Екобюлетин брой 4: 25-31 януари 2021 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 1 Февруари 2021
Публикувано от: Маринета Николова

~~АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици,   бензен и  стирен.  
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици
АИС кв. Долно Езерово
на 29/01/ - 1.19 пъти /СДН/
на 30/01/ - 1.47 пъти /СДН/
на 31/01/ - 1.17 пъти /СДН/

АИС к-с „Меден Рудник“
на 31/01/ - 1.02 пъти /СДН/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1297 Последна промяна: 14:25:42, 01 февруари 2021