Екобюлетин брой 44: 1-7 ноември 2021 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 8 Ноември 2021
Публикувано от: Маринета Николова
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 4 автоматични измервателни станции /АИС/, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 808 Последна промяна: 09:00:40, 08 ноември 2021