2020

Размер на шрифта: A A A Назад

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.2 И Т.4 ЗА 2020Г.

на Общинска администрация при Община Бургас през 2020 година

Име, презиме и и фамилия 

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.2

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.4

1017 Павлина Димитрова Димитрова 1017/06.01.2020 г.
Декларация
 

1018

Елена Янчева Атанасова 1018/06.01.2020 г.
Декларация
 
1019 Силвия Благоева Стоянова 1019/06.01.2020 г.
Декларация
 

1020

Мария Николаева Вълчева 1020/10.01.2020 г.
Декларация
 
1021 Стефка Димитрова Желязкова 1021/29.01.2020 г.
Декларация
 
1022 Таня Иванова Георгиева 1022/29.01.2020 г.
Декларация
 
1023 Тодор Атанасов Колев 1023/31.01.2020 г.
Декларация
 

1024

Минка Кънева Чаушева 1024/06.02.2020 г.
Декларация
 
1025 Христина Димитрова Янчева 1025/17.02.2020 г.
Декларация
 
1026 Пенка Петкова Хаджиева 1026/17.02.2020 г.
Декларация
 

1027

Фани Мираславова Чобанова 1027/17.02.2020 г.
Декларация
 
1028 Ивелина Любомирова Чилингирова 1028/21.02.2020 г.
Декларация
 

1029

Дафина Генчева Далева-Бобева 1029/25.02.2020 г.
Декларация
 
1030 Йонка Стоянова Иванова 1030/25.02.2020 г.
Декларация
 
1031 Дора Неделчева Александрова 1031/26.02.2020 г.
Декларация
 
1032 Гергана Стоянова Парашкевова 1032/27.02.2020 г.
Декларация
 
1033 Тонка Иванова Мустакова 1033/21.02.2020 г.
Декларация
 
1034 Симеон Александров Кънев 1034/29.02.2020 г.
Декларация
 
1035 Гергана Руменова Иванова 1035/02.03.2020 г.
Декларация
 
1036 Рашид Хюсеин Рашид 1036/05.03.2020 г.
Декларация
 
1037 Веселина Димитрова Господинова 1037/05.03.2020 г.
Декларация
 

1038

Светлана Трендафилова Тодорова 1038/05.03.2020 г.
Декларация
 
1039 Валентина Йорданова Станкова 1039/26.03.2020 г.
Декларация
 
1040 Нела Йорданова Сивова 1040/17.03.2020 г.
Декларация
 
1042 Любомира Сашкова Петрова 1042/30.03.2020 г.
Декларация
 
1043 Надя Димитрова Гюрова 1043/30.03.2020 г.
Декларация
 
1045 Радина Илиева Гайдарджиева

1045/03.04.2020 г.
Декларация

 
1367 Стоян Владимиров Петров 1367/05.06.2020 г.
Декларация
 
1068 Боряна Костоав Паунчева 1068/16.04.2020 г.
Декларация
 
1370 Радослава Радкова Иванова 1370/05.06.2020 г.
Декларация
 
1071 Таня Иванова Иванова 1071/16.04.2020 г.
Декларация
 
1081 Венелин Рашев Радев 1081/29.04.2020 г.
Декларация
 
1369 Ивелин Младенов Чавдаров 1369/05.06.2020 г.
Декларация
 
1447 Павлина Панайотова Панайтова  1447/10.06.2020 г.
Декларация
 
1490 Лорис Карекин Мануелян 1490/11.06.2020 г.
Декларация
 
1504 Моника Илиева Гогулева 1504/12.06.2020 г.
Декларация
 
1508 Габриела Петрова Славова 1508/12.06.2020 г.
Декларация
 
1518 Славка Иванова Костадинова 1518/12.06.2020 г.
Декларация
 
1529 Невена Стефанова Калудова 1529/15.06.2020 г.
Декларация
 
1535 Гергана Илиева Чакърова 1535/25.06.2020 г.
Декларация
 
1538 Руси Петров Петров 1538/30.06.2020 г.
Декларация
 
1540 Шенай Ахмед Лилова 1540/23.07.2020 г.
Декларация
 
1541 Павлина Василева Гърненкова 1541/04.08.2020 г.
Декларация
 
1542 Марина Иванова Радойнова 1542/17.08.2020 г.
Декларация
 
1543 Маргарита Петрова Николова 1543/21.08.2020 г.
Декларация
 
1544 Радослава Белинова Белчева 1544/27.08.2020 г.
Декларация
 
1545 Станимира Колева Ангелова 1545/02.09.2020 г.
Декларация
 
1546 Нела Иванова Минчева 1546/17.09.2020 г.
Декларация
 
1547 Панайот Киров Панайотов 1547/28.09.2020 г.
Декларация
 
1548 Ели Йозова Нарлийска-Харалампиева 1548/01.10.2020 г.
Декларация
 
1549 Станимира Василева Тодорова 1549/06.10.2020 г.
Декларация
 
1550 Таня Иванова Ингилизова 1550/28.10.2020 г.
Декларация
 
1553 Ивелина Цветанова Деспова 1551/09.11.2020 г.
Декларация