Проекти на наредби и правилници 2018

Размер на шрифта: A A A Назад

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „Ин Витро” НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА-БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане  на процедури  "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община-Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Oбщина Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както…

Прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с…

Прочетете повече

Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на общинско предприятие "Общински имоти"

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.01.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Общински имоти", приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8,…

Прочетете повече

Проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти"

Проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти" приет с решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /ПРОТОКОЛ №17/ На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.01.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и…

Прочетете повече