РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Размер на шрифта: A A A Назад

на Общинска администрация при Община Бургас през 2021 година

Длъжност

Име, презиме и и фамилия 

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

647 младши експерт ИБР Росица Русева Чобанова 647/04.01.2021г.
Декларация
 
648 младши експерт ИБР Георги Ванев Грудов 648/04.01.2021 г.
Декларация
 
649 главен специалист УПА Атанаска Георгиева Николова 649/11.01.2021 г.
Декларация
 
650 старши експерт Татяна Веселинова Пренерова 650/25.01.2021 г.
Декларация
 
651 старши специалист Мариета Гочова Узунова-Гагева 651/01.03.2021 г.
Декларация
 
652 старши специалист Кристина Кирова Петрова 652/01.03.2021 г.
Декларация
 
653 специалист Мария Димова Роева 653/01.03.2021 г.
Декларация (прекратяване)
 
654 Директор ОП Обредни дейности Магдалена Илиева Карастоянова 654/01.03.2021 г.
Декларация
 
655 главен експерт Стратегическо развитие Стаматка Янкова Инджова 655/01.04.2021 г.
Декларация
 
656 старши специалист ЦАУ Изгрев Радослава Пламенова Динева 656/01.04.2021 г.
Декларация
 
657 младши експерт  Силвена Павлова Милева 657/01.06.2021 г.
Декларация
 
658 рехабилитатор Златина Пеева Пеева 658/01.06.2021 г.
Декларация
 
659 Директор ЦАУ Изгрев Станислав Райков Андреев 659/01.06.2021 г.
Декларация
 
660 специалист АО

Деница Димитрова Тодорова

660/01.06.2021 г.
Декларация
 
661 инспектор Опазване на околната среда Стоян Владимиров Петров  661/01.06.2021 г.
Декларация
 
662 старши специалист

Елеонора Панайотова Караманидис

662/01.06.2021 г.
Декларация
 
663 рехабилитатор Веселина Христова Станчева 663/01.06.2021 г.
Декларация
 
664 главен експерт БОД Теодора Огнянова Цанева 664/02.06.2021 г.
Декларация
 
665 младши експерт Костадин Николаев  665/14.06.2021 г.
Декларация
 
666 старши експерт Стамен Атанасов Атанасов 666/17.06.2021 г.
Декларация
 
667 старши експерт Светлана Георгиева Димитрова 667/23.06.2021 г.
Декларация
 
668 главен специалист  Стефка Пламенова Куршумова 668/28.06.2021 г.
Декларация
 
669 старши експерт  Йоана Димитрова Кирякова 669/01.07.2021 г.
Декларация
 
670 главен експерт Боян Евлогиев Попункьов 670/01.07.2021 г.
Декларация
 
671 старши експерт Мария Георгиева Иванова 671/01.07.2021 г.
Декларация
 
672 старши експерт Радина Стойнова Желева 672/01.07.2021 г.
Декларация
 
673 старши експерт Мария Стоянова Иванова 673/07.07.2021 г.
Декларация
 
674 юрисконсулт Александър Павлов Ханджиев 674/12.07.2021 г.
Декларация
 
675 кметски наместник Десислава Михайлова Арабова-Камалиева

675/02.08.2021 г.
Декларация

 
676 старши счетоводител Пенка Петкова Хаджиева

676/02.08.2021 г.
Декларация

 
677 главен специалист МК Николай Иванов Арабаджиев 677/02.08.2021 г.
Декларация
 
678 Вр.и.д. Директор ДГ"Коледарче" Татяна Генадиева Иванова 678/16.08.2021 г.
Декларация
 
679 специалист Стоя Костова Янчева 679/01.09.2021 г.
Декларация
 
680 главен експерт Борислав Стефанов Томов 680/02.09.2021 г.
Декларация
 
681 главен експерт Ренета Минчева Райкова 681/07.09.2021 г.
Декларация
 
682 специалист ПМС 66 Радка Ангелова Гърдева 682/07.09.2021 г.
Декларация
 
683 старши специалист с.Твърдица Стаматка Янкова Инджова 683/10.09.2021 г.
Декларация