2021

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.2 И Т.4 ЗА 2021Г.

на Общинска администрация при Община Бургас през 2021 година

Име, презиме и и фамилия 

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.2

Вх.номер и дата на декларация по чл.35, ал.1, т.4

1560 Георги Ванев Грудов 1560/25.01.2021 г.
Декларация
 
1562 Тодор Николов Топузов 1562/3.02.2021 г.
Декларация
 
1563 Росица Русева Чобанова 1563/3.02.2021 г.
Декларация
 
1564 Атанаско Георгиева Николова 1564/12.02.2021 г.
Декларация
 
1565 Татяна Веселонова Пренерова 1565/22.02.2021 г.
Декларация
 
1566 Мариета Гочева Узунова-Гагева 1566/10.03.2021 г.
Декларация
 
1567 Мария Димова Роева (Черкезова) 1567/12.03.2021 г.
Декларация
 
1568 Магдалена Илиева Карастоянова 1568/22.03.2021 г.
Декларация
 
1573 Кристина Кирова Петрова 1573/31.03.2021 г.
Декларация
 
1795 Радослава Пламенова Динева 1795/07.05.2021 г.
Декларация
 
1961 Яна Димитрова Кършийска 1961/12.05.2021 г.
Декларация
 
2026 Теодора Любенова Славова 2026/14.05.2021 г.
Декларация
 
2042 Деница Димитрова Тодорова 2042/08.06.2021 г.
Декларация
 
2043 Елеонора Панайотова Караманидис 2043/08.06.2021 г.
Декларация
 
2044 Костадин Николаев Караиванов 2044/30.06.2021 г.
Декларация
 
2045 Силвена Павлова Милева 2045/30.06.2021 г.
Декларация
 
2046 Янислава Евтимова Вълкова 2046/30.06.2021 г.
Декларация
 
2047 Станислав Райков Андреев 2047/01.07.2021 г.
Декларация
 
2049 Стамен Атанасов Атанасов 2049/13.07.2021 г.
Декларация
 
2050 Боян Евлогиев Попункьов 2050/20.07.2021 г.
Декларация
 
2051 Светлана Георгиева Димитрова 2051/21.07.2021 г.
Декларация
 
2052 Радина Стойнова Желева 2052/26.07.2021 г.
Декларация
 
2053 Александър Павлов Ханджиев 2053/29.07.2021 г.
Декларация
 
2054 Йоана Димитрова Кирякова 2054/02.08.2021 г.
Декларация
 
2055 Мария Стоянова Иванова 2055/02.08.2021 г.
Декларация
 
2056 Татяна Генадиева Иванова 2056/18.08.2021 г.
Декларация
 
2057 Мария Георгиева Иванова 2057/19.08.2021 г.
Декларация
 
2058 Десислава Михайлова Арабова-Камалиева 2058/26.08.2021 г.
Декларация
 
2059 Николай Иванов Арабаджиев 2059/01.09.2021 г.
Декларация
 
2060 Стоя Костова Янчева 2060/04.10.2021 г.
Декларация
 
2061 Радостина Иванова Иванова 2061/13.10.2021 г.
Декларация
 
2062 Катрин Миленова Йорданова 2062/13.10.2021 г.
Декларация
 
2063 Мартин Стоянов Богданов 2063/13.10.2021 г.
Декларация
 
2064 Живка Стойчева Стаматова 2064/03.11.2021 г.
Декларация
 
2065 Елена Стоянова Карайотова 2065/12.11.2021 г.
Декларация
 
2066 Станка Радева Николова  2066/15.11.2021 г.
Декларация
 
2067 Румяна Минкова Димитрова  2067/02.11.2021 г.
Декларация
 
2068 Зоя Веселинова Стоянова 2068/17.11.2021 г.
Декларация
 
2069 Мария Латьова Сотирова 2069/09.12.2021 г.
Декларация
 
2070 Христина Георгиева Топузова 2070/16.12.2021 г.
Декларация