Екобюлетин брой 46: 15-21 ноември 2021 г.

Понеделник, 22 Ноември 2021
Публикувано от: Маринета Николова
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали четири автоматични измервателни станции /АИС/ - АИС Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник“, АИС „Централна градска част“ и АИС к-с „Лазур“, ДОАС система OPSIS ул. „Перущица“ 67 и Мобилна станция за контрол качеството на въздуха, разположена в близост до кръгово кръстовище „Трапезица“. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

 

Пунктовете за мониторинг за качество на атмосферния въздух от общинската и националната мрежа за мониторинг са разположени в застроените части на Бургас, в зони, в които са възможни най-високи нива на контролираните замърсители.

Измерванията на нивата на контролираните замърсители във всички пунктове за мониторинг са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.

 

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и на средно-денонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 741 Последна промяна: 09:51:56, 22 ноември 2021