2018

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

на Общинска администрация при Община Бургас през 2018 година

Длъжност

Име, презиме и и фамилия 

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

1

Старши счетоводител

Галина Димова Момчилова

1/12.07.2018г.
Декларация

 
2 Старши експерт Петя Василева Коларова-Иванова 2/12.07.2018г.
Декларация
 
3 Старши счетоводител Даниела Желязкова Катеркова 3/12.07.2018г.
Декларация (прекратяване)
 
4 Старши счетоводител Румяна Атанасова Гулекова 4/12.07.2018г.
Декларация
 
5 Директор Пенка Колева Паспалева 5/12.07.2018г.
Декларация
 
6 Старши експерт Ивелина Димитрова Златарова 6/12.07.2018г.
Декларация
 
7 Началник Маринета Георгиева Николова 7/12.07.2018г.
Декларация
 
8 Главен експерт Мария Николова Иванова 8/12.07.2018г.
Декларация
 
9 Главен експерт Дойчинка Георгиева Георгиева 9/12.07.2018г.
Декларация
 
10 Старши експерт Стилиян Господинов Георгиев 10/12.07.2018г.
Декларация (прекратяване)
 
11 Главен инспектор Георги Димитров Вълканов 11/12.07.2018г.
Декларация
 
12 Старши инспектор Ангел Стоянов Ангелов 12/12.07.2018г.
Декларация
 
13 Инспектор Мария Неделчева Банова 13/12.07.2018г.
Декларация
 
14 Главен инспектор Радостина Георгиева Караджова 14/12.07.2018г.
Декларация
 
15 Младши експерт Цветелина Веселинова Николова 15/12.07.2018г.
Декларация
 
16 Старши счетоводител Даниела Паскалева Илиева 16/12.07.2018г.
Декларация
 
17 Главен специалист Маргарита Костадинова Станева 17/12.07.2018г.
Декларация
 
18 Директор Атанас Петков Сиреков 18/12.07.2018г.
Декларация
 
19 Главен експерт Иванка Христова Касърова-Тонева 19/12.07.2018г.
Декларация
 
20 Главен експерт Димитринка Тодорова Костадинова 20/12.07.2018г.
Декларация
 
21 Главен експерт Ангел Иванова Божинов 21/12.07.2018г.
Декларация
 
22 Главен специалист Светлана Трендафилова Тодорова 22/12.07.2018г.
Декларация
 
23 Главен специалист Валентина Николова Кръстева 23/12.07.2018г.
Декларация
 
24 Главен експерт Веселина Христова Манолова 24/12.07.2018г.
Декларация
 
25 Старши юрисконсулт Гергана Апостолова Стоянова 25/12.07.2018г.
Декларация
 
26 Юрисконсулт Иванка Георгиева Баева 26/12.07.2018г.
Декларация
 
27 Юрисконсулт Анелия Стоянова Ангелова 27/12.07.2018г.
Декларация
 
28 Директор Румен Каролев Шарпов 28/12.07.2018г.
Декларация
 
29 Главен специалист Наска Стоянова Найденова 29/12.07.2018г.
Декларация
 
30 Старши специалист Мария Констатинова Дикова 30/12.07.2018г.
Декларация
 
31 Директор Ивелина Василева Шавова-Стратева 31/12.07.2018г.
Декларация Приложение №1
Декларация Приложение №2
 
32 Главен експерт Виолета Пенчева Лазова 32/12.07.2018г.
Декларация
 
33 Главен експерт Айсел Юмер Йълмаз 33/12.07.2018г.
Декларация
 
34 Главен експерт Вяра Господинова Тонева 34/12.07.2018г.
Декларация
 
35 Главен експерт Владислава Стоянова Васева 35/12.07.2018г.
Декларация
 
36 Главен експерт Гинка Иванова Драгнева 36/12.07.2018г.
Декларация
 
37 Старши експерт Диана Пенева Къркелова-Сотирова 37/12.07.2018г.
Декларация
 
38 Главен експерт Eва Станиславова Димитрова 38/12.07.2018г.
Декларация
 
39 Старши експерт Светослав Иванов Величков 39/12.07.2018г.
Декларация
 
41 Главен юрисконсулт Светлана Кирилова Евтимова 41/12.07.2018г.
Декларация
 
42 Главен специалист Стоянка Горанова Колева 42/12.07.2018г.
Декларация
 
43 Директор Веселин Гроздев Василев 43/12.07.2018г.
Декларация
 
44 Старши специалист Стела Даниелова Късева 44/12.07.2018г.
Декларация
 
45 Началник Галина Желязкова Байчева 45/12.07.2018г.
Декларация
 
46 Старши експерт Лиляна Николова Стоянова 46/12.07.2018г.
Декларация
 
47 Началник Стафан Ганчев Минчев 47/12.07.2018г.
Декларация
 
48 Старши експерт Радостин Йорданов Рачев 48/12.07.2018г.
Декларация
 
49 Главен експерт Илияна Андреева Драганова 49/12.07.2018г.
Декларация
 
50 Главен експерт Галина Георгиева Стоянова 50/12.07.2018г.
Декларация
 
51 Главен юрисконсулт Веселка Александрова Александрова-Вълкова 51/12.07.2018г.
Декларация
 
52 Началник Петя Георгива Димова 52/12.07.2018г.
Декларация
 
53 Старши инспектор Анна Димитрова Събева 53/12.07.2018г.
Декларация
 
54 Старши счетоводител Ирена Кънчева Кънева 54/12.07.2018г.
Декларация (прекратяване)
 
56 Главен eксперт Янка Георгиева Маркова 56/12.07.2018г.
Декларация (прекратяване)
 
57 Старши експерт Магдалена Михайлова Япаджиева 57/12.07.2018г.
Декларация
 
58 Главен специалист Мария Тончева Даскалова 58/12.07.2018г.
Декларация
 
59 Директор Мая Владимирова Велчева 59/12.07.2018г.
Декларация
 
60 Главен експерт Веселина Христова Димитрова 60/12.07.2018г.
Декларация
 
62 Старши експерт Доротея Йорданова Янакиева 62/12.07.2018г.
Декларация
 
63 Старши експерт Величка Иванова Великова 63/12.07.2018г.
Декларация
 
64 Главен експерт Мариела Константинова Гъркова 64/12.07.2018г.
Декларация
 
65 Главен експерт Ивайло Красимиров Трендафилов 65/12.07.2018г.
Декларация
 
66 Главен експерт Камер Шейхулов Ахмедов 66/12.07.2018г.
Декларация
 
67 Главен експерт Георги Стойков Сакалиев 67/12.07.2018г.
Декларация
 
69 Главен експерт Добринка Христова Генчева 69/12.07.2018г.
Декларация
 
70 Главен експерт Георги Пидов Яръмов 70/12.07.2018г.
Декларация
 
71 Началник Златина Димитрова Костадинова 71/12.07.2018г.
Декларация
 
72

Старши експерт

Радка Иванова Иванова 72/12.07.2018г.
Декларация
 
73 Старши експерт Мариана Николова Шахинян 73/12.07.2018г.
Декларация
 
74 Старши експерт Елена Ганчева Илиева 74/12.07.2018г.
Декларация
 
75 Главен специалист Теменужка Георгиева Варимезова 75/12.07.2018г.
Декларация
 
76 Главен специалист Павлина Георгиева Атанасова 76/12.07.2018г.
Декларация
 
77 Старши експерт Яна Момчилова Динева 77/12.07.2018г.
Декларация (прекратяване)
 
78 Старши експерт Иван Георгиев Бакалов 78/12.07.2018г.
Декларация
 
79 Главен специалист Таня Иванова Иванова 79/12.07.2018г.
Декларация
 
80 Старши експерт Димитрина Георгиева Смолева 80/12.07.2018г.
Декларация
 
81 Старши специалист Дора Георгиева Чернева 81/12.07.2018г.
Декларация
 
82 Старши специалист Надежда Димчева Сивова 82/12.07.2018г.
Декларация
 
83 Старши специалист Фани Стефанова Ганева 83/12.07.2018г.
Декларация
 
84 Главен специалист Диана Христова Георгиева 84/12.07.2018г.
Декларация
 
85 Старши специалист Моника Николаева Атанасова 85/12.07.2018г.
Декларация
 
86 Главен специалист Иванка Желева Арнаудова 86/12.07.2018г.
Декларация
 
87 Старши специалист Деница Петкова Язова 87/12.07.2018г.
Декларация
 
88 Старши счетоводител Нина Михалева Мутафчиева 88/12.07.2018г.
Декларация
 
89 Старши счетоводител Божанка Николова Ангелова 89/12.07.2018г.
Декларация
 
90 Началник Росица Станкова Гавраилова 90/12.07.2018г.
Декларация
 
91 Началник Румяна Георгиева Иванова 91/12.07.2018г.
Декларация
 
92 Главен експерт Катя Огнянова Пенева 92/12.07.2018г.
Декларация
 
93 Началник Иван Костадинов Гюлев 93/12.07.2018г.
Декларация
 
94 Главен експерт Гергана Александрова Начева 94/12.07.2018г.
Декларация
 
95 Финансов контрольор Соня Данаилова Стоянова 95/12.07.2018г.
Декларация
 
96 Началник Десислава Дечева Димова 96/12.07.2018г.
Декларация
 
97 Главен специалист Стелиана Динкова Иванова 97/13.07.2018г.
Декларация
 
98 Старши специалист В..Д. 98/13.07.2018г.
Декларация
 
99 Старши специалист Недялка Грозданова Тодорова 99/13.07.2018г.
Декларация
 
100 Директор Веселина Бойчева Таралова 100/13.07.2018г.
Декларация
 
101 Директор Мария Богданова Михалева 101/13.07.2018г.
Декларация
 
102 Старши експерт Антоанета Генчева Бахчеванова 102/13.07.2018г.
Декларация
 
103 Главен експерт Филка Иванова Петрова 103/13.07.2018г.
Декларация
 
105 Главен експерт Георги Костадинов Станчев 105/13.07.2018г.
Декларация
 
106 Главен експерт Димитрина Кирилова Офилова 106/13.07.2018г.
Декларация
 
107 Главен експерт Манчо Танев Дончев 107/13.07.2018г.
Декларация
 
108 Главен експерт Христо Желязков Кунчев 108/13.07.2018г.
Декларация
 
110 Главен експерт Гергана Кирилова Димитрова 110/13.07.2018г.
Декларация
 
111 Старши експерт Ивайло Илиянов Дуков 111/13.07.2018г.
Декларация
 
112 Главен специалист Миланка Илиева Терзиева 112/13.07.2018г.
Декларация
 
114 Старши експерт Елена Мирославова Николова-Дончева 114/13.07.2018г.
Декларация
 
115 Старши експерт Доника Ненкова Чанева 115/13.07.2018г.
Декларация
 
116 Старши експерт Светлин Анастасов Михайлов 116/13.07.2018г.
Декларация
 
117 Старши експерт Боряна Артинова Татеосова 117/13.07.2018г.
Декларация
 
118 Главен специалист Христина Киркова Георгиева 118/13.07.2018г.
Декларация
 
120 Директор Стефан Георгиев Дубаров 120/13.07.2018г.
Декларация
 
121 Главен експерт Михаил Димитров Митев 121/13.07.2018г.
Декларация
 
122 Старши експерт Руси Петров Петров 122/13.07.2018г.
Декларация
 
123 Старши експерт Николай Костов Станков 123/13.07.2018г.
Декларация
 
124 Старши счетоводител Пролетина Андреева Димитрова 124/13.07.2018г.
Декларация
 
125 Старши счетоводител Миглена Ангелова Николова 125/13.07.2018г.
Декларация
 
126 Старши счетоводител Диляна Георгиева Шивачева 126/13.07.2018г.
Декларация
 
127 Старши счетоводител Женя Стоянова Попова 127/13.07.2018г.
Декларация
 
128 Началник Олга Енчева Андреева 128/13.07.2018г.
Декларация
 
129 Старши счетоводител Ивелина Димова Атанасова 129/13.07.2018г.
Декларация
 
130 Главен специалист Мима Георгиева Илиева    130/13.07.2018г.
Декларация
 
131 Старши инспектор Вяра Неделчева Манчева 131/13.07.2018г.
Декларация
 
133 Главен инспектор Недялко Петков Стоянов 133/13.07.2018г.
Декларация
 
134 Главен експерт Мирослав Живков Жеков 134/13.07.2018г.
Декларация
 
135 Старши експерт Петя Николова Чакърова 135/13.07.2018г.
Декларация
 
136 Главен специалист Митьо Ганчев Митев 136/13.07.2018г.
Декларация
 
137 Старши експерт Катерина Иванова Кацарова 137/13.07.2018г.
Декларация
 
138 Старши експерт Гергана Димова Димова 138/13.07.2018г.
Декларация
 
139 Главен експерт Мария Тошкова Панайотова 139/13.07.2018г.
Декларация
 
140 Старши експерт Нели Петкова Гагашева 140/13.07.2018г.
Декларация
 
141 Старши експерт Мария Делчева Георгиева 141/16.07.2018г.
Декларация
 
142 Старши експерт Маргарита Иванова Йосифова 142/16.07.2018г.
Декларация
 
143 Главен експерт Николай Желязков Дубаров 143/16.07.2018г.
Декларация
 
144 Главен експерт Поли Костадинова Бангеева 144/16.07.2018г.
Декларация
 
145 Главен специалист Таня Петрова Атанасова 145/16.07.2018г.
Декларация
 
146 Старши специалист Галина Димитрова Милушева 146/16.07.2018г.
Декларация
 
147 Специалист Димитър Анастасов Стаматов 147/16.07.2018г.
Декларация
 
148 Старши експерт Женя Николаева Георгиева 148/16.07.2018г.
Декларация
 
149 Главен специалист Елка Илиева Тодорова 149/16.07.2018г.
Декларация
 
152 Главен специалист Христина Илиева Атанасова 152/16.07.2018г.
Декла6ация
 
153 Началник Пенка  Димитрова Буйнова 153/16.07.2018г.
Декларация
 
154

Старши специалист

Ивелина Данаилова Маринска 154/16.07.2018г.
Декларация
 
155 Главен специалист Невена Стойнова Цачева 155/16.07.2018г.
Декларация
 
156 Главен специалист Анелия Димитрова Тодорова 156/16.07.2018г.
Декларация
 
157 Главен специалист Даниела Йорданова Колева-Траева 157/16.07.2018г.
Декларация
 
158 Специалист Надежда Иванова Мустафа 158/16.07.2018г.
Декларация
 
159 Главен специалист Евдокия Атанасова Николова 159/16.07.2018г.
Декларация
 
160 Главен специалист Любомир Вълчев Събев 160/12.06.2018г.
Декларация
 
161 Главен експерт Юлия Благоева Данова 161/16.07.2018г.
Декларация
 
162 Главен специалист Нела Йорданова Сивова 162/16.07.2018г.
Декларация
 
163 Старши експерт Светозар Димитров Градев 163/16.07.2018г.
Декларация
 
164 Главен експерт Надежда Петрова Петрова 164/16.07.2018г.
Декларация
 
165 Куриер Радостина Кулева Ройчева 165/16.07.2018г.
Декларация
 
166 Старши специалист Кира Христова Данабашева 166/16.07.2018г.
Декларация
 
167 Главен експерт Дарина Янкова Янева-Ганева 167/16.07.2018г.
Декларация
 
168 Главен експерт Диана Петрова Опърлакова 168/16.07.2018г.
Декларация
 
169 Главен експерт Женя Димитрова Димитрова 169/16.07.2018г.
Декларация
 
170 Старши експерт Весна Тирчо Балтина 170/16.07.2018г.
Декларация
 
171 Главен специалист Костадинка Иванова Христова 171/16.07.2018г.
Декларация
 
172 Старши специалист Красимира Байчева Байчева 172/16.07.2018г.
Декларация
 
173 Главен експерт Тихомир Огнянов Райчев 173/16.07.2018г.
Декларация
 
174 Главен специалист Стела Стойчева Георгиева 174/16.07.2018г.
Декларация
 
175 Главен експерт Росица Детелинова Николова 175/16.07.2018г.
Декларация
 
176 Главен експерт Соня Георгиева Василева  176/16.07.2018г.
Декларация
 
177 Главен специалист Красимира Димитрова Стоянова 177/16.07.2018г.
Декларация
 
178 Главен специалист Мариана Янева Танева 178/16.07.2018г.
Декларация
 
179 Директор Магдалена Иванова Манолова 179/17.07.2018г.
Декларация
 
180 Главен специалист Валентина Георгиева Жечева 180/17.07.2018г.
Декларация
 
181 Старши специалист Нели Иванова Георгиева 181/17.07.2018г.
Декларация
 
182 Старши специалист Радостинка Христова Атанасова 182/17.07.2018г.
Декларация
 
183 Главен специалист Йорданка Николаева Спасова 183/17.07.2018г.
Декларация
 
184 Старши специалист Нина Димова Стайкова 184/17.07.2018г.
Декларация
 
185 Главен специалист Мария Христова Радева 185/17.07.2018г.
Декларация
 
186 Главен юрисконсулт Ефтим Йорданов Марев 186/17.07.2018г.
Декларация
 
187 Директор Павлин Колев Михов 187/17.07.2018г.
Декларация
 
188 Главен специалист Ирина Петева Петракиева 188/18.07.2018г.
Декларация
 
189 Старши експерт Величка Атанасова Атанасова 189/18.07.2018г.
Декларация
 
190 Главен експерт Красимир Боев Камбуров 190/18.07.2018г.
Декларация
 
191 Старши специалист Десислава Любомирова Иванова 191/18.07.2018г.
Декларация
 
192 Главен специалист Петя Николова Кралева 192/18.07.2018г.
Декларация
 
193 Старши счетоводител Гергана Славова Добрева 193/18.07.2018г.
Декларация
 
194 Главен специалист Ивелина Емилова Гагосян 194/18.07.2018г.
Декларация
 
195 Главен специалист Станислава Димитрова Жекова 195/18.07.2018г.
Декларация
 
196 Старши експерт Марияна Михнева Пейкова - Събева 196/18.07.2018г.
Декларация
 
197 Старши специалист Антоанета Димитрова Пашкова 197/18.07.2018г.
Декларация
 
198 Старши експерт Наталия Игоревна Тодорова 198/18.07.2018г.
Декларация
 
199 Директор Стефка Георгиева Калева 199/18.07.2018г.
Декларация
 
200 Главен експерт Димитрина  Павлова Събева   200/18.07.2018г.
Декларация (прекратяване)
 
201 Старши експерт Диана Георгиева Найденова 201/18.07.2018г.
Декларация
 
202 Младши експерт Тихомир Анеглов Димов  202/19.07.2018г.
Декларация
 
203 Младши експерт Георги Петков Николов 203/19.07.2018г.
Декларация
 
204 Главен експерт Десислава Тодорова Евгениева 204/19.07.2018г.
Декларация
 
205 Главен експерт Катя Николова Николова-Митрева 205/20.07.2018г.
Декларация
 
206 Старши експерт Марийка Маринова Лукова 206/20.07.2018г.
Декларация
 
207 Началник Марияна Войнова Иванова 207/20.07.2018г.
Декларация
 
208 Главен експерт Елена Георгиева Данова-Коцева 208/20.07.2018г.
Декларация
 
209 Старши специалист Гергана Росенова Стамова 209/20.07.2018г.
Декларация
 
210 Старши експерт Мариета Светлозарова Ханджиева 210/20.07.2018г.
Декларация
 
211 Финансов контрольор Ивелина Георгиева Кръстева 211/23.07.2018г.
Декларация
 
212 Старши експерт Иванина Стамова Симеонова 212/23.07.2018г.
Декларация
 
213 Главен специалист Павлина Иванова Иванова 213/23.07.2018г.
Декларация
 
214 Старши експерт Милена Минчева Радославова 214/23.07.2018г.
Декларация
 
215 Директор Златина Димитрова Караиванова  215/24.07.2018г.
Декларация
 
216 Главен специалист Илияна Йорданова Иванова 216/24.07.2018г.
Декларация
 
217 Старши специалист Донка Стоянова Вълкова 217.2018г.
Декларация
 
218 Главен инспектор Владислав Димитров Михалев 218/24.07.2018г.
Декларация
 
219 Главен инспектор Ана Николова Козладерова 219/24.07.2018г.
Декларация
 
220 Главен специалист Ваня Димитрова Гачева 220/25.07.2018г.
Декларация
 
221 Старши експерт Елена Николова Рунева 221/25.07.2018г.
Декларация
 
222 Главен специалист Борислав Пенчев Пенчев 222/25.07.2018г.
Декларация
 
223 Главен експерт Силвия Николаева Димитрова 223/25.07.2018г.
Декларация
 
224 Началник Елена Стефанова Байкушева 224/25.07.2018г.
Декларация
 
225 Главен експерт Веска Анастасова Делева 225/26.07.2018г.
Декларация
 
226 Главен специалист Румяна Темелкова Орбова 226/26.07.2018г.
Декларация
 
227 Главен експерт Марияна Димитрова Христова 227/26.07.2018г.
Декларация
 
228 Главен инспектор Снежана Ангелова Костова 228/26.07.2018г.
Декларация
 
229 Младши експерт Красимир Станков Червенков 229/26.07.2018г.
Декларация
 
230 Директор Маргарита Минева Вълчева 230/27.07.2018г.
Декларация
 
231 Главен специалист Ваня Петрова Праматарова 231/30.07.2018г.
Декларация
 
232 Главен специалист Румяна Докова Георгиева 232/30.07.2018г.
Декларация
 
233 Началник Диляна Любомирова Стойкова - Петрова  233/30.07.2018г.
Декларация
 
234 Инспектор Теодора Данчева Грозева 234/30.07.2018г.
Декларация
 
235 Главен експерт Петя Минчева Станчева 235/30.07.2018г.
Декларация
 
236 Главен специалист Димо Георгиев Иванов 236/30.07.2018г.
Декларация
 
237 Главен вътрешен одитор Милена Живкова Кънева 237/30.07.2018г.
Декларация
 
238 Директор Марина Стоянова Гроздева 238/30.07.2018г.
Декларация
 
239 Главен специалист Десислава Панайотова Тишева 239/30.07.2018г.
Декларация
 
240 Старши експерт Деница Димитрова Попова 240/31.07.2018г.
Декларация
 
241 Старши експерт Райна Георгиева Димова 241/31.07.2018г.
Декларация
 
242 Директор Димитър Антонов Маджаров  242/31.07.2018г.
Декларация
 
243 ВрИД  Станимир Панайтов Марински  243/31.07.2018г.
Декларация
 
244 Главен специалист Стела Андреева Димитрова 244/31.07.2018г.
Декларация
 
245 Главен експерт Ивелина Любомирова Желязкова 245/01.08.2018г.
Декларация
 
246 Управител Бояна Георгиева Памукчийска 246/01.08.2018г.
Декларация
 
247 Здравен медиатор Нигяр Ахмед Гънгърлак 247/01.08.2018г.
Декларация
 
248 Главен експерт Малина Иванова Костова 248/01.08.2018г.
Декларация (прекратяване)
 
250 Специалист Тодор Николов Топузов 250/01.08.2018г.
Декларация
 
251 Младши експерт Кристине Дринда 251/01.08.2018г.
Декларация
 
252 Директор Стоянка Николова Атанасова 252/01.08.2018г.
Декларация
 
253 Главен експерт Марияна Александрова Богоева 253/02.08.2018г.
Декларация
 
254 Директор Татяна Радулова Димитрова 254/02.08.2018г.
Декларация
 
255 Главен специалист Веселина Петрова Петрова 255/02.08.2018г.
Декларация
 
256 Главен специалист Жени Димитрова Господинова 256/02.08.2018г.
Декларация
 
257 Главен специалист Марина Рудолф Франц 257/02.08.2018г.
Декларация
 
258 Главен специалист Георги Христов Георгиев 258/02.08.2018г.
Декларация
 
259 Директор Антоанета Трайкова Кисьова 259/02.08.2018г.
Декларация
 
260 Директор Жанета Божидарова Иванова 260/02.08.2018г.
Декларация
 
261 Главен специалист Елена Цветанова Лозанова - Палова 261/02.08.2018г.
Декларация
 
262 Началник Веселина Цанова Цакова 262/02.08.2018г.
Декларация
 
263 Старши специалист Яна Николаева Стоянова 263/02.08.2018г.
Декларация
 
264 Старши специалист Диляна Иванова Тодорова 264/02.08.2018г.
Декларация
 
266 Директор Ваня Пламенова Петрова 266/02.08.2018г.
Декларация
 
267 Главен специалист Недялка Димитрова Йорданова 267/02.08.2018г.
Декларация
 
268 Счетоводител Виждан Насуф Аслан 268/02.08.2018г.
Декларация
 
269 Счетоводител Полина Иванова Агатова  269/02.08.2018г.
Декларация
 
270 Главен счетоводител Красимира Вълкова Милкова 270/02.08.2018г.
Декларация
 
271 Главен вътрешен одитор Ружа Димитрова Испирова 271/02.08.2018г.
Декларация
 
272 Експерт Благовеста Мариова Благоева 272/02.08.2018г.
Декларация
 
273 Директор Мариела Илиева Ненкова 273/02.08.2018г.
Декларация
 
274 Главен експерт Цветозар Тошков Манолов 274/02.08.2018г.
Декларация
 
275 Началник Веселина Ангелова Деведжиева-Георгиева 275/02.08.2018г.
Декларация
 
276 Главен специалист Мария Христова Димитрова 276/02.08.2018г.
Декларация
 
277 Старши специалист Таня Стойнова Калудова 277/02.08.2018г.
Декларация
 
278 Главен вътрешен одитор Чавдар Георгиев Георгиев 278/03.08.2018г.
Декларация
 
279 Директор Николина Стоянова Янкова 279/03.08.2018г.
Декларация
 
280 Касиер-счетоводител Снежана Стойнова Саян 280/03.08.2018г.
Декларация
 
281 Директор Росица Иванова Иванова 281/03.08.2018г.
Декларация
 
282 Управител Антон Стаматов Конаров 282/03.08.2018г.
Декларация
 
283 Старши експерт Янчо Неделчев Жеков 283/03.08.2018г.
Декларация
 
284 Главен юрисконсулт Галина Борисова Тенева 284/03.08.2018г.
Декларация
 
285 Старши експерт Велислава Димитрова Биволарова  285/03.08.2018г.
Декларация
 
286 Старши експерт Даниела Динкова Йотова 286/03.08.2018г.
Декларация
 
287 Главен експерт Румен Георгиев Геренски 287/03.08.2018г.
Декларация (прекратяване)
 
288 Портиер Мартин Атанасов Николов  288/03.08.2018г.
Декларация
 
289 Главен специалист Лилия Даринова Гочкова  289/03.08.2018г.
Декларация
 
290 Главен специалист Слави Николов Костадинов 290/03.08.2018г.
Декларация
 
291 Старши експерт Милена Симчова Желязкова  291/03.08.2018г.
Декларация
 
292 Ръководител Станислав Иванов Мъжгълов 292/03.08.2018г.
Декларация
 
293 Старши експерт Тонка Златкова Колева 293/06.08.2018г.
Декларация
 
294 Директор Пепа Живкова Ангелова  294/06.08.2018г.
Декларация
 
295 Главен юрисконсулт Катерина Недялкова Сидерова-Грудова 295/06.08.2018г.
Декларация
 
296 Старши специалист Сребрина Петрова Папизова-Борисова 296/06.08.2018г.
Декларация
 
297 Директор Стойка Гроздева Йондова 297/06.08.2018г.
Декларация
 
298 Редактор Деница Веселинова Христова -Чомакова 298/06.08.2018г.
Декларация
 
299 Редактор Красимира Костадинова Тодорова 299/06.08.2018г.
Декларация
 
300 Главен редактор Виолета Борисова Секиранова  300/06.08.2018г.
Декларация
 
301 Директор Гергана Йорданова Чолакова 301/07.08.2018г.
Декларация
 
302 Старши експерт Миглена Георгиева Бончовска 302/07.08.2018г.
Декларация
 
303 Управител Мария Николаева Атанасова  303/07.08.2018г.
Декларация
 
304 Старши експерт Антоанета Костадинова Палова-Карагьозова 304/07.08.2018г.
Декларация
 
305 Главен специалист Станка Иванова Георгиева 305/07.08.2018г.
Декларация
 
306 Главен специалист Маргарита Пенчева Жалнова 306/07.08.2018г.
Декларация
 
307 Старши специалист Дилена Димитрова Манолова 307/07.08.2018г.
Декларация
 
308 Старши специалист Милена Георгиева Бинева 308/07.08.2018г.
Декларация
 
309 Главен специалист Румяна Георгиева Желязкова 309/07.08.2018г.
Декларация
 
310 Началник Николай Костадинов Цоцомански 310/07.08.2018г.
Декларация
 
311 Главен експерт Харалан Костов Йовчев 311/07.08.2018г.
Декларация (прекратяване)
 
312 Главен счетоводител Минко Йовчев Коев  312/07.08.2018г.
Декларация
 
313 Директор Гинка Балева Войкова

313/08.08.2018г.
Декларация

 
314 Старши специалист Антония Стоянова Величкова 314/08.08.2018г.
Декларация
 
315 Главен експерт Ивелина Йорданова Драганова-Дафова 315/08.08.2018г.
Декларация
 
316 Старши експерт Димитър Иванов Шишманов 316/08.08.2018г.
Декларация
 
317 Началник Минка Кънева Чаушева 317/08.08.2018г.
Декларация
 
318 ВРиД Валентина Стойчева Кондова 318/08.08.2018г.
Декларация
 
319 Старши експерт Зорница Илиева Йорданова 319/08.08.2018г.
Декларация
 
320 Главен специалист Маргарита Андреева Никова 320/08.08.2018г.
Декларация
 
321 Началник Адриана Кирова Христова 321/08.08.2018г.
Декларация
 
322 Старши специалист Мария Дончева Атанасова 322/08.08.2018г.
Декларация
 
323 Директор Антоанета Жекова Манолова 323/09.08.2018г.
Декларация
 
324 Главен специалист Силвия Валентинова Кемурджиева 324/10.08.2018г.
Декларация
 
325 Главен спеицалист Валентина Стоянова Кръстева 325/10.08.2018г.
Декларация
 
326 Старши експерт Калина Илиева Георгиева 326/10.08.2018г.
Декларация
 
327 Главен спеицалист Анна Георгиева Байчева 327/10.08.2018г.
Декларация
 
328 Директор Мая Павлова Казанджиева 328/10.08.2018г.
Декларация
 
329 Управител Росица Димова Димова 329/10.08.2018г.
Декларация
 
330 Управител Станка Иванова Матанова 330/10.08.2018г.
Декларация
 
331 Старши счетоводител Пенка Петкова Хаджиева 331/10.08.2018г.
Декларация
 
332 Главен експерт Георги Стефанов Василев 332/10.08.2018г.
Декларация
 
333 Старши експерт Велизар Христов Маджаров 333/10.08.2018г.
Декларация
 
334 Главен специалист Виолета Атанасова Диянова 334/13.08.2018г.
Декларация
 
335 Главен специалист Радослава Пламенова Динева 335/13.08.2018г.
Декларация
 
336 Началник Мария Маринова Станкова 336/13.08.2018г.
Декларация
 
337 Главен специалист Валентина Христова Ангелова 337/13.08.2018г.
Декларация
 
338 Главен специалист Станка Костадинова Янева 338/13.08.2018г.
Декларация
 
339 Старши специалист Милена Тодорова Попова 339/13.08.2018г.
Декларация
 
340 Главен специалист Иванка Атанасова Дойчева 340/13.08.2018г.
Декларация
 
341 Главен експерт Димитър Ненчев Неделчев 341/13.08.2018г.
Декларация
 
342 Управител Теменуга Петрова Колева 342/13.08.2018г.
Декларация
 
343 Главен юрисконсулт Даниела Георгиева Георгиева 343/13.08.2018г.
Декларация
 
344 Директор Боряна Светлозарова Балабанова 344/13.08.2018г.
Декларация
 
345 Директор Катя Жекова Вълкова-Чиликова 345/13.08.2018г.
Декларация
 
346 Управител Златина Димитрова Бербенлиева 346/13.08.2018г.
Декларация
 
347 Управител Таня Койчева Колева 347/13.08.2018г.
Декларация
 
348 Главен експерт Искра Димитрова Дечева 348/13.08.2018г.
Декларация
 
349 Директор Росица Апостолова Кралева  349/13.08.2018г.
Декларация
 
350 Старши счеоводител Деница Костова Георгиева 350/13.08.2018г.
Декларация
 
351 Главен експерт Юлия Боянова Димитрова 351/13.08.2018г.
Декларация
 
352 Директор Георги Митев Динев 352/13.08.2018г.
Декларация
 
353 Старши експерт Емилия Йорданова Праматарова 353/13.08.2018г.
Декларация
 
354 Старши експерт Гергана Костадинова Чанакова 354/13.08.2018г.
Декларация
 
355 Управител Стефка  Георгиева Тодорова 355/13.08.2018г.
Декларация
 
356 Старши счетоводител Станка Георгиева Банева 356/13.08.2018г.
Декларация
 
357 Главен юрисконсулт Тодор Венчев Вълчев 357/13.08.2018г.
Декларация (прекратяване)
 
358 Старши експерт Деан Валентинов Бончев 358/13.08.2018г.
Декларация
 
359 Началлник Димитър Христов Алексиев 359/13.08.2018г.
Декларация
 
360 Старши експерт Добромира Ангелова Спасова 360/13.08.2018г.
Декларация
 
361 Главен специалист Мариана Томова Илчева 361/13.08.2018г.
Декларация
 
362 Старши специалист Константин Радостинов Бачковски 362/13.08.2018г.
Декларация
 
363 Старши юрисконсулт Тонка Павлова Николова 363/13.08.2018г.
Декларация
 
364 Специалист Живко Стефанов Стефанов 364/13.08.2018г.
Декларация
 
365 Главен специалист Величка Иванова Дикова 365/13.08.2018г.
Декларация
 
366 Главен специалист Елена  Владимировна Серяпова 366/13.08.2018г.
Декларация
 
367 Главен специалист Румяна Трифонова Пенчева 367/13.08.2018г.
Декларация
 
368 Главен специалист Милена Тодорова Михова 368/13.08.2018г.
Декларация
 
369 Главен специалист Гергана Николаева Димитрова 369/13.08.2018г.
Декларация
 
370 Главен експерт Минчо Бинев Бинев 370/13.08.2018г.
Декларация
 
371 Главен специалист Мария Иванова Чобанова 371/13.08.2018г.
Декларация
 
372 Главен специалист Емилия Атанасова Петкова 372/13.08.2018г.
Декларация
 
373 Старши специалист Димитър Драгомиров Фотев 373/13.08.2018г.
Декларация
 
374 Главен специалист Даниел Стефанов Стоянов 374/13.08.2018г.
Декларация
 
375 Старши специалист Йорданка Жекова Атанасова 375/13.08.2018г.
Декларация
 
376 Старши специалист Нури Вели Тюли 376/13.08.2018г.
Декларация
 
378 Специалист Мариян Христов Христов 378/13.08.2018г.
Декларация
 
379 Главен специалист Милена Димитрова Димитрова 379/13.08.2018г.
Декларация
 
380 Главен специалист Кирил Венциславов Царев 380/13.08.2018г.
Декларация
 
381 Главен специалист Виолета Димитрова Йовчева 381/13.08.2018г.
Декларация
 
382 Главен специалист Кирил Стефанов Марков 382/13.08.2018г.
Декларация
 
383 Главен специалист Росен Жеков Енчев 383/13.08.2018г.
Декларация
 
384 Старши специалист Валентин Вълков Вълков 384/13.08.2018г.
Декларация
 
385 Главен специалист Донка Димитрова Димова 385/13.08.2018г.
Декларация
 
386 Главен специалист Стоянка Димитрова Найденова 386/13.08.2018г.
Декларация
 
387 Главен специалист Красимира Иванова Дончева 387/13.08.2018г.
Декларация
 
388 Старши специалист Георги Игнатов Иванов 388/13.08.2018г.
Декларация
 
390 Началник Мариан Иванов Ангелов 390/13.08.2018г.
Декларация
 
391 Директор Таня Георгиева Маслева 391/13.08.2018г.
Декларация
 
392 Директор Димитър Антонов Бакалов 392/13.08.2018г.
Декларация
 
393 Главен експерт Теодора Христова Вачкова 393/13.08.2018г.
Декларация
 
394 Директор Владка Колева Димитрова 394/13.08.2018г.
Декларация
 
396 Директор Жанета Панайотова Драмаданова  396/13.08.2018г.
Декларация
 
397 Главен юрисконсулт Мария Димова Николова-Димова 397/13.08.2018г.
Декларация
 
398 Управител Лилия Иванова Димитрова 398/13.08.2018г.
Декларация
 
399 Директор Живка Димитрова Турлакова 399/13.08.2018г.
Декларация
 
400 Управител Илиан Михайлов Павлов 400/13.08.2018г.
Декларация
 
401 Директор Милен Василев Николов 401/13.08.2018г.
Декларация
 
402 Директор Красимира Вълкова Лазарова 402/13.08.2018г.
Декларация
 
403 Директор Богдана Маринова Апостолова     403/13.08.2018г.
Декларация
 
404 Директор Веселина Георгиева Петкова-Илиева 404/13.08.2018г.
Декларация
 
405 Главен експерт Йорданка Стефанова Терзиева 405/13.08.2018г.
Декларация
 
406 Звукооператор Стоян Красимиров Иванов 406/13.08.2018г.
Декларация
 
407 Редактор Слави Томов Петков 407/13.08.2018г.
Декларация
 
408 Началник Светлана Климентова Танева 408/13.08.2018г.
Декларация
 
409 Старши експерт Мартина Колева Куцарова 409/13.08.2018г.
Декларация
 
410 Директор Сияна Георгиева Желева 410/13.08.2018г.
Декларация
 
411 Директор Андония Ташкова Воденичарова 411/13.08.2018г.
Декларация
 
412 Директор Гергана Георгиева Вълкова 412/13.08.2018г.
Декларация
 
413 Директор Катя Николаева Делчилова 413/13.08.2018г.
Декларация
 
414 Управител Юлия Василева Куцарова 414/13.08.2018г.
Декларация
 
415 Директор Таня Димитрова Чолакова-Иларионова 415/13.08.2018г.
Декларация
 
416 Директор Светла Станчева Гугучкова 416/13.08.2018г.
Декларация
 
417 Главен юрисконсулт Людмила Димитрова Цонева 417/13.08.2018г.
Декларация
 
418 Директор Ани Екнас Ташчиян 418/13.08.2018г.
Декларация
 
419 Главен специалист Живко Пенчев Пенев 419/13.08.2018г.
Декларация
 
420 Директор Елена Стаматова Савова 420/13.08.2018г.
Декларация
 
421 Директор Константина Симеонова Иванова-Митева 421/13.08.2018г.
Декларация
 
422 Директор Даниела Тодорова Атанасова  422/13.08.2018г.
Декларация
 
423 Старши счетоводител Цвета Германова Германова-Христова 423/13.08.2018г.
Декларация
 
424 Управител Йоана Неделчева Николова 424/13.08.2018г.
Декларация
 
425 Главен експерт Станимир Георгиев Станчев 425/13.08.2018г.
Декларация
 
426 Директор Стефан Василев Калчев  426/13.08.2018г.
Декларация
 
427 Вр.ИД Директор  Мария Стефанова Бенчева 427/13.08.2018г.
Декларация
 
428 Директор Катя Иванова Мишева 428/13.08.2018г.
Декларация
 
429 Директор София Мардик Димитрова 429/13.08.2018г.
Декларация
 
430 Младши експерт Мария Стоянова Георгиева  430/13.08.2018г.
Декларация
 
431 Директор Зафирка Желязкова Иванова 431/13.08.2018г.
Декларация
 
432 Главен специалист Светлана Викторовна Орлова 432/13.08.2018г.
Декларация
 
433 Инспектор Митко Иванов Иванов 433/13.08.2018г.
Декларация
 
434 Директор Пенка Цонева Николова 434/13.08.2018г.
Декларация
 
435 Началник Петър Стоянов Парушев 435/13.08.2018г.
Декларация
 
436 Директор Андрей Стоянов Рунчев  436/13.08.2018г.
Декларация
 
437 Главен експерт Мария Христова Генчева 437/13.08.2018г.
Декларация
 
438 Директор Наталия Тодорова Аргирова 438/14.08.2018г.
Декларация
 
439 Главен експерт Иван Костов Илев 439/14.08.2018г.
Декларация
 
440 Директор Живко Димитров Димитров 440/14.08.2018г.
Декларация
 
441 Управител Тинка Иванова Гичева 441/14.08.2018г.
Декларация
 
442 Главен специалист Милена Златева Андреева 442/14.08.2018г.
Декларация
 
443 Директор Весела Йорданова Йорданова 443/14.08.2018г.
Декларация
 
444 Главен експерт Мария Стоева Митева 444/14.08.2018г.
Декларация
 
445 Главен експерт Анелия Стефанова Георгиева 445/14.08.2018г.
Декларация
 
446 Секретар на община Божидар Константинов Кънчев 446/14.08.2018г.
Декларация
 
447 Главен юрисконсулт Калина Иванова Тошева - Ганева 447/14.08.2018г.
Декларация
 
448 Главен юрисконсулт Силвия Полихронова Похлиронова 448/14.08.2018г.
Декларация
 
449 Директор Златина Ламбова Георгиева 449/14.08.2018г.
Декларация
 
450 Главен юрисконсулт Златан Емилов Христов 450/14.08.2018г.
Декларация
 
451 Главен юрисконсулт Станимир Димитров Димитров 451/14.08.2018г.
Декларация
 
452 Секретар на МКБППМН Десислава Емилова Василева 452/14.08.2018г.
Декларация
 
453 Главен специалист Недка Карамфилова Стайкова 453/14.08.2018г.
Декларация
 
454 Директор Тина Михова Писарова 454/03.09.2018г.
Декларация
 
455 Старши експерт Десислава Иванова Димитрова  455/03.09.2018г.
Декларация
 
456 Специалист Николай Янков Бахов 456/10.09.2018г.
Декларация
 
457 Младши експерт Благовеста Мариова Благоева 457/12.09.2018г.
Декларация
 
458 Главен експерт Иван Петров Петров 458/17.09.2018г.
Декларация
 
459 Главен експерт Малина Василева Стоянова 459/17.09.2018г.
Декларация
 
460 Главен специалист Диана Трайкова Ахмакова 460/18.09.2018г.
Декларация
 
461 Главен юрисконсулт Златина Стоянова Райнова 461/19.09.2018г.
Декларация
 
462 Главен специалист Александра Методиева Филчева 462/20.09.2018г.
Декларация
 
463 Старши юрисконсулт Иван Николаев Алексиев 463/20.09.2018г.
Декларация
 
464 Главен експерт Ниделин Николаев Недялков 464/20.09.2018г.
Декларация
 
465 Главен специалист Димо Димитров Желязков 465/27.09.2018г.
Декларация
 
466 Директор Живко Жеков Иванов 466/27.09.2018г.
Декларация
 
467 Главен специалист Нина Атанасова Пенкова 467/27.09.2018г.
Декларация
 
468 Главен специалист Димитър Панайотов Янчев 468/27.09.2018г.
Декларация
 
469 Главен специалист Елена Живкова Петрова 469/28.09.2018г.
Декларация
 
470 Старши специалист Петранка Михайлова Райкова 470/28.09.2018г.
Декларация
 
471 Старши специалист Стоянка Господинова Димитрова 471/28.09.2018г.
Декларация
 
472 Кметски наместник Димитрина Чернева Минкова 472/28.09.2018г.
Декларация
 
473 Главен специалист Красимира Нейкова Иванова 473/01.10.2018г.
Декларация
 
474 Старши експерт Мария Стефанова Динкова 474/01.10.2018г.
Декларация
 
475 Старши специалист Златка Стефанова Николова 475/02.10.2018г.
Декларация
 
476 Старши специалист Катерина Стоянова Стоянова 476/02.10.2018г.
Декларация
 
477 Главен експерт Гергана Бойчева Брънзова 477/02.10.2018г.
Декларация
 
478 Главен експерт Венета Ангелова Иванова 478/02.10.2018г.
Декларация (прекратяване)
 
479 Старши специалист Деан Мавров Георгиев 479/02.10.2018г.
Декларация
 
480 Старши специалист Цветина Василева Ченгелиева 480/02.10.2018г.
Декларация
 
481 Старши специалист Илия Илиев Иванов 481/02.10.2018г.
Декларация
 
482 Главен специалист Йоана Димитрова Кирякова 482/02.10.2018г.
Декларация
 
483 Главен специалист Росица Стоянова Русева 483/02.10.2018г.
Декларация
 
484 Главен специалист Десислава Димитрова Карачобанова 484/15.10.2018г.
Декларация
 
485 Главен специалист Ивелина Янева Арабаджиева 485/15.10.2018г.
Декларация
 
486 Главен експерт Жана Николаева Колева 486/15.10.2018г.
Декларация
 
487 Началник Антония Благоева Дякова 487/15.10.2018г.
Декларация
 
488 Старши специалист Златина Георгиева Чилева 488/18.10.2018г.
Декларация
 
489 Главен специалист Мария Ганчева Ненова 489/18.10.2018г.
Декларация
 
490 Кмет на  кметство Йордан Илиев Йорданов 490/18.10.2018г.
Декларация
 
491 Старши специалист Янка Лечева Янкова 491/18.10.2018г.
Декларация
 
492 Директор Христина Стоянова Карабахчиева 492/18.10.2018г.
Декларация
 
493 Управител Димитринка Иванова Колева 493/18.10.2018г.
Декларация
 
494 Директор Татяна Михайлова Минкова 494/18.10.2018г.
Декларация
 
495 Директор Димитринка Тодорова Топалова 495/18.10.2018г.
Декларация
 
496 Директор Мариана Петкова Бойчева 496/18.10.2018г.
Декларация
 
497 вр.и.д.Директор Росалина Александрова Димитрова 497/18.10.2018г.
Декларация
 
498 вр.и.д.Директор Росица Димитрова Топалова 498/18.10.2018г.
Декларация
 
499 Директор Светла Андонова Томова 499/18.10.2018г.
Декларация
 
500 Директор Стела Александрова Дякова 500/18.10.2018г.
Декларация
 
501 Сътрудник Даниела Иванова Димитрова 501/18.10.2018г.
Декларация
 
502 Управител Николай Михайлов Димитров 502/18.10.2018г.
Декларация
 
503 Управител Надя Кирова Желязкова 503/01.11.2018г.
Декларация
 
504 Управител Живко Иванов Панайотов 504/01.11.2018г.
Декларация
 
505 Юрисконсулт Валерия Димитрова Димитрова-Даалова 505/26.11.2018г.
Декларация
 
506 Специалист Валя Димитрова Катрева 506/30.11.2018г.
Декларация
 
507 Директор Димка Янева Сарафова 507/30.11.2018г.
Декларация
 
508 Специалист Благовест Данаилов Джамбазов 508/30.11.2018г.
Декларация
 
509 Специалист  Константин Желязков Пеев 509/03.12.2018г.
Декларация
 
510 Специалист Бойко Лъчезаров Ранчев 510/03.12.2018г.
Декларация
 
511 Ръководител Людмила Миткова Кутиева 511/07.12.2018г.
Декларация
 
512 Специалист Надежда Стойчева Стоева 512/07.12.2018г.
Декларация
 
513 Специалист Пролетина Иванова Манолова 513/07.12.2018г.
Декларация
 
514 Озвучител Мончо Христов Писанкънев 514/07.12.2018г.
Декларация
 
515 Диригент Милена Радославова Добрева 515/07.12.2018г.
Декларация
 
516 Корепетитор Даниела Кирилова Маринова 516/07.12.2018г.
Декларация
 
517 Експерт Мария Златева Златева 517/07.12.2018г.
Декларация
 
518 Юрисконсулт Янислав Димчев Тенев 518/07.12.2018г.
Декларация
 
519 Уредник Пенка Георгиева Сачарова-Минева 519/07.12.2018г.
Декларация
 
520 Уредник Елица Дубарова Петкова 520/10.12.2018г.
Декларация
 
521 Озвучител Атанас Недев 521/11.12.2018г.
Декларация
 
522 Управител Иван Маринов Апостолов 522/11.12.2018г.
Декларация
 
523 Управител Петко Димитров Драгнев 523/11.12.2018г.
Декларация
 
524 Управител Магдалена Илиева Карастоянова 524/11.12.2018г.
Декларация
 
525 Управител Нели Славова Бойчева 525/11.12.2018г.
Декларация
 
526 ВриД Управител Ж.С. 526/11.12.2018г.
Декларация
 
527 Главен специалист Цветан Гошев Атанасов 527/11.12.2018г.
Декларация