26/. Предложения…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ТРАНСПОРТ“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 18.12.2012г. по т.44 /ПРОТОКОЛ №17/

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Транспорт", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/.Предложения могат да бъдат депозирани в…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 28.10.2014Г. ПО Т.16 /ПРОТОКОЛ №42/

Предвид значително увеличеният обем на работа, включително свързани с изпълнението на допълнително възложените дейности на ОП "Чистота еко", както и с оглед осигуряването на непрекъснат и безпроблемен режим на работа на Регионално депо "Братово - Запад" по приемане, обработка и депониране на отпадъци, необходимостта от компетентни действия, касаещи управлението на…

Прочетете повече