Проекти на наредби и правилници 2018

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ в Община Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected] в 14 -дневен срок, считан от публикуване на настоящия проект на правилник.Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е 14 дни, предвид следните обстоятелства:Предприятието се създава във връзка…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 20.04.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас и на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected];…

Прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 30-дневен срок на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] Дата на откриване: 19.4.2018 г. Целева група: Всички заинтересовани Сфера на действие: Бургас Дата на приключване: 19.5.2018 г.

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА В ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за насърчаване на спорта в Община Бургас. Предложения и становища могат да бъдат подавани в деловодството на Община Бургас и на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]; [email protected] Срокът за…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани…

Прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас и мотивите към него за изразяване на мнения и становища. Предложения могат…

Прочетете повече

ПРОЕКТ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА КНИГИ НА БУРГАСКИ АВТОРИ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 01.03.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори, приет с решение…

Прочетете повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас и мотивите към него…

Прочетете повече