2018

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018 г.