2019

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 Г. - 31.12.2019 Г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2019 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2019 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2019 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2019 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2019 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2019 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2019 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2019 г.